1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Marketing >

Các công cụ tự động hóa tiếp thị hàng đầu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (769.01 KB, 11 trang )


Phù hợp với:

HubSpot rất phù hợp với chủ  doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là  ở  những chức năng bổ  sung 

ngồi tiếp thị qua email. Nếu bạn đang tìm kiếm cơng cụ “tất cả trong một” với những chức  

năng rất cơ bản cho một số hệ thống tiếp thị khác nhau, HubSpot chính là một lựa chọn hồn 

hảo.Customer.io

Lý do quan trọng nhất khiến tơi quyết định giới thiệu Customer.io với các bạn đó chính là 

tính linh hoạt. Đây là một cơng cụ  sẽ  cho phép bạn có được những gì bạn muốn – mặc dù 

khơng phải là tất cả, nhưng, nếu bạn sẵn sàng dành thời gian phát triển, bạn có thể  thực sự 

tùy chỉnh trải nghiệm sử dụng Customer.io.Một điều tuyệt vời khác về cơng cụ này là khả năng tối ưu giao diện người dùng, nhẹ và hỗ 

trợ   khách   hàng   nhanh   chóng,   cá   nhân   hóa.   Khơng   giống   như   hầu   hết   các   công   cụ   cũ, 

Customer.io được xây dựng để  kích hoạt email dựa trên các sự  kiện thay vì các lần xem 

trang.

Phù hợp với:

Customer.io rất phù hợp cho hai đối tượng: 1. Các cơng ty đang tìm kiếm cơng cụ để bắt đầu  

với tự  động hóa tiếp thị  với giao diện nhẹ, tối  ưu và 2. Các cơng ty đang tìm kiếm một số 

chức năng u cầu sự linh hoạt, tùy biến và sẵn sàng dành nguồn lực phát triển để thực hiện 

nó.Marketo

Được đánh giá là một trong những phần mềm tiếp thị hàng đầu, giúp các chun gia tiếp thị 

và bán hàng thúc đẩy doanh thu, nâng cao hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị, Marketo cung  

cấp nền tảng tiếp thị đám mây hàng đầu cho các cơng ty thuộc mọi quy mơ để  xây dựng và  duy trì mối quan hệ  khách hàng. Đồng thời, đây là một trong những cơng cụ  hiệu quả  nhất 

với đầy đủ  các tính năng khơng chỉ  giúp nhà tiếp thị  quản lý chiến dịch mà còn bổ  sung các  

cơng cụ tuyệt vời cho sales.Phù hợp với:

Ngồi tự động hóa tiếp thị cơ bản, Marketo còn đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp u 

cầu nhiều tính năng. Tuy nhiên, mặc dù khơng phải là cơng cụ  đắt tiền nhất, nhưng chắc  

chắn đây khơng phải lựa chọn rẻ nhất. Nếu khơng sử dụng hết chức năng của hệ thống, tốt  

nhất bạn nên lựa chọn những cơng cụ ít tốn kém hơn. Nhưng, nếu muốn bắt đầu từ cơ  bản  

và chuyển sang các chức năng nâng cao hơn trong tương lai gần, bạn nên lựa chọn Marketo  

để bạn khơng phải chuyển qua tất cả dữ liệu và chiến dịch.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

×