1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: “ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG XE TẢI HẠNG NẶNG TỪ TẬP ĐOÀN FAW TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM”.

Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: “ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG XE TẢI HẠNG NẶNG TỪ TẬP ĐOÀN FAW TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM”.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếcung cấp tại thị trường Việt Nam. Công ty đã liên kết với tập đồn ơ tơ Trường Cửu

Trung Quốc để phân phối dòng xe tải FAW tại Việt Nam. Trong quá trình tiến hành

nhập khẩu xe ơ tơ từ Trung Quốc, công ty đã liên tục phải thực hiện các hợp đồng

mang tính quốc tế. Trong đó, quy trình nhập khẩu rất quan trọng. Có thể thấy rằng,

ở bất kì hoạt động thương mại quốc tế nào, quy trình xuất nhập khẩu luôn là công

việc cần được quan tâm và chú trọng, đặc biệt là trong mội trường thương mại quốc

tế. Nếu việc tiến hành nhập khẩu được hoàn thiện và tiến hành đúng nguyên tắc thì

sẽ giúp bảo đảm được lợi ích của cả bên mua và bên bán.. Có như vậy, hoạt động

thương mại quốc tế nói chung và việc thực hiện hợp đồng nói riêng của cả 2 bên

mới có thể tiến hành sn sẻ và thuận lợi.

Xuất phát từ những lý do trên, cùng với sự tìm hiểu qua q trình thực tập tại

cơng ty TNHH Quốc tế FAW Viêt Nam, em xin mạnh dạn tiến hành nghiên cứu

trong khn khổ bài khóa luận tốt nghiệp của mình với đề tài :” Hồn thiện quy

trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đoàn Faw Trung Quốc của

công ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam”. Rất hy vọng sẽ có sự giúp đỡ và đóng

góp từ phía các thầy cơ của bộ mơn Quản trị Tác nghiệp thương mại quốc tế.

Rất mong đề tài của em đưa ra phù hợp với nhu cầu thực tiền đất nước, và dùng một

phần kiến thức hữu hạn của mình đóng góp cho cơng ty ngày một phát triền đi lên.

1.2 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.

Trường Đại học Thương Mại đã có một số cơng trình nghiên cứu thành cơng về vấn

đề hồn thiện quy trình nhập khẩu, qua tìm hiểu em đã đọc và tham khảo một số

một luận văn sau:

+ Luận văn " Một số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình nhập khẩu máy móc thiết

bị tại Cơng ty cổ phần XNK Kỹ thuật TECHNIMEX" của Lê Thị Hằng Nga thực

hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Dỗn Kế Bơn.

+ Luận văn "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình nhập khẩu nhựa

của cơng ty cổ phần hóa chất" của Nguyễn Minh Loan thực hiện dưới sự chỉ dẫn

của PGS.TS Nguyễn Hữu Khỏa.SVTH: Đặng Thị Phương2Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế+ Luận văn " Một số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình nhập khẩu trang thiết bị

và dụng cụ y tế tại công ty cổ phần công nghệ và thiết bị mới" do Nguyễn Xuân

Trưởng thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh.

+ Luận văn “Hồn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng thiết bị điện từ thị trường

Đức tại chi nhánh công ty TNHH thương mại Dương Hiếu” do Ngô Thị Huệ thực

hiện với sự hướng dẫn của cô Lê Thị Thuần.

Các luận văn này hầu hết nghiên cứu về quy trình nhập khẩu nguyên vật

liệu,máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất. Nghiên cứu về những thuận lợi và khó

khăn mà các công ty gặp phải khi thực hiện quy trình. Nhưng trong những luận văn

này chưa tập trung nghiên cứu vào một thị trường cụ thể mà nói chung về các thị

trường nhập khẩu của công ty. Mà ta thấy các quốc gia khác nhau có hệ thống chính

trị pháp luật khác nhau, kinh tế, văn hóa, ngơn ngữ.... khác nhau nên khi nhập khẩu

từ các quốc gia đó sẽ có điểm khác nhau trong quy trình nhập khẩu. Nên khi nghiên

cứu ta nên tập trung nghiên cứu vào một thị trường cụ thể để dễ dàng phân tích và

đánh giá.

Chính vì thế, em vẫn tiếp tục lựa chọn vấn đề quy trình nhập khẩu trong thương

mại quốc tế là đề tài bài khóa luận của mình. Luận văn của em được tiến hành tại

một cơng ty có vốn đầu tư từ nước ngoài, việc thực hiện hoạt động nhập khẩu và

thanh tốn có nhiều nét đặc trưng riêng không giống với các luận văn đã nêu trên.

Hơn nữa, trong tình hình kinh tế và xu thế mới như hiện nay, bài luận văn của em

cũng đưa ra được những thực trạng chủ quan và khách quan đối với vấn đề nghiên

cứu. Tuy đã có sự tham khảo t các bài khóa luận có cùng hướng đề tài, luận văn của

em cũng khơng tránh khỏi thiếu sót về nghiên cứu do quy mơ hoạt động của cơng ty

còn nhỏ hẹp và do những hạn chế nhất định.

1.3 Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Mục đích của việc tiến hành nghiên cứu đó là:

+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình nhập khẩu hàng hóa tại các công ty

thương mại quốc tế.

+ Làm rõ thực trạng quy trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn

Faw Trung Quốc của cơng ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam.

SVTH: Đặng Thị Phương3Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế+ Đưa ra những đề xuất, kiến nghị mang tính cá nhân nhằm hồn thiện quy trình

nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng của công ty.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng

từ tập đồn Faw Trung Quốc của cơng ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu: quy trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đoàn

Faw Trung Quốc của công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam giai đoạn 2010-2012.

1.4 Phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong q trình nghiên cứu đó là:

+ Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp.

Thơng qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty một số năm từ năm

2007 – 2012.

Dữ liệu từ các ấn phẩm, sách báo

+ Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu thứ cấp.

+ Phương pháp phỏng vấn: Nội dung phỏng vấn với trưởng phòng kinh doanh về

sản phẩm xuất khẩu chủ lực, thị trường chính, thực trạng quy trình nhập khẩu xe tải

hạng nặng từ thị trường Trung Quốc. Những vướng mắc mà công ty hay gặp phải

trong quy trình nhập khẩu.

+ Phương pháp quan sát, tổng kết thực tiễn hoạt động nhập khẩu mặt hàng xe

tải hạng nặng tại công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam.

1.5 Kết cấu khóa luận.

Kết cấu bài khóa luận bao gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt

hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc của cơng ty TNHH quốc tế Faw

Việt Nam”.

Chương 2: Một số lý luận cơ bản về quy trình nhập khẩu hàng hóa tại các cơng ty

kinh doanh quốc tế.

Chương 3: Phân tích quy trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn

Faw của cơng ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam.

Chương 4: Định hướng giải pháp và một số đề xuất nhằm hồn thiện quy trình nhập

khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc của cơng ty TNHH

Quốc tế FAW Việt Nam.

SVTH: Đặng Thị Phương4Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếChương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH NHẬP

KHẨU HÀNG HĨA TẠI CÁC CƠNG TY KINH DOANH QUỐC

2.1 Một số khái niệm cơ bản và sự cần thiết của nhập khẩu hàng hóa trong

điều kiện hiện nay ở Việt Nam.

2.1.1 Các khái niệm

2.1.1.1 Xuất nhập khẩu, nhập khẩu

Theo qui định về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh XNK thì

hoạt độnh kinh doanh XNK phải nhằm phục vụ nền kinh tế trong nước phát triển

trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh sẵn có về lao

động, đất đai và các tài nguyên khác của nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm

cho nhân dân lao động, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và qui trình cơng nghệ sản

xuất, thúc đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hố đất nước, đáp ứng các u cầu cơ

bản và cấp bách về sản xuất và đời sống, đồng thời góp phần hướng dẫn sản xuất,

tiêu dùng và điều hoà cung cầu để ổn định thị truờng trong nước.

XNK là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế. Nó khơng phải

là hành vi bn bán riêng lẻ mà là cả một hệ thống các quan hệ mua bán phức tạp

có tổ chức cả bên trong và bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất

hàng hoá phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao mức

sống của nhân dân. XNK là hoạt động dễ đem lại hiệu quả đột biến nhưng có thể

gây thiệt hại lớn vì nó phải đối đầu với một hệ thống kinh tế khác từ bên ngoài mà

các chủ thể trong nước tham gia XNK không dễ dàng khống chế được.

XNK là việc mua bán hàng hóa với nước ngồi nhằm phát triền sản xuất kinh doanh

đời sống. Song mua bán ở đây có những nét phức tạp hơn trong nước như giao dịch

với người có quốc tịch khác nhau, thị trường rộng lớn khó kiểm sốt, mua bán qua

trung gian chiếm tỷ trọng lớn, đồng tiền thanh toán bằng ngoại tệ mạnh, hàng hóa

vận chuyển qua biên giới cửa khẩu, cửa khẩu các quốc gia khác nhau phải tuân theo

các tập toán quốc tế cũng như địa phương.

Hoạt động XNK được tổ chức thực hiện với nhiều nghiệp vụ, nhiều khâu từ

điều tra thị trường nước ngồi, lựa chọn hàng hóa XNK, thương nhân giao dịch, các

bước tiến hành giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng tổ chức thực hiện hợp đồng

cho đến khi hàng hóa chuyển đến cảng chuyển giao quyền sở hữu cho người mua,

SVTH: Đặng Thị Phương5Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếhoàn thành các thanh toán. Mỗi khâu mỗi nghiệp vụ này phải được nghiên cứu đầy

đủ, kỹ lưỡng đặt chúng trong mối quan hệ lẫn nhau, tranh thủ nắm bắt những lợi thế

nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất, phục vụ đầy đủ kịp thời cho sản xuất, tiêu dùng

trong nước.

Nhập khẩu là việc mua bán và trao đổi hàng hoá dịch vụ của nước này với nước

khác, trong giao dịch dùng ngoại tệ của một nước hay một ngoại tệ mạnh trên thế

giới để trao đổi.

Hoạt động nhập khẩu là hoạt động mua bán quốc tế, nó là một hệ thống các

quan hệ mua bán rất phức tạp và có tổ chức từ bên trong ra bên ngồi. Vì thế hoạt

động nhập khẩu đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng nó cũng có thể gây những hậu

quả do tác động với cả hệ thống kinh tế bên ngoài, mà một quốc gia tham gia nhập

khẩu không thể khống chế được. Hoạt động nhập khẩu được tổ chức, thực hiện

nhiều nhiệm vụ, nhiều khâu khác nhau. Từ điều tra thị trường nước ngồi, lựa chọn

hàng hố nhập khẩu, giao dịch, tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng, tổ chức

thực hiện hợp đồng cho đến khi nhận hàng hoá và thanh toán. Các khâu, các nhiệm

vụ phải được nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng để nắm bắt được những lợi thế và

đạt được kết quả mà mình mong muốn.

Trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu, mục đích của việc nhập khẩu hàng

hóa có thể là tiêu thụ trong nước, có thể là để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài

hoặc để đầu tư phát triền sản xuất… và sản phẩm nhập khẩu ở đây có thể là hàng

hóa hay dịch vụ, các sản phẩm trí tuệ, hàng hóa vơ hình. Tại bài viết này xin đề cập

tới việc nhập khẩu hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

2.1.1.2 Hợp đồng nhập khẩu

Hợp đồng nhập khẩu hàng hoá là loại hợp đồng mua bán đặc biệt hay hợp

đồng mua bán ngoại thương là sự thoả thuận giữa các đương sự có trụ sở kinh

doanh ở các nước khác nhau, theo đó một bên gọi là một bên xuất khẩu (bên bán) có

nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của một bên khác gọi là bên nhập khẩu (bên

mua) một tài sản nhất định gọi là hàng hoá, bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả

tiền hàng.

Từ khái niệm về hợp đồng nhập khẩu hay hợp đồng ngoại thương thì chúng ta có

thể hiểu nó là sự thống nhất về ý chí giữa các bên trong quan hệ mua bán hàng hoá

SVTH: Đặng Thị Phương6Lớp: K45E2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: “ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG XE TẢI HẠNG NẶNG TỪ TẬP ĐOÀN FAW TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM”.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×