1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1018.99 KB, 68 trang )


1. Mơ hình hoạt động của chuỗi cung ứng:              Theo mơ hình này,  có 4 yếu tố được 

xác định như sau:

 +Lập kế hoạch.  

+ Tìm nguồn cung ứng.  

+ Sản xuất.

+ Phân phối . LOGOLOGO1. Mơ hình hoạt động của chuỗi cung ứng:  mLập kế hoạch:

        Họat động nay bao gồm lập kế họach và tổ 

chức các hoạt động cho ba yếu tố liên quan kia. 

        Ba yếu tố trong lập kế hoạch gồm: dự báo 

nhu cầu, giá sản phẩm và quản lý tồn kho. 

                        LOGO1. Mơ hình hoạt động của chuỗi cung ứng:  

m Tìm nguồn cung ứng:                             

                          Hai  hoạt động chính cần quan tâm là hoạt động 

cung ứng và hoạt động tín dụng và khoản phải thu. 

                      Hoạt động cung ứng bao gồm những hành động để 

mua ngun vật liệu hay các dịch vụ cần thiết. Hoạt động tín 

dụng và khoản phải thu là các hoạt động thu các nguồn tiền 

mặt. 

                 Cả hai hoạt động này đều có tác động rất lớn đến hiệu 

quả của chuỗi cung ứng.LOGO1. Mơ hình hoạt động của chuỗi cung ứng:  

m Sản xuất:

                        Đây là các hoạt động nhằm xây dựng và 

phát triển sản phẩm/dịch vụ mà chuỗi cung ứng cung 

cấp. Những hoạt động cần thiết là thiết kế sản phẩm,  

quản lý sản xuất và quản lý nhà máy. 

                 Mơ hình SCOR khơng những hướng dẫn cụ thể 

cách thiết kế sản phẩm và triển khai q trình mà còn 

hướng dẫn cách  tích hợp trong q trình sản xuất.LOGO1. Mơ hình hoạt động của chuỗi cung ứng:  

m Phân phối: 

                          Là hoạt động tổng hợp bao gồm nhận 

đơn đặt hàng từ khách hàng; phân phối các sản 

phẩm/dịch vụ cho khách hàng đã đặt hàng. 

                    Hai hoạt động chính trong yếu tố phân phối 

sản phẩm/dịch vụ: thực thi các đơn hàng từ khách 

hàng và giao sản phẩm cho khách hàng.  

LOGO 2. Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch:

          Các quyết định quản lý cung ứng đều dựa vào 

dự báo. 

Dự báo trong quản lý chuỗi cung ứng nhằm: 

­ Xác định số lượng sản phẩm u cầu. 

­ Cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm.

­ Khi nào cần sản phẩm này.

LOGO 2. Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch:

                             Dự báo nhu cầu trở thành yếu tố căn bản nhất cho các cơng ty để định ra kế hoạch hành động riêng nhằm đáp ứng 

nhu cầu của thị trường. Có 4 biến chính để tiến hành dự báo:

 Nhu cầu: Nhu cầu tơng quan thi tr

̉

̣ ường cho san phâm.

̉

̉

 Cung ứng: Tơng sơ

̉

́ san phâm co

̉

̉

́ sẵn.

 Đặc tính sản phẩm: Đăc điêm san phâm anh h

̣

̉

̉

̉ ̉

ưởng đến nhu cầu.

 Mơi trường cạnh tranh: Những hành động của nhà cung cấp trên 

thị thị trường

 LOGO2. Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch:

m  Nhu cầu:  Nhu cầu liên quan đến tổng nhu cầu của thị trường của 

nhóm sản phẩm/dịch vụ:

­ Thị trường đang tăng trưởng hay suy thối và theo tỉ lệ năm hay q.

­ Thị trường đang ở mức bảo hòa hay nhu cầu ổn định có thể suy đốn 

được trong thời gian nào đó của năm?

­ Hay sản phẩm có nhu cầu theo mùa?

- Thị trường đang giai đoạn phát triển­ những sản phẩm/dịch vụ vừa 

mới giới thiệu đến khách hàng nên khơng có nhiều dữ liệu q khứ 

về nhu cầu khách hàng nên rất khó khăn khi dự báo.LOGO 

2. Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch:

m Cung ứng: 

                     Cung ứng được xác định thơng qua số lượng nhà 

sản xuất và thời gian sản xuất ra sản phẩm đó. 

                    Khi có nhiều nhà sản xuất sản phẩm hay thời gian 

sản xuất ngắn thì khả năng dự báo của biến này càng lớn. 

                    Khi có ít nhà cung cấp hay thời gian sản xuất dài 

thì khả năng tìem ẩn về sự khơng chắc chắn lớn. LOGO 2. Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch:

m Đặc tính sản phẩm: 

                 Đặc tính sản phẩm bao gồm những đặc 

điểm của một sản phẩm ảnh hưởng đến nhu cầu 

của khách hàng. 

Dự báo sản phẩm bảo hòa có thể bao qt trong 

khoản thời gian dài hơn là dự báo những sản phẩm 

phát triển nhanh chóng.

LOGOXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

×