1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III :PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ ĐÀM PHÁN QUA THƯ TRONG NHẬP KHẨU HÀNG NHỰA GIA DỤNG TỪ THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FULLHOME

CHƯƠNG III :PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ ĐÀM PHÁN QUA THƯ TRONG NHẬP KHẨU HÀNG NHỰA GIA DỤNG TỪ THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FULLHOME

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trang(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính – Nhân sự cơng ty Fullhome )

Xét về số lượng lao động, công ty Fullhome là một doanh nghiệp nhỏ, với

tổng số lao động (cả lãnh đạo và nhân viên) tính đến hết năm 2011 là 28 người,

trong đó:

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm những thành viên sáng lập cơng ty Fullhome. Đó là

ơng Nguyễn Mạnh Cường, ông Trần Tuấn Dương, ông Nguyễn Tiến Hiếu (Nguồn:

Phòng Tổ chức – Hành chính – Nhân sự).

Giám đốc

Giám đốc công ty Fullhome là ông Nguyễn Tiến Đạt. Giám đốc là người đại

diện cho công ty trong các giao dịch với các đối tác, tổ chức khác như đối tác kinh

doanh, ngân hàng,... ký các quyết định trong quyền hạn. Giám đốc nằm dưới sự chỉ

đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị, thi hành các quyết định của Hội đồng quản trị,

chủ động đề xuất, kiến nghị, đưa ra các giải pháp kinh doanh cho cơng ty.

Phòng Kế tốn

Phòng Kế tốn cơng ty Fullhome gồm 3 kế toán viên: kế toán trưởng kiêm kế

toán nội bộ, kế tốn thuế, kế tốn ngân hàng. Nhiệm vụ của phòng kế toán là quan

sát, thu nhận và ghi chép theo hệ thống chứng từ, sổ sách các hoạt động kinh doanh

hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác.

Phòng Kinh doanh

21Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu TrangPhòng kinh doanh cơng ty Fullhome có những chức năng sau:

- Nghiên cứu và đánh giá thị trường, tìm kiếm sản phẩm tiềm năng, liên hệ và

đàm phán với các đối tác nước ngoài.

- Chuẩn bị thủ tục, giấy tờ cấp phép nhập khẩu, đăng kí các yêu cầu cần thiết

cho sản phẩm (đăng kí chất lượng cho sản phẩm tại cục vệ sinh an toàn thực phẩm,

đăng kí bản quyền cơng nghiệp cho các thương hiệu cơng ty.... )

- Tìm kiếm khách hàng, hoạch định chính sách và thiết lập hệ thống phân phối.

- Lập các kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện; quản lý, giao dịch trực

tiếp với hệ thống khách hàng, hệ thống nhà phân phối; thực hiện hoạt động bán

hàng tới các khách hàng, mang lại doanh thu cho công ty.

- Thực hiện các chương trình khuyến mại, thiết kế poster, banner, PR sản

phẩm của cơng ty.

Phòng Tổ chức – Hành chính – Nhân sự

Phòng Tổ chức – Hành chính – Nhân sự chịu trách nhiệm trong việc sắp xếp,

tuyển dụng nhân viên, tổ chức các cuộc họp của công ty, theo dõi, đánh giá quá

trình làm việc của nhân viên, kiến nghị các biện pháp khen thưởng, phê bình với

những nhân viên có thành tích tốt hoặc chưa hồn thành nhiệm vụ; sắp xếp các cuộc

họp với đối tác trong và ngoài nước; giải quyết các vấn đề về thủ tục hành chính với

các cơ quan Nhà nước.

3.1.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Công ty Cổ Phần Fullhome tham gia các lĩnh vực kinh doanh là:

 Nhập khẩu các loại ô tô và trang thiết bị phụ tùng phụ kiện phân phối tại

thị trường Việt Nam.

 Nhập khẩu các loại đồ nhựa gia dụng sản xuất tại Hàn Quốc với thương

hiệu Komax phân phối tại thị trường Việt Nam.22Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trang3.2.Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty

3.2.1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Tuy là một cơng ty còn non trẻ, quy mơ nhỏ, lượng vốn chưa lớn, còn nhiều

bỡ ngỡ trong lĩnh vực nhập khẩu, nhưng với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên trẻ

trung, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, đồn kết, cơng ty Fullhome đã đạt những kết

quả rất khả quan trong những năm đầu hoạt động.

Bảng 3.1: Bảng chi tiết số liệu trong 3 năm của cơng ty.

(Đơn vị tính: đồng)

STTChỉ tiêuNăm 20091Doanh thu2Lợi nhuận ròng3Tỷ suất lợi nhuận trên DT4Nộp ngân sách nhà nước5Thu nhập bq người lao động

( đ/ người/ năm)Năm 2010Năm 201113.252.635.54725.318.706.480 22.591.686.698200.548.6541.012.748.2591.073.105.1182.6%4.0 %4.75%3.241.245.2326.215.368.1685.947.258.16927.600.00030.480.00028.000.000( Nguồn : phòng kế tốn cơng ty Fullhome)

Doanh thu của cơng ty tăng nhanh từ năm 2009 đến năm 2010. Lợi nhuận

ròng tăng một cách đáng kể chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty đang trên

đà phát triển mạnh.

Bảng 3.2:Doanh thu và cơ cấu các mặt hàng trong doanh thu.

(Đơn vị tính: tỉ đồng)

NĂMDOANH

THU2009

2010

201113,25

25

22,5HÀNG NHỰAHÀNG Ơ TƠHOẠT ĐỢNGKHÁC

GT

%

GT

%

GT

%

10,6

80

2

15

0,65

5

14

56

9

36

2

8

8,1

36

13,5

60

0,9

4

( Nguồn : phòng kế tốn cơng ty Fullhome)23Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu TrangCông ty chủ yêu tập trung kinh doanh mặt hàng nhựa gia dụng, mặt hàng này

chiếm tỷ trọng doanh thu chủ yếu của công ty ( 80% ) năm 2009 tuy nhiên lại đang

có xu hướng giảm nhanh qua các năm 2010,2011.

3.2.2.Tình hình hoạt động nhập khẩu của cơng ty

-Tình hình chung về hoạt động nhập khẩu.Fullhome là cơng ty chuyên nhập khẩu hàng hóa chủ yếu là mặt hàng gia dụng

sau đó phân phối lại cho thị trường trong nước.

Bảng 3.3 : Kim ngạch nhập khẩu theo theo thị trường từ năm 2009 - 2011

( Đơn vị tính : đồng )

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa

Hàn quốcNăm 2009Năm 2010Năm 20118.938.014.67518.468.932.47816.295.692.371Các thị trường nhỏ lẻ khác1.784.349.0253.016.732.5682.104.823.657(Nguồn: Phòng Kế tốn cơng ty Fullhome)

Qua bảng số liệu 3.3 trên ta thấy được công ty cổ phần Fullhome chủ yếu nhập

khẩu sản phẩm từ thị trường Hàn Quốc, kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh từ năm

2009 đến năm 2010. Năm 2011, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên kim ngạch

nhập khẩu có suy giảm so với năm 2010. Trong những năm tới, Hàn Quốc tiếp tục

là thị trường chính mà cơng ty lựa chọn để nhập khẩu.

Bảng 3.4 : Kim ngạch nhập khẩu theo sản phẩm từ năm 2009 – 2011

( Đơn vị tính : đồng )Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011Hàng nhựa gia dụngHàng ơ tơHoạt động khác7.249.832.653

12.562.853.921

5.947.728.1891.223.721.821

7.813.183.546

11.748.710.8130.464.460.201

1.109.627.579

0.704.077.02624Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trang

(Nguồn: Phòng Kế tốn cơng ty Fullhome)Qua bảng số liệu 3.4 ta có thể thấy được cơng ty chủ yếu nhập khẩu hai mặt

hàng chính là đồ nhựa gia dụng và hàng nội thất phụ tùng ô tô. Năm 2009, kim

ngạch nhập khẩu hàng nhựa gia dụng chiếm tỷ trọng cao nhất và tăng lên gấp hơn

1.5 lần vào năm 2010. Tuy nhiên đến năm 2011, kim ngạch nhập khẩu hàng nhựa

gia dụng bị giảm mạnh bởi ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Đối với mặt hàng nội

thất phụ tùng ô tô tăng dần qua từng năm đặc biệt la tăng mạnh trong năm 2011 gấp

hơn 10 lần so với năm 2009.

-Tình hình hoạt động nhập khẩu đồ nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốccủa công ty :

Đối với mặt hàng nhựa gia dụng hay nói chung là hàng tiêu dùng ngắn hạn thì

tỷ suất lợi nhuận lại khá cao 15- 20%, vốn quay vòng nhanh, và quan trọng hơn hết

là thị trường rất ổn định. Từ thực tế đó, Hội đồng quản trị cơng ty Fullhome đã

quyết định tập trung khai thác và mở rộng thị trường hàng nhựa gia dụng về cả

chiều rộng và chiều sâu bằng cách kí kết nhiều hợp đồng với các khách hàng mới

hay gia tăng các đơn đặt hàng từ các khách hàng cũ, mặt khác đưa ra một quyết định

chiến lược khác là phân phối nhiều hơn các mặt hàng tiêu dùng có nguồn gốc xuất

xứ từ Hàn Quốc như nồi, xoong, chảo v.v..

Trong năm 2012, công ty 2012 đã mở rộng thị trường và kênh phân phối của

mình, thị trường khơng còn chỉ bị bó hẹp trong phạm vi 2 thành phố lớn là Hà Nội

và TP. Hồ Chí Minh, mà được mở rộng ra nhiều tỉnh thành như siêu thị Victory

Plaza tại Thái Bình, siêu thị Intimex Hải phòng, hệ thống siêu thị Lan Chị tại Sơn

tây… Tại thị trường Hà Nội cũng gia tăng thêm độ bao phủ thị trường của sản

phẩm, đưa sản phẩm vào các hệ thống vừa và nhỏ như hệ thống siêu thị HAPRO, và

FIVIMART đã làm gia tăng đáng kể doanh thu của mặt hàng nhựa. Taị thị trường

Sài Gòn, do khó khăn về mặt địa lí và cơng ty khơng có chi nhánh tại đây mọi giao

dịch chỉ diễn ra tại Hà Nội, nên doanh thu chưa tương xứng với tầm vóc của thị

25Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trangtrường tuy nhiên trong quý 2 năm 2012, công ty Fullhome đã kí kết được hai hợp

đồng lớn với hai đối tác là hệ thống siêu thị Maximark và và hệ thống siêu thị Lotte.

Ngoài việc mở rộng thị trường và kênh phân phối, công ty cũng đã bắt đầu chú

trọng vào việc nâng cao hình ảnh và quảng cáo thương hiệu KOMAX bằng việc

thực hiện hàng loạt các chương trình khuyến mại và quảng cáo tại hầu hết các siêu

thị kết hợp với việc treo các banner khổ lớn, poster, tờ rơi. Liên kết với các công ty

TV home shoping để bán hàng qua truyền hình hay viết bài PR sản phẩm thông qua

các diễn đàn hay trang web… Nhờ vào những nỗ lực đó doanh thu của mặt hàng

nhựa tính đến hết quý ba (tháng 9) năm 2012 đạt 14 tỷ đồng.

Bắt đầu từ quý 2 năm 2012, công ty Fullhome đã nghiên cứu thị trường và trực

tiếp liên hệ với nhà sản xuất KitchenArt tại Hàn Quốc về việc sản xuất mặt hàng

chảo chán với công nghệ mới Marble coating (thay thế cho lớp chống dính tefnol)

Bước sang quý 3, lô hàng chảo đầu tiên đã được nhập về Việt Nam, và tồn bộ

lơ hàn đã được bán hết ngay trong quý 3 mang về một khoảng doanh thu đặt hơn 1

tỷ đồng. Ngoài ra, rất nhiều mặt hàng đang được công ty lên kế hoạch phân phối

trong quý 4 và năm 2013.

3.3.Phân tích thực trạng quy trình đàm phám qua thư trong nhập khẩu hàng

nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc của công ty

Thực tế, đàm phán qua thư tín trong hoạt động TMQT là hình thức chủ yếu

được sử dụng trong đàm phán của công ty, việc đàm phán qua thư đem lại rất nhiều

lợi ích to lớn. Vừa giảm bớt được chi phí, giấu giếm được chủ ý của mình lại khơng

kém phần hiệu quả và tôn trọng khách hàng, công ty đã sử dụng khá thành cơng

hình thức này trong quy trình đàm phán ký kết hợp đồng nhập khẩu với đối tác Hàn

Quốc. Tuy nhiên, kết quả của hoạt động này còn khá hạn chế. Chúng ta xem xét

bảng sau :26Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu TrangBảng 3.5 : Thống kê các cuộc đàm phán qua thư trong hoạt động nhập

khẩu hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc.

Tổng số thư tínTổng số cuộc đàm phánTỷ lệ thành cơng2009nhận được

40thành cơng

15(%)

37,52010452453,332011463065,22Năm(Nguồn: phòng xuất nhập khẩu )

Với việc tăng đều thành công trong việc đàm phán qua thư với đối tác Hàn

Quốc trong việc nhập khẩu hàng nhựa gia dụng đã đem lại rất nhiều lợi ích kinh

doanh cho công ty. Nhận thấy công ty đã dần dần xây dựng được uy tín của mình

với các đối tác Hàn Quốc và cũng là lựa chọn mà các nhà cung cấp Hàn Quốc nghĩ

tới.Chúng ta có thể xem xét bảng số lượng và giá trị hợp đồng nhập khẩu hàng nhựa

gia dụng của công ty với đối tác Hàn Quốc để thấy được việc ký kết thành công đã

đem đén những lợi ích to lớn như thế nào đối với công ty.

Bảng 3.6 : Số lượng và giá trị hợp đồng nhập khẩu hàng nhựa gia dụng từ thị

trường Hàn Quốc năm 2009-2011

Năm

2009

2010

2011Số lượng hợp đồng

15

24

30Tổng trị giá hợp đồng

7.249.832.653

12.562.853.921

15.947.728.189

(Nguồn: phòng xuất nhập khẩu )Với số lượng hợp đồng tăng đều kèm theo đó là giá trị mỗi hợp đồng cũng

tăng lên đem lại nhiều lợi nhuận cho cơng ty.27Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trang3.3.1.Đặc điểm văn hóa của Hàn Quốc trong đàm phán qua thư tín TMQT

Dựa vào phiếu điều tra trắc nghiệm ta có thể thấy được văn hóa trong đàm phán qua

thư của người Hàn Quốc có một ảnh hưởng khơng hề nhỏ tới kết quả của cuộc đàm

phán. Để hiểu rõ văn hóa của người Hàn Quốc trong đàm phán qua thư tín ta có thể

thơng qua những yếu tố sau :

Khơng thể phủ nhận tầm quan trọng của mối quan hệ trong đàm phán kinhdoanh tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, thỉnh thoảng người Hàn Quốc lại có những thay đổi

bất chợt trong suy nghĩ. Xét về mặt lý thuyết, người mua luôn đứng ở vị trí thuận

lợi trên bàn đàm phán. Nhưng với người Hàn Quốc, điều đó khơng phải ln đúng mà theo họ, cả hai bên đều phải quan tâm đến lợi ích của nhau. Nói chung, đối

tác Hàn Quốc hợp tác trên ngun tắc "đơi bên cùng có lợi" nhưng vẫn bị chi phối

bởi mối quan hệ cá nhân. Họ chú trọng cả vào lợi ích trước mắt cũng như lợi ích lâu

dài. Mặc dù phong cách đàm phán ban đầu rất mang tính cạnh tranh, nhưng họ vẫn

coi trọng mối quan hệ lâu dài và hy vọng một kết quả có lợi cho cả đơi bên.Một mặt người Hàn Quốc rất coi trọng mối quan hệ cá nhân, luôn duy trìviệc gây dựng quan hệ với đối tác nhưng mặt khác họ cũng rất cảm tính, hay cơng

kích đối tác hoặc trở nên gay gắt trong quá trình đàm phán.Tuy nhiên, phong cách

hay cơng kích khơng có nghĩa là họ có mục đích xấu. Kỹ năng, nghệ thuật đàm

phán tốt nhất cần vận dụng vẫn là giữ bình tình, thân thiện, hòa nhã và kiên trì.

Đừng bao giờ để các vấn đề bàn bạc trong quá trình đàm phán trở thành những mâu

thuẫn gay gắt giữa hai bên.Nếu có tranh chấp trong bất kỳ giai đoạn nào của quá

trình đàm phán, nên bình tĩnh xử lý thơng qua những mối quan hệ cá nhân và các

biện pháp nhằm lấy lại lòng tin.

Người Hàn Quốc giành khá nhiều thời gian vào việc thu thập thôngtin và bàn bạc chi tiết trước khi bước vào giai đoạn thương lượng giá. Trong

giai đoạn này họ sẽ cố tìm ra điểm yếu của đối tác. Người Hàn Quốc không thoải

mái trong việc chia sẻ thơng tin vì họ cho rằng bí mật thơng tin là một lợi thế trong

đàm phán. Lưu ý thông tin họ cung cấp có thể khơng hồn tồn chính xác. Tuy

nhiên, nếu bạn đã tạo được lòng tin với họ thì có thể họ sẽ chia sẻ những thơng tin28Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trangđáng tin cậy hơn.Lưu ý khi đàm phán với đối tác Hàn Quốc vì có khi mục đích

của họ chỉ là muốn thăm dò thị trường.Người Hàn Quốc thường thích phong cách làm nhiều việc cùng mộtlúc. Họ có thói quen theođuổi nhiều mục tiêu và nhiều hạng mục trong cùng một

thời điểm. Trong quá trình đàm phán, họ thường bàn bạc các vấn đề không theo trật

tự đã định trước. Người Hàn Quốc thường là những bậc thầy về nghệ thuật đàm

phán, sắc sảo và tài giỏi nên bạn đừng bao giờ đánh giá thấp họ. Người Hàn Quốc

rất thích sử dụng những thủ thuật đánh lừa đối phương và họ cũng mong đối tác của

mình làm như vậy. Những thủ thuật này bao gồm nói dối, gửi thơng điệp khơng

chính xác, giả vờ không quan tâm đến cuộc đàm phán hay mức giá chiết khấu,

không miêu tả rõ giá trị hàng hóa hay yêu cầu sai lệch. Nhưng bạn đừng làm những

việc như vậy vì rất có thể nó sẽ mang lại những hậu quả khơng đáng có và phá vỡ

mối quan hệ làm ăn.Đối tác Hàn Quốc thường sử dụng các nghệ thuật đàm phán gây sứcép như: yêu cầu bạn hẹn ngày đưa ra quyết định, ngày hết hạn báo giá, sức ép về

thời gian hoặc chần chừ không trả lời. Quyết định cuối cùng được đưa ra nhiều hơn

một lần và khơng biết đâu là chính thức. Vì vậy, đừng bao giờ thông báo là bạn sẽ

đưa ra quyết định cuối cùng vì việc làm này sẽ khiến đối tác cho rằng bạn không

nghiêm túc và chuyển sang sử dụng các biện pháp chống lại bạn.

Bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đối phó với những nghệ thuật đàm phángây sức ép về thời gian. Nếu đối tác Hàn Quốc biết bạn sẽ gặp trở ngại khi đáp ứng

thời hạn mà họ đưa ra thì họ sẽ dùng nó làm áp lực buộc bạn phải giảm giá. Nhiều

khi bạn tưởng cuộc đàm phán sắp kết thúc thì họ có thể đột ngột yêu cầu thương

lượng và thỏa thuận lại. Thậm chí có trường hợp, họ đề nghị thương lượng lại từ

đầu vào đúng ngày cuối cùng chuyến công tác của bạn. Điều quan trọng là bạn

không nên dùng những thủ thuật như vậy với tư cách cá nhân và là người khơi mào

những xung đột giữa hai bên. Xác định trước mức giảm giá bạn có thể chấp nhận

được. Đừng sử dụng những thủ thuật gây sức ép về thời gian vì người Hàn Quốc rất

kiên nhẫn và bền bỉ.

29Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Phan Thu TrangNgười Hàn Quốc luôn tuân theo tôn ti, trật tự. Cho dù đối tác của bạn làmột doanh nhân mang phong cách châu Âu - những người quan niệm quyết định chỉ

thuộc về một cá nhân - thì quyết định cuối cùng vẫn phải dựa trên sự nhất trí của cả

tập thể. Điều này sẽ khiến một số nhà thương thảo từ các nước phương Tây bị nhầm

lẫn vì họ quen với quan niệm chỉ người lãnh đạo cao nhất mới có quyền quyết định.

Quyết định cuối cùng thường được các cổ đông đưa ra sau rất nhiều cuộc tranh luận

hoặc trao đổi thư từ. Vì thế, quá trình đưa ra quyết định cuối cùng tại Hàn Quốc tốn

khá nhiều thời gian và đòi hỏi bạn phải thật sự kiên nhẫn. Để rút ngắn thời gian, bạn

cần phải tranh thủ sự ủng hộ của càng nhiều cổ động trong công ty càng tốt.Vai trò của các nhà quản lý cấp cao là quản lý tồn bộ q trình chứ khơngphải tự mình đưa ra quyết định. Tuy nhiên, trong thực tế ý kiến cúa họ cũng rất có

trọng lượng nên bạn hãy làm mọi cách để có được sự ủng hộ của họ. Đôi khi những

người lãnh đạo trao quyền quyết định cho cấp dưới để họ cảm thấy được coi trọng

chứ khơng chỉ là nhân viên làm th.

3.3.2.Quy trình đàm phán qua thư để ký kết hợp đồng nhập khẩu từ thị trường

Hàn Quốc của công ty

Hoạt động đàm phán qua thư tín trong TMQT của cơng ty là hình thức đàm

phán khá phổ biến và quan trọng của công ty bởi những điều kiện thuận lợi mà nó

mang lại. Theo thống kê của phòng xuất nhập khẩu hình thức này chiếm 65% tổng

số các hình thức đàm phán mà công ty sử dụng ( đàm phán qua điện thoại : 15% ,

đàm phán trực tiếp : 20% ).

Trên thực tế, hoạt động đàm phán qua thư tín của cơng ty trong việc ký kết

hợp đồng nhập khẩu hàng nhựa gia dụng từ thị trường Nhật Bản trong những năm

gần đây đã được nâng cao hơn ( theo bàng 3.5 ). Tuy nhiên, qua quá trình thực tế

làm việc và tìm hiểu về hoạt động này ở cơng ty thì ta thấy được rằng kết quả này

còn chưa cao.30Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu TrangNhận thấy quy trình đàm phán qua thư được công ty cổ phần Fullhome khá chú

trọng nhằm nâng cao hiệu quả. Thực tế, quy trình đàm phán qua thư của công ty đã

được thực hiện theo đúng quy trình đã được xây dựng trước đó là tiến hành qua ba

giai đoạn :tổ chức và chuẩn bị đàm phán, tiến hành đàm phán, sau đàm phán ( dựa

theo phiếu điều tra ). Quy trình đàm phán qua thư tín của cơng ty được thực hiện theo

mơ phỏng sơ đồ sau:

Sơ đồ 3.2 : Quy trình tổ chức và thực hiện đàm phán của Công ty CP Fullhome.(Nguồn: Phòng xuất nhập khẩu )

Sau khi xác định được nhu cầu nhập khẩu của công ty và định hướng được các

đối tác là các doanh nghiệp xuất khẩu hàng nhựa gia dụng của Hàn Quốc, công ty

bắt đầu triển khai quy trình đàm phán qua thư của mình qua các giai đoạn sau :

3.3.2.1.Giai đoạn tổ chức và chuẩn bị đàm phán

-Thu thập và xử lý thông tin Đây là gia đoạn đầu tiên nhưng cũng rất quan trọng trong q trình đàm

phán qua thư tín. Các dữ kiện ban đầu để đàm phán là: Thông tin, Thời gian, Năng

lực. Các lĩnh vực thông tin liên quan đến các bên thường bao gồm: Lịch sử và kinh

nghiệm hiện tại; Địa vị hiện tại trên thị trường; Chiến lược và kế hoạch của hãng

hiện nay và trong tương lai.

31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III :PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ ĐÀM PHÁN QUA THƯ TRONG NHẬP KHẨU HÀNG NHỰA GIA DỤNG TỪ THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FULLHOME

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×