Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam

2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếtoán hợp đồng của công ty là trả ngay khi giao hàng 70% và 30% còn lại trả chậm

trong vòng 3 đến 5 tháng. Đối với việc thực hiện các giao dịch mua bán ô tô tại Việt

Nam, công ty cũng áp dụng phương thức thanh tốn chuyển tiền hoặc trả góp do

đặc thù sản phẩm có giá trị lớn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp công ty cũng

không thể tránh khỏi những rủi ro về biến động tỷ giá cũng như những thay đổi

chính sách kinh tế và thuế tại Việt Nam.

Bảng 3.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 - 2012

(ĐVT: USD)

STChỉ tiêu chínhT

1Doanh thu bán hàng và2cung cấp dịch vụ

Doanh thu thuần về bán3hàng và cung cấp dịch vụ

Giá vốn hàng bán4Năm 2010958.706.148

958.706.148

623.638.255Lợi nhuận gộp về bán hàng5335.067.893

và cung cấp dịch vụ

Lợi nhuận thuần từ hoạt (275.290.6606động kinh doanh

)

Lợi nhuận sau thuế thu (272.776.561

nhập doanh nghiệp)Năm 2011Năm 20124.996.613.959.503.360.867

4.996.613.950

9.398.598.957

3.813.058.405

7.469.558.712

1.183.555.555

1.929.040.2450370.132.870978.459.523349.221.6561.056.599.33

9(Nguồn: Công tyTNHH Quốc tế FAW Việt Nam)

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH Quốc tế FAW giai

đoạn từ:

- Năm 2010 – 2011: 228,02 %

- Năm 2011 – 2012: 202,55 %

3.2.2 Kết quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn

Faw Trung Quốc của cơng ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam

Kim ngạch nhập khẩu của công ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam giai đoạn

2010 – 2012 được thể hiện dưới bảng sauSVTH: Đặng Thị Phương24Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếBảng 3.2. Kim ngạch nhập khẩu ô tô của công ty giai đoạn 2010-2012.

STT Loại xe tải

Đơn vị

1

Ơ tơ đầu kéo 350 Chiếc

%

PSNăm 2010

41

34,74Năm 2011

39

27,46Năm 2012

54

32,532Ơ tơ tải chassis3Ơ tơ tải ben10

8,47

3717

11,97

5515

9,04

534%

Ơ tơ trộn bê tơng Chiếc

%

350 PS31,36

30

25,4338,73

31

21,8431,93

44

26,505Tổng118

100142

100166

100Chiếc

%

ChiếcChiếc

%ơ( Nguồn: phòng nhập khẩu công ty TNHH quốc tế FAW Việt Nam)

Từ bảng trên ta có thể nhận thấy, xe đầu kéo là dòng xe mà công ty nhập khẩu

nhiều nhất, chiếm tỉ trọng kim ngạch cao nhất qua các năm. Điều này sở dĩ là do

hiện nay thị trường Việt Nam đang phát triển hoạt động vận tải, logistics một cách

mạnh mẽ, việc chuyên chở hàng hóa giữa các tỉnh thành phố chủ yếu là sử dụng các

phương tiện vận tải hạng nặng như container hay xe đầu kéo hoặc xe tải ben….Bên

cạnh đó, việc phát triển hàng loạt các dự án xây dựng, các cơng trình giao thơng

khắp cả nước cũng khiến cho việc nhập khẩu xe ô tô trộn bê tông của cơng ty chiếm

có kim ngạch khá cao ( 26,5%). Trong những năm tới, cơng ty nên dựa theo tình

hình thị trường để tiếp tục điều chỉnh kim ngạch nhập khẩu các dòng xe ơ tơ để thu

được lợi nhuận cao nhất.SVTH: Đặng Thị Phương25Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tế3.3 Phân tích quy trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đoàn Faw

Trung Quốc của công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam

3.3.1 Xin giấy phép nhập khẩu

Công ty tiến hành xin giấy phép nhập khẩu của Bộ ngoại thương cấp, đơn xin

phép xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 5 tháng 12 năm trước, đơn xin

phép xuất nhập khẩu 6 tháng cuối năm gửi trước ngày 5 tháng 6 năm thực hiện.

Trên cơ sở, giấy phép 6 tháng Bộ Ngoại thương cấp, đối với từng chuyến hàng nhập

khẩu, công ty làm thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu từng chuyến với tổ cấp giấy

phép xuất nhập khẩu do Bộ Ngoại thương thành lập ở cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng

Sơn. Công ty làm tờ khai hàng nhập khẩu với cơ quan hải quan cửa khẩu và xuất

trình giấy phép do tổ cấp giấy phép cấp.

Bộ hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu bao gồm: Đơn xin giấy phép nhập khẩu, bản sao

hợp đồng, các giấy tờ liên quan( Tờ khai xanh, tờ khai nhập khẩu, phụ lục tờ khai

xanh).

3.3.2 Đơn đặt hàng nhập khẩu

Công ty hoạt động dưới hình thức là cơng ty TNHH, song là cơng ty con, với

100% số vốn nước ngồi từ cơng ty mẹ là tập đồn Faw Trung Quốc. Phòng kinh

doanh của cơng ty có một bộ phận chuyên về mảng thị trường, đi khai thác thị

trường, tìm kiếm các đơn hàng từ các cơng trình đang thi cơng và các cơng ty đang

hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Phòng kinh doanh lập bản báo cáo chi tiết về

thị trường và đưa ra lượng cầu cần thiết để ra quyết định lượng cung cụ thế. Tiếp

theo, công ty sẽ gửi fax cho bên bán – chính là cơng ty mẹ là tập đoàn Faw Trung

Quốc nội dung của đơn đặt hàng bao gồm: Tên, địa chỉ, số tài khoản và ngân hàng

giao dịch của công ty, số ngày tháng lập đơn hàng, số lượng, quy cách phẩm chất,

thời hạn và địa điểm hàng tới Việt Nam.

3.3.3 Thuê phương tiện vận tải

Công ty là bên A ký hợp đồng vận chuyển với bên B là công ty cổ phần

thương mại và dịch vụ vận tải Trường Sơn Việt ở địa chỉ số 812 Trần Nhân Tơng,

Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng. Đối với tất cả các lô hàng nhập của công ty đều do

Trường Sơn Việt phụ trách vận chuyển tới kho hàng. Là đơn vị duy nhất giúp côngSVTH: Đặng Thị Phương26Lớp: K45E2PGS.TS An Thị Thanh NhànKhoa Thương mại Quốc tếty vận chuyển hàng hóa, làm việc cùng nhau đã lâu năm. Tất cả các hợp đồng được

thông qua rất nhanh do có sự uy tín và tin tường lẫn nhau.

Tất cả các hợp đồng được ký kết trong đó, bên A đưa ra địa điểm, thời gian

giao và nhận hàng cho bên B. Bên A có trách nhiệm giao nhận xe tại địa điểm quy

đinh cho bên B, làm đăng ký biển tạm cho xe, giao chứng từ đầy đủ và hợp lệ để

bên B tiến hành các thủ tục vận chuyển xe và thanh tốn chi phí cho bên B đúng

thời gian quy định.

Bên B có trách nhiệm làm các thủ tục xin cấp phép để vận chuyển xe theo quy

định (trừ đăng ký tạm thời), mua bảo hiểm cho xe, chi trả tồn bộ các chi phí trong

q trình điều xe như phí xăng dầu, phí cầu đường…. và các chi phí phát sinh khác,

nhận và giao xe cho bên A theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng. Trong quá

trình bên B vận chuyển xe cho bên A nếu xảy ra hỏng hóc do lỗi kỹ thuật xe của bên

A gây ra hoặc các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt, chiến tranh… thì

bên B phải thơng báo ngay cho bên A trong vòng 1 tiếng đồng hồ khi sự cố phát

sinh để hai bên cùng nhau giải quyết. Nếu bên B không thông báo cho bên A kịp

thời thì bên B sẽ phải đền bù tồn bộ tổn thất. Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng

hóa cho bên A trong suốt quá trình vận chuyển, nếu để xảy ra hư hỏng, thất thốt thì

phải bồi thường cho bên A theo đúng giá trị xe.

Do có sự tin tưởng và uy tín trong công việc, hoạt động thuê phương tiện vận

tải của công ty khơng hề gặp khó khăn nào. Việc có một đối tác lâu dài giúp công ty

tiết kiệm khá nhiều chi phí bên cạnh đó còn đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh

doanh của mình.

3.3.4 Làm thủ tục hải quan

3.3.4.1 Chuẩn bị tài liệu xin số đăng ký đăng kiểm

Căn cứ vào thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011của Bộ

giao thông vận tải, ban hành quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi

trường xe cơ giới nhập khẩu, công ty chuẩn bị các tài liệu liên quan từ cục đăng

kiểm chuẩn bị cho quy trình nhập khẩu, cơng ty chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau để

lập một bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định của thông tư và nộp trực tiếp cho

Cơ quan kiểm tra:SVTH: Đặng Thị Phương27Lớp: K45E2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×