1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Kĩ năng: S/d công cụ có sẵn để vẽ, tô màu và sáng tạo những bức tranh theo chủ đề cụ thể.

b. Kĩ năng: S/d công cụ có sẵn để vẽ, tô màu và sáng tạo những bức tranh theo chủ đề cụ thể.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Chọn danh

sách chủ đề

và hình vẽ

(5)

Hoạt động 4:

Chọn hình

mẫu và tô

màu(14)- Gv hd hs chọn ds theo chđ ®Ị

- Ychs chän vÏ tranh tù do

- Gv qs giúp đỡ hs yếu.a- Ychs đọc thầm sgk/ 49, 50

- Bạn nào có thể lên T/H mẫu? (Nếu

không có hs nào gv T/H mẫu và hd hs

làm phần b).

- Ychs đọc phần lu bài vẽ/51. Gvhd hs lu

bài

- Để thoát khỏi phần mềm: Nhấn tổ hợp

phím Alt+F4.

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Nội dung chính của tiết học hôm nay ?

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Ôn tậpGiáo án tin khối 4T/H theo

yc

1hs

Gọi hs giơ

tay1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 13

Tiết: 26Ôn tập chủ đề 2I. mục tiêu:a. Kiến thức: Nhắc lại kiến thức đã học: Xoay hình, viết chữ

lên hình vẽ, thay đổi kích thớc trang vẽ, sao chép màu.

b. Kĩ năng: Hs biết s/d các công cụ đã học để vẽ hình.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án, MT; HS: SGK, MT

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt động

Nội dung

Hoạt động thầy

trò

I. ổn định lớp

- Gv kiểm tra hoạt động của máy tính.

- Yc hs ngồi đúng vị trí.

(2)

II. Bài mới (35)

Hớng dẫn tìm hiểu bài:

Hoạt động 1: Kiểm tra: (30)

Đề kiểm tra

- Con hãy vẽ phong cảnh biển mà em

đợc biết

- Ychs thực hành trên máy tính

- Mỗi bạn có 15 để làm bài

- Ychs lu bài vào tên th mục của lớp

mình: thuyenvabien.

- Gvqs chấm bài hs.

Hoạt động 2 (5) Củng cố - Dặn dò:

- Gv nx tiết kiểm tra

Tiết sau: Chủ đề 3: Bài 1: Những

gì em đã biết (t1)Giáo án tin khối 4T/H cặpTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 14

Tiết: 27Chủ đề 3: Soạn thảo văn bảnBài 1: Những gì em đã biết (t1)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Ôn tập lại các kiến thức, kĩ năng học soạn thảo

văn bản ở lớp 3.

b. Kĩ năng:Biết soạn thảo văn bản và lu văn bản.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Phần mềm nào giúp em gõ tiếng việt?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt động thực hành: 30

Bài 1/54 (12) - Gọi hs đọc yc đề bài

a- Ychs thảo luận nhóm 2: Nhắc lại cách

mở chơng trình soạn thảo văn bản, lợi

ích của việc s/d phần mềm word?

- Gọi đại diện nhóm chia sẻ kq

- Gọi nhóm khác nx, bổ sung

- Gvnx, KL:

* Cách mở: nháy đúp chuột vào biểu

tợng word trên màn hình nền.

*Lợi ích của việc s/d phần mềm

Word:

+1. S/d phần mềm word để soạn thảo

văn bản chữ viết lúc nào cũng đều và

đẹp.

+2.Chữ viếtlúc nào cũng đều và đẹp,

chỉnh sửa dễ dàng giúp tiết kiệm thời

gian và công sức.

+3. Trình bày theo nhiều cách khác

nhau, có hình ảnh minh họa, lu trữ phổ

biến.

b- Ychs thảo luận nhóm 2: Nhắc lại cách

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- Unikey.1hs

2p

1-2 nhóm

1-2 nhóm

NgheT/H cặp2pTrờng tiểu học Tiên Dợc B

gõ bàn phím bằng mời ngón?

- Gọi đại diện nhóm chia sẻ kq

- Gọi nhóm khác nx, bổ sung

- Gvnx, kl: Các ngón tay vẫn đặt lên

các phím xuất phát ở hàng phím cơ sở.

Các ngón tay vơn ra để gõ các phím ở

hàng trên, số; đa xuống để gâ hµng

phÝm díi, díi cïng. Sau khi gâ xong 1

phÝm các ngón tay đa về các phím

xuất phát ở hàng phím cơ sở.

Bài 2/54 (10) - Gọi hs đọc yc đề bài

- Ychs làm việc cá nhân

55Bài 3/54 (8)- Ychs kiĨm tra chÐo kq cđa nhau (cã

thĨ më m¸y tÝnh để gõ kiểm tra kq)

- Gvnx, chữa bài:Có 2 kiểu gõ chữ cái

TV là: Telex và Vni.

+ Trong kiểu gõ Telex: Để gõ đợc chữ ô

ta gõ oo; để đợc chữ ta gõ uw; để đợc chữ đ ta gõ dd; để đợc chữ ă ta gõ

aw.

+ Trong kiểu gõ VNI: Để đợc hồ hởi em

gõho6f ho7r; Để đợc cá quả em gõcas

quar; Để đợc lực lỡng em gõlu7j

lu7o7ngx.

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Ychs làm việc cá nhân

- Ychs kt chÐo kq cña nhau

- Gv chiÕu kqB.Cñng cè- Dặn dò: (5)

- Hai kiểu gõ tiếng việt ?

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 1: Những gì em đã biết

(t2)Giáo án tin khối 41-2 nhóm

1-2 nhóm

Nghe1hs

LV cá

nhân

KTkq1hs

LV cá

nhân

KTkq

Qs& chữa

bài

1hsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Kĩ năng: S/d công cụ có sẵn để vẽ, tô màu và sáng tạo những bức tranh theo chủ đề cụ thể.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×