1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam hiện nay

3 Một số vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếmãn nhu cầu trên thị trường trong nước, sự biến động của nó về khả năng cung cấp

về sản phẩm mới về sự đa dạng của hàng hóa dịch vụ cũng được phản ánh qua chiếc

cầu nhập khẩu để tác động thị trường nội địa.

- Ảnh hưởng của nền sản xuất trong nước cũng như của các doanh nghiệp kinh

doanh thương mại trong và ngoài nước

Sự phát triển của nền sản xuất, của những doanh nghiệp sản xuất trong nước

tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với sản phẩm nhập khẩu, tạo ra sản phẩm thay thế

hàng nhập khẩu, do vậy làm giảm nhu cầu hàng nhập khẩu và nếu như sản xuất kém

phát triền, không thể sản xuất được các mặt hàng đòi hỏi kỹ thuật sản xuất cao thì

nhu cầu về hàng nhập khẩu tăng lên, do đó ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu.

Ngược lại sự phát triển của nền sản xuất ở nước ngoài làm tăng khả năng của

sản phẩm nhập khẩu, tạo ra sản phẩm nhập khẩu, sản phẩm mới, hấp dẫn phù hợp với

nhu cầu, hiện đại do vậy thúc đẩy hoạt động nhập khẩu. Tuy nhiên không phải là lúc

nào sản xuất ở trong nước phát triển thì hoạt động nhập khẩu bị thu hẹp mà nhiều khi

để tránh sự độc quyền, tạo ra sự cạnh tranh hoạt động nhập khẩu được khuyến khích

phát triển. Trái lại để bảo vệ sản xuất trong nước khi nền sản xuất nước ngồi phát triền

thì hoạt đơng nhập khẩu có thể bị thu hẹp và kiếm sốt chặt chẽ.

Cũng như sản xuất, sự phát triển của hoạt động thương mại trong và ngoài

nước của các doanh nghiệp thương mại quyết định đến sự chu chuyển, lưu thơng

hàng hóa trong nền kinh tế hay giữa các nền kinh tế nước khác bởi vậy tạo thuận lợi

cho đẩy nhanh công tác nhập khẩu. Mặt khác, do chủ thể của hoạt động nhập khẩu

chính là những doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu nên sự phát triển của

những doanh nghiệp này đồng nghĩa với sự thực hiện một cách có hiệu quả các hoạt

động nhập khẩu. Trong một nước mà các doanh nghiệp không được tự do phát triền,

bị sự can thiệp quá lâu của Nhà nước thì hoạt động nhập khẩu cũng không thể phát

huy được, không thể vươn mạnh ra nước ngoài tạo ra sự tụt hậu về nền kinh tế.

- Ảnh hưởng của hệ thống giao thông vận tải liên lạc

Việc thực hiện hoạt động nhập khẩu không thể tách rời với công việc vận chuyển

và thông tin liên lạc, vì nhờ có thơng tin liên lạc hoạt động mà các nước xa nhau vẫn

thông tin được với nhau để thỏa thuận tiến hành hợp đồng một cách kịp thời. Do đóSVTH: Đặng Thị Phương19Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếviệc nghiên cứu áp dụng những phương tiện thông tin liên lạc và giao thông vận tải là

một nhân tố quyết định rất lớn đến sự phát triển của hoạt động nhập khẩu.

Thực tế cho thấy rằng sự phát triển của hệ thống thông tin như Fax, telex,

DHL, VMS...đã đơn giản hóa các khâu cơng việc của hoạt động nhập khẩu rất

nhiều, giảm bớt loạt chi phí, nhanh gọn kịp thời, chính xác. Việc hiện đại hóa các

phương tiện vận chuyển bốc rỡ bảo quản... cũng đã góp phần làm cho q trình

nhập khẩu được nhanh chóng an tồn hiệu quả.

- Ảnh hưởng của hệ thống tài chính ngân hàng

Hiện nay hệ thống tài chính ngân hàng đã phát triển hết sức lớn mạnh và hiện

đại, có liên quan chặt chẽ tới các hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế dù

lớn hay nhỏ ở bất cứ thành phần kinh tế nào bởi vai trò quan trọng của nó trong việc

quản lý, cung cấp vốn thanh tốn thuận lợi nhanh chóng chính xác. Hoạt động nhập

khẩu ngày nay sẽ không được thực hiện nếu như khơng có hệ thống ngân hàng. Dựa

trên các mối quan hệ, uy tín nghiệp vụ của mình, các ngân hàng đã đảm bảo được

lợi ích của các doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu. Đồng thời với lòng tin

của các ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cũng có thể được

ngân hàng đứng ra bảo lãnh hay cho vay với khối lượng lớn, kịp thời tạo điều kiện

cho các doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội hấp dẫn.

- Các nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh

Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường đều có một mơi trường

kinh doanh nhất định. Môi trường kinh doanh rất quan trọng bởi môi trường kinh

doanh thương mại quốc tế phức tạp và phong phú hơn rất nhiều so với kinh doanh

trong nước. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hai môi trường: môi

trường vi mô( gồm các yếu tố khách hàng, tiềm năng, mục tiêu của doanh nghiệp,

người cung ứng... hợp thành) và mơi trường vĩ mơ( gồm các nhân tố chính trị pháp

luật, kinh tế, kĩ thuật và công nghệ, văn hóa xã hội, mơi trường tự nhiên và cơ sở hạ

tầng... hợp thành). Như vậy muốn thành công các doanh nghiệp phải nắm bắt rõ

được các nhân tố này.

Hiện nay Nhà nước chủ trương đa dạng hóa các thành phần kinh tế, tự do buôn

bán kinh doanh xuất nhập khẩu trong khuân khổ pháp luật. Một doanh nghiệp kinh

doanh XNK phải cạnh tranh với các đơn vị kinh tế khác thuộc tất cả các thành phần

SVTH: Đặng Thị Phương20Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếkinh tế. Chính vì thế ln ln có các cuộc cạnh tranh thực sự giữa các doanh

nghiệp. Yếu tố này đặt các doanh nghiệp ngoại thương đứng trước vấn đề sống còn

trong kinh doanh. Yếu tố cạnh tranh này buộc các doanh nghiệp phải nhạy bén linh

hoạt với thị trường, nắm bắt được thời cơ. Khác với cơ chế cũ ngày nay các doanh

nghiệp phải tự giao dịch, tìm nguồn hàng, đàm phán, ký kết với nơi tiêu thụ. Hơn

nữa các nhân tố ngoài nước như cấm vận, hàng rào thuế quan, bảo hộ mậu dịch

cũng như phong tục tập quán ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động nhập khẩu của các

doanh nghiệp.

Sự phát triền của khoa học công nghệ trên thế giới làm đa dạng hóa chủng loại

hàng hóa, tạo ra nhiều hàng hóa mới cũng như sự hiện đại hóa của hệ thống thông

tin liên lạc cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động nhập khẩu. Đây là nhân tố

khách quan mà bản thân doanh nghiệp chỉ có thể nhận thức và có phương hướng

kinh doanh phù hợp chứ khơng thể tự mình tác động làm biến đổi nhân tố này.SVTH: Đặng Thị Phương21Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếChương 3. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH

QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM.

3.1 Giới thiệu về cơng ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam

3.1.1 Q trình hình thành và phát triển của cơng ty

Tên cơng ty : Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế FAW Việt Nam

Tên viết tắt: FAW VINA CO.,LTD.

Địa chỉ: số 4-BT3 Bán đảo Linh Đàm – Quận Hoàng Mai – Hà Nội

Điện thoại: 04-36417060 Fax:04.3641.7549

Fax : 04.3641.7549

Công ty TNHH quốc tế FAW Việt Nam được thành lập theo quyết định số

011022000139 do UBND Hà Nội cấp ngày 10 tháng 6 năm 2008. Khi mới thành

lập, công ty là công ty TNHH 2 thành viên, tuy nhiên, đến năm 2010, do nhà đầu tư,

bà Trịnh Thị Ngọt đã rút khỏi Công ty và dự án do vi phạm quy định về tiến độ góp

vốn nên cơng ty trờ thành cơng ty TNHH 1 thành viên theo quyết định chuyển đổi

loại hình doanh nghiệp thông qua giấy chứng nhận đầu tư số 011043001499 do

UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam do tập đồn ơ tơ số 1 Trung Quốc (nhà

sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc) và Tập đoàn Trường Cửu (Tập đồn ơ tơ vận tải

lớn nhất Trung Quốc ) hợp tác liên doanh phân phối ô tô FAW trực tiếp tại thị

trường Việt Nam. Hoạt động dưới hình thức là cơng ty chi nhánh của tập đồn ơ tơ

số 1 Trung Quốc tại Việt Nam.

Tập đồn được thành lập vào năm 1992, trụ sở chính tọa lạc tại Bắc Kinh Trung

Quốc, có lịch sử phát triển trên 10 năm đã trở thành doanh nghiệp kinh doanh đa

dạng hóa trên các lĩnh vực vận tải ô tô tải, ô tô khách, xe bus, xe con; tiêu thụ tất cả

các xe ơ tơ và tài chính ơ tơ. Tập đồn hiện có hơn 8000 nhân viên đồng thời cũng

là doanh nghiệp quốc doanh lớn nhất trong nước về kinh doanh vận tải ơ tơ. Sự phát

triển của tập đồn là nền móng cho sự phát triển của cơng ty.

3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh của công ty

Hiện nay, công ty TNHH quốc tế FAW Việt nam đang kinh doanh trên các lĩnh vực

sau:SVTH: Đặng Thị Phương22Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế+ Nhập khẩu nguyên chiếc các dòng ô tô tải hạng nặng từ tập đoàn sản xuất ô tô số

1 Trung Quốc và phân phối tại thị trường Việt Nam

+ Kinh doanh linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc

+ Các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành các dòng ơ tơ tải hạng nặng.

3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam

3.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh và kết quả chung của công ty trong

giai đoạn 2010-2012.

Công ty TNHH quốc tế FAW Việt Nam được thành lập dựa trên sự đầu tư của

công ty đầu tư ô tô Trường Cửu Quảng Tây Trung Quốc do ông Vương Bá Thao

làm chủ đầu tư đồng thời cũng là Tổng Giám đốc của công ty. Cùng với sự liên

doanh của Tập đồn ơ tơ số 1 Trung Quốc, công ty TNHH quốc tế FAW Việt Nam

trở thành nhà phân phối ô tô FAW trực tiếp tại thị trường Việt Nam, do đó chất

lượng cũng như giá cả của ô tô FAW do công ty cung cấp ln có ưu thế cạnh tranh

với thị trường xe hạng nặng trên tồn quốc.

Khơng chỉ dừng lại ở hoạt động nhập khẩu và bán các loại xe tải hạng nặng,

công ty còn nhập khẩu các loại linh kiện để phục vụ cho công tác sửa chữa, bảo

hành xe ô tô cho khách hàng cũng như tiến hành kinh doanh các dịch vụ sửa chữa

xe ô tô. Hiện nay, công ty đã có 2 kho để xe ơ tơ tại Long Biên và tại Hưng n.

Bên cạnh đó, cơng ty cũng đã xây dựng được một số trung tâm bảo hành và sửa

chữa xe tại nhiều địa điểm ở Hà Nội.

Do mới được thành lập được 3 năm, do đó, hoạt động kinh doanh của công ty

vẫn đang trong những giai đoạn hồn thiện và phát triển. Hiện nay, cơng ty đang

phân phối các dòng ơ tơ tải theo nhiều kênh như bán hang trực tiếp, bán bn, mơi

giới… để tìm hiểu nhu cầu, các kế hoạch chi tiêu mua sắm của khách hàng; đồng

thời tư vấn tại chỗ, giới thiệu năng lực của Công ty cũng như các sản phẩm mà

Cơng ty có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Do các dòng ơ tơ Cơng ty cung

cấp thường có giá trị lớn, và khách hàng chủ yếu là các công ty xây dựng hoặc các

doanh nghiệp làm về vận tải dó đó cơng ty còn tiến hành chào bán sản phẩm của

mình thơng qua hình thức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh.

FAW Việt Nam xác định giá bán dựa trên giá nhập khẩu cùng các loại thuế đi

kèm và một số loại chi phí khác cũng như số lãi mà cơng ty dự tính. Khả năng thanh

SVTH: Đặng Thị Phương23Lớp: K45E2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×