1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

- Phương pháp luận nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (714.66 KB, 85 trang )


6.1.2.- Quan điểm lịch sửĐể góp phần đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước nâng lên tầm cao mới trong xu thế

hội nhập của giáo dục, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời đáp

ứng được nguồn lực cho q trình cơng nghiệp hố hiện đại hố ở huyện Vĩnh Thạnh nói

riêng, mỗi trường học phải có tối thiểu cơ sở vật chất đủ và đáp ứng được nhu cầu học tập

của mọi học sinh từng cấp học, tạo ra một tâm lý tốt cho người dạy và người học.

6.1.3.- Quan điểm thực tiễnViệc điều tra thực trạng quản lý cơ sở vật chất tại các trường trung học cơ sở ở huyện

Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ giai đoạn hiện nay sẽ giúp chúng tôi thấy được những thành

tựu cũng như những vấn đề cấp bách cần khắc phục sớm và có những đề xuất cho công tác

này trong thời gian tới. Thực hiện tốt q trình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo

dục ở địa bàn huyện Vĩnh Thạnh nói riêng cũng như cả thành phố Cần Thơ nói chung.

6.2.- Phương pháp nghiên cứu

6.2.1.- Phương pháp nghiên cứu lý luận- Phương pháp phân tích, tổng hợp lý thuyết.

Phương pháp này được sử dụng để phân tích và tổng hợp những lý luận về quản

lý nói chung và về quản lý cơ sở vật chất trường học.

- Phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết.

Phương pháp này được sử dụng để phân loại và hệ thống hóa những nội dung lý

luận nói trên.

6.2.2.- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

6.2.2.1- Phương pháp quan sátĐối tượng quan sát: thực trạng công tác quản lý cơ sở vật chất của hiệu trưởng các

trường THCS huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

6.2.2.2- Phương pháp điều tra giáo dụcĐối tượng điều tra gồm: 22 cán bộ quản lý, 269 giáo viên của tất cả 9 trường THCS

huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

- Trường THCS Thị trấn Thạnh An

- Trường THCS Thị trấn Thạnh An 1

- Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh- Trường THCS Thạnh An

- Trường THCS Thạnh Thắng

- Trường THCS Thạnh Thắng 1

- Trường THCS Thạnh Lộc

- Trường THCS Thạnh Mỹ

- Trường THCS Vĩnh Trinh

Nội dung điều tra là các nội dung quản lý cơ sở vật chất trường trung học cơ sở của

Hiệu trưởng xét theo các chức năng quản lý.

6.2.3- Phương pháp thống kê tốn họcPhương pháp này được chúng tơi sử dụng để xử lý số liệu điều tra. Phép tốn thống kê

được sử dụng là tính trung bình và đếm tỉ lệ phần trăm.Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ1.1- Lịch sử nghiên cứu vấn đềĐầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Cơ sở vật chất nhà trường là một mảng

đầu tư cần được quan tâm. Chính vì vậy, những năm gần đây việc đầu tư trang bị cơ sở vật

chất ở các bậc học có nhiều chuyển biến tích cực nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy

và học theo tinh thần đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa mới. Trung học cơ sở

(THCS) là bậc học nối tiếp bậc tiểu học của hệ thống Giáo dục Quốc dân, nhằm giúp học

sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có trình độ học vấn phổ

thông cơ sở và hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ

thông (THPT), trung học chuyên nghiệp (THCN), học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Cho nên việc trang bị cơ sở vật chất và quản lý cơ sở vật chất đối với bậc học này là việc

làm cần được coi trọng.

Trong lĩnh vực quản lý trường học nói chung đã có một số tác giả đề cập đến các

phương pháp tổ chức và quản lý nhà trường ở mọi lĩnh vực: giảng dạy, học tập, hướng

nghiệp, cơ sở vật chất trường học như:

- Nguyễn Văn Lê với cơng trình “ Khoa học quản lý nhà trường”, tác giả tập trung

giới thiệu về các phương pháp tổ chức và quản lý nhà trường. Riêng về nội dung quản lý cơ

sở vật chất trường học, tác giả đã đưa ra năm nguyên tắc tổ chức và quản lý cơ sở vật chất

trường học; vấn đề bố trí tối ưu khu trường, việc tổ chức khoa học trong một lớp học; phòng

học bộ mơn; thư viện và phòng thí nghiệm…[ 27, tr 243 – tr 282].

- Hà Sĩ Hồ và Lê Tuấn với tài liệu “ Những bài giảng về quản lý trường học”, ở phần

nội dung hiệu trưởng quản lý CSVC trường học ( bài 9 – tập III), đã đề cập đến khái niệm và

vai trò của CSVC trường học, sau đó đi sâu vào các nghiệp vụ hiệu trưởng quản lý việc xây

dựng CSVC trường học [ 20, tr 268 – tr 290].

- Chu Mạnh Nguyên với “ Giáo trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở,

tập III”, trình bày các nội dung quản lý và nghiệp vụ quản lý trường THCS của hiệu trưởng;

trong đó tác giả đề cập đến quản lý cơ sở vật chất của hiệu trưởng trường THCS, bao gồm

các nội dung: những vấn đề chung về cơ sở vật chất trường học; những vấn đề chung vềquản lý cơ sở vật chất trường học; quản lý trường sở; quản lý thiết bị dạy học; quản lý thư

viện trường học và quản lý đồ dùng học sinh [ 28, tr 243 – tr 282].

- Nhóm tác giả của Viện Khoa học Giáo dục ( do Trần Quốc Đắc chủ biên) với tài liệu

“ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng, sử dụng CSVC và thiết bị dạy – học

ở trường phổ thông Việt Nam” [41] đã hệ thống hóa một bước cơ sở lý luận và thực tiễn của

việc sáng tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng CSVC ở trường phổ thơng; trong đó đi sâu vào

cung cấp những nội dung cơ bản, cụ thể về những yêu cầu chất lượng và nâng cao hiệu quả

sử dụng một số loại thiết bị dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học các môn học ở

trường phổ thông.

- Trần Quốc Bảo với đề tài: “ Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao

hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất- kỹ thuật (CSVC – KT) phục vụ cho việc dạy và học ở

trường THPT công lập TP.HCM” [ 1] đã khảo sát và phân tích thực trạng quản lý CSVC –

KT ở một số trường THPT tại TP.HCM, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý của Hiệu

trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng CSVC – KT phục vụ cho việc dạy - học ở trường

THPT công lập TP.HCM.

Các nước trên thế giới đều có khuynh hướng hồn thiện cơ sở vật chất trường học

nhằm phù hợp với sự hiện đại hóa nội dung, phương pháp và hình thức dạy học. Tùy theo

hoàn cảnh kinh tế, kỹ thuật và xã hội, mỗi nước có một hướng nghiên cứu và phát triển

CSVC trường học riêng. Các nước có nền kinh tế phát triển đều quan tâm đến việc nghiên

cứu, thiết kế, sản xuất các thiết bị dạy học hiện đại, đạt chất lượng cao, cần thiết cho nhu cầu

giáo dục mỗi nước. Ở Nga, Hà Lan người ta chú ý đến việc trang bị những phương tiện

truyền thống cho các phòng học bộ môn. Ở Đức, Ba Lan, Pháp vấn đề nổi lên là các phương

tiện kỹ thuật hiện đại, những bộ thí nghiệm đa năng. Nhật, Triều Tiên, Singapore là những

nước đầu tư rất nhiều cho việc trang bị đầy đủ và hiện đại, nhất là các phương tiện nghe

nhìn. Ở Mỹ, có giai đoạn phổ biến là dùng máy thay giáo viên trong giảng dạy, nên việc

nghiên cứu và việc trang bị các phương tiện hiện đại rất quan trọng,…[ 41, tr 56 - tr 63].

Thực trạng và kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, thiết kế CSVC trường học nói chung và

thiết bị dạy học nói riêng ở các nước là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng giúp

chúng ta trong việc nghiên cứu, thiết kế và định hướng hệ thống cơ sở vật chất trường học ở

Việt Nam.

Nhìn chung, các cơng trình nghiên cứu trên đề cập đến những vấn đề lý luận, thực tiễn

và những giải pháp để quản lý trường học, trong đó có đề cập đến quản lý CSVC trường họcXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (85 trang)

×