1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

DỰ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (14.26 MB, 85 trang )


Do ảnh hưởng của lạm phát nên dự trù chi phí nhân sự tăng thêm 5% mỗi

năm.

Do đầu tư nâng cấp sửa chữa, mở rộng quy mơ nên chi phí đầu tư của năm

thứ nhất bằng 5% của vốn đầu tư ban đầu.

Dựa vào kết quả tính ở trên cho thấy: Hiện giá thuần (NPV):

NPV = 12.939.659.384 > 0 cho thấy tỷ suất sinh lời của dự án lớn hơn tỉ suất sinh

lời yêu cầu của chủ đầu tư, thể hiện giá trị tăng thêm mà dự án đem lại cho cơng ty.

Dự án khả thi về tài chính với NPV > 0. Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR)

IRR = 82,97% lớn hơn rất nhiều so với lãi suất tiền gửi ngân hàng r =6,5%, Phân tích điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu của doanh nghiệp vừa bù đắp đủ chi phí

cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại mức giá mà thị trường

chấp nhận.

Xác định điểm hòa vốn nhằm:

- Giúp nhà đầu tư lựa chọn quy mô đầu tư phù hợp với quy mô của thị trường

đồng thời lựa chọn hình thức đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro do sự biến động sản

lượng sản phẩm.

- Chỉ ra ngưỡng doanh nghiệp không bị lỗ.- Cung cấp thông tin cần thiết về sản lượng sản phẩm cần tiêu thụ, doanh thu cần

đạt được.

- Phục vụ cho việc phân tích hiệu quả kinh doanh.

 Thời gian hòa vốn:

T = Số năm trước khi hồn vốn + ( Chi phí chưa thu hồi trong năm/thu

nhập ròng trong năm)

= 2+ (323.823.400/4.120.599.110) = 2 năm 28 ngày

Qua q trình hoạch định, phân tích và tính tốn các chỉ số tài chính trên cho thấy

dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư so với nguồn vốn đầu tư ban đầu bỏ

ra, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu

hồi vốn nhanh hơn so với kế hoạch đề ra.

Ý NGHĨA KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ ÁN

1 - Ý nghĩa kinh tế

Dự án tạo ra lợi nhuận từ nguồn vốn nhàn rỗi của chủ đầu tư.

2 - Ý nghĩa xã hộiĐây là một quán ăn kinh doanh với quy mô nhỏ vì vậy ảnh hưởng của nó tới

mặt kinh tế xã hội là rất nhỏ, tuy nhiên cũng có thể kể ra một số hiệu quả mà dự án

mang lại như sau:

- Tăng thu nhập cho quốc dân.

- Đóng góp vào việc gia tăng ngân sách nhà nước.

- Một cửa hàng đẹp sẽ góp phần tơn lên vẻ đẹp chung của phố phường.

- Giúp con người có nơi thư giãn nghỉ ngơi, có giá trị cao về mặt tinh thần.

Quán ăn đi vào hoạt động đã góp phần tạo ra công ăn việc làm thường xuyên, ổn

định cho hơn 30 người.

Quán ăn cũng tạo cho giới trẻ nói chung và học sinh, sinh viên thành phố Đà Nẵng

nói riêng một mơi trường giải trí, thư giãn lành mạnh. Qua đó các bạn có thể học

tập, rèn luyện kĩ năng sống tốt hơn.

3 - Ý nghĩa môi trường

Quán ăn được trang bị hệ thống khử mùi, khử độc khói bụi tại nhà bếp đảm bảo

khơng xả khí thải độc hại ra ngồi mơi trường. Qn có hệ thống chưa rác thải,

đường ống dẫn chất thải theo đúng tiêu chuẩn quy định vệ sinh an toàn thực phẩm

về xây dựng quán ăn. Qn ăn đảm bảo vệ sinh mơi trường, an tồn vệ sinh thực

phẩm.

6. KẾT LUẬN:

Ý tưởng của dự án xuất phát từ những nhu cầu thiết thực với mong muốn kinh

doanh thu lợi nhuận trong tương lai. Em hi vọng rằng dự án của chúng em sẽ thành

công khi được đưa vào thực thi.Đây là một dự án kinh doanh với mơ hình nhỏ. Dự án trên đã khái qt

được cơ bản các bước lập một kế hoạch dự án đầu tư trong kinh doanh. Tuy

nhiên trên cơ sở tìm hiểu còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý

của Thầy (Cơ) để bài viết dự án đầu tư của em đạt hiệu quả cao hơn.

Em xin trân thành cảm ơn!Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (85 trang)

×