1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Để làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp có thể trực tiếp tiến hành hoặc ủy quyền cho đại lý làm thủ tục hải quan. Nếu ủy quyền cho đại lý doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ các chứng từ và làm giấy ủy quyền để đại lý tiến hành làm thủ tục hải quan, giám sát

Để làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp có thể trực tiếp tiến hành hoặc ủy quyền cho đại lý làm thủ tục hải quan. Nếu ủy quyền cho đại lý doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ các chứng từ và làm giấy ủy quyền để đại lý tiến hành làm thủ tục hải quan, giám sát

Tải bản đầy đủ - 0trang

PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế- Thực hiện các quyết định của hải quan: Sau khi kiểm tra giấy tờ và hàng hố hải

quan sẽ có quyết định sau:

+ Cho hàng qua biên giới.

+ Cho hàng qua biên giới nhưng với điều kiện phải sửa chữa khắc phục lại.

+ Phải nộp thuế NK.

+ Không được phép NK.

Trách nhiệm của chủ hàng là thực hiện các quyết định trên của hải quan.

2.2.2.7 Giao nhận hàng

Trong kinh doanh thương mại quốc tế có nhiều phương thức vận tải, ứng với

mỗi phương thức vận tải là quy trình giao nhận hàng hoá khác nhau. Đối với nghiệp

vụ nhập khẩu, hàng hoá nhập khẩu chủ yếu được thực hiện qua đường biển. Khi

hàng hoá đã về tới cảng hải quan sẽ có thơng báo cho người nhận. Cơng ty khi tiến

hành nhận hàng phải tiến hành một số công việc sau:

- Ký kết hợp đồng uỷ thác cho cơ quan vận tải về việc nhận hàng từ tàu nước ngoài

về.

- Xác nhận với cơ quan vận tải kế hoạch tiếp nhận hàng hoá từng quý, từng năm, cơ

cấu hàng hoá, lịch tàu, điều kiện kỹ thuật khi bốc dỡ, vận chuyển giao nhận.

- Cung cấp tài liệu cần thiết cho việc nhận hàng hoá (vận đơn, lệnh giao hàng...) nếu

tàu biển khơng giao những tài liệu đó cho cơ quan vận tải.

- Tiến hành nhận hàng: nhận về số lượng, xem xét phù hợp và tên hàng, chủng loại,

kích cỡ, thơng số kỹ thuật, chất lượng, bao bì... của hàng hố so với yêu cầu đã thoả

thuận trong hợp đồng. Người nhập khẩu phải kiểm tra, giám sát việc giao nhận, phát

hiện các sai phạm và giải quyết các tình huống phát sinh.

- Thanh toán cho cơ quan vận tải các khoản phí tổn về giao nhận, bốc xếp, bảo quản

và vận chuyển hàng hố nhập khẩu.

- Thơng báo cho các đơn vị đặt hàng chuẩn bị tiếp nhận hàng hoá. Khi nhận

hàng nhập khẩu, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm tra, phát hiện thiếu hụt, tổn thất,

sau đó yêu cầu công ty bảo hiểm lập biên bản giám định nếu tổn thất xảy ra bởi rủi

ro đã được mua bảo hiểm. Trong trường hợp khác, doanh nghiệp yêu cầu công ty

giám định tiến hành kiểm tra hàng hoá và chứng từ giám định để đòi bồi thường

theo như thoả thuận trong hợp đồng.

SVTH: Đặng Thị Phương16Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếSau đó tùy theo từng loại PTVT mà doanh nghiệp bố trí các phương pháp

nhận hàng cho phù hợp.

2.2.2.8 Làm thủ tục thanh toán

Nghiệp vụ thanh toán là sự vận dụng tổng hợp các điều kiện thanh toán quốc

tế, là nghiệp vụ quan trọng và cuối cùng trong việc thực hiện hợp đồng nhập khẩu.

Do đặc điểm bn bán với nước ngồi rất phức tạp nên thanh toán trong thương mại

Quốc tế phải thận trọng, tránh để xảy ra các tổn thất. Có rất nhiều phương thức

thanh toán khác nhau trong thương mại Quốc tế như: phương thức nhờ thu, phương

thức chuyển tiền, phương thức tín dụng chứng từ, phương thức trả tiền mặt, phương

thức ghi sổ, phương thức giao chứng từ trả tiền. Nhưng trong thực tế hiện nay

phương thức chuyển tiền là được sử dụng phổ biến nhất.

- Phương thức tín dụng chứng từ (Thanh tốn bằng L/C): Phương thức tín

dụng chứng từ là một thoả thuận trong đó ngân hàng (ngân hàng mở L/C) theo yêu

cầu của khách hàng (người nhập khẩu) trả tiền cho người thứ ba hoặc cho bất kỳ

người nào theo lệnh của người thứ ba đó (người hưởng lợi) nếu như các chứng từ

phù hợp với L/C.

- Phương thức chuyển tiền: phương thức chuyển tiền là phương thức

trong đó người mua (người nhập khẩu) yêu .cầu ngân hàng của mình chuyển một

số tiền nhất định cho người nhập khẩu tại một địa điểm nhất định sau khi đã nhận

được đầy đủ bộ chứng từ do người xuất khẩu chuyển đến.

2.2.2.9 Khiếu nại, giải quyết khiếu nại

Trong quá trình thực hiện hợp đồng rất dễ xảy ra các tranh chấp khiếu nại sẽ

giúp các bên hiểu rõ về tranh chấp, dễ dàng giải quyết tranh chấp, đảm bảo quyền

lợi của các bên mà khơng làm mất uy tín của nhau.

Trong thực hiện hợp đồng nhập khẩu thường có các trường hợp khiếu nại:

người mua khiếu nại người bán hoặc người bán khiếu nại người mua và người mua

khiếu nại người chuyên chở và bảo hiểm.

Để khiếu nại người khiếu nại phải lập hồ sơ khiếu nại bao gồm: đơn khiếu nại,

bằng chứng về sự vi phạm và các chứng từ có liên quan.

Khi nhận được hồ sơ khiếu nại bên bị khiếu nại cần nghiêm túc, nhanh chóng

nghiên cứu hồ sơ tìm các giải pháp để giải quyết thỏa đáng nhất.

SVTH: Đặng Thị Phương17Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế2.3 Một số vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam

hiện nay

Sự biến động của tất cả các sự vật hiện tượng đều có những nguyên nhân trực

tiếp hay gián tiếp trong mối quan hệ hữu cơ với nhau. Hoạt động nhập khẩu cũng

vậy, luôn luôn thay đổi theo diễn biến của tình hình do tác động tổng hợp của nhiều

nhân tố trong từng giai đoạn nhất định.

- Chế độ chính sách luật pháp trong nước cũng như quốc tế

Đây là yếu tố mà các doanh nghiệp XNK buộc phải nắm chắc và tn theo

một cách vơ điều kiện bời vì nó thể hiện ý trí của giai cấp cầm quyền ở mỗi nước,

sự thống nhất của quốc tế, nó bảo vệ lợi ích chung của các tầng lớp trong xã hội

cũng như lợi ích chung của nước trên thương trường quốc tế. Hoạt động nhập khẩu

được tiến hành giữa các chủ thể ở các quốc gia khác nhau, bởi vậy nó chịu tác động

của chính sách, chế độ luật pháp ở các quốc gia đó, đồng thời hoạt động nhập khẩu

cũng phải tuân theo những quy định, luật pháp quốc tế chung. Luật pháp quốc tế

buộc các nước vì lợi ích chung phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của

mình trong hoạt động nhập khẩu do đó tạo nên sự tin tưởng cũng như hiệu quả cao

trong hoạt động này.

- Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ hàng nhập khẩu.

Nhân tố này quyết định việc mặt hàng, bạn hàng, phương án kinh doanh,quan

hệ kinh doanh của không chỉ một doanh nghiệp XNK mà tới tất cả các doanh

nghiệp XNK nói chung.

Sự biến đổi lớn trong tỷ trọng xuất khẩu và nhập khẩu, chẳng hạn, khi tỷ giá

hối đoái của đồng tiền thuận lợi cho việc nhập khẩu thì nó lại bất lợi cho việc xuất

khẩu và ngược lại. Tương tự tỷ suất ngoại tệ thay đổi giữa các mặt hàng cũng như

phương án kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu.

- Ảnh hưởng cúa biến động thị trường trong và ngồi nước

Có thể hình dung hoạt động nhập khẩu như là chiếc cầu nối thông thương giữa

thị trường 2 nước, tạo ra sự phù hợp, gắn bó cũng như phán ánh sự tác động qua lại

giữa chúng,phản ảnh sự biến động của mỗi thị trường. Cụ thể như sự tồn đọng hàng

hóa, giá cả, giảm nhu cầu về một mặt ở thị trường trong nước sẽ làm ngay lập tực

lượng hàng nhập khẩu. Cũng như vậy thị trường ngoài nước quyết định đến sự thỏa

SVTH: Đặng Thị Phương18Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếmãn nhu cầu trên thị trường trong nước, sự biến động của nó về khả năng cung cấp

về sản phẩm mới về sự đa dạng của hàng hóa dịch vụ cũng được phản ánh qua chiếc

cầu nhập khẩu để tác động thị trường nội địa.

- Ảnh hưởng của nền sản xuất trong nước cũng như của các doanh nghiệp kinh

doanh thương mại trong và ngoài nước

Sự phát triển của nền sản xuất, của những doanh nghiệp sản xuất trong nước

tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với sản phẩm nhập khẩu, tạo ra sản phẩm thay thế

hàng nhập khẩu, do vậy làm giảm nhu cầu hàng nhập khẩu và nếu như sản xuất kém

phát triền, không thể sản xuất được các mặt hàng đòi hỏi kỹ thuật sản xuất cao thì

nhu cầu về hàng nhập khẩu tăng lên, do đó ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu.

Ngược lại sự phát triển của nền sản xuất ở nước ngoài làm tăng khả năng của

sản phẩm nhập khẩu, tạo ra sản phẩm nhập khẩu, sản phẩm mới, hấp dẫn phù hợp với

nhu cầu, hiện đại do vậy thúc đẩy hoạt động nhập khẩu. Tuy nhiên không phải là lúc

nào sản xuất ở trong nước phát triển thì hoạt động nhập khẩu bị thu hẹp mà nhiều khi

để tránh sự độc quyền, tạo ra sự cạnh tranh hoạt động nhập khẩu được khuyến khích

phát triển. Trái lại để bảo vệ sản xuất trong nước khi nền sản xuất nước ngoài phát triền

thì hoạt đơng nhập khẩu có thể bị thu hẹp và kiếm soát chặt chẽ.

Cũng như sản xuất, sự phát triển của hoạt động thương mại trong và ngoài

nước của các doanh nghiệp thương mại quyết định đến sự chu chuyển, lưu thơng

hàng hóa trong nền kinh tế hay giữa các nền kinh tế nước khác bởi vậy tạo thuận lợi

cho đẩy nhanh công tác nhập khẩu. Mặt khác, do chủ thể của hoạt động nhập khẩu

chính là những doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu nên sự phát triển của

những doanh nghiệp này đồng nghĩa với sự thực hiện một cách có hiệu quả các hoạt

động nhập khẩu. Trong một nước mà các doanh nghiệp không được tự do phát triền,

bị sự can thiệp quá lâu của Nhà nước thì hoạt động nhập khẩu cũng khơng thể phát

huy được, khơng thể vươn mạnh ra nước ngồi tạo ra sự tụt hậu về nền kinh tế.

- Ảnh hưởng của hệ thống giao thông vận tải liên lạc

Việc thực hiện hoạt động nhập khẩu không thể tách rời với công việc vận chuyển

và thơng tin liên lạc, vì nhờ có thông tin liên lạc hoạt động mà các nước xa nhau vẫn

thông tin được với nhau để thỏa thuận tiến hành hợp đồng một cách kịp thời. Do đóSVTH: Đặng Thị Phương19Lớp: K45E2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Để làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp có thể trực tiếp tiến hành hoặc ủy quyền cho đại lý làm thủ tục hải quan. Nếu ủy quyền cho đại lý doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ các chứng từ và làm giấy ủy quyền để đại lý tiến hành làm thủ tục hải quan, giám sát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×