1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lợi ích mà các công ty thương mại quốc tế mang lại cho một quốc gia là rất lớn, chiếm một phần lớn trong GDP của nước đó. Các công ty thương mại quốc tế phát triển mạnh cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá, giao thông vận tải, toàn cầu hóa, công ty

Lợi ích mà các công ty thương mại quốc tế mang lại cho một quốc gia là rất lớn, chiếm một phần lớn trong GDP của nước đó. Các công ty thương mại quốc tế phát triển mạnh cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá, giao thông vận tải, toàn cầu hóa, công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếXuất nhập khẩu hàng hoá là một hoạt động nằm trong lĩnh vực phân phối và

lưu thơng hàng hố của một q trình tái sản xuất mở rộng nhằm mục đích liên kết

sản xuất với tiêu dùng của nước này với nước khác. Hoạt động đó khơng chỉ diễn ra

giữa các cá thể riêng biệt mà là có sự tham gia của toàn bộ hệ thống kinh tế với sự

điều hành của Nhà nước.

Chính vì vậy, xuất nhập khẩu có vai trò to lớn trong sự phát triển kinh tế xã

hội của mỗi quốc gia. Nền sản xuất xã hội một nước phát triển như thế nào phụ

thuộc rất lớn vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh này. Thông qua xuất nhập khẩu có

thể làm tăng ngoại tệ thu được, cải thiện cán cân thanh toán, tăng thu cho ngân sách

nhà nước, kích thích đổi mới cơng nghệ, tiếp cận được phương thức quản lý và kinh

doanh mới, cải biến cơ cấu kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm, tạo sự cạnh tranh của

hàng hoá nội và ngoại, nâng cao mức sống của người dân.

Đối với những nước mà trình độ phát triển kinh tế còn thấp như nước ta,

những nhân tố tiềm năng : tài nguyên thiên nhiên, lao động. Những yếu tố thiếu hụt:

vốn, kỹ thuật, thị trường và khả năng quản lý. Chiến lược xuất nhập khẩu có vai trò

quan trọng đối với nước ta, đặc biệt trong q trình cơng nghiệp hố- hiện đại hố

hiện nay. Về thực chất chiến lược này là giải pháp mở cửa nền kinh tế nhằm tranh

thủ vốn và kỹ thuật của nước ngoài, kết hợp chúng với tiềm năng trong nước về lao

động và tài nguyên thiên nhiên để tạo ra sự tăng trưởng mạnh cho nền kinh tế góp

phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch với các nước giàu.

Với định hướng phát triển kinh tế xã hội của Đảng, chính sách kinh tế đối

ngoại nói chung và thương mại nói riêng phải được coi là một chính sách cơ cấu có

tầm quan trọng chiến lược nhằm phục vụ q trình phát triển của nền kinh tế quốc

dân. Chính sách xuất nhập khẩu phải tranh thủ được tới mức cao nhất nguồn vốn kỹ

thuật, cơng nghệ tiên tiến của nước ngồi nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát

triển, giải quyết việc làm cho người lao động.

Bất kỳ quốc gia nào cũng không thể tự sản xuất để đáp ứng đầy đủ mọi nhu

cầu trong nước, đặc biệt trong xu thế ngày nay, đời sống nhân dân ngày càng nâng

cao, nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, thoát khỏi nền kinh tế tự cung tự

cấp, lạc hậu. Mục tiêu phát triền nền kinh tế quốc dân dựa rất nhiều lợi thế so sánh,

ở đó mỗi quốc gia sẽ đẩy mạnh sản xuất có lợi thế để phục vụ cho nhu cầu trong

SVTH: Đặng Thị Phương8Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếnước và xuất khẩu đi các quốc gia khác. Trong thực tế khơng có quốc gia nào là có

lợi thế về tất cả các mặt hàng, các lĩnh vực, sự bổ sung hàng hóa giữa các quốc gia

đã đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Những quốc gia phát triển thường xuất

khẩu nhiều hơn nhập khẩu rất nhiều và ngược lại. Những nước kém phát triền thì

kim ngạch nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu.

Với Việt Nam, một quốc gia mới chuyển sang nền kinh tế thị trường gần 20

năm lại chịu nhiều hậu quả từ sự tàn phá chiến tranh. Do đó hoạt động nhập khẩu

đóng vai trò vơ cùng quan trọng trong q trình khôi phục nền kinh tế và tiến tới

CNH-HĐH đất nước. Cụ thể những vai trò được thể hiện rõ nét như sau:

+ Trước hết nhập khẩu sẽ bổ sung các hàng hóa còn thiếu mà trong nước khơng sản

xuất được hoặc sản xuất không đủ tiêu dùng làm cân đối kinh tế, đảm bảo cho sự

phát triển ổn định và bền vững, khai thác tối đa khả năng và tiềm năng của các

ngành kinh tế.

+ Nhập khẩu làm đa dạng hóa hàng tiêu dùng trong nước, phong phú chủng loại

hàng hóa, mở rộng khả năng tiêu dung, nâng cao mức sống của người dân.

+ Nhập khẩu xóa bỏ tình trạng độc quyền tồn khu vực và trên thế giới, xóa bỏ nền

kinh tế lạc hậu, tự cung tự cấp. Tiến tới sự hợp tác giữa các quốc gia là cầu nối

thông suốt của nền kinh tế tiên tiến trong và ngoài nước, tạo lợi thế để phát huy lợi

thế so sánh trên cơ sở CNH.

+ Nhập khẩu sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước khơng ngừng vươn lên, khơng ngừng

tìm tòi nghiên cứu để sản xuất ra hàng hóa có chất lượng cao, đảm bảo, tăng cường

sức cạnh tranh với hàng ngoại.

+ Nhập khẩu sẽ tạo ra quá trình chuyển giao công nghệ, điều này tạo ra sự phát triền

vượt bậc của nền sản xuất hàng hóa tạo ra sự cân bằng giữa các quốc gia về trình độ

sản xuất, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Ngồi ra nhập khẩu còn có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy xuất khẩu, góp

phần nâng cao giá trị cũng như chất lượng hàng hóa xuất khẩu thơng qua trao đổi

hàng hóa đối lưu, giúp Việt Nam nhanh chóng hòa nhập vào nền kinh tế khu vực và

thế giới tham gia nhiều tổ chức kinh tế đặc biệt vững bước để tham gia tổ chức

thương mại thế giới WTO.SVTH: Đặng Thị Phương9Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếNhững vai trò to lớn đó của nhập khẩu mỗi quốc gia luôn luôn cố gắng để tận

dụng tối đa, đem lại sự phát triển vượt bậc trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên

để vận dụng tối đa vai trò đó là cả một vấn đề đặt ra với đường lối phát triền của

môi quốc gia, với nhưng quan điểm của đảng lãnh đạo.

Nhà nước ta khuyến khích nhập khẩu các mặt hàng trong nước khơng sản xuất

được. Trong tình hình đó, các doanh nghiệp trong nước muốn tồn tại và phát triền

được phải quan tâm hơn chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Hàng hóa nhập khẩu

khơng những mở rộng khả năng sản xuất tiêu dùng trong nước mà còn góp phần

khơng nhỏ vào việc nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao tầm hiểu biết của nhân

dân về sự phát triền không ngừng của thế giới.

Việt Nam là một nước nghèo và thiếu ngoại tệ để nhập khẩu máy móc, thiết bị

nhằm mục đích CNH-HĐH. Theo số liệu của bộ thương mại, xuất khẩu của Việt

Nam hiện nay có thể bù đắp được 70-80% chỉ tiêu nhập khẩu. Trong tổng kim

ngạch nhập khẩu thì có đến 80-90% là nhập khẩu tư liệu sản xuất, hàng hóa tiêu

dùng chỉ chiếm một tỷ lệ không đáng kể.

Thực hiện nhập khẩu máy móc thiết bị cơng nghệ sẽ tạo cơ sở để tận dụng

nguồn lao động dư thừa trong nước, nâng cao trình độ kĩ năng của người lao động.

Mặt khác hàng hóa sản xuất ra từ máy móc thiết bị nhập khẩu có chất lượng tốt hơn,

mẫu mã đẹp hơn. Đó là sự kích thích lớn đối với sự cạnh tranh lành mạnh giữa các

doanh nghiệp trong nước, đòi hỏi họ phải phát triền cả chiều rộng lẫn chiều sâu ,

phân cơng lao động có hiệu quả, tạo ra động lực cho sự phát triền của nền kinh tế

trong nước. Như vậy, nhập khẩu là cầu nối tiêu dùng và sản xuất của ta với thế giới.

Bên cạnh đó, việc nhập khẩu máy móc thiết bị cơng nghệ cần thiết cho nền kinh tế

có thể đem đến cho chúng ta cơ hội phát triền những ngành tiềm năng, là động lực

ban đầu để nâng cao chất lượng hàng hóa, mẫu mã phong phú, dần dần hội nhập

vào thị trường quốc tế.

Cơng ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam nhìn nhận được nhu cầu thiết yếu của

thị trường trong nước về mặt hàng xe tải hạng nặng để đáp ứng cho ngành xây

dựng trong nước đang rất phát triền. Nước ta đang đẩy nhanh tiến độ trong nước

chính vì vậy cơ sở hạ tầng đang được nâng cấp từng ngày. Việc nhập khẩu xe tảiSVTH: Đặng Thị Phương10Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếhạng nặng trực tiếp liên quan tới ngành xây dựng giúp cho ngành xây dựng có thể

phát triền tạo ra các cơng trình bền đẹp với thời gian và lịch sử.SVTH: Đặng Thị Phương11Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế2.2 Quy trình nhập khẩu hàng hóa tại các cơng ty kinh doanh quốc tế

2.2.1 Quy trình nhập khẩu

Sơ đồ 2: Quy trình nhập khẩu tại các công ty kinh doanh quốc tế

xin giấy phép nhập khẩuĐơn đặt hàng nhập khẩuKiểm tra chất lượng hàngThuê phương tiện vận tảiMua bảo hiểmLàm thủ tục hải quanGiao nhập hàngLàm thủ tục thanh toánKhiếu nại giải quyết khiếu nạiSVTH: Đặng Thị Phương12Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế2.2.2 Phân tích các nội dung của quy trình nhập khẩu hàng hóa tại các

cơng ty kinh doanh quốc tế

2.2.2.1 Xin giấy phép nhập khẩu

Xin giấy phép nhập khẩu là công cụ quan trọng để nhà nước quản lý hoạt động

nhập khẩu của các doanh nghiệp. Có hai loại giấy phép nhập khẩu là giấy phép

nhập khẩu hàng năm và giấy phép nhập khẩu theo chuyến. Khi đối tượng thuộc

phạm vi xin giấy phép nhập khẩu, doanh nghiệp phải xuất trình bộ chứng từ, bộ hồ

sơ xin giấy phép nhập khẩu bao gồm: Đơn xin giấy phép nhập khẩu, phiếu hạn

ngạch (nếu cần), bản sao hợp đồng hoặc bản sao L/C, hợp đồng ủy thác nhập khẩu (

nếu là trường hợp ủy thác nhập khẩu), các giấy tờ liên quan khác.

Nếu hàng nhập khẩu qua nhiều cửa khẩu, cơ quan hải quan sẽ cấp cho doanh

nghiệp ngoại thương một phiếu theo dõi. Mỗi khi hàng thực tế được giao nhận ở

cửa khẩu, cơ quan Hải quan sẽ trừ lùi vào phiếu theo dõi đó.

Mỗi giấy phép chỉ cấp cho một chủ hàng kinh doanh để nhập khẩu một số mặt

hàng với một nước nhất định, chuyên trở bằng phương thức vận tải và giao nhận tại

một cửa khẩu nhất định.

2.2.2.2 Đơn đặt hàng nhập khẩu

Khi muốn nhập khẩu hàng hóa, dù dưới hình thức nào thì đơn vị cần nhập

khẩu vẫn phải có đơn đặt hàng cho đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu. Đơn đặt hàng

tạo cơ sở cho việc lập quan hệ qua lại giữa các bên.

Nội dung của đơn đặt hàng bao gồm: Tên, địa chỉ, số tài khoản và ngân hàng

giao dịch của bên đặt hàng, số, ngày tháng lập đơn hàng, tên hàng( cả tiếng Việt và

tiếng nước ngoài), quy cách phẩm chất (có dung sai), mục đích sử dụng, số lượng

(tối thiểu, tối đa), ước giá, thời hạn và địa điểm hàng tới Việt Nam.

Để một đơn hàng có hiệu lực cần:

+ Tên hàng và số lượng hàng hóa phải phù hợp với hạn ngạch nhập khẩu do Bộ

thương mại cấp ( nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có hạn ngạch) hoặc phù hợp với

kế hoạch nhập khẩu.

+ Đơn đặt hàng phải đầy đủ thủ tục quy định cho việc lập đơn đặt hàng.

2.2.2.3 Kiểm tra chất lượng hàng hóa

SVTH: Đặng Thị Phương13Lớp: K45E2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lợi ích mà các công ty thương mại quốc tế mang lại cho một quốc gia là rất lớn, chiếm một phần lớn trong GDP của nước đó. Các công ty thương mại quốc tế phát triển mạnh cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá, giao thông vận tải, toàn cầu hóa, công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×