1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

3 Một số kiến nghị với cơ quan nhà nước nhằm phát triển ngành giao nhận vận tải phục vụ cho hoạt động vận tải hàng hóa xuất khẩu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (265.66 KB, 51 trang )


46được nguồn vốn và công nghệ hiện đại, mới nhanh chóng thay đổi được bộ mặt của

ngành, đuổi kịp với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhà nước cần hoàn

thiện hệ thống luật về đầu tư nước ngoài, ban hành các văn bản dưới luật theo

hướng mở cửa, hội nhập, phù hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt là luật Đầu tư nước

ngoài tại Việt Nam. Cải cách thủ tục hành chính cho đơn giản, gọn nhẹ.

Để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư, chính phủ Việt Nam cần phải ổn định kinh

tế vĩ mô, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ phải được cân nhắc, điều chỉnh sao

cho không làm mất đi nguồn lợi chính đáng của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cũng

phải giữ vững được sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội để bảo đảm an

tồn về tính mạng, tài sản, bảo đảm những quyền cơ bản cho nhà đầu tư .

Ba là, Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng Có thể nói cơ sở hạ tầng, đặc biệt

hạ tầng giao thông là nền tảng, là trái tim, mạch máu của hoạt động giao nhận vận

tải.

Trong giao hàng xuất khẩu bằng đường biển thì vấn đề phát triển cảng biển

cần được Nhà nước và các cơ quan ban ngành quan tâm hỗ trợ bởi đây chính là đầu

mối giao thơng quan trọng nhất của một nước, Nhà nước cần có kế hoạch phát triển

hệ thống cầu cảng, kho bãi, cảng thông quan nội địa, kho bãi…Thêm vào đó, các

phương tiện trang thiết bị dành cho hoạt động giao nhận như xe tải chở hàng, dây

chuyền, băng tải, hệ thống kho bãi,… nói chung còn thô sơ, lạc hậu, thiếu đồng bộ,

đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động giao nhận. Vì vậy Nhà nước

cần đầu tư hợp lý cho cảng sân bay đường bộ đường sắt kho bãi…một cách tổng thể

có khả năng tương tác và hỗ trợ nhau một cách hiệu quả.

4.3.2. Kiến nghị với Bộ giao thông vận tải

Kiến nghị với Bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp

cùng các cơ quan chức năng liên quan về các mặt như:

- Nâng cao chất lượng đường xá, cầu cống, giảm thiểu ách tắc giao thơng nội địa.

- Giảm thiểu những loại phí vận tải cho doanh nghiệp trong nước để tăng

cường sức cạnh tranh với các doanh nghiệp giao nhận nước ngoài.4646474.3.2. Kiến nghị với Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam

Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam cần tăng cường tổ chức các buổi hội thảo

giữa các thành viên nhằm phổ biến những thay đổi trong ngành công nghiệp vận tải

quốc tế trong thời gian qua, góp phần tháo gỡ những khó khăn về nhân sự hay cơ sở

vật chất, tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp, giữ vai trò là người đại diện với tiếng

nói quan trọng cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam trên thị trường quốc tế… trên

cơ sở đó giúp ngành vận tải Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng hội

nhập được với thế giới.

4.3.3. Đối với Tổng cục Hải Quan

Thứ nhất, Tổng cục Hải quan nên xem xét, tổ chức, chuẩn hố quy trình

nghiệp vụ thủ tục hải quan xuất khẩu để từ đó, đào tạo cho cả cán bộ công chức Hải

quan và cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ hai, Tổng cục nên xem xét, sửa đổi, bổ sung quy trình thủ tục hải quan

quản lý đối với một số loại hàng hóa xuất khẩu được nhà nước hỗ trợ và miễn thuế

để đơn giản hóa, tối đa có thể chỉ gồm 3 bước như sau:

+ Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai; kiểm tra hồ sơ (kiểm

tra sơ bộ, kiểm tra chi tiết), đăng ký tờ khai hải quan;

+ Bước 2: Kiểm tra thực tế hàng hóa;

+ Bước 3: Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ

khai cho người khai hải quan.

Thứ ba, Tổng cục Hải quan nên xem xét đưa bước phúc tập hồ sơ thuộc quy

trình kiểm tra sau thơng quan, vừa giảm thời gian thơng quan hàng hố, vừa để cơng

tác này được thực hiện đúng mục đích.474748DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cơng ty TNHH Thương mại và tiếp vận tồn cầu Đơng Tài, Báo cáo tài

chính tổng hợp giai đoạn 2012-2015.

2. Dỗn Kế Bơn, Đào Thị Bích Hòa, Nguyễn Quốc Thịnh (2010), Giáo trình

quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - Nhà xuất bản Chính trị-Hành chính Hà Nội.

3. Nguyễn Như Tiến (2000), Vận tải hàng hóa đường biển bằng Container Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Dược (2008), Giáo trình Vận tải – bảo hiểm Ngoại thương, ĐH

Kinh tế Tp.HCM.

5. Đinh Ngọc Viện (2002), Giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế - Nhà xuất bản

Giao thơng vận tải.

6. Khóa luận tốt nghiệp: Vũ Thị Hương – K44E3, “Hồn thiện quy trình giao

hàng xuất khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty TNHH Scanwell logistics

Việt Nam” – Khoa Thương Mại Quốc Tế, 2012.

7. Khóa luận tốt nghiệp: Lê Thu Thùy Linh – K45E1, “Nâng cao hiệu quả

dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại Công ty cổ phần kho vận

ngoại thương – Vietrans” – Khoa Thương Mại Quốc Tế, 2013.

8. Website công ty: www.dongtaiglobal.com484849CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Câu hỏi phỏng vấn sẽ được chia làm 5 bản dành cho các nhân viên trong công

ty, câu trả lời theo thang điểm từ 1 đến 5, có liên quan đến quy trình giao hàng lẻ

xuất khẩu, bao gồm :

+ Hoàng Thị Ngọc Hà - Nhân viên phụ trách chứng từ

+ Trần Thanh Hương - Nhân viên phụ trách khách hàng

+ Đinh Viết Dưỡng - Nhân viên phụ trách khách hàng

+ Vũ Quang Hưng - Nhân viên xuất khẩu

+ Đàm Thị Ba - Phó giám đốc điều hành

Mức độ tác động tương đương với mức điểm sau: Rất tốt (5), Làm tốt (4),

Bình thường (3), Gặp ít khó khăn (2), Gặp nhiều khó khăn (1).

1.Xin ơng (bà) hãy cho biết tình hình nhận hàng lẻ từ người gửi tại công ty

Đông Tài và mức độ khó khăn hay thuận lợi?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2.Xin ơng (bà) hãy cho biết quy trình thuê container và liên hệ với các hãng

tàu trong giai đoạn 2012-2015 có những tác động thế nào đến công ty Đông Tài?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3.Xin ông (bà) hãy cho biết thực trạng quy trình chuẩn bị các loại thủ tục

chứng từ và khai báo hải quan của công ty Đơng Tài?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4.Xin ơng (bà) cho biết tình hình tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao hàng lẻ

xuất khẩu lên tàu của công ty Đông Tài ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5. Xin ông (bà) cho biết quy trình hồn thiện bộ chứng từ sau khi giao hàng lẻ

xuất khẩu của công ty Đông Tài diễn ra như thế nào từ 2012-2015?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

6.Xin ông (bà) cho biết đánh giá về quy trình thực hiện thanh tốn của công ty

Đông Tài với khách hàng sau khi giao hàng xong gian đoạn 2012-2015?

494950............................................................................................................................

............................................................................................................................505051CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*-----*-----*GIẤY XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Đề tài khóa luận:

“Hồn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL

của Cơng ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Tồn Cầu Đơng Tài”.

Sinh viên thực hiện : Hoàng Quốc Việt

Lớp

: K48E1

Mã sinh viên

: 12D130047

Khoa

: Thương mại quốc tế

Trường

: Đại học Thương Mại

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Giảng viên hướng dẫn5151Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (51 trang)

×