1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Ngoài những vấn đề chúng tôi đã đề cập trên đây, nếu anh (chị) còn có ý kiến gì khác xin vui lòng cho biết cụ thể?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.73 MB, 221 trang )


Cuối cùng, xin chân thành cảm  ơn các Anh (Chị) đã dành thời gian q báu của mình để  trả  lời phiếu  

khảo sát này. Nếu anh chị muốn nhận lại kết quả khảo sát, xin để lại địa chỉ email.PHỤ LỤC: 1b

PHIẾU KHẢO SÁT

(ÁP DỤNG CHO CƠNG TY CON)

VỀ THỰC TRẠNG LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI 

CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP THUỘC HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAMKính thưa Anh (Chị)! Để có cơ sở đề xuất các giải pháp hồn thiện cơng tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại  

các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc hiệp hội thép Việt Nam trong đề  tài nghiên cứu sinh của mình,  

chúng tơi rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ  của Anh (Chị) bằng cách trả  lời các câu hỏi dưới  

đây. Các thơng tin của Anh (Chị) cung cấp chỉ nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh (Chị).

I. THƠNG TIN CƠ BẢN VỀ CƠNG TY

1. Tên doanh nghiệp

2. Thơng tin liên hệ của người điền phiếu

Họ và tên: 

Vị trí cơng tác:II. NỘI DUNG KHẢO SÁT:1.2.3.4.Xin vui lòng cho biết ý kiến bằng cách đánh dấu (x) vào ơ được chọn:

Anh/Chị vui lòng cho biết bộ máy kế tốn của đơn vị được tổ chức theo mơ hình:Tập trung

Phân tán

Kết hợp

Khác (ghi cụ thể)Anh/Chị vui lòng cho biết chế độ kế tốn mà cơng ty đang áp dụng:Chế độ kế tốn DN ban hành theo thơng số 200/2014/TT­BTC

Chế độ kế tốn khác (ghi cụ thể)Anh/Chị vui lòng cho biết, niên độ kế tốn của đơn vị kết thúc vào thời điểm nào dưới đây?

31/12Khác (giải thích cụ thể)Anh/Chị vui lòng cho biết, đơn vị sử dụng đơn vị tiền tệ nào sau đây để ghi sổ kế tốn?5.6.VNDKhác Theo Anh/Chị,đơn vị đang áp dụng hình thức ghỉ sổ kế tốn nào dưới đây:

Hình thức kế tốn trên máy vi tínhHình thức khác Anh/Chị vui lòng cho biết chính sách khấu hao TSCĐ mà cơng ty đang áp dụng:Đường thằng

Số dư giảm dần có điều chỉnh

Theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Khác7. Anh/Chị   vui   lòng   cho   biết   phương   pháp   hạch   toán   hàng   tồn   kho   đơn   vị   đang  

áp dụng:Kê khai thường xuyên

Kiểm kê định kỳ8. Anh/Chị   vui   lòng   cho   biết   phương   pháp   tính   giá   xuất   kho   mà   đơn   vị   đang  

áp dụng:Bình qn gia quyền

Thực tế đích danh

Nhập trước xuất trước

Khác 9. Anh/Chị vui lòng cho biết số lượng nhân viên chun trách của đơn vị tham gia lập các báo cáo gửi cho cơng  

ty mẹ?1 người

2 người

3 người

Khác (xin ghi rõ)10. Anh/Chị vui lòng cho biết trình độ đối với đội ngũ nhân viên của đơn vị  chịu trách nhiệm lập các báo cáo  

phục vụ cho cơng tác lập BCTC hợp nhất của cơng ty mẹ?Trình độSố lượng1.Trung cấp2.Cao đẳng3.Cử nhân4.Thạc sỹ5.Tiến sỹ6.Khác (xin ghi rõ)11. Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ được đào tạo chun sâu đối với đội ngũ nhân viên của đơn vị chịu trách 

nhiệm lập các báo cáo phục vụ cho cơng tác lập BCTC hợp nhất của cơng ty mẹ?

Được đào tạo chun sâu về BCTC hợp nhất

Chỉ dựa vào kinh nghiệm thực tế

Ý kiến khác (xin ghi rõ)12. Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến việc nộp báo cáo đúng hạn cho cơng ty mẹ:

Thời hạn

Đúng hạn

Chậm 5 ngày

Châm trên 5 và dưới 10 ngày

Chậm từ 10 ngày trở lênQNăm13. Anh/Chị vui lòng cho biết tần suất thu thập thơng tin để lập báo cáo tại đơn vị?

Hàng tuầnHàng thángHàng qHàng năm14. Anh/Chị vui lòng cho biết những đánh giá của mình về quy trình lập BCTC hợp nhất (nếu cơng ty mẹ  đã  

ban hành)

Hồn tồn 

Khơng 

khơng đồng  

đồng ý 

ý12Đồng ý

 một  

phầnĐồng

 ýHồn  

tồn đồng  

ý345Hồn tồn 

Khơng 

khơng đồng  

đồng ý 

ýNội  dung  các  báo   cáo   đã  được  thiết  kế 

hợp lý và khoa học.

Phù   hợp   với   đặc   điểm   tổ   chức   của   hệ 

thống

Số lượng báo cáo phải lập phù hợp.

Cách thức gửi báo cáo cho cơng ty mẹ  đã 

đảm bảo nhanh chóng và kịp thời.

Thời hạn gửi báo cáo về  cơng ty mẹ  hợp  

lý.

Quy trình được sửa đổi bổ  sung thường 

xun và kịp thờiĐồng ý

 một  

phầnĐồng

 ýHồn  

tồn đồng  

ý15. Anh/Chị  vui lòng cho biết đánh giá của mình về  cơng tác tổ  chức và phối hợp giữa các đơn vị  trong việc 

lập BCTC hợp nhất 

Hồn tồn 

khơng đồng ýKhơng  

đồng ý Đồng ý

 một  

phầnĐồng

 ýHồn 

tồn đồng  

ý12345Bộ  phận đảm nhiệm việc báo cáo 

tại   các   công   ty   mẹ   đã   được   tổ 

chức hợp lý và khoa học.

Cơng ty mẹ  đã có sự  hỗ  trợ  tích  

cực   đối  với   các   đơn  vị  trong   hệ 

thống.16. Theo Anh/Chị, để lập báo cáo gửi cho cơng ty mẹ đơn vị đã sử dụng phần mềm nào sau đây để hỗ trợ:

Phần mềm kế tốn chung cho cả hệ thốngExcelKhơng sử dụng17. Nếu đơn vị chưa áp dụng phần mềm kế tốn, Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến của mình về  sự  cần thiết  

phải ứng dụng phần mềm trong cơng tác lập BCTC hợp nhấtCần   phải   có   sự   hỗ   trợ   của   phần 

mềm kế tốn.

Cần phải có sự  liên kết phần mềm 

kế tốn tại cơng ty mẹ và đơn vị khác 

trong cùng hệ thống.Hồn tồn 

khơng đồng ýKhơng 

đồng ý Đồng ý

 một  

phầnĐồng

 ýHồn  

tồn 

đồng ý1234518. Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến về những khó khăn thường gặp khi lập báo cáo gửi cho cơng ty mẹ là:Hồn tồn 

khơng đồng  

ýKhơng 

đồng ý Đồng ý

 một  

phầnĐồng

 ýHồn  

tồn đồng  

ý12345Khối lượng cơng việc thực hiện q lớn Liên   quan   đến   nhiều   nghiệp   vụ   và   phần 

hànhThời gian lập các báo cáo q ngắnThiếu phần mềm hỗ trợ cần thiếtThiếu nhân sự chất lượng cao19. Anh/Chị vui lòng cho biết, hệ thống sổ sách biểu mẫu kế tốn có liên quan đến việc lập BCTC hợp nhất  

chủ yếu được đơn vị lưu dưới dạng nào sau đây?

In sổ sách kế tốn và lưu trữ

Khơng in sổ chỉ lưu dưới dạng file máy tính

Khác (giải thích cụ thể)20. Ngồi những vấn đề chúng tơi đã đề cập trên đây, nếu anh (chị) còn có ý kiến gì khác xin vui lòng cho biết  

cụ thể?Cuối cùng, xin chân thành cảm  ơn các Anh (Chị) đã dành thời gian q báu của mình để  trả  lời phiếu  

khảo sát này. Nếu anh chị muốn nhận lại kết quả khảo sát, xin để lại địa chỉ email.PHỤ LỤC: 2a

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA KHẢO SÁT ­ ÁP DỤNG CHO CƠNG TY MẸ

VỀ THỰC TRẠNG LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG CÁC 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP THUỘC HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM 

Số 

Nội dung khảo sát

lượn

g

1. Anh/Chị vui lòng cho biết bộ máy kế tốn của đơn vị được tổ chức theo mơ hình

 

Tập trung

2

Phân tán

 

Kết hợp

4

Ý kiến khác

 

2. Anh/Chị  vui lòng cho biết, đơn vị  có áp dụng hệ  thống chứng từ  theo quy định 

 

của Bộ Tài chính hay khơng?6

Khơng 

 

3. Anh/Chị vui lòng cho biết chế độ kế tốn mà cơng ty đang áp dụng:

 

Chế độ kế tốn ban hành theo thơng số 200/2014/TT­BTC

6

Chế độ kế tốn khác

 

4. Anh/Chị vui lòng cho biết, niên độ kế tốn của đơn vị kết thúc vào thời điểm nào 

 

dưới đây?

31/12

5

Ý kiến khác

1

5. Anh/Chị vui lòng cho biết, đơn vị sử dụng đơn vị tiền tệ nào sau đây để ghi sổ kế 

 

tốn? 

VND

6

Ý kiến khác

 

6. Theo Anh/Chị,đơn vị đang áp dụng hình thức ghi sổ kế tốn nào dưới đây

 

Hình thức kế tốn trên máy vi tính

6

Ý kiến khác

 

7. Anh/Chị vui lòng cho biết chính sách khấu hao TSCĐ mà cơng ty đang áp dụng:

 

Đường thằng

6

Số dư giảm dần có điều chỉnh

 

Theo số lượng, khối lượng sản phẩm

 

Ý kiến khác

 

8. Anh/Chị vui lòng cho biết phương pháp hạch tốn hàng tồn kho cơng ty đang áp 

 

dụng:

Kê khai thường xun

6

Kiểm kê định kỳ

 

9. Anh/Chị vui lòng cho biết phương pháp tính giá xuất kho cơng ty đang áp dụng:

 

Thực tế đích danh

 

Nhập trước xuất trước

 

 Bình qn gia quyền

6

Ý kiến khác

 

10. Anh/Chị  vui lòng cho biết, giữa cơng ty mẹ  với các cơng ty con trong phạm vi  

hợp nhất có sự thống nhất về niên độ kế tốn hay khơng?

 Tỷ 

lệ

(%)

 

33,3

 

66,7

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

83,3

16,7

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

100,0

 

 6 100,0Số  Tỷ 

lượn lệ

g

(%)

Khơng

 

 

11. Anh/Chị  vui lòng cho biết, giữa cơng ty mẹ  với các cơng ty con trong phạm vi  

 

 

hợp nhất có sự thống nhất về chính sách kế tốn hay khơng?5 83,3

Khơng

1 16,7

12. Anh/Chị  vui lòng cho biết đơn vị  có ban hành quy trình lập BCTC hợp nhất 

 

 

khơng? 4 66,7

Khơng

2 33,3

13. Anh/Chị  vui lòng cho biết tần suất sửa đổi bổ  sung quy trình lập BCTC hợp 

 

 

nhất tại đơn vị ?

Khơng áp dụng (trường hợp đơn vị chưa ban hành quy trình)

2 33,3

Chưa bao giờ

 

 

Dưới 6 tháng

 

 

7­12 tháng

 

 

12 tháng ­ dưới 24 tháng

0 0,0

24 tháng trở lên

0 0,0

Ý kiến khác

0 0,0

14. Anh/Chị  vui lòng cho biết ý kiến của mình về  sự  cần thiết xây dựng một quy  

 

 

trình lập BCTC hợp nhất áp dụng thống nhất trong tồn hệ thống

Rất khơng cần thiết

 

 

Khơng cần thiết

 

 

Bình thường

 

 

Cần thiết

5 83,3

Rất cần thiết

1 16,7

15. Anh/Chị vui lòng cho biết để chuẩn bị lập cho việc lập BCTC hợp nhất lần đầu 

 

 

tiên đơn vị đã thực hiện cách thức nào dưới đây? 

Sử dụng đơn vị tư vấn

6 100,0

Tự nghiên cứu và triển khai

 

 

Ý kiến khác

 

 

16. Anh/Chị  vui lòng cho biết, cơng tác lập BCTC hợp nhất của đơn vị  được thực  

 

 

hiện bởi?

Đơn vị bên ngồi

 

 

Đơn vị tự lập

6 100,0

Ý kiến khác

 

 

17. Anh/Chị  vui lòng cho biết, đơn vị  tổ  chức bộ  máy kế  tốn hợp nhất theo hình  

 

 

thức nào dưới đây?

Phòng (Ban) độc lập

 

 

Bộ phận thuộc Phòng (Ban) Kế tốn

6 100,0

Ý kiến khác

 

 

Nội dung khảo sát18. Anh/Chị vui lòng cho biết, Cơng ty mẹ có phải lập BCTC tổng hợp hay khơng? Khơng 

19. Anh/Chị  vui lòng cho biết, đơn vị  xác định các cơng ty con nằm trong phạm vi  

hợp nhất dựa trên tiêu thức nào dưới đây?  

 

4 66,7

2 33,3

 

 Số  Tỷ 

lượn lệ

g

(%)

Quyền kiểm sốt

6 100,0

Tỷ lệ sở hữu

 

 

Ý kiến khác

 

 

20. Anh/Chị vui lòng cho biết, mức độ phức tạp của việc xác định quyền kiểm sốt  

 

 

đối với các cơng ty con nằm trong phạm vi hợp nhất.

Rất đơn giản

 

 

Đơn giản

 

 

Bình thường

6 100,0

Phức tạp

 

 

Rất phức tạp

 

 

21. Anh/Chị vui lòng cho biết, hệ thống dữ liệu và báo cáo phục vụ cho cơng tác lập 

 

 

BCTC hợp nhất bao gồm các bộ phận nào sau đây?

Báo cáo tài chính riêng của cơng ty mẹ

6 100,0

Báo cáo tài chính riêng của cơng ty con

6 100,0

Hệ thống báo cáo chi tiết

6 100,0

File dữ liệu máy tính

6 100,0

Ý kiến Ý kiến khác

6 100,0

22. Anh/Chị vui lòng cho biết thời hạn các cơng ty con phải nộp báo cáo cho cơng ty  

 

 

mẹ để phục vụ cho cơng tác lập BCTC hợp nhất?

Q

 

 

Khơng quy định

 

 

Dưới 7 ngày

5 83,3

Từ 8 ­ 14 ngày

1 16,7

Từ 15 ­ 30 ngày

 

 

Trên 30 ngày

 

 

Năm

 

 

Khơng quy định

 

 

Dưới 7 ngày

 

 

Từ 8 ­ 14 ngày

6 100,0

Từ 15 ­ 30 ngày

 

 

Trên 30 ngày

 

 

23. Anh/Chị  vui lòng cho biết thời hạn các cơng ty liên kết phải nộp báo cáo cho 

 

 

cơng ty mẹ để phục vụ cho cơng tác lập BCTC?

Q

 

 

Khơng quy định

2 33,3

Dưới 7 ngày

 

 

Từ 8 ­ 14 ngày

1 16,7

Từ 15 ­ 30 ngày

 

 

Trên 30 ngày

 

 

Năm

 

 

Khơng quy định

2 33,3

Dưới 7 ngày

 

 

Từ 8 ­ 14 ngày

4 66,7

Từ 15 ­ 30 ngày

 

 

Trên 30 ngày

 

 

24. Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến việc nộp BCTC hợp nhất đúng hạn của đơn vị 

 

 

cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Nội dung khảo sátNội dung khảo sát

Q

Đúng hạn

Chậm 5 ngày

Châm trên 5 và dưới 10 ngày

Chậm từ 10 ngày trở lên

Năm

Đúng hạn

Chậm 5 ngày

Châm trên 5 và dưới 10 ngày

Chậm từ 10 ngày trở lên

25. Anh/Chị vui lòng cho biết, Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của đơn vị 

được lập theo loại nào sau đây?

BCĐKT (mẫu số B01­DN/HN)

Đầy đủ

Tóm lược

BCKQHĐKD (mẫu số B02­DN/HN)

Đầy đủ

Tóm lược

BCLCTT (mẫu số B03/­DN/HN)

Đầy đủ

Tóm lược

Thuyết minh BCTC (mẫu số B09/­DN/HN)

Đầy đủ

Tóm lược

26. Anh/Chị vui lòng cho biết, để lập BCTC hợp nhất đơn vị đã áp dụng phương 

pháp nào dưới đây?

Phương pháp điều chỉnh trực tiếp

Phương pháp điều chỉnh bằng bút tốn

27. Anh/Chị vui lòng cho biết, để kế tốn các khoản đầu tư đơn vị áp dụng các 

phương pháp nào sau đây?

Khoản đầu tư vào cơng ty con­Trên BCTC riêng

Phương pháp vốn chủ sở hữu

Phương pháp giá gốc

Khoản đầu tư vào cơng ty liên kết ­ Trên BCTC riêng

Phương pháp vốn chủ sở hữu

Phương pháp giá gốc

Khoản đầu tư vào cơng ty liên kết ­ Trên BCTC hợp nhất

Phương pháp vốn chủ sở hữu

Phương pháp giá gốc

28. Anh/Chị vui lòng cho biết, đơn vị có quy định đối với các cơng ty con trong cùng  

hệ thống phải thống nhất lập cùng một loại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay khơng?

Khơng quy định

Phải cùng lập theo phương pháp trực tiếp

Phải cùng lập theo phương pháp gián tiếp

29. Anh/Chị vui lòng cho biết, để hợp nhất báo cáo tài chính của các cơng ty con cấp 

2 đơn vị đã áp dụng phương pháp nào dưới đây? 

Hợp cộng trực tiếpSố 

lượn

g

 

6

 

 

 

 

6

 

 

 

 Tỷ 

lệ

(%)

 

100,0

 

 

 

 

100,0

 

 

 

  

6

 

 

6

 

 

6

 

 

6

 

  

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 1 16,7

5 83,3

 

 

 

 

 

 

6 100,0

 

 

 

 

6 100,0

 

 

5 83,3

1 16,7

 

 

 

 

 

 

6 100,0

 

 

2 33,3Nội dung khảo sát

Hợp cộng gián tiếp

Khơng áp dụng

30. Anh/Chị vui lòng cho biết, giá trị lợi thế thương mại của đơn vị được xác định 

theo giá trị nào sau đây?

Chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý của tài sản thuần 

của cơng ty con tại ngày mua do cơng ty mẹ nắm giữ 

Chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư và giá trị ghi sổ của tài sản thuần 

của cơng ty con tại ngày mua do cơng ty mẹ nắm giữ 

Khơng phát sinh

Ý kiến khác

31. Anh/Chị vui lòng cho biết, đơn vị phân bổ lợi thế thương mại trong khoản thời 

gian nào dưới đây?

Khơng phát sinh

Dưới 5 năm

Từ 5 năm đến dưới 10 năm

10 năm

32. Anh/Chị vui lòng cho biết số lượng giao dịch nội bộ phát sinh giữa cơng ty mẹ 

và cơng ty con tại đơn vị?

Khơng phát sinh

Dưới 12 giao dịch/năm

Từ 12 ­36 giao dịch/năm

Từ 36 ­120 giao dịch/năm

Trên 120 giao dịch/năm

33. Anh/Chị vui lòng cho biết quy mơ giao dịch nội bộ giữa cơng ty mẹ và các cơng 

ty con tại đơn vị? 

Khơng phát sinh

Dưới 10 tỷ/năm

Từ 10 ­ 50tỷ/năm

Từ 50 ­100tỷ/năm

Trên 100 tỷ/năm34. Anh/Chị vui lòng cho biết việc loại trừ các giao dịch nội bộ khi lập BCTC hợp 

nhất tại đơn vị được thực hiện ở mức độ nào sau đây?

Khơng áp dụng

Khơng loại trừ

Loại trừ khơng hồn tồn 

Loại trừ hồn tồn

35. Anh/Chị vui lòng cho biết, số liệu về các giao dịch nội bộ giữa các đơn vị có sự 

chênh lệch khơng?Khơng 

36. Anh/Chị vui lòng cho biết đơn vị có tách riêng khoản mục lợi ích của cổ đơng 

thiểu số khi lập và trình bày BCTC hợp nhất khơng?Khơng 

Khơng phát sinhSố  Tỷ 

lượn lệ

g

(%)

 

 

4 66,7

 

 

  3 50,0

3 50,0

 

 

 

 

3 50,0

 

 

1 16,7

2 33,3

 

 

 

 

 

 

2 33,3

2 33,3

2 33,3

 

 

 

 

 

 

3 50,0

1 16,7

2 33,3   

 

 

 

2 33,3

4 66,7

 

 

4 66,7

2 33,3

 

 

4 66,7

 

 

2 33,3Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (221 trang)

×