1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM.

Chương 3. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế+ Nhập khẩu ngun chiếc các dòng ơ tơ tải hạng nặng từ tập đồn sản xuất ơ tơ số

1 Trung Quốc và phân phối tại thị trường Việt Nam

+ Kinh doanh linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc

+ Các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành các dòng ơ tơ tải hạng nặng.

3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam

3.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh và kết quả chung của công ty trong

giai đoạn 2010-2012.

Công ty TNHH quốc tế FAW Việt Nam được thành lập dựa trên sự đầu tư của

công ty đầu tư ô tô Trường Cửu Quảng Tây Trung Quốc do ông Vương Bá Thao

làm chủ đầu tư đồng thời cũng là Tổng Giám đốc của công ty. Cùng với sự liên

doanh của Tập đồn ơ tơ số 1 Trung Quốc, cơng ty TNHH quốc tế FAW Việt Nam

trở thành nhà phân phối ô tô FAW trực tiếp tại thị trường Việt Nam, do đó chất

lượng cũng như giá cả của ơ tơ FAW do cơng ty cung cấp ln có ưu thế cạnh tranh

với thị trường xe hạng nặng trên tồn quốc.

Khơng chỉ dừng lại ở hoạt động nhập khẩu và bán các loại xe tải hạng nặng,

cơng ty còn nhập khẩu các loại linh kiện để phục vụ cho công tác sửa chữa, bảo

hành xe ô tô cho khách hàng cũng như tiến hành kinh doanh các dịch vụ sửa chữa

xe ô tơ. Hiện nay, cơng ty đã có 2 kho để xe ô tô tại Long Biên và tại Hưng Yên.

Bên cạnh đó, cơng ty cũng đã xây dựng được một số trung tâm bảo hành và sửa

chữa xe tại nhiều địa điểm ở Hà Nội.

Do mới được thành lập được 3 năm, do đó, hoạt động kinh doanh của cơng ty

vẫn đang trong những giai đoạn hoàn thiện và phát triển. Hiện nay, cơng ty đang

phân phối các dòng ơ tô tải theo nhiều kênh như bán hang trực tiếp, bán bn, mơi

giới… để tìm hiểu nhu cầu, các kế hoạch chi tiêu mua sắm của khách hàng; đồng

thời tư vấn tại chỗ, giới thiệu năng lực của Công ty cũng như các sản phẩm mà

Cơng ty có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Do các dòng ơ tơ Cơng ty cung

cấp thường có giá trị lớn, và khách hàng chủ yếu là các công ty xây dựng hoặc các

doanh nghiệp làm về vận tải dó đó cơng ty còn tiến hành chào bán sản phẩm của

mình thơng qua hình thức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh.

FAW Việt Nam xác định giá bán dựa trên giá nhập khẩu cùng các loại thuế đi

kèm và một số loại chi phí khác cũng như số lãi mà cơng ty dự tính. Khả năng thanh

SVTH: Đặng Thị Phương23Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếtoán hợp đồng của công ty là trả ngay khi giao hàng 70% và 30% còn lại trả chậm

trong vòng 3 đến 5 tháng. Đối với việc thực hiện các giao dịch mua bán ô tô tại Việt

Nam, công ty cũng áp dụng phương thức thanh tốn chuyển tiền hoặc trả góp do

đặc thù sản phẩm có giá trị lớn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp công ty cũng

không thể tránh khỏi những rủi ro về biến động tỷ giá cũng như những thay đổi

chính sách kinh tế và thuế tại Việt Nam.

Bảng 3.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 - 2012

(ĐVT: USD)

STChỉ tiêu chínhT

1Doanh thu bán hàng và2cung cấp dịch vụ

Doanh thu thuần về bán3hàng và cung cấp dịch vụ

Giá vốn hàng bán4Năm 2010958.706.148

958.706.148

623.638.255Lợi nhuận gộp về bán hàng5335.067.893

và cung cấp dịch vụ

Lợi nhuận thuần từ hoạt (275.290.6606động kinh doanh

)

Lợi nhuận sau thuế thu (272.776.561

nhập doanh nghiệp)Năm 2011Năm 20124.996.613.959.503.360.867

4.996.613.950

9.398.598.957

3.813.058.405

7.469.558.712

1.183.555.555

1.929.040.2450370.132.870978.459.523349.221.6561.056.599.33

9(Nguồn: Công tyTNHH Quốc tế FAW Việt Nam)

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH Quốc tế FAW giai

đoạn từ:

- Năm 2010 – 2011: 228,02 %

- Năm 2011 – 2012: 202,55 %

3.2.2 Kết quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn

Faw Trung Quốc của cơng ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam

Kim ngạch nhập khẩu của công ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam giai đoạn

2010 – 2012 được thể hiện dưới bảng sauSVTH: Đặng Thị Phương24Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếBảng 3.2. Kim ngạch nhập khẩu ô tô của công ty giai đoạn 2010-2012.

STT Loại xe tải

Đơn vị

1

Ơ tơ đầu kéo 350 Chiếc

%

PSNăm 2010

41

34,74Năm 2011

39

27,46Năm 2012

54

32,532Ơ tơ tải chassis3Ơ tơ tải ben10

8,47

3717

11,97

5515

9,04

534%

Ơ tơ trộn bê tơng Chiếc

%

350 PS31,36

30

25,4338,73

31

21,8431,93

44

26,505Tổng118

100142

100166

100Chiếc

%

ChiếcChiếc

%ơ( Nguồn: phòng nhập khẩu cơng ty TNHH quốc tế FAW Việt Nam)

Từ bảng trên ta có thể nhận thấy, xe đầu kéo là dòng xe mà công ty nhập khẩu

nhiều nhất, chiếm tỉ trọng kim ngạch cao nhất qua các năm. Điều này sở dĩ là do

hiện nay thị trường Việt Nam đang phát triển hoạt động vận tải, logistics một cách

mạnh mẽ, việc chuyên chở hàng hóa giữa các tỉnh thành phố chủ yếu là sử dụng các

phương tiện vận tải hạng nặng như container hay xe đầu kéo hoặc xe tải ben….Bên

cạnh đó, việc phát triển hàng loạt các dự án xây dựng, các cơng trình giao thơng

khắp cả nước cũng khiến cho việc nhập khẩu xe ô tô trộn bê tông của công ty chiếm

có kim ngạch khá cao ( 26,5%). Trong những năm tới, cơng ty nên dựa theo tình

hình thị trường để tiếp tục điều chỉnh kim ngạch nhập khẩu các dòng xe ơ tơ để thu

được lợi nhuận cao nhất.SVTH: Đặng Thị Phương25Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế3.3 Phân tích quy trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đoàn Faw

Trung Quốc của công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam

3.3.1 Xin giấy phép nhập khẩu

Công ty tiến hành xin giấy phép nhập khẩu của Bộ ngoại thương cấp, đơn xin

phép xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 5 tháng 12 năm trước, đơn xin

phép xuất nhập khẩu 6 tháng cuối năm gửi trước ngày 5 tháng 6 năm thực hiện.

Trên cơ sở, giấy phép 6 tháng Bộ Ngoại thương cấp, đối với từng chuyến hàng nhập

khẩu, công ty làm thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu từng chuyến với tổ cấp giấy

phép xuất nhập khẩu do Bộ Ngoại thương thành lập ở cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng

Sơn. Công ty làm tờ khai hàng nhập khẩu với cơ quan hải quan cửa khẩu và xuất

trình giấy phép do tổ cấp giấy phép cấp.

Bộ hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu bao gồm: Đơn xin giấy phép nhập khẩu, bản sao

hợp đồng, các giấy tờ liên quan( Tờ khai xanh, tờ khai nhập khẩu, phụ lục tờ khai

xanh).

3.3.2 Đơn đặt hàng nhập khẩu

Cơng ty hoạt động dưới hình thức là công ty TNHH, song là công ty con, với

100% số vốn nước ngồi từ cơng ty mẹ là tập đồn Faw Trung Quốc. Phòng kinh

doanh của cơng ty có một bộ phận chuyên về mảng thị trường, đi khai thác thị

trường, tìm kiếm các đơn hàng từ các cơng trình đang thi cơng và các cơng ty đang

hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Phòng kinh doanh lập bản báo cáo chi tiết về

thị trường và đưa ra lượng cầu cần thiết để ra quyết định lượng cung cụ thế. Tiếp

theo, công ty sẽ gửi fax cho bên bán – chính là cơng ty mẹ là tập đồn Faw Trung

Quốc nội dung của đơn đặt hàng bao gồm: Tên, địa chỉ, số tài khoản và ngân hàng

giao dịch của công ty, số ngày tháng lập đơn hàng, số lượng, quy cách phẩm chất,

thời hạn và địa điểm hàng tới Việt Nam.

3.3.3 Thuê phương tiện vận tải

Công ty là bên A ký hợp đồng vận chuyển với bên B là công ty cổ phần

thương mại và dịch vụ vận tải Trường Sơn Việt ở địa chỉ số 812 Trần Nhân Tơng,

Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng. Đối với tất cả các lô hàng nhập của công ty đều do

Trường Sơn Việt phụ trách vận chuyển tới kho hàng. Là đơn vị duy nhất giúp côngSVTH: Đặng Thị Phương26Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếty vận chuyển hàng hóa, làm việc cùng nhau đã lâu năm. Tất cả các hợp đồng được

thơng qua rất nhanh do có sự uy tín và tin tường lẫn nhau.

Tất cả các hợp đồng được ký kết trong đó, bên A đưa ra địa điểm, thời gian

giao và nhận hàng cho bên B. Bên A có trách nhiệm giao nhận xe tại địa điểm quy

đinh cho bên B, làm đăng ký biển tạm cho xe, giao chứng từ đầy đủ và hợp lệ để

bên B tiến hành các thủ tục vận chuyển xe và thanh tốn chi phí cho bên B đúng

thời gian quy định.

Bên B có trách nhiệm làm các thủ tục xin cấp phép để vận chuyển xe theo quy

định (trừ đăng ký tạm thời), mua bảo hiểm cho xe, chi trả tồn bộ các chi phí trong

q trình điều xe như phí xăng dầu, phí cầu đường…. và các chi phí phát sinh khác,

nhận và giao xe cho bên A theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng. Trong quá

trình bên B vận chuyển xe cho bên A nếu xảy ra hỏng hóc do lỗi kỹ thuật xe của bên

A gây ra hoặc các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt, chiến tranh… thì

bên B phải thơng báo ngay cho bên A trong vòng 1 tiếng đồng hồ khi sự cố phát

sinh để hai bên cùng nhau giải quyết. Nếu bên B không thông báo cho bên A kịp

thời thì bên B sẽ phải đền bù tồn bộ tổn thất. Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng

hóa cho bên A trong suốt q trình vận chuyển, nếu để xảy ra hư hỏng, thất thốt thì

phải bồi thường cho bên A theo đúng giá trị xe.

Do có sự tin tưởng và uy tín trong cơng việc, hoạt động thuê phương tiện vận

tải của công ty không hề gặp khó khăn nào. Việc có một đối tác lâu dài giúp cơng ty

tiết kiệm khá nhiều chi phí bên cạnh đó còn đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh

doanh của mình.

3.3.4 Làm thủ tục hải quan

3.3.4.1 Chuẩn bị tài liệu xin số đăng ký đăng kiểm

Căn cứ vào thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011của Bộ

giao thông vận tải, ban hành quy định về kiểm tra an tồn kỹ thuật và bảo vệ mơi

trường xe cơ giới nhập khẩu, công ty chuẩn bị các tài liệu liên quan từ cục đăng

kiểm chuẩn bị cho quy trình nhập khẩu, cơng ty chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau để

lập một bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định của thông tư và nộp trực tiếp cho

Cơ quan kiểm tra:SVTH: Đặng Thị Phương27Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế+ Bản chính giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa có mẫu kèm theo của

cục đăng kiểm cho mỗi lô hàng nhập khẩu. Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng bản

chính được lưu vào bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu đầu tiên. Những lô hàng tiếp theo,

công ty tiến hành nộp bản sao để cơ quan hải quan theo dõi, khơng phải nộp bản

chính hoặc phải đăng ký kiểm tra chất lượng lại đối với từng lô hàng nhập khẩu tiếp

theo, chỉ yêu cầu nộp bản kết luận chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo qui định tại

Điểm b

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty

+ Giấy giới thiệu

+ Phiếu đầu xe

+ Giấy kiểm tra y tế (trạm kiểm tra dịch tễ cấp)

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

+ Catalog và thông số kỹ thuật của xe

3.3.4.3 Làm thủ tục xin cấp biển tạm

Thực hiện làm thủ tục xin cấp biển tạm với các loại giấy tờ sau:

+ Giấy khai đăng ký xe có mẫu kèm theo

+ Tờ khai nhập khẩu

+ Bản kê chi tiết số khung số máy theo mẫu

+ Bản cà chi tiết số khung số máy theo mẫu

+ Hợp đồng thương mại

+ Giấy chứng nhận xuất xứ

+Giấy giới thiệu

3.3.4.4 Làm thủ tục thơng quan hàng hóa

Sau khi làm đăng kiểm hiện trường xong, công ty tiến hành làm thủ tục thông quan

hải quan, các giấy tờ cần chuẩn bị:

+ Tờ khai hải quan bản gốc

+ Tờ khai nguồn gốc 3 liên bản gốc

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 3 liên ( bản gốc do Cục

đăng kiểm Việt Nam cấp)SVTH: Đặng Thị Phương28Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế3.3.5 Giao nhận, kiểm tra hàng hóa

Cơng ty tiến hành nhập khẩu theo phương thức DAF tại cửa khẩu Hữu Nghị Lạng

Sơn. Tại đây, đại diện của công ty và bên bán sẽ kiểm tra và cung cấp - nhận hàng

ngay tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, đồng thời bên bán phải một tập hợp các tài

liệu trong bản chính cho cơng ty bao gồm:

+ Ký hố đơn thương mại

+ Danh sách đóng gói chi tiết

+ Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng do nhà sản xuất cấp( Trung Quốc FAW

Group Import & Export Co, Ltd)

+ Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E do nước cộng hòa nhân dân Trung Quốc kiểm tra

xuất nhập cảnh và kiểm dịch văn phòng

+ Tiếp nhận hàng hóa đã ký và đóng dấu của đại diện của người mua và người bán

+ Giấy chứng nhận xuất xứ do Hội đồng Trung Quốc để thúc đẩy thương mại quốc tế

Đối với mặt hàng xe tải hạng nặng, công ty được thông quan theo luồng đỏ

hoặc vàng. Đối với luồng đỏ thì kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và

kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thơng quan hàng hóa. Đối với luồng vàng thì

kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trước khi thơng quan hàng hóa.

Trước khi xe đến cửa khẩu, bên bán sẽ thông báo trước cho công ty một

khoảng thời gian nhất định để công ty lập kế hoạch nhận và vận chuyển xe. Sau khi

hoàn thành các thủ tục hải quan, công ty nhận xe và tiến hành giao cho bên vận

chuyển.

3.3.6 Làm thủ tục thanh tốn

Cơng ty tiến hành thanh toán bằng phương thức T/T (Telegraphic transfer điện chuyển tiền) thường thường là T/T sau, sau khi nhận hàng thì tiến hành thanh

tốn, có hợp đồng được trả chậm 6 tháng. Cơng ty thanh tốn bằng đồng CNY hoặc

USD vào tài khoản của bên bán. Công ty làm việc trực tiếp với Ngân hàng công

thương Trung Quốc chi nhánh ở Trần Duy Hưng Hà Nội, sau khi nhận hàng cùng

với bộ chứng từ hợp lệ, công ty thanh toán tiền hàng cho ngân hàng và nhận giấy

báo có từ bên bán.SVTH: Đặng Thị Phương29Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế3.3.7 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Trong q trình thực hiện hợp đồng có xảy ra các trường hợp bất khả kháng

hay chậm trễ trong giao hàng hoặc khơng giao hàng thì sẽ được giải quyết bằng

thương lượng và hòa giải giữa các đại diện có thầm quyền của mỗi bên. Nếu giải

quyết bằng trọng tài thì phù hợp với luật thương mại quốc tế Trung Quốc hoặc Ủy

ban trọng tài kinh tế sau đó sẽ có hiệu lực của ba trọng tài viên theo quy định. Thủ

tục tố tụng và quyết định bằng tiếng anh. Quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng và

rang buộc các bên. Các bên theo đây sẽ nhận và thực thi các quyết định ở trong

nước của mình. Trọng tài sẽ diễn ra tại Bắc Kinh Trung Quốc, ngôn ngữ trọng tài là

tiếng anh. Trọng tài được quản lý và phù hợp với pháp luật của Cộng hòa Nhân dân

Trung Quốc.

3.4 Kết luận về quy trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng của công ty

TNHH quốc tế Faw Việt Nam

3.4.1 Những thành công

Công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam đã nắm bắt được nhu cầu thiết yếu

của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nước ta đang trên đà phát triền, hệ

thống cơ sở hạ tầng được nâng cấp và đầu tư. Xét trong giai đoạn 2010-2012, số

lượng xe nhập khẩu tăng đều qua các năm. Năm 2010 tổng số xe là 118 chiếc, 2011

là 142 chiếc, năm 2012 là 166 chiếc.

Nhìn chung, quy trình nhập khẩu của cơng ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam là

một quy trình khá chặt chẽ, được áp dụng như quy trình chuẩn cho các nghiệp vụ

nhập khẩu tại công ty. Công ty đã nắm bắt được xu hướng thay đổi của môi trường

kinh doanh trong và ngồi cơng ty và ảnh hưởng của những xu hướng đó đến quy

trình nhập khẩu để điều chỉnh quy trình cho phù hợp với mơi trường. Những tiến bộ

khoa học kỹ thuật đã được áp dụng để hoàn thiện quy trình nhập khẩu, tiết kiệm

được thời gian và chi phí, đơng thời khắc phục một phần những hạn chế trong quy

trình cũ.

Cơng ty nhận thức được tầm ảnh hưởng của trình độ dội ngũ nhân sự cho cơng

tác xuất nhập khẩu nên thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ, cử nhân

viên đi học và khuyến khích nhân viên tự học tập, tìm hiểu về pháp luật, ngoại ngữ.

Kết quả đạt được là nghiệp vụ của nhân viên phòng Xuất nhập khẩu ngày càng

SVTH: Đặng Thị Phương30Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếđược nâng cao, giải quyết công việc hiệu quả hơn và đưa ra được nhiều sáng kiến

giúp hồn thiện quy trình nhập khẩu cũng như các vấn đề khác của công ty kiên

quan đến chun mơn và nhiệm vụ của mình. Trình độ ngoại ngữ của nhân viên

trong công ty đang được nâng cao. Phần lớn các nhân viên văn phòng đều đã có thể

sử dụng tiếng Trung, một số ít đã bắt đầu sử dụng được tiếng Anh. Nếu duy trì tốt

cơng tác đào tạo nhân viên thì đến năm 2015, nhân viên trong công ty sẽ đủ khả

năng để tham gia các cuộc đàm phán với đối tác nước ngoài.

3.4.2 Những tồn tại

- Việc tính tốn lên kế hoạch nhập khẩu vần còn sai sót

Đây là bước khó nhất trong quy trình nhập khẩu của Cơng ty nhưng lại có

ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của cơng ty. Bước này đòi

hỏi nhân viên phải sử dụng thành thạo các cơng cụ tính tốn đang được áp dụng tại

cơng ty cộng với nắm bắt tình hình sản xuất của cơng ty mẹ để dự báo và lên kế

hoạch nhập hàng về.

Việc dự báo sai vẫn thường xuyên xảy ra làm công ty nhiều lần phải thay đổi

đơn hàng với công ty mẹ. Với những đơn hàng của các tháng sau thì việc thay đổi

đơn hàng được nhà cung cấp chấp nhận xong gây trở ngại cho quá trình làm thủ tục

quan vì phải chỉnh sửa.

- Vẫn có những lơ hàng chậm trễ

Vẫn còn một số lô hàng bị chậm trễ, lỗi thường gặp khi làm thủ tục nhận

hàng tại công ty là thiếu chứng từ, bộ chứng từ gốc do đó bị cơ quan hải quan giữ

lại. Cơng ty thường rơi vào tình trạng ngồi đợi xe ở cửa khẩu do quá trình vận

chuyển gặp khó khăn, gây mất thời gian, làm tăng cơng tác phí dẫn tới làm giảm

hiệu suất kinh doanh. Lý do cũng một phần là công ty con, 100% vốn từ cơng ty

mẹ, cơng ty làm việc còn chịu phụ thuộc nhiều nên chưa thể linh hoạt.

- Đơn đặt hàng và hợp đồng vẫn còn có lỗi từ phía cơng ty

Đây là lỗi của người ký hợp đồng bên công ty không nắm rõ về hợp đồng.

Các vấn đề thường gặp là không nêu rõ tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc mã số của hàng

hóa, các điều kiện về hướng dẫn sử dụng, bảo quản, bảo hành với máy móc, hay các

điều khoản về thời gian giao hàng không rõ ràng. Khi tranh chấp xảy ra thì người

chịu thiệt ln là cơng ty vì đối tác đã thực hiện đúng theo hợp đồng được ký kết.

SVTH: Đặng Thị Phương31Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếTrường hợp lỗi thuộc về phía thì cơng ty khơng thể khởi kiện và phải chấp nhận

thiệt hại.

3.4.3 Nguyên nhân

Những tồn tài trên đây do nguyên nhân khách quan có, chủ quan cũng có.

Song, với tính chất là một cơng ty chi nhánh, một cơng ty con với 100% vốn từ

công ty mẹ, hoạt động kinh doanh của cơng ty còn chưa được linh hoạt. Cơng ty

mới thành lập nên còn non trẻ, đội ngũ cán bộ công nhân viên cần trau dồi thêm rất

nhiều kỹ năng để hoàn thiện, mang lại hiệu quả trong công việc.SVTH: Đặng Thị Phương32Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếChương 4. ĐỊNH HUỚNG GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM

HỒN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG XE TẢI HẠNG

NẶNG CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM.

4.1 Định hướng giải pháp

4.1.1 Xu hướng nhập khẩu một số mặt hàng tại Việt Nam

Với xu thế như hiện nay và tình hình sản xuất trong nước, nhập khẩu vẫn giữ

vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, chính phủ có đưa ra hạn ngạch nhất định cho các

mặt hàng và định hướng nhập khẩu trong giai đoạn tới đây.

Đẩy mạnh nhập khẩu công nghệ tiên tiến, hạn chế nhập khẩu những mặt hàng

trong nước sản xuất được, hạn chế nhập khẩu hàng hóa nguy hại đối với môi trường

và sức khỏe, cân đối xuất, nhập khẩu theo hướng hạn chế nhập siêu, tiến tới cân

bằng cán cân thương mại.

Chính sách quản lý nhập khẩu trong giai đoạn 2011-2020 cần tập trung vào

việc xử lý những vấn đề như: cân bằng cán cân thương mại, khuyến khích nhập

khẩu cạnh tranh, trước hết là công nghệ nguồn; hạn chế nhập khẩu những mặt hàng

trong nước sản xuất được; quản lý nhập khẩu hàng hóa khơng đảm bảo các quy định

về sức khỏe và môi trường. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô như lạm phát gia

tăng, cán cân thanh toán thâm hụt, hạn chế nhập khẩu hợp lý có vai trò quan trọng

góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Để giảm nhập siêu, biện pháp dài hạn là phát triển

các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu, trên cơ sở nâng

cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam, quản lý nhập

khẩu đối với các doanh nghiệp nhà nước và đẩy mạnh tự do hóa thương mại.

Định hướng:

- Khuyến khích nhập khẩu cơng nghệ cao, cơng nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn

trên cơ sở khai thác lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do với các nước có nền

cơng nghiệp phát triển.

- Hạn chế nhập khẩu các loại hàng hóa sản xuất trong nước, nhập khẩu hàng xa xỉ,

có chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp thay

thế nhập khẩu.

- Áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước, hạn chế

ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe, thông qua việc xây dựng các biện

SVTH: Đặng Thị Phương33Lớp: K45E2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×