1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

a. Kiến thức: Biết cách truy cập trang web khi biết địa chỉ trang web.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.42 MB, 136 trang )


Trờng tiểu học Tiên Dợc B

biến thành bàn tay.

Hoạt động 2: - Yc hs thùc hµnh nhãm 2 víi nd sau: xem

bài 2/33 (8) nội dung vào thi trên trang web:

Violympic.vn

- Gv qs giúp đỡ hs yếu

- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq: yc hs

tóm tắt nd mình vừa xem

- Gvnx, tuyên dơng

Hoạt động 3: - Gọi hs đọc đề bài

bài 3/33 (8) - Ychs làm việc theo cặp

- Gọi đại diện cặp nx

- Gọi cặp khác nx

- Gvnx, kl: Khởi động trình duyệt/gõ

địa chỉ trang web vào ô địa chỉ/Nhấn

phím Enter.

- Lớp mình còn bạn nào cha nắm đợc

các thao tác trên?

- Gv kt lại những hs cha nắm đợc để

kịp thời xem xét và hỗ trợ hs

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: (6)

- Yc hs nêu một số địa chỉ trang web

mà em biết

- Gv cung cÊp mét sè trang web phï hỵp

víi løa ti tiĨu học:hoc24.vn

- Ychs về nhà trao đổi với bố/mẹ;

anh/chị để su tầm một số địa chỉ

trang web có nội dung phù hợp với lứa

tuổi, báo cáo với gv và cùng chia sẻ với bạn

bè địa chỉ trang web đó.

C.Củng cố- Dặn dò: (5)

?Gv nhắc nhở hs không tự ý vào

Internet khi cha đợc sự đồng ý của

thầy/cô hoặc bố/mẹ; Sử dụng Internet

phục vụ học tập, giải trí lành mạnh,

không làm ảnh hëng tíi thêi gian vµ kq

häc tËp ?

? Néi dung của tiết học hôm nay ?

- GVNX tiết học

- Bài sau: Trò chơi BlockGiáo án tin khối 3T/H2-3 nhóm

2hs

2p

2-3 cặp

2 cặp1hs1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 8

Tiết: 15Học và chơi cùng máy tínhTrò chơi BlocksI. mục tiêu:Giúp HS:a. Kiến thức: Di chuyển chuột đến đúng vị trí, luyện trí nhớ

qua các hình đã lật.

b. Kĩ năng: Nháy chuột nhanh và đúng vị trí.

c. Thái độ: Tạo hứng thú cho HS chơi các trò chơi.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án, MT; HS: SGK, MT

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy

A. Tổ chức lớp:Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- Internet là gì?

- 1HS

I. KTBC (5)

- GV nhận xét.

II. Bài mới (35)

Hớng dẫn tìm hiểu bài:

Hoạt động 1: (5) 1. Giới thiệu trò chơi

- Gọi hs đọc bài

- 1Hs

- Gọi hs tóm tắt lại nội dung

1hs

- Gv giới thiệu

Nghe

Hoạt động 2: (2)2. Cách chơi:

- Ychs đọc

- Cả lớp

đọc

- Gọi hs nêu cách chơi

2hs

- Gvnx

Hoạt động 3 (24) 3. Bắt đầu trò chơi:

- Gvhd: chọn Game/New: bắt đầu lợt Nghe

chơi mới hoặc nhấn phím F2.

a. Chế độ 1 ngêi: - Chän Game/1 player:

+ Time: Thêi gian trß chơi

+ Total pairs Flipped: Tổng số lần

lật hình

b. Chế độ 2 ngêi: - Player 1 matches: 2: Ngêi ch¬i

thø nhÊt đã lật đợc 2 cặp hình.

- Player 2 matches: 0: Ngời chơi

thứ 2 cha lật đợc cặp hình nào.

? Khi nào thì ngời chơi chiến thắng 1hs

=>Gvkl: Ngời chơi chiến thắng

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc Bc. Giới thiệu:

Skill/Bigboard

d.2 hs ngồi cạnh

nhau thi đua với

nhaukhi xóa hết các ô vuông trên màn

hình nhanh nhất.

- Gv hd vào Skill/Bigboardđể tăng

số hình trong cửa sổ trò chơi

- Thi đua xem ai có trí nhớ tốt hơn

lật nhanh các hình hơn- Gvqs, nx, tuyên dơng.

Hoạt động 4 (2) 4. Thoát khỏi trò chơi:

- Gvhd hs thoát khỏi trò chơi

Hoạt động 5 (2) Củng cố - Dặn dò

? Nội dung của tiết học hôm nay ?

- GVNX tiết học

- Bài sau: Ôn tập

Tuần: 8

Tiết: 16T/H cặp1hsÔn tập chủ đề 1I. mục tiêu:a. Kiến thức: Nhắc lại kiến thức đã học: các bộ phận chính

của máy tính; khu vực chính của bàn phím; cấu tạo chuột, các

thao tác sử dụng chuột; cách tạo, xóa, mở th mục.

b. Kĩ năng: Hs biết đợc tên của các hàng phím; biết cách cầm

chuột đúng; biết tạo/xóa th mục.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án, MT, giấy kiểm tra; HS: SGK, MT

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt động

Nội dung

Hoạt động thầy

trò

I. ổn định lớp

- Gv kiểm tra hoạt động của máy tính.

- Yc hs ngồi đúng vị trí.

(2)

II. Bài mới (35)

Hớng dẫn tìm hiểu bài:

Hoạt động 1: Kiểm tra: (30)

Bài kiểm tra số - Có đề kiểm tra kèm theo.1: (25)

Giáo án tin khối 3- Làm kiểm

tra ra giấy.Trờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gv qs và yc hs nghiêm túc làm bài.

Hoạt động 2 (5) Củng cố - Dặn dò:

- Gv nx tiết kiểm tra

Tiết sau: Chủ đề 2: Bài 1: Làm

quen với phần mềm học vẽ (t1)Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Bài kiểm tra trắc nghiệm số 1:Thời gian làm bài 25

Câu 1: Điền Đ vào ô vuông cuối câu đúng nghĩa và S

vào ô vuông cuối câu sai nghĩa dới đây:

a) Máy tính giúp em học làm toán, học vẽ

b) Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè

c) Máy tính có nhiều loại khác nhau

d) Em không thể chơi trò chơi trên máy

tính

Câu 2: Các bộ phận chính của máy tính để bàn gồm

(Điền Đ hoặc S)

a) Màn hình

b) Chuột

c) Thân máy (cây)

d) Thiết bị nhớ

Câu 3: Điền tiếp vào phần (....) dới đây để đợc câu

hoàn chỉnh

a) Máy tính mà em thấy trong phòng thực hành Tin học hay ở

nhà gọi là máy tính ............................................

b) Máy tính loại nhỏ gọn hơn, có thể mang theo ngời gọi là máy

tính .....................................................................

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) để đợc câu

hoàn chỉnh

a) Màn hình máy tính có cấu tạo và hình dạng giống nh.....................................

b) Ngời ta coi.......................................là bộ não của máy tính

c)

Kết

quả

hoạt

động

của máy

tính

hiện

ra

trên ................................

d) Em điều khiển máy tính bằng ..................bằng..................

Câu 5: Sắp xếp các bớc khởi động máy tính bằng cách

đánh số thứ tự vào các câu dới đây:

a) Bật công tắc màn hình

b) Bật công tắc nguồn trên máy tính

c) Cắm dây nguồn máy tính vào ổ điệnGiáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 9

Tiết: 17Chủ đề 2: em tập vẽBài 1: Làm quen với phần mềm học

vẽ (t1)I. mục tiêu:Giúp HS:a. Kiến thức: Làm quen với phần mềm học vẽ Paint, sử dụng

công cụ tự do để vẽ các nét đơn giản.

b. Kĩ năng: Thực hiện đợc các thao tác: lu bài vẽ vào th mục

máy tính, mở bài vẽ đã có sẵn.

c. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc khi thực hành trên máy

tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT.

+ Yc: Đa biểu tợng Paint ra ngoài màn hình nền.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp:- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động

trò

- Kể tên một số phần mềm mà em đợc

- 1hs

I. KTBC (5)

học từ đầu năm đến nay?

- Gv Nx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt động cơ bản:

Hoạt ®éng 1: a- Ychs ®äc SGK

Líp ®äc

Giíi thiƯu

? Paint lµ gì

2hs

phần mềm

- Gvkl: Paint là phần mềm giúp em vẽ

các bức tranh trên máy tính.

Paint (8)

? Để khởi động phần mỊm con lµm thÕ 2hs

nµo

- Gvnx, kl, giíi thiƯu 3 cách khởi động

phần mềm:

+ C1: Nháy đúp chuột vào biểu tợng

phần mềm trên màn hình nền

+ C2: Bấm phải chuột vào biểu tợng,

chọn Open

+ C3: Nháy chuột chọn Paint rồi nhấn

Enter

- Ychs khởi động phần mềm

T/H cặp

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

b- Gọi hs đọc đề bài

- Ychs qs hình sau khi khởi động phần

mềm Paint và hình trong SGK: Thảo

luận nhóm 2: Tìm ra các vị trí thành

phần trong chơng trình Paint

- Gọi hs lên chỉ:

+ Bảng chọn: Hộp công cụ, hình mẫu,

nét vẽ, hộp mµu

+ Vïng trang vÏ2hs

2p2hs

1hs- Ychs ë díi qs, nx

- Gvnx, tuyên dơng

Hoạt động 2: - Gọi hs đọc bài

2hs

Công cụ bút

?Em s/d công cụ bút vẽ (bút chì) để làm Vẽ hình

gì?

tự do

vẽ (14)

- Ychs thảo luận nhóm 2: Tìm ra các bớc

thực hiện

- Gọi đại diện nhóm TL

- Gọi nhãm kh¸c nx

- Gvnx, kl: 2 bíc thùc hiƯn nh trong SGK

- Ychs thực hành nhóm 2 trên cùng một

trang vẽ

+ Với hs khá giỏi: Yc vẽ ngôi nhà, cây

cối, con ®êng...

+ Víi hs u: Yc vÏ mét sè nÐt đơn

giản: đờng cong, tán cây,...

- Gvqs hd hs yếu

- Ychs trong nhóm tự kiểm tra bài lẫn

nhau

- Gvnx, tuyên dơng những hs làm tốt

Hoạt động 3: - Ychs đọc SGK

Lu bµi vÏ (6’) - Lu bµi vÏ cã mÊy bíc?

- Ychs nêu đợc 4 bớc

- Gvnx

? Bạn nào có thể lu đợc bài mình vừa

làm

- Nếu không có hs nào, gv hd häc sinh lu

bµi qua 4 bíc vµo trong th mục:

Lop/to/ten/hoctap/ve: tên tệp: vetudo

Giáo án tin khối 32p

1-2 nhóm

1-2 nhóm

T/HLớp đọc

4 bớc

2hs

Gọi hs

làm đợc

lên luXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (136 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×