1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CỦA VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEGAWAY VIỆT NAM.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.57 KB, 40 trang )


Nguyễn Đức Hồng Nam: “Hồn thiện quy trình giao nhận vận tải đường

không của chi nhánh Kintetsu World Express Việt Nam”

Đỗ Thị Hải Yến: “Giải pháp hồn thiện quy trình giao nhận hàng hố xuất

nhập khẩu bằng đường hàng khơng tại công ty TNHH dịch vụ giao nhận - thương

mại Trường Phú”

Hai bài viết này đã phân tích thực trạng và giải pháp cho nghiệp vụ quy trình

giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không. Tuy nhiên bài viết vẫn chủ yếu

kể tên các chứng từ sử dụng trong giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và phần lớn

chỉ nêu lên những thành công mà công ty đã đạt được, nhưng lại chưa đi sâu phân

tích tồn bộ quy trình thực hiện nghiệp vụ đó.

Hồng Thị Yến: “Hồn thiện quy trình giao nhận vận tải hàng xuất khẩu

đường biển của Công ty cổ phần Bee Logistics”.

Lê Thị Hà Giang: “Hồn thiện quy trình giao nhận vận chuyển hàng nhập

khẩu đườn hàng không của công ty cổ phần Dolphin Logistics”.

Với 2 bài viết này, tuy cũng có đề cập đến quy trình giao nhận vận tải

nhưng lại khơng nhắm đến đối tượng là hàng hóa xuất khẩu hoặc hàng đi bằng

đường hàng khơng.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, cho tới thời điểm hiện tại, bài khóa luận cuả

em là không trùng lặp với bất cứ bài viết nào đã nghiên cứu trước đó. Bài khóa

luận này của em sẽ phân tích rõ hơn về tồn bộ quy trình nghiệp vụ giao nhận

hàng xuất khẩu bằng đường hàng không tại Công ty Megaway Việt Nam, đề cập

những định hướng mới cho ngành vận tải hàng khơng Việt Nam nói chung và

cho cơng ty nói riêng.

1.3.Mục đích nghiên cứu

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu bằng

đường hàng khơng.

- Phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng

khơng tại công ty Megaway Việt Nam.

- Đưa ra các đề xuất nhằm hồn thiện quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng

đường hàng không tại cppng ty Megaway Việt Nam.66Đối tượng nghiên cứu1.4.Nghiên cứu quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không tại

Công ty Cổ Phẩn Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế Megaway Việt Nam

Thực trạng áp dụng của quy trình: Những thành cơng, tồn tại và ngun nhân

mà cơng ty gặp phải.

Phạm vi nghiên cứu1.5.• Phạm vi nghiên cứu về nội dungĐề tài nghiên cứu quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng

khơng, trong đó nghiên cứu Trụ sở chính của cơng ty Megaway tại Hà Nội với vai

trò là đại lý và người gom hàng.

• Phạm vi nghiên cứu về khơng gianTrong q trình tìm hiểu, em tập trung nghiên cứu việc hồn thiện nghiệp vụ

giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng khơng tại cơng ty Megaway Việt Nam.

• Phạm vi nghiên cứu về thời gianKhóa luận đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu quy trình giao nhận hàng xuất khẩu

bằng đường hàng không của công ty Megaway Việt nam từ năm 2014 đến nay.

Phương pháp nghiên cứu1.6.a. Phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu sơ cấp

Thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua việc quan sát hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp và quan sát các anh chị trong công ty trong việc thực hiện quy trình

giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không.

Dùng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, thu thập thông tin, tra cứu số liệu, tài

liệu và tham gia vào q trình làm việc tại Cơng ty.Dữ liệu thứ cấp

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các tài liệu về thủ tục trong quá trình

hoạt động tại công ty Megaway Việt Nam.

Dữ liệu tại thư viện gồm các luận văn đề tài thuộc lĩnh vực giao nhận hàng hóa

xuất khẩu bằng đường hàng khơng, các sách giáo trình liên quan…

Dữ liệu thơng qua việc tìm kiếm trên Internet, các tài liệu từ các tổ chức hiệp

hội ngành vận tải nói chung và vận tải đường hàng khơng nói riêng.

77b. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệuBài nghiên cứu của em sử dụng các phương pháp phân tích số liệu: thống kê,

phân tích, tổng hợp, so sánh, phương pháp tính chỉ số, tỷ lệ để phân tích thực trạng hoạt

động kinh doanh và từ đó rút ra kết luận. Bên cạnh đó, bài viết còn sử dụng phương

pháp định lượng làm phương pháp nghiên cứu chủ đạo cùng với phương pháp định

tính nhằm đưa ra mục tiêu và phương hướng hoạt động trong những năm tới.

1.7. Kết cấu của khóa luận

Khóa luận được chia làm 4 phần:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu

bằng đường hàng khơng của Công Ty Cổ Phẩn Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế

Megaway Việt Nam.

Chương 2: Cơ sở lí luận về giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng

khơng.

Chương 3: Thực trạng áp dụng quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng

đường hàng không tại Công Ty Megaway Việt Nam.

Chương 4: Định hướng phát triển và đề xuất kiến nghị để hồn thiện quy trình giao

nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không tại Công Ty Megaway Việt Nam.88Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG

HĨA XUẤT KHẨU XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG.

2.1 Một số khái niệm cơ bản.

2.1.1Khái niệm giao nhận hàng hóa.

Sự khác nhau về quốc tịch giữa các chủ thể trong thương mại quốc tế đã dẫn

đến hàng hóa xuất nhập khẩu phải được chuyên chở qua biên giới của ít nhất một

nước. Do vậy để hàng hóa đến tận tay người mua, nó phải trải qua hàng loạt các

cơng việc như: thông quan xuất nhập khẩu, chuẩn bị giấy tờ, thuê phương tiện vận

chuyển, bốc xếp hàng hóa lên phương tiện…

Trước kia, việc giao nhận có thể do người gửi hàng (nhà xuất khẩu), người

nhận hàng (nhà nhập khẩu) hay do người chuyên chở đảm nhiệm và tiến hành. Tuy

nhiên, cùng với sự phát triển của buôn bán quốc tế, phân công lao động quốc tế với

mức độ và quy mô chun mơn hố ngày càng cao, giao nhận cũng dần dần được

chun mơn hóa, do các tổ chức, các tập đoàn giao nhận chuyên nghiệp tiến hành

và giao nhận đã chính thức trở thành một ngành nghề.

Dịch vụ giao nhận theo quy tắc mẫu của FIATA về dịch vụ giao nhận là bất

kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng

gói hay phân phối hàng hóa cũng như dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến các dịch

vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh tốn, thu thập

chứng từ liên quan đến hàng hóa”.2.1.2Khái niệm xuất khẩu hàng hóa.

Theo một cách hiểu chung nhất thì xuất khẩu là hoạt động đưa hàng hố, dịch

vụ từ quốc gia này sang quốc gia khác. Dưới góc độ marketing, xuất khẩu được coi

là một hình thức thâm nhập thị trường nước ngồi ít rủi ro và chi phí thấp. Mục

đích của hoạt động xuất khẩu là nhằm khai thác được lợi thế so sánh của từng quốc

gia trong phân công lao động quốc tế.

Theo Luật thương mại ban hành năm 1998 về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu,

gia cơng và đại lý mua bán với nước ngồi thì “Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

hàng hố là hoạt động mua, bán hàng hoá của thương nhân Việt Nam với thương

nhân nước ngoài theo các hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm

nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hoá”.

99Trên thực tế, hoạt động xuất khẩu diễn ra trên mọi lĩnh vực, dưới nhiều hình

thức khác nhau, từ hàng hố tiêu dùng cho đến máy móc thiết bị, cơng nghệ hay

ngun vật liệu phục vụ cho sản xuất… nhưng mục đích chính cuối cùng của xuất

khẩu cho dù dưới hình thức nào cũng đem lại lợi ích cho quốc gia. Xuất khẩu là

hoạt động không bị giới hạn về không gian hay thời gian. Nó có thể diễn ra chỉ

trong thời gian ngắn hay hàng thập kỉ, có thể chỉ trong phạm vi lãnh thổ quốc gia

hoặc có thể diễn ra ở nhiều quốc gia.

2.1.3Dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường hàng khơng.

Giao nhận hàng hóa bằng đường hàng khơng là tập hợp các nghiệp vụ liên

quan đến quá trình vận tải hàng không nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hoá từ

nơi gửi hàng tới nơi nhận hàng. Giao nhận hàng khơng thực chất là tổ chức q

trình chun chở và giải quyết các thủ tục liên quan đến q trình chun chở hàng

hố bằng đường hàng khơng.

Người thực hiện dịch vụ giao nhận hàng khơng có thể là chủ hàng, các hãng

hàng không, người giao nhận chuyên nghiệp hay bất kỳ một người nào khác.

Hiện nay dịch vụ giao nhận hàng hố bằng đường hàng khơng thường do đại

lý hàng hố hàng khơng và người giao nhận hàng khơng thực hiện.

Đại lý hàng hố hàng khơng là bên trung gian giữa một bên là người chuyên

chở (các hãng hàng không) và một bên là chủ hàng (người xuất khẩu hoặc người

nhập khẩu). Nói đến đại lý hàng hố hàng khơng, người ta thường gọi là đại lý

IATA vì đây là đại lý tiêu chuẩn nhất.

Đại lý hàng hoá IATA là một đại lý giao nhận được đăng ký bởi hiệp hội vận

tải hàng không quốc tế, được các hãng hàng không là thành viên của IATA chỉ định

và cho phép thay mặt họ.

Người giao nhận hàng không: Là người kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng

không. Người giao nhận hàng khơng có thể là đại lý IATA hoặc không phải là đại lý

IATA, dịch vụ mà người giao nhận thường làm chủ yếu là dịch vụ gom hàng.

* Dịch vụ vận tải hàng không thường áp dụng đối với các lơ hàng:

- Các lơ hàng nhỏ.

- Hàng hố đòi hỏi giao ngay, an tồn và chính xác.

- Hàng hố có giá trị cao.

- Hàng hố có cự ly vận chuyển dài.

1010Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (40 trang)

×