1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

sơ đồ 2.2: Quá trình ra quyết định.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (452.12 KB, 40 trang )


NHẬN THỨC

QUAN ĐIỂM VỀ HÀNH VI RA

QUYẾT ĐỊNH

Nhận thức về con người : phán quyết về người

khác

Thuyết quy kết: chúng ta phán quyết con

người một cách khác nhau như thế nào là dựa

trên các ý nghĩa mà chúng ta quy cho hành vi

nào đó

Ngun nhân “bên ngồi” hay “bên trong”

NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁNHẬN THỨCQuan sátDiễn dịchNHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁQuy kết

nguyên

nhânNHẬN THỨC

Hành vi cá

nhânSự riêng biệtSự nhất tríNHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁSự nhất

quánNHẬN THỨC

CÁC ỨNG DỤNG CỤ THỂ

TRONG TỔ CHỨC

PHỎNG VẤN TUYỂN LỰA

NHỮNG MONG ĐỢI KHÔNG THỰC TẾ

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

ĐÁNH GIÁ VỀ NỖ LỰC

ĐÁNH GIÁ VỀ TRUNG THÀNH VỚI TỔ CHỨC

NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁNHẬN THỨC

NHỮNG THIẾU SÓT TRONG

PHÁN QUYẾT VỀ NGƯỜI KHÁC

NHẬN THỨC CÓ CHỌN LỰA

SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI

VƠ ĐŨA CẢ NẮM

SỰ PHIẾN DIỆNNHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁHỌC TẬP

HỌC

TẬP LÀ

GÌ?

Tất cả những thay đổi trong

hành vi mà điều này xảy ra

như là kết quả của những

kinh nghiệmNHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁHỌC TẬP

NHỮNG

YẾU TỐ

CẦN

LÀM

BAO HÀM SỰ THAY ĐỔI

THAY ĐỔI LUÔN, HẲN, KHÔNG

QUAY TRỞ LẠI

ĐỊNH NGHĨA VỀ HỌC TẬP QUAN

TÂM ĐẾN HÀNH VI

ĐẠT ĐƯỢC THÔNG QUA KINH

NGHIỆM

NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁHỌC TẬP

THUYẾT ĐIỀU KIỆN CỔ ĐIỂN

CÁC

THUYẾ

T VỀ

HỌC

TẬPSỬ DỤNG CẶP TÍN HIỆU

(TÍN HIỆU CĨ ĐIỀU KIỆN

VÀ TÍN HIỆU TRUNG TINH)NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁHỌC TẬPCÁC

THUYẾ

T VỀ

HỌC

TẬPTHUYẾT ĐIỀU KIỆN HOẠT

ĐỘNGHÀNH VI LÀ HÀM SỐ

NHỮNG KẾT CỤC CỦA NÓNHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁHỌC TẬP

CÁC

THUYẾ

T VỀ

HỌC

TẬPTHUYẾT HỌC TẬP XÃ HỘICON NGƯỜI CĨ THỂ HỌC

THƠNG QUA QUAN SÁT

VÀ KINH NGHIỆM TRỰC

TIẾP

NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁHỌC TẬP

THUYẾT HỌC TẬP XÃ HỘIQUÁ

TRÌNH

CHÚ ÝQUÁ

TRÌNH

TÁI

HIỆNQUÁ

TRÌNH

THỰC

TẬPNHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁQUÁ

TRÌNH

CỦNG

CỐXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

×