1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại doanh nghiệp giao nhận vận tải quốc tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.16 KB, 67 trang )


có xung đột vũ trang xảy ra thì sẽ khơng thể tiến hành hoạt động nhận và giao hàng

cho hãng tàu biển ( nếu đó là nước gửi hàng) hoặc giao và nhận hàng đến tay người

nhận hàng ( nếu đó là nước nhận hàng) hoặc tàu biển phải thay đổi lộ trình ( nếu đi qua

nước đó)… Những biến động về chính trị, xã hội sẽ là cơ sở để xây dựng những

trường hợp bất khả kháng và khả năng miễn trách nhiệm cho người chuyên chở cũng

như người giao nhận.

Do phạm vi hoạt động ở đây là giữa các quốc gia trên thế giới với nhau, cho nên

luật pháp áp dụng ở đây là luật pháp quốc tế. Người chuyên chở nên am hiểu về luật

pháp quốc tế, cũng những luật pháp của nhiều quốc gia khác.

Việc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển ảnh hưởng bởi các quy

phạm pháp lật quốc tế ( các Công ước về vận đơn vận tải, Công ước về hợp đồng mua

bán hàng hóa…); các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam về giao

nhận vận tải; các hợp đồng và tín dụng thư…

Cơng ước quốc tế bao gồm:

 Công ước viên 1980 về buôn bán quốc tế

 Công ước về vận tải như: Công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơnđường biển ký tại Brussels 25/08/1924, còn được gọi là quy tắc Huge.

Bên cạnh luật pháo quốc tế, Nhà nước Việt Nam còn ban hành nhiều quy phạm

pháp luật liên quan đến vận tải, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu như: Bộ luật hàng

hải Việt Nam 2005, Luật thương mại Việt nam 2005,....

Cơ chế quản lí vĩ mơ của Nhà nước

Đây là nhân tố ảnh hưởng rất quan trọng đến hoạt động giao hàng xuất khẩu. Nếu

Nhà nước có những chính sách thơng thống, rộng mở sẽ thúc đẩy sự phát triển của

giao hàng quốc tế, ngược lại sẽ kìm hãm nó.

Khi nói đến cơ chế quản lí vĩ mô của Nhà nước, chúng ta không thể chỉ nói đến

những chính sách riêng về vận tải biển hay giao hàng xuất khẩu bằng đường biển. Cơ

chế ở đây bao gồm tất cả các chính sách có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu

nói chung. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động

xuất khẩu, từ đó tạo ra nguồn hàng cho hoạt động giao hàng xuất khẩu bằng đường

biển.Tình hình xuất nhập khẩu trong nước

27Như trên đã nói, hoạt động nhập khẩu hàng hóa có quan hệ mật thiết với hoạt

động giao hàng xuất khẩu bằng đường biển. Lượng hàng hóa xuất khẩu có dồi dào,

người giao hàng xuất khẩu mới có hàng để nhận, sản lượng và giá trị nhận mới tăng,

ngược lại hoạt động nhận không thể phát triển.

Ở đây giá trị giao hàng xuất khẩu được hiểu là doanh thu mà người giao hàng

xuất khẩu có được từ hoạt động giao hàng xuất khẩu. Tuy giá trị giao hàng xuất khẩu

không chịu ảnh hưởng của giá trị xuất khẩu nhưng nó lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ sản

lượng xuất khẩu. Thực tế đã cho thấy rằng, năm nào khối lượng hàng hóa xuất khẩu

của Việt Nam tăng lên thì hoạt động nhận hàng xuất khẩu của cơng ty cũng sơi động

hẳn lên. Có thể nói, quy mô của hoạt động xuất khẩu phản ánh quy mô hoạt động giao

hàng xuất khẩu .

2.4.2. Các nhân tố vi mơ:

Khách hàng

Khách hàng là thị trường của doanh nghiệp bao gồm mọi đối tượng có nhu cầu

giao nhận vận chuyển hàng hóa, là các cơng ty xuất nhập khẩu hàng hóa muốn chuyên

chở cũng như muốn khai báo hải quan thuê, muốn thuê kho bãi để chứa hàng tại

cảng…., đồng thời cũng là một trong những lực lượng chi phối mang tính quyết định

tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với hoạt động giao hàng xuất khẩu,

đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thì sự hài lòng của khách hàng sẽ là chỉ tiêu

quan trọng giúp cho doanh nghiệp duy trì hoạt động.Nhà cung ứng

Nhà cung ứng của dịch vụ giao hàng xuất khẩu bằng đường biển bao gồm các tổ

chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ như các hãng tàu, đại lý của Công ty ở nước ngồi

và các cơng ty nhỏ làm th trong nước. Đóng vai trò là nhà cung ứng dịch vụ vận tải

hàng hóa trực tiếp. Số lượng và quy mô nhà cung cấp sẽ quyết định đến hiệu quả của

quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển. Nếu trên thị trường chỉ có một vài nhà

cung cấp có quy mô lớn sẽ tạo áp lực cạnh tranh,ảnh hưởng tới tồn bộ hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế,giữ mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp sẽ

đem lại nhiều lợi ích cho các cơng ty giao nhận trong vấn đề giảm chi phí đầu vào hay

việc sử dụng dịch vụ có chất lượng.28Ngồi các hãng tàu ra thì nhà cung ứng còn gồm các tổ chức, dịch vụ cho thuê

kho bãi và phân phổi hàng hóa.

Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh được hiểu là các doanh nghiệp cùng thỏa mãn một loại nhu

cầu khách hàng ví dụ các đối thủ có tên tuổi như:Transimex,Gemadept, Safi,Sotrans… Những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao nhận

ngày càng gia tăng đã đặt ra một áp lực cạnh tranh gay gắt hơn. Trong khi các doanh

nghiệp trong nước có nguồn vốn nhỏ đặt ra áp lực về số lượng cũng như cách thức

kinh doanh thì doanh nghiệp nước ngồi lại đe dọa về quy mơ và mức độ hoạt động

chun nghiệp. Vì vậy hồn thiện và nâng cao chất lượng của quy trình thực hiện

trong hoạt động giao hàng xuất khẩu là một giải pháp quan trọng khi đứng trước thách

thức này.

• Đặc điểm của hàng hóa

Mỗi loai hàng hóa lại có đặc điểm riêng của nó. Ví dụ như hàng nơng sản là lọai

hàng mau hỏng dễ biến đổi chất lượng còn hàng máy móc kĩ thuật, thiết bị lại thường

cồng kềnh, khối lượng và kích cỡ lớn,… Chính những đặc điểm riêng biệt này của

từng loại hàng hóa mà sẽ quy định cách bao gói, xếp dỡ, bảo quản sao cho phù hợp với

đặc tính từng loại hàng để nhằm bảo đảm chất lượng của hàng hóa trong q trình giao

nhận và vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó với mỗi loại hàng hóa thì sẽ có những loại chứng từ riêng để chứng

nhận về chất lượng và phẩm chất của chúng. Tùy theo yêu cầu của hải quan hoặc theo

bộn chứng từ thanh toán được quy định trong L/C mà người giao nhận sẽ phải chuẩn

bị các loại chứng từ cho phù hợp.2.4.3. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp

Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực của cơng ty chính là điều quan trọng nhất đối với một công ty.

Nguồn nhân lực trong hoạt động giao nhận đòi hỏi có trình độ cao về chuyên môn, giỏi

ngoại ngữ, am hiểu về pháp luật, giao tiếp tốt và cùng đó là sự nhạy bén trong việc

nắm bắt thị trường để đưa ra những quyết định tốt nhất.29Bên cạnh đó, trình độ và năng lực quản lý của lãnh đạo cũng là một nhân tố quan

trọng làm nên thành công của một doanh nghiệp. Người lãnh đạo tốt là người có trình

độ chun mơn cao, khả năng nhìn xa trơng rộng, quyết đốn để đưa ra những quyết

định đúng đắn. Đồng thời cũng là người có khả năng quản lý, giao tiếp tốt tạo ra môi

trường làm việc thoải mái, thân thiện, giúp nhận viên phát triển được tối đa khả năng

của mình.

Cơ sở vật chất kỹ thuật- cơng nghệ

Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đòi hỏi cơng ty phải có trang thiết bị đầy

đủ,đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, như hệ thống kho bãi chứa

hàng, lượng đầu xe vận chuyển và các loại xe chuyên dụng, trang thiết bị liên lạc máy

tính kết nối internet, các phương tiện viễn thông quốc tế, các phương tiện dùng trong

quản lý. Cơ sở vật chất đầy đủ và không ngừng nâng cao và cải tiến mới có cạnh tranh

trong mơi trường giao nhận ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay.Nguồn tài chính

Khi có nguồn lực tài chính đầy đủ, công ty không chỉ đầu tư cho việc nâng cấp

trang thiết bị cơ sở vật chất, kỹ thuật mà còn có thể chủ động hơn trong việc quay

vòng vốn kinh doanh giúp công ty chủ động hơn trong việc thuê nhà xưởng, kho bãi,

tiền làm thủ tục khai hải quan, nộp thuế xuất nhập khẩu cho khách hàng khi cung cấp

dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế. Nếu khơng có vốn hoặc thiếu vốn sẽ gây ảnh

hưởng lớn đến quá trình hoạt động kinh doanh.CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU

BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

MINH GIANG

3.1. Tổng quan về công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Giang

3.1.1. Giới thiệu về công ty:

Tên công ty

30Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh GiangTên giao dịch

Tên quốc tế

Mã số thuế

Trụ sở chínhMGI CO .,LTD

Minh Giang Trading and Investment Company Limited

0101766175

Số 32 ngõ 139 ngách 8 đường Nguyễn Ngọc Vũ, P Trung

Hoà, , Quận Cầu Giấy, Hà Nội.Giám đốc/ Đại diện pháp luậtChâu Kiều AnhĐiện thoại

8586394 / 62512623

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Giang là một công ty kinh doanh

trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế, được đăng ký giấy phép kinh

doanh vào ngày 23-08-2005, khởi đầu khiêm tốn chỉ với khoảng 10 nhân viên và văn

phòng chính đặt tại Hà Nội nhưng với sự nhạy bén năng đông cùng với với đội ngũ

lãnh đạo trên 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải và đội

ngũ nhân viên trẻ, năng động và có kiến thức chun mơn, Minh Giang đã tạo được

cho mình 1 thế khá vững trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển, thiết lập được mối quan

hệ mua bán bền vững với một số khách hàng trong nước và cả trên thế giới.

Trong lĩnh vực giao nhận cơng ty có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ

như: vận chuyển nội địa và quốc tế, kho bãi, chứng từ, môi giới hải quan, thu gom

hàng hóa…Trên đất liền, tại các cảng, trên biển hay trên khơng, cơng ty Minh Giang

có thể đáp ứng các dịch vụ giao nhận vận tải cũng như các vấn đề liên quan.

3.1.2.Các hoạt động kinh doanh của công ty:

Công ty cung cấp các dịch vụ giao nhận vận tải xuất nhập khẩu quốc tế như:

Vận tải quốc tế bằng đường biểnVận tải quốc tế bằng đường hàng khơngDịch vụ kho bãi

3.1.3. Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự:

3.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty:

Là một công ty chuyên về dịch vụ, Minh Giang không cần quá nhiều nhân sự

nhưng tất cả liên kết chặt chẽ với nhau, mỗi người được phân bổ một nhiệm vụ rõ ràng

cụ thể, kết nối công việc của từng người thành một công việc. Hoạt động từng thành

viên ở công ty đều được chỉ dẫn và giám sát của Giám đốc với một cơ cấu tổ chức gọn

nhẹ, đơn giản mà hoạt động rất hữu ích.

Giám đốc31Phó Giám

ĐốcPhòng tổ

chức hành

chínhPhòng tài

chính kế

tốnPhòng

chứng từPhòng Vận

tảiPhòng giao

nhậnPhòng

Kinh

doanhHình 1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư

Minh Giang

( Nguồn: Phòng tổ chức hành chính)

Các bộ phận trong cơng ty được phân chia một cách rõ ràng, cụ thể. Các nhân

viên đều có sự chỉ đạo làm việc của các cấp trên nên việc theo dõi hoạt động khá dễ

dàng. Tình hình nhân sự của công ty khá ổn định và tổ chức hoạt động nhân sự của

công ty hợp lý.

3.1.3.2. Nhân lực của công ty:

Hiện nay tổng số nhân viên trong cơng ty là 55 người, nhân viên đều ở trình độ

cao đẳng, trung cấp trở lên. Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, chun mơn cao, được

đào tạo bài bản, điều này tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của công ty đem lại

hiệu quả cao nhất.

Bảng 3.1. Cơ cấu lao động tại công ty TNHH Thương mại và đầu tư Minh Giang

Tiêu chíSố lượng

Tỷ lệ ( %)

( người)

I. Phân theo trình độ

55

100%

Trình độ đại học trở lên

30

54,54%

Trình độ cao đằng, trung cấp

20

36,36%

Cơng nhân kỹ thuật

5

9,09%

II. Phân theo tính chất lao động

55

100%

Lao động trực tiếp

47

85,45%

Lao động gián tiếp

8

14,54%

III. Phân theo giới tính

55

100%

Lao động nam

34

61,81%

Lao động nữ

21

38,18%

( Nguồn: Hồ sơ năng lực cơng ty từ phòng tổ chức Hành chính, năm 2016)

3.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật:

32a, Kho bãi:

Vị trí: Hải Phòng và Hà Nội

Diện tích kho bãi tại Hải Phòng là 10.000 m² và Hà Nội là 4.500 m²

Hệ thống quản lý tiên tiến, hệ thống camera hoạt động 24/24 giờ, thiết bị nâng hạ

đồng bộ, hiện đại. Kho bãi được xây dựng thuận tiện cho việc đóng rút, xếp hàng hóa

trên xe tải và xe container.

b, Trang thiết bị bốc xếp:

Hệ thống kho bãi của công ty đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo

cho q trình bốc xếp hàng hóa được diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

Bảng 3.2. Thống kê trang thiết bị bốc xếp hàng hóa của cơng ty Minh Giang

Xe tải

15 chiếc

Xe Container

10 chiếc

Xe nâng

7 chiếc

Xe chở Pallet

17 chiếc

Xe kéo

8 chiếc

Xe Mooc

10 chiếc

Xe tải nhỏ

20 chiếc

Cần cẩu

4 chiếc

Cân

5 chiếc

Cầu cont chuyên dụng

2 chiếc

( Nguồn: Bảng thống kê CSVC từ phòng Vận Tải 2016)

Về cơng nghệ, hiện tại cơng ty đang sử dụng phần mềm khai báo VNACCS đảm

bảo tuân thủ sự thay đổi theo quy định của Hải quan. Áp dụng phần mềm khai báo mới

nhất, theo đúng quy định, đảm bảo sự thuận tiện , nhanh chóng trong cơng tác khai báo

hải quan, từ đó cũng góp phần đem lại doanh thu cho hoạt động kinh doanh.

c, Trang thiết bị văn phòng:

Trang thiết bị như bàn, ghế, dụng cụ văn phòng được nhập khẩu từ Hàn Quốc và

Nhật Bản cũng như các thương hiệu lớn trong nước như Hòa Phát... Máy móc được

trang bị tối ưu để đáp ứng được yêu cầu công việc và đạt hiệu quả cao nhất. Trong các

phòng ban đều có các máy vi tính nối mạng phục vụ cho việc tìm thơng tin về thị

trường, khách hàng, theo dõi các thay đổi chính sách của Nhà nước và các cơ quan

hữu quan, mà đặc biệt là các thay đổi về chính sách thuế và hải quan; đồng thời cũng

để liên lạc với khách hàng thơng qua mail. Tuy nhiên, có một số máy vì q cũ nên

trong q trình sử dụng đơi lúc bị đứng máy, treo máy…

33Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (67 trang)

×