1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

2- Khái quát sự phát triển giáo dục trung học cơ sở của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (714.66 KB, 85 trang )


Huyện Vĩnh Thạnh được thành phố Cần Thơ công nhận phổ cập giáo dục tiểu học

đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở từ năm 2004 và phấn đấu hoàn thành phổ

cập giáo dục bậc trung học vào năm 2015.

Hầu hết cấp ủy, UBND các xã, thị trấn đều rất quan tâm phối hợp với ngành giáo dục

trong việc huy động học sinh ra lớp và triển khai thực hiện có hiệu quả cơng tác phổ cập giáo

dục THCS, phổ cập giáo dục THPT.

2.2.2- Quy mô và chất lượng giáo dục THCS huyện Vĩnh Thạnh- Về quy mơ:

Năm học 2009 – 2010 Huyện hiện có 9 trường trung học cơ sở với 143 lớp/5159 học

sinh. Tiến độ huy động học sinh có nhiều thuận lợi hơn; liên tục trong các năm qua tỉ lệ học

sinh vào lớp 6 luôn đạt trên 98%; xét tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt 97% trở lên, tỉ

lệ học sinh lưu ban, bỏ học hàng năm không quá 0,2%. So với các Quận, Huyện trong thành

phố thì Vĩnh Thạnh có tỷ lệ học sinh bỏ học thấp. Hầu hết cấp uỷ, UBND các xã, thị trấn đều

rất quan tâm phối hợp với Ngành để triển khai và thực hiện có hiệu quả cơng tác phổ cập

giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục trung học phổ thơng.

- Về chất lượng giáo dục

Các trường đều có chung mục tiêu là lấy hiệu quả của việc giảng dạy – học tập làm

thước đo đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên cũng như học tập của học sinh. Nhờ

vậy mà chất lượng giáo dục ở các mặt được duy trì và phát triển tốt, biểu hiện cụ thể ở những

thành tựu như:

- Có 245 học sinh của Huyện dự thi học sinh giỏi lý thuyết các môn văn hóa cấp thành

phố được tổ chức vào ngày 02/4/2010. Kết quả có 59 học sinh đạt giải, trong đó có 03 giải

nhất, 06 giải nhì, 13 giải ba, 10 giải khuyến khích và 27 học sinh được cơng nhận là học sinh

giỏi.

- Có 12 học sinh dự thi học sinh giỏi thực hành thí nghiệm Lý – Hóa – Sinh lớp 9. Kết

quả có 7 học sinh đạt giải, trong đó có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba, 01 giải khuyến

khích và 01 học sinh được cơng nhận là học sinh giỏi.

- Có 12 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay. Kết quả

có 9 học sinh đạt giải ( 1 giải ba, 4 khuyến khích, 4 HS giỏi).

- Có 1153/1157 học sinh ( trong đó nữ 561 học sinh) được công nhận tốt nghiệp THCS

( hệ phổ thơng) đạt tỉ lệ 99,65%. Trong đó loại giỏi có 160 học sinh, đạt tỉ lệ 13,88%; loạikhá có 418, đạt tỉ lệ 36,25%; trung bình có 560 học sinh, đạt tỉ lệ 48,57%; loại ưu tiên

khuyến khích có 15, đạt tỉ lệ 1,3%.

- Việc giáo dục nghề phổ thông được tổ chức và duy trì tiếp tục với mục đích định

hướng nghề nghiệp cho các em từ khi đang học ở nhà trường phổ thông. 100% các trường

thực hiện đầy đủ theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

- Các trường thuộc phạm vi quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh

Thạnh đã tổ chức tốt việc dạy và học các môn tự chọn và chủ đề tự chọn, thực hiện giảng dạy

môn tự chọn ở tất cả các khối lớp theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày

05/5/2006 và Hướng dẫn số 7092/BGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2006 của Bộ GD&ĐT, phù

hợp với tình hình, đặc điểm ở địa phương.

- Có nhiều giáo viên đã vận dụng phương pháp mới trong việc thực hiện chương trình,

sử dụng thiết bị và đồ dùng có sẵn và tự làm.

- 100% học sinh có đủ sách giáo khoa ( học sinh nghèo, gặp khó khăn Phòng GDĐT hỗ

trợ, nhà trường cho mượn sách).

- Việc giáo dục thể chất đã được đầu tư tiếp tục một cách có hiệu quả. Hầu hết các đơn

vị đều đảm bảo kế hoạch dạy theo chương trình chính khóa: 2 tiết / tuần / lớp.

Có được những thành tựu trên một phần nhờ cơng sức đóng góp của đội ngũ cán bộ,

giáo viên, nhân viên tồn ngành. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trung học

cơ sở trong tồn Huyện tính đến tháng 6 năm 2010 là 253 người, trong đó nữ có 142

người.Giáo viên trong biên chế đạt tỉ lệ giáo viên/lớp là 1,92; trong đó trình độ đại học sư

phạm: 109/253, chiếm tỉ lệ: 43,08%; cao đẳng sư phạm: 144/253 chiếm tỉ lệ: 56,91%. Như

vậy, tồn Huyện có 100% giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn hoặc vượt chuẩn. Đội ngũ

giáo viên dạy các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục trong những năm gần đây có tăng song

chỉ đáp ứng được 80% yêu cầu.

2.3. Thực trạng cơ sở vật chất các trường trung học cơ sở ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố

Cần Thơ.Thực trạng cơ sở vật chất của các trường trung học cơ sở ở huyện Vĩnh Thạnh, thành

phố Cần Thơ được chúng tôi nghiên cứu theo ba khía cạnh: diện tích mặt bằng, thực trạng

các hạng mục cơng trình và thực tế đáp ứng của Ban Giám hiệu các trường trung học cơ sở ở

huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đối với nhu cầu của giáo viên và học sinh.2.3.1.Diện tích mặt bằngTheo kết quả khảo sát của Phòng Kế hoạch tài chánh và Phòng Giáo dục và Đào tạo

huyện Vĩnh Thạnh vào thời điểm tháng 9/2009 thì tổng diện tích đất trong khn viên của 09

trường trung học cơ sở của toàn huyện Vĩnh Thạnh là 78.780 m2, bình quân đạt 14,77 m2

PPP/học sinh. Như vậy, bình qn tồn cấp học trung học cơ sở, Vĩnh Thạnh đạt chuẩn quy định

Pcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo về diện tích trường học. Thực tế, nếu tính bình qn thì tất cả

các xã, thị trấn của huyện Vĩnh Thạnh đều đạt chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó cao nhất là trường trung học cơ sở Vĩnh Trinh( 82m2 / học sinh); trung học cơ

PPsở Thạnh An ( 40,2m2 / học sinh) và thấp nhất là trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thạnh ( 6,0

PPm2/ học sinh). Điều đáng lưu ý là hai xã Thạnh An và Thạnh Thắng, đất rộng người thưa nên

PPmật độ học sinh trên diện tích đất là rất lớn: 40,2m2/ học sinh. Trong khi đó Trường Trung

PPhọc cơ sở Thị trấn Vĩnh Thạnh nằm trên Quốc lộ 80 thì q hẹp, diện tích mặt bằng khơng

đạt chuẩn quy định và chỉ có: 6,0 m2/ học sinh.

PPKhó khăn nhất vẫn là các trường nằm trên trục quốc lộ khu thị trấn như Trung học cơ

sở Thị trấn Thạnh An 1 chỉ đạt: 7,2m2/học sinh. Việc mở rộng diện tích khn viên các

PPtrường này gặp rất nhiều khó khăn, trong khi các tiêu chí khác về xây dựng trường đạt chuẩn

quốc gia đều đạt cao.

Ngoài ra, việc bố trí các trường học hiện nay tại Huyện Vĩnh Thạnh cũng chưa được

hợp lý, có hai trường trung học cơ sở nằm trên trục quốc lộ 80, nên ảnh hưởng nhiều đến

cơng tác an tồn giao thơng ( tắc nghẽn giao thông...) và ảnh hưởng đến công tác giảng dạy (

tiếng ồn, bụi ...).

Tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng diện tích khn viên của các trường ở Vĩnh

Thạnh còn chật hẹp, chúng tơi thu được kết quả trình bày ở bảng 2.1.

Bảng 2.1: Nguyên nhân của thực trạng diện tích khn viên các trường ở Vĩnh Thạnh

còn chật hẹp theo ý kiến của cán bộ quản lý và giáo viên

Nguyên nhânTỉ lệ % CBQL

và GV xác nhậnLãnh đạo địa phương chưa quan tâm62,2%Cán bộ phụ trách công tác quy hoạch không hiểu ngành GD&ĐT30,9%Ngành giáo dục và đào tạo tham mưu chưa tốt17,9%Trường khơng còn đất để mở rộng70,1%Theo kết quả điều tra thì ngun nhân khiến diện tích khn viên nhà trường còn chật

hẹp là do trường khơng còn đất để mở rộng ( 70,1% ý kiến). Đây là nguyên nhân cơ bản và

cũng là vấn đề khó khăn hiện nay đối với huyện Vĩnh Thạnh. Phần lớn các trường đã được

xây dựng từ những năm trước đây, trong đó có một số có nhu cầu phát triển và mở rộng quy

mô để đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, đặc biệt là các trường ở khu vực thị trấn, nằm

trên trục lộ giao thơng chính. Ngồi ra, diện tích đất ở của nhân dân tiếp giáp với khn viên

trường học đã gây rất nhiều khó khăn cho việc mở rộng diện tích khn viên các trường

trung học cơ sở theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia ở nhiều xã, thị trấn trong Huyện. Vì

vậy, về mặt bằng xây dựng phòng học, giải pháp tối ưu hiện nay khi cải tạo, mở rộng hay

xây mới là tầng hóa trường, lớp học.

Những năm qua, chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã có quy hoạch phát

triển mạng lưới trường lớp, nên các trường xây dựng mới đều có diện tích tối thiểu 10m2 /

PPhọc sinh theo tiêu chuẩn quy phạm, có vị trí thuận lợi và đúng quy định. Kết quả điều tra cho

thấy một số lãnh đạo địa phương chưa quan tâm ( được các đối tượng điều tra đánh giá

62,2%) cũng là một lý do đáng lưu ý.

Một số trường hợp, khi ngành giáo dục và đào tạo triển khai dự án đầu tư xây dựng

trường theo quyết định của UBND Thành phố thì việc xác định mặt bằng xây dựng với chính

quyền địa phương và các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn: diện tích không đạt chuẩn quy định,

hoặc phải bồi thường, giải tỏa mất rất nhiều thời gian.

2.3.2. Thực trạng các hạng mục cơng trình của cơ sở vật chất ở các trường trung học cơ sở

huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.Năm học 2009 – 2010, Huyện Vĩnh Thạnh có 09 trường trung học cơ sở với 142 lớp,

5159 học sinh và 106 phòng học. Số trường THCS có 30 lớp trở lên: 01 trường. Số trường có

số lớp ít nhất là Trung học Cơ sở Vĩnh Trinh chỉ có 04 lớp. Số trường THCS dưới 30 lớp: 02

trường; dưới 15 lớp: 05 trường. Điều đáng lưu ý hiện nay là còn 03 xã chưa có trường trung

học cơ sở: xã Thạnh Quới, xã Thạnh Lợi, xã Vĩnh Bình do mới chia tách địa giới hành

chánh. Hiện nay xã Thạnh Thắng có 02 trường trung học cơ sở nhưng số lượng học sinh ít do

địa bàn dân cư thưa, việc bố trí 02 trường này cần xem lại cho hợp lý hơn.Tỉ lệ lớp/ phòng học của tồn Huyện chưa đáp ứng được việc học 2 buổi/ngày. Thực tế

cho thấy ở xã, thị trấn nào có chỉ số lớp/ phòng học thấp sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để

bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu và tổ chức các hoạt động khác tại trường.

Tồn huyện Vĩnh Thạnh có 106 phòng học, trong đó có 59 phòng kiên cố, chiếm tỉ lệ

55,66 % và 30 phòng bán kiên cố, chiếm tỉ lệ 28,30 %; phòng tiền chế: 17 phòng, chiếm tỉ lệ

16,03%. Huyện Vĩnh Thạnh khơng còn phòng học tạm nhưng mức độ kiên cố hóa trường lớp

chỉ đạt 1/2.

Từ khi thành lập năm 2004 đến nay, Huyện xây dựng mới 02 trường trung học cơ sở

với 66 phòng kiên cố. Trong 09 trường trung học cơ sở của Huyện có 01 trường được xây

dựng trước năm 1975, các phòng học đã xuống cấp nặng, cần xây mới thay thế hoặc cải tạo

nâng cấp nhưng chưa được tu sửa kịp thời.

Những năm qua huyện Vĩnh Thạnh chỉ tập trung vào việc xây dựng hoặc cải tạo, nâng

cấp các phòng học mà chưa quan tâm đến các phòng chức năng một cách đầy đủ. Các trường

THCS trong Huyện hầu như trường nào cũng thiếu phòng chức năng; chỉ có Trường Trung

học Cơ sở Thạnh An là có phòng thiết bị đúng quy cách, các trường còn lại lấy phòng học

cải tạo làm phòng thư viện, thiết bị. Do phòng chức năng không đúng chuẩn quy định nên

sách, thiết bị dạy học khơng được trưng bày kịp thời, đơi lúc còn q tải với các trường có

phòng chức năng nhỏ.

Ở câu số 2, phần A của phiếu hỏi dành cho giáo viên và cán bộ quản lý, chúng tôi liệt

kê 17 hạng mục cơng trình của cơ sở vật chất trường học rồi đề nghị người trả lời trả lời ở 2

nội dung: Thứ nhất là về số lượng, người trả lời xác nhận bằng cách đánh dấu X vào 1 trong

2 cột “Đủ” hoặc “Thiếu” đối với từng hạng mục; thứ hai là về mức độ trang bị, người trả lời

xác nhận bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 5 cột “Tốt”, “Khá”, “Trung bình”, “Yếu”,

“Kém” đối với từng hạng mục.

Ở nội dung “số lượng”, chúng tôi xử lý bằng cách tính tỉ lệ phần trăm số người chọn

“Đủ” hoặc “Thiếu” ở từng hạng mục, ở nội dung “Mức độ trang bị”, nếu người trả lời đánh

dấu X vào cột “Tốt”, chúng tôi quy đổi thành điểm 5,“Khá” thành điểm 4, “Trung bình”

thành điểm 3, “Yếu” thành điểm 2, “Kém” thành điểm 1.

Sau khi xử lý số liệu, chúng tơi thu được kết quả trình bày ở bảng 2.2.

Bảng 2.2: Kết quả điều tra về tình hình các hạng mục cơng trình ở các trường trung học cơ

sở Huyện Vĩnh Thạnh

TTHạng mục cơng trìnhVề số lượngĐiểm trung bìnhXếp2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17Phòng học

Phòng hiệu trưởng

Phòng hiệu phó

Phòng giáo viên

Văn phòng nhà trường

Phòng hoạt động Đồn – Đội

Phòng rèn luyện thể chất

Phòng giáo dục nghệ thuật

Thư viện

Phòng thiết bị dạy học

Hội trường

Phòng Y tế học đường

Khu vệ sinh

Hệ thống cấp thoát nước

Hệ thống chiếu sáng ở các phòng

Bảng phục vụ dạy học

Bàn ghế phù hợp với học sinhĐủ %

64,3

47,4

27,1

47,8

68,4

46,0

2,4

3,4

99,3

93,1

10,3

29,6

79,0

55,0

52,2

95,9

97,6Thiếu %

35,7

52,6

72,9

52,2

31,6

54,0

97,6

96,6

0,7

6,9

89,7

70,4

21,0

45,0

47,8

4,1

2,4mức độ trang bị

3,22

2,57

1,95

2,55

3,18

2,4

1,20

1,21

4,35

4,05

1,46

1,96

3,39

2,81

2,82

4,01

4,12hạng

6

10

14

11

7

12

17

16

1

3

15

13

5

9

8

4

2Bảng 2.2 cho thấy về số lượng, các hạng mục cơng trình tương đối đầy đủ là thư viện,

phòng thiết bị dạy học, bảng phục vụ dạy học, bàn ghế phù hợp với học sinh, khu vệ sinh,

văn phòng nhà trường, phòng học. Về mức độ trang bị, các khối cơng trình được trang bị khá

nhất vẫn là thư viện, bàn ghế phù hợp với học sinh, phòng thiết bị dạy học, bảng phục vụ dạy

học, khu vệ sinh, phòng học. Các khối cơng trình có mức độ trang bị trung bình là hệ thống

cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng ở các phòng, phòng hiệu trưởng, phòng giáo viên. Các

khối cơng trình còn thiếu nhiều và nếu có thì mức độ trang bị bên trong còn cần phải quan

tâm đầu tư nhiều hơn nữa là phòng rèn luyện thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng y tế

học đường, phòng hiệu phó, hội trường, phòng hoạt động Đồn – Đội, văn phòng nhà

trường.

2.3.3. Thực tế đáp ứng của Ban Giám hiệu về nhu cầu CSVC của giáo viên và học sinh.Ở câu số 5, phần A của phiếu hỏi dành cho giáo viên và cán bộ quản lý, chúng tôi liệt kê

17 hạng mục cơng trình của cơ sở vật chất trường học rồi đề nghị người trả lời trả lời ở 2 nội

dung: Thứ nhất là về được đáp ứng, người trả lời xác nhận bằng cách đánh dấu X vào cột được

đáp ứng đối với từng hạng mục; thứ hai là chưa được đáp ứng, người trả lời xác nhận bằng

cách đánh dấu X vào cột chưa được đáp ứng đối với từng hạng mục. Ở nội dung “ Được đáp

ứng” và “ Chưa được đáp ứng”, nếu người trả lời đánh dấu X vào cột “ Được đáp ứng” chúng

tôi quy đổi thành điểm 2, “ Chưa được đáp ứng” quy đổi thành điểm 1. Chúng tôi xử lý bằngcách tính tỉ lệ phần trăm số người chọn“ Được đáp ứng” hoặc “ Chưa được đáp ứng” ởtừng hạng mục.

Sau khi xử lý số liệu, chúng tôi thu được kết quả trình bày ở bảng 2.3.

Bảng 2.3: Kết quả điều tra về việc đáp ứng của Ban giám hiệu đối với nhu cầu CSVC của

GV và HS ở các trường THCS Huyện Vĩnh Thạnh.

TTNhu cầu5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17Phòng học

Phòng hiệu trưởng

Phòng hiệu phó

Phòng giáo viên

Văn phòng nhà trường

Phòng hoạt động Đồn – Đội

Phòng rèn luyện thể chất

Phòng giáo dục nghệ thuật

Thư viện

Phòng thiết bị dạy học

Hội trường

Phòng Y tế học đường

Khu vệ sinh

Hệ thống cấp thoát nước

Hệ thống chiếu sáng ở các phòng

Bảng phục vụ dạy học

Bàn ghế phù hợp với học sinhTỉ lệ % CBQL và GV đánh giá thực tế

đáp ứng của Ban giám hiệu.

Được đáp ứng Chưa được đáp ứng

74,9

25,1

45,4

54,6

22,0

78,0

46,0

54,0

66,7

33,3

44,3

55,7

3,1

96,9

3,1

96,9

98,6

1,4

95,2

4,8

8,2

91,8

33,7

66,3

83,8

16,2

57,4

42,6

55,0

45,0

90,7

9,3

95,9

4,1Xếp hạng

theo tỉ lệ %

được đáp ứng

6

11

14

10

7

12

17

16

1

3

15

13

5

8

9

4

2Cột xếp hạng theo tỉ lệ % CBQL và GV xác nhận các hạng mục “được đáp ứng” của

bảng 2.3 cho thấy các hạng mục như thư viện, bàn ghế, phòng thiết bị dạy học, bảng phục vụ

dạy học, khu vệ sinh được xếp hạng cao, chứng tỏ trong thực tế các hạng mục này đã đáp

ứng được nhu cầu của GV và HS. Thứ hạng này gần giống với thứ hạng ở bảng 2.2. Có 9

hạng mục có tỉ lệ % “được đáp ứng” trên 50%.

2.4. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất các trường trung học cơ sở huyện Vĩnh Thạnh, thành

phố Cần ThơLý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng thành công và bất cập trong công tác giáo dục đều

liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác quản lý. Công tác quản lý cơ sở vật chất

trường học cũng không ngoại lệ. Trong phạm vi đề tài, chúng tôi xin đề cập đến thực trạng

quản lý cơ sở vật chất trường học ở các nội dung sau:2.4.1 Cơ chế, tổ chức quản lý cơ sở vật chất trường họcVề tổ chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vĩnh Thạnh có một chuyên viên phụ

trách CSVC trường học chịu trách nhiệm tham mưu cho Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

tồn bộ các lĩnh vực có liên quan đến cơng tác cơ sở vật chất trường học trên địa bàn Huyện.

Ở trường trung học cơ sở, công tác quản lý cơ sở vật chất nhà trường do Phó Hiệu trưởng

phụ trách cơ sở vật chất chịu trách nhiệm, bộ phận giúp việc cho Phó Hiệu trưởng gồm kế

toán, cán bộ thư viện, cán bộ thiết bị, các tổ chun mơn và có thể bao gồm cả bảo vệ nhà

trường. Giữa các cấp quản lý, ngoài phạm vi và trách nhiệm cụ thể đã được quy định bởi các

văn bản, còn có sự phân cấp về quyền hạn, trách nhiệm và sự phối hợp nhằm tác động thúc

đẩy nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở vật chất trường học, đặc biệt phải thể hiện đầy đủ các

yêu cầu và nhiệm vụ về công tác xây dựng, trang bị, sử dụng, bảo quản, thanh lý tài sản được

quy định tại Luật Tài sản số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2006 của Quốc hội về quản lý tài sản

Nhà nước; Luật Tài sản trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

Thực hiện theo Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 29/4/2008 của UBND Thành

phố Cần Thơ về việc thành lập các cơ quan chun mơn thuộc UBND Huyện Vĩnh Thạnh;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vĩnh Thạnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện

thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm:

mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán

bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất; thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế

thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tào. Cũng theo quyết

định trên, tuy đã phân cấp, nhưng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục toàn

Thành phố vẫn được tập trung tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu

trách nhiệm thẩm tra quy hoạch, kế hoạch giáo dục, kể cả các cơng trình xây dựng trường

học của các Quận, Huyện và tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt.

Như vậy, với nội dung đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trung học cơ sở, tùy theo

nguồn vốn mà phân bổ cho hợp lý cho các trường. Các nội dung đầu tư do Sở Giáo dục và

Đào tạo làm chủ đầu tư, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho phòng Kế hoạch Tài

chính thực hiện nhưng cũng có một số dự án do Ủy ban nhân dân Huyện làm chủ đầu tư như

chương trình kiên cố hóa trường lớp, hoặc các cơng trình xây dựng trích từ nguồn quỹ xổ số

kiết thiết Thành phố Cần Thơ. Riêng kinh phí mua sắm sách - thiết bị dạy học được Sở

GDĐT phân bổ hàng năm và Phòng GDĐT căn cứ vào nhu cầu cần sử dụng mà đăng ký cho

các trường THCS.Tìm hiểu về quyền tự chủ của hiệu trưởng trong quản lý cơ sở vật chất của các trường

ở Huyện Vĩnh Thạnh, về mức chủ động trong đầu tư CSVC, chúng tơi thu được kết quả trình

bày ở bảng 2.4.

Bảng 2.4. Mức chủ động của nhà trường trong việc bảo trì, sửa chữa, xây dựng mua sắm

CSVC trường học theo ý kiến của cán bộ quản lý và giáo viên.

Phát biểuTỉ lệ % CBQL và GV xác nhận

Bảo trì, sửa chữa Xây dựng, mua sắm-Hiệu trưởng khơng có quyền tự chủ60,161,5-Hiệu trưởng chỉ được tự chủ một phần29,632,6-Hiệu trưởng hồn tồn được tự chủ10,35,8Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, các trường chỉ được quản lý nguồn quỹ xã hội hóa

do nhân dân đóng góp xây dựng trường, nhưng nội dung đầu tư, trang bị CSVC phải xin ý

kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo, chỉ khi nào Phòng GDĐT phê duyệt thì nhà trường mới

được phép thực hiện. Các nguồn vốn khác đều do cấp trên quản lý và thực hiện, nhà trường

chỉ là đơn vị thụ hưởng. Như vậy, với cơ chế quản lý hiện nay ở huyện Vĩnh Thạnh, các

trường THCS không được chủ động hồn tồn trong cơng tác đầu tư, trang bị cơ sở vật chất

trường học.

2.4.2. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất ở các trường trung học cơ sở huyện Vĩnh Thạnh,

thành phố Cần Thơ xét theo các chức năng quản lý

2.4.2.1.Chức năng xây dựng kế hoạch quản lý cơ sở vật chất.Ở câu số 3 ( mục 3.1 Việc xây dựng kế hoạch quản lý CSVC), phần A của phiếu hỏi

dành cho giáo viên và cán bộ quản lý, chúng tôi liệt kê 5 biện pháp quản lý cơ sở vật chất

trường học rồi đề nghị người trả lời trả lời ở 2 nội dung: Thứ nhất là về thực hiện, người trả

lời xác nhận bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 2 cột “ Có” hoặc “ Không” đối với từng biện

pháp quản lý; thứ hai là về mức độ thực hiện, người trả lời xác nhận bằng cách đánh dấu X

vào 1 trong 4 cột “ Tốt”, “ Khá”, “ Trung bình”, “ Yếu” đối với từng biện pháp.

Ở nội dung “ thực hiện”, chúng tơi xử lý bằng cách tính tỉ lệ phần trăm số người chọn

“ Có” hoặc “ Khơng” ở từng biện pháp quản lý, ở nội dung“ mức độ thực hiện” chúng tơixử lý bằng cách tính điểm trung bình và xếp hạng cho từng biện pháp, nếu người trả lời đánhdấu X vào cột “ Tốt”, chúng tôi quy đổi thành điểm 4, “ Khá” thành điểm 3, “ Trung bình”

thành điểm 2,“ Yếu” thành điểm 1Sau khi xử lý số liệu, chúng tơi thu được kết quả trình bày ở bảng 2.5.

Bảng 2.5: Kết quả điều tra về việc xây dựng kế hoạch quản lý CSVC ở các trường trung học

cơ sở Huyện Vĩnh Thạnh.

Biện pháp quản lýTT123

4

5Xây dựng và thông báo quy hoạch tổng thể

mặt bằng trường học theo hướng trường

chuẩn quốc gia.

Lập và thông báo kế hoạch xây dựng mới

các hạng mục cơng trình của trường học và

mua sắm trang thiết bị mới nơi thầy cô đang

giảng dạy.

Lập và thông báo kế hoạch nâng cấp, cải tạo

CSVC.

Lập và thông báo kế hoạch sử dụng bảo

quản CSVC.

Lập và thông báo kế hoạch thanh lý CSVC.Tỉ lệ % CBQL Điểm trung bình

Xếp

và GV chọn

đánh giá của

HạngKhơng CBQL và GV

66,733,32,46576,024,02,65484,016,02,80390,010,03,06186,413,62,912Điểm trung bình chung = 2,78; Điểm trung bình của CBQL = 2,85; GV = 2,77Kết quả điều tra tình hình thực hiện chức năng xây dựng kế hoạch quản lý CSVC

trường học chúng tôi nhận thấy:

Với đối tượng điều tra là CBQL và GV, có đến 4 trong tổng số 5 nội dung thuộc chức

năng kế hoạch hóa được đánh giá thực hiện dưới mức độ khá ( có điểm trung bình < 3). Điều

này cho phép chúng tơi cho rằng nhà trường ít quan tâm đến chức năng lập kế hoạch quản lý

CSVC trường học.

Chúng tơi xin phân tích một số nội dung:

+ Xây dựng và thông báo quy hoạch tổng thể mặt bằng trường học theo hướng trường

chuẩn quốc gia: có 33,3% các trường được hỏi trả lời khơng thực hiện nội dung này; các

trường có thực hiện thì mức độ thực hiện cũng chỉ đạt trung bình với 2,46% - xếp hạng 5 (

trong tổng số 5 nội dung của các chức năng quản lý được hỏi).

Như vậy, nội dung “Xây dựng và thông báo quy hoạch tổng thể mặt bằng trường học

theo hướng trường chuẩn quốc gia” chưa được các trường trung học cơ sở và các cấp quản

lý nhà nước về giáo dục ở Huyện Vĩnh Thạnh quan tâm đúng mức. Vấn đề này cần phải

được quan tâm nhiều hơn vì nếu khơng làm tốt công tác quy hoạch tổng thể mặt bằng trườnghọc sẽ dẫn đến đầu tư chấp vá, phá vỡ mặt bằng tổng thể nhà trường, gây ra tình trạng bố trí

và sử dụng các khối cơng trình khơng hợp lý.

+ Lập kế hoạch xây dựng mới các hạng mục cơng trình của trường học và mua sắm

trang thiết bị: có 24,0% số trường không thực hiện nội dung này và các trường có thực hiện

thì mức độ thực hiện cũng dưới mức khá, với điểm trung bình là 2,65, xếp hạng 4. Với cơ

chế hiện nay tại Huyện Vĩnh Thạnh, các trường chỉ được đầu tư xây dựng CSVC khi hiệu

trưởng trường THCS có phương án, kế hoạch tu bổ, bảo trì, nâng cấp CSVC gửi lên Phòng

GDĐT vào cuối năm học để Phòng tổng hợp trình UBND Huyện xem xét, lên phương án

xây dựng các đề án sát với thực tế và đáp ứng được mong đợi của nhà trường.

Trong khi đó, mặc dù được sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT

nhưng một số trường vẫn không quan tâm đến công tác lập kế hoạch xây dựng mới các hạng

mục cơng trình của trường học và mua sắm trang thiết bị. Chính vì vậy Phòng GDĐT không

thể đưa vào kế hoạch xây dựng, sửa chữa và mua sắm được. Qua tìm hiểu các Hiệu trưởng

trường THCS, chúng tơi được biết một lý do nhà trường ít quan tâm đến nội dung lập kế

hoạch xây dựng mới các hạng mục cơng trình của trường học và mua sắm trang thiết bị là vì

nhà trường khơng được chủ động trong công tác xây dựng mới CSVC trường học ( chúng tôi

đã đề cập đến ở mục 2.4.1).

Đây là một thiếu sót cần khắc phục đối với nhà trường cũng như đối với công tác chỉ

đạo của Sở GDĐT, Phòng GDĐT. Vì lập kế hoạch là khâu đầu tiên của chức năng quản lý.

Chỉ khi xây dựng hoàn chỉnh các kế hoạch quản lý CSVC trường học thì Hiệu trưởng mới có

tầm nhìn bao qt về tình hình cơng tác xây dựng, sửa chữa, bảo quản và sử dụng CSVC, có

sự phân phối nguồn lực và phân cơng các bộ phận, các cá nhân hợp lý để họ có tâm thế

chuẩn bị chủ động trong công tác. Kế hoạch quản lý CSVC trường học phải được đưa vào kế

hoạch chung của nhà trường, phải được tập thể nhà trường trao đổi bàn bạc và thông qua vào

đầu mỗi năm học.

Phòng GDĐT Huyện đã xây dựng đề án kiên cố hóa trường lớp 2008 – 2013; đồng

thời lập đề án xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia 2009 – 2014 trình các cấp lãnh đạo

phê duyệt. Hàng năm Phòng GDĐT đều lập danh mục xây dựng CSVC để đầu tư, cải tạo xây

dựng trường sở theo yêu cầu thực tế của các trường.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (85 trang)

×