1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Kỹ năng bán hàng >

A. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.41 MB, 37 trang )


KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM1. Có mục tiêu chung

2. Giao tiếp hiệu quả

3. Lãnh đạo vững mạnh§Con người chẳng bao giờ lên

kế hoạch để thất bại;

üChỉ đơn giản là họ đã thất

bại trong việc lên kế hoạch

để thành cơng.WORKSHOP  DONA HOUSE LAND

§Tâm phải rộng để dung nạp người tài§Tâm phải lớn để tha thứ khoan dung§Tâm phải vững để kiên định lập trường§Tâm phải sáng để phân biệt tà chính§Tâm phải rỗng để an nhiên tự tại.KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM4. Phân cơng hiệu quả

5.  Đảm  bảo  phân  cơng  rõ  ràng  về 

trách nhiệm của từng cá nhân trong 

nhóm

6. Quản lý xung độtKỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM7. Sự tin tưởng

8. Tơn trọng

9. Đề cao vai trò cá nhân

10. Gắn kếtKỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM11. Tránh tiêu cực

12. Gương mẫu

13.  Tự  kiểm  tra  và  liên  tục  cải  tiến  các 

quy  trình,  hoạt  động  thực  tiễn  và  sự 

tương tác của các thành viên trong nhómLÃNH ĐẠO LÀ GÌ ?Q trình 

_ Hoạt động 

q

Sức ảnh hưởng 

q

Chỉ huy, 

q

Hướng dẫn

qMục  

tiêu.CHÂN DUNG NHÀ LÃNH ĐẠO

TẦM

GIAO TIẾPTHAM VỌNGKẾ THỪANHẠY BÉNTHAY ĐỔITÂM

SỨC KHỎEQUYỀN LỰCSẢN PHẨM CHÍNH MINH2­ NHÀ LÃNH ĐẠO ĐĨNG NHỮNG VAI TRỊ GÌ ?

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

NGƯỜI TRUYỀN LỬATHỦ LĨNHTHẦN TƯỢNGTÁC NHÂN XÚC TÁCBOSS

CEONHẠC TRƯỞNG

HUẤN LUYỆN VIÊNNGƯỜI THẦY MẪU MỰCGƯƠNG MẪU LÀ LÃNH ĐẠO.

vvNếu bạn cần thuyết phục một người rằng

anh ta sai, hãy làm đúng. Con người tin

vào những gì mắt thấy.

Người  lãnh  đạo  lấy  ngơn  ngữ  mà  giáo  hóa 

người,  và lấy  hành động  của mình làm gương 

để  ngăn cấm  người. Vì vậy ngơn ngữ phải suy 

nghĩ  kỹ  trước  sau,  hành  động  phải  xét  kỹ 

những  chỗ  sai  sót,  như  vậy  ắt  dân  sẽ  cẩn 

trọng ở ngơn ngữ và nghiêm túc ở hành động.THẤU HIỂU

“Người  chê  ta  mà  chê  phải  là  thầy 

ta, 

n  Người khen ta mà  khen phải  là bạn 

ta, 

n Người nịnh hót ta là kẻ hại ta”.

nnTUÂN TỬXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (37 trang)

×