Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhân sự được sử dụng trong đàm phán qua thư tín luôn luôn được công ty quan tâm chú trọng ( dựa theo phiếu điều tra trắc nghiệm ). Việc chọn nhân sự được thông qua các tiêu chí sau :

Nhân sự được sử dụng trong đàm phán qua thư tín luôn luôn được công ty quan tâm chú trọng ( dựa theo phiếu điều tra trắc nghiệm ). Việc chọn nhân sự được thông qua các tiêu chí sau :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Tranglà cẩn thận, kỹ tính thì việc lựa chọn kỹ thuật, chiến lược đàm phán lại càng khó

khăn hơn. Cơng ty thường sử dugnj các chiến lược đàm phán mềm dẻo trong khi

gửi thư và trao đổi với các khách hàng Hàn Quốc. Với chiến lược này đã đem lại

những thành công nhất đinh cho quy trình đàm phán qua thư của cơng ty với các đối

tác Hàn Quốc. Họ chú ý xây dựng , phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác.

Do đó, việc tỏ ra tin cậy đối tác, đề ra những kiến nghị hợp tình hợp lý đã giúp công

ty thành công hơn và xây dựng duy trì được mối quan hệ thương mại tốt đẹp giữa

hai bên.

 Kết luận : giai đoạn chuẩn bị đàm phán của cơng ty làm còn hời hợt, chưa

được đầu tư chú trọng đúng mức, chưa cụ thể, đúng mực. Đặc biệt khâu chuẩn bị

nhân sự còn chưa được quan tâm đúng mức.

3.3.2.2. Tiến hành đàm phán

Sau khi hoàn thành xong giai đoạn chuẩn bị đàm phán, công ty tiến hành giai

đoạn tiến hành đàm phán. Đàm phán qua thư khác với các hình thức đàm phán khác

ở chỗ trong quá trình đàm phán khơng có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người với người

mà mọi hoạt động đàm phán hoàn tồn được diễn ra qua thư. Tiến trình đàm phán

của công ty cổ phần Fullhome cũng vậy, được tiến hành qua việc gửi thư hỏi hàng

và giải quyết những mâu thuẫn trong q trình trao đổi và thống nhất thơng tin với

bên đối tác.

- Gửi thư hỏi hàng : sau khi xác định được khách hàng công ty tiến hành gửi

thư hỏi hàng.

Đầu tiên là xác định loại thư hỏi hàng định gửi : đối tượng mà công ty hướng

đến là các đối tác Hàn Quốc nên công ty thường sử dụng loại thư hỏi hàng cố định.

Vừa thể hiện thái đọ mong muốn được hợp tác với khách hàng lại tạo cảm giác tôn

trọng với người nhận. Thường thi công ty chỉ gửi một số lượng vừa đủ các thư hỏi

hàng. Năm 2011, công ty chỉ gửi đi 46 thư hỏi hàng với các đối tác Hàn Quốc về

mặt hàng nhựa gia dụng ( bảng 3.5 ).

33Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu TrangSau đó , cơng ty xây dựng nội dung của thư hỏi hàng : công ty cố gắng xây

dựng nội dung thư phù hợp với văn hóa cũng như nhu cầu, mục đích của cơng ty và

cả của đối tác Hàn Quốc. Tại mỗi điều khoản, cơng ty cố gắng xây dựng chi tiết

hóa, đưa đầy đủ thông tin.

Gửi thư hỏi hàng thường được công ty thực hiện qua các phương thức như : thư

điện tử ( email ) , thư truyền thông hoặc fax. Đối với công ty hiện nay, công ty thường

sử dụng phương thức thư điện tử ( email ) bởi tính nhanh chóng, tiện lợi của nó.

- Tiếp nhận, trao đổi và thống nhất : đây chính là q trình hồn giá, giải quyết

các mâu thuẫn để thống nhất các bên với nhau.

Nội dung các thư trao đổi dòi hỏi độ chính xác cao để sau khi trao đổi và

thống nhất , hai bên có cơ sở để đặt hàng hoặc lập hợp đồng thương mại. Đối tác

Hàn Quốc thường yêu cầu giải đáp hầu hết các thắc mắc cho đến khi cảm thấy an

tồn thì mới chấp nhận. Do đó, cơng ty luôn kiên nhẫn và sử dụng chiến lược mềm

dẻo trong quá trình đàm phán qua thư của mình nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp

với khách hàng Hàn Quốc.

- Kiểm tra, giám sát quá trình gửi thư, tiếp nhận thư : để đảm bảo thư được gửi

đi và đến đùng người nhận thì cơng ty phải giám sát quá trình gửi thư để đảm bảo

bất kỳ bức thư gửi đi nào cũng đều đến được tận tay và nhanh chóng nhất với khách

hàng. Cơng ty thường sử dụng phần mềm tái bút để đưa ra yêu cầu , nội dung tương

tự như : khi nhận được thư xin q cơng ty vui lòng xác nhận lại đã nhận được thư

sớm để cho công ty được biết. Đồng thời qua phương tiện internet, việc xác nhận

thư đã được gửi tới nơi cũng dễ dàng hơn.

 Kết luận : giai đoạn này công ty thực hiện khá thành thạo và bước đầu đạt

những kết quả khả quan do đội ngũ nhân viên của cơng ty đã có kinh nghiệm và uy

tín có sẵn với các đối tác quen thuộc.34Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trang3.3.2.3. Kết thúc đàm phán

Nếu trong q trình trao đổi và thống nhất mà khơng thực hiện được thì kết

quả quy trình đàm phán là không đem lại giao dịch thương mại nào cho cả hai bên.

Khi đó, cơng ty sẽ tiếp tục tiến hành các bước chuẩn bị đàm phán để bắt đầu cho

những hỏi hàng mới. Tuy nhiên trong năm gần đây, với các đối tác Hàn Quốc quen

thuộc của cơng ty thì xác suất thành công là khá cao.

Bởi đối tác là các khách hàng Hàn Quốc, công ty thường gửi những hỏi hàng

cố định nên khi việc trao đổi và thống nhất được thực hiện thì kết quả là bên đối tác

ký kết hợp đồng.

 Kết luận : giai đoạn này công ty vẫn chưa thực sự chú trọng đến việc kiểm

tra đánh giá một cách tồn diện quy trình đàm phán.

3.4.Đánh giá thực trạng quy trình đàm phám qua thư trong nhập khẩu hàng

nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc của công ty

Sau hơn 5 năm hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, với nhiều đối tác trong và

ngoài nước, trải qua nhiều cuộc đàm phán cam go, thử thách, đúc rút lại những sự

kiện đã xảy ra, hoạt động đàm phán nhập khẩu hàng hóa tại cơng ty cổ phần

Fullhome đã đạt được những thành tựu bước đầu tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số

hạn chế.

3.4.1.Những thành tựu đã đạt được

Qua quá trình tác giả thực tập, làm việc, nghiên cứu tại công ty CP Fullhome

nhận thấy công ty đã đạt được một số thành tựu trong quy trình đàm phán qua thư

tín để ký kết hợp đồng nhập khẩu đồ nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc như sau

Nhìn chung quy trình đàm phán qua thư tín của cơng ty đã được thực hiện theo

đúng quy trình đàm phán mà cơng ty đã đề ra.35Khóa luận tốt nghiệp

-GVHD: ThS. Phan Thu TrangTrong những năm gần đây, quy trình đàm phán qua thư tín đã được côngty chú trọng nhiều hơn nên hiệu quả đã được nâng cao đem lại nhiều giao dịch

thành công giữa công ty với đối tác Hàn Quốc.

-Xác định chính xác mục tiêu, mục đích của mình khi đàm phán nên cơngty ln hồn thành được những mục tiêu đã đề ra của mình mà vẫn xây dựng được

mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong TMQT với đối tác Hàn Quốc.

3.4.2.Những vấn đề còn tồn tại của cơng ty

Mặc dù đem lại nhiều hiệu quả trong việc ký kết hợp đồng nhập khẩu cho

cơng ty nhưng quy trình đàm phán qua thư tín của cơng ty vẫn còn tồn tại một số

vấn đề như sau :

-Việc chuẩn bị đàm phán chưa được hiệu quả, những thơng tin quan trọngcòn chưa được chú trọng mới chỉ mang tính chất khái quát, nguồn thơng tin còn hạn

hẹp. Điều này gây nên nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sự thành công hoặc thất bại của

đàm phán qua thư tín.

-Chuẩn bị nội dung đmà phán cũng chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụngtrong việc đàm phán qua thư tín với đối tác Hàn Quốc. Công ty chưa thực sự cẩn

trọng trong việc xây dựng những điều khoản của hợp đồng một cách chính xác.

Điều này gây nhiều khó khăn trong đàm phán qua thư tín.

-Nguồn nhân lực còn thiếu trình độ và kinh nghiệm, chưa am hiểu về vănhóa , tập quán kinh doanh, phong cách đàm phán của người Hàn Quốc nên việc

soạn thảo và trao đổi thư tín với đối tác Hàn Quốc vẫn còn khó khăn. Mặt khác,

nhiều nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ một lúc nên hiệu quả công việc

chưa cao.

-Giai đoạn gairi quyết những vấn đề mâu thuẫn chưa được hiệu quả.36Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trang3.4.3.Nguyên nhân của những hạn chế

3.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan

Dựa theo phiếu điều tra phỏng vấn được thực hiện với 10 nhân viên khác nhau tại

cơng ty, ta có thể rút ra được một số nguyên nhân chủ quan xuất phát từ nội tại công

ty như :

-Nguyên nhân chủ quan đầu tiên phải nhắc đến đó là cơng ty cổ phầnFullhome hiện vẫn là một công ty trẻ, quy mơ nhỏ, kinh nghiệm trên thương trường

đã có nhưng chưa phải là nhiều, số lượng nhân viên ít.Trong thời gian tới công ty cổ

phần Fullhome cần tuyển dụng thêm nhân viên với những kỹ năng cần thiết như

ngoại ngữ, giao tiếp, kiến thức kinh tế để có thể chủ động hơn trong việc tổ đàm

phán với đối tác qua thư tín.

-Do khối lượng cơng việc nhiều, phức tạp, nên việc bồi dưỡng, nâng caotrình độ ngoại ngữ của nhân viên công ty chưa được chú trọng. Tuy nhiên, đây là

việc nhất thiết phải thực hiện. Hiện tại chủ yếu công ty đàm phán với đối tác Hàn

Quốc bằng tiếng Anh nên công ty cần phải chú trọng trong công tác tuyển nhân sự

tìm được những người có trình độ ngoại ngữ khá đặc biệt là thành thạo tiếng Anh

trong TMQT để có thể đàm phán được với đối tác qua thư tín.

-Thơng tin mà cơng ty chuẩn bị vẫn mang tính chung chung và khái qt.Việc tìm kiếm những thơng tin cụ thể về văn hóa, chính trị, tập qn kinh tế của

Hàn Quốc chưa được chú trọng đúng mức dẫn tới việc chưa tìm hiểu đầy đủ về văn

hóa, phong cách đàm phán của đối tác dẫn đến khó khăn trong việc trao đổi thông

tin giữa hai bên.

-Công ty chưa xây dựng cho mình một quy tắc chung về đàm phán qua thưtín trong TMQT với các đối tác Hàn Quốc nên gây ra sự thiếu đồng bộ về mục đích,

mục tiêu cơng ty đề ra. Bởi vì đàm phán qua thư tín yếu tố dẫn đến thành cơng hay

thất bại chính là nội dung, hình thức ... mà bức thư đó thể hiện.37Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trang3.4.3.2.Nguyên nhân khách quan

-Thương trường là chiến trường, là nơi các doanh nghiệp chiến đấu vớinhau để giành được lợi ích. Khơng phải trong cuộc đàm phán nào cơng ty cổ phần

Fullhome cũng giành được lợi thế, bởi phía đối tác cũng có những nhà đàm phán tài

ba, sừng sỏ. Hơn nữa có thể đối tác là những cơng ty lớn, họ có lợi thế riêng về quy

mơ, nên có thể áp đặt những điều khoản khơng có lợi cho công ty cổ phần

Fullhome.

-Tuy nhiên, số lượng nhà cung cấp còn ít, do cơng ty cổ phần Fullhomechưa đạt được thêm những hợp đồng với những đối tác mới. Do vậy, đôi khi công ty

phải chấp nhận những áp đặt của phía đối tác nước ngồi. Ví dụ như hiện nay cơng

ty TNHH KOMAX có thể tăng giá bán các mặt hàng nhựa gia dụng đối với công ty

cổ phần fullhome và dù sớm hay muộn thì cơng ty CP Fullhome cũng phải chấp

nhận việc tăng giá này, bởi cơng ty CP Fullhome có ít sự lựa chọn về nhà cung cấp

mặt hàng nhựa gia dụng này khi chưa có thêm được những đối tác mới.

-Chính sách thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa của Nhà nước chưa thực sựổn định, và thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nhựa gia dụng – mặt hàng

chủ lực của cơng ty CP Fullhome – hiện còn đang ở mức cao (31% - Nguồn: Biểu

thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Bộ Tài Chính, 2009). Do đó việc nhập

khẩu hàng hóa nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Với thuế suất thuế nhập khẩu cao

thì giá sản phẩm đến tới tay người tiêu dùng cũng cao, việc tiếp cận tất cả các phân

khúc thị trường chưa thực hiện được. Hơn nữa các thủ tục hành chính như thủ tục

xin cấp phép nhập khẩu tự động với Bộ Công Thương, thủ tục với Cục An toàn vệ

sinh thực phẩm, thủ tục Hải quan,... còn nhiều vướng mắc, và mất nhiều thời gian.

-Sự cạnh tranh từ các công ty nhập khẩu khác cũng là một nguyên nhânkhách quan gây khó khăn cho việc đàm phán nhập khẩu hàng hóa của cơng ty CP

Fullhome. Nhiều cơng ty có quy mơ lớn, với lực lượng nhân viên hùng hậu, số vốn38Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trangkhổng lồ sẵn sàng cạnh tranh với công ty CP Fullhome để giành quyền phân phối

các sản phẩm công ty CP Fullhome đang kinh doanh.CHƯƠNG IV.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT ĐỂ

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÀM PHÁN QUA THƯ TRONG NHẬP KHẨU

HÀNG NHỰA GIA DỤNG TỪ THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN FULLHOME

4.1.Định hướng phát triển quy đình đàm phán qua thư trong nhập khẩu hàng

nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc của công ty cổ phần Fullhome

4.1.1.Định hướng phát triển việc ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng nhựa gia

dụng từ thị trường Hàn Quốc của công ty

-Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác là khách hàng trong và ngoài nước, nângcao giá trị gia tăng của sản phẩm , đẩy mạnh hiệu quả hoạt động đàm phán thành

công hơn.

-Với cùng một loại mặt hàng, công ty cổ phần Fullhome định hướng tìm từ2-3 nhà sản xuất – cung cấp. Lợi ích từ việc mở rộng số lượng nhà sản xuất – cung

cấp này là: công ty cổ phần Fullhome có thêm sự lựa chọn, đề phòng những trường

hợp như một nhà sản xuất tăng giá bán, hoặc gặp sự cố phải tạm dừng sản xuất,

công ty cổ phần Fullhome có thể mua sản phẩm tương tự từ nhà sản xuất khác.

-Tại thị trường Việt Nam, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, kéo theonhu cầu về những sản phẩm có chất lượng cao ngày càng lớn, những sản phẩm rẻ

tiền, thứ cấp dần dần bị tẩy chay. Nắm bắt xu thế đó, cơng ty cổ phần Fullhome hiện

đang định hướng trở thành một Vendor về các mặt hàng gia dụng như: xoong, nồi,

chảo, bát, đĩa, dao, kéo, hộp nhựa, bình nước,... Hướng tới mục tiêu trên, cơng ty cổ

phần Fullhome ln tìm kiếm những mặt hàng mới, có tiềm năng, liên hệ với các

nhà sản xuất để đàm phán nhập khẩu những mặt hàng này.

39Khóa luận tốt nghiệp

-GVHD: ThS. Phan Thu TrangLinh hoạt trong đàm phán giá cả nhưng vẫn bảo đảm được mục đích, mụctiêu ban đầu của doanh nghiệp và quyền lợi của đối tác

-Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống, tìm kiếmnhững khách hàng, đối tác mới để mở rộng thị trường nhằm phát triển hoạt động

nhập khẩu.

-Nâng cao trình độ chun mơn tay nghề của cán bộ cơng nhân viên để cóthể đáp ứng được với nhu cầu ngày càng cao của thị trường và của đối tác.

-Khi có nhiều đối tác nước ngồi cung cấp một loại hàng hóa, cơng ty cổphần Fullhome sẽ có lợi thế hơn trong đàm phán, bởi khi đó cơng ty cổ phần

Fullhome sẽ có nhiều lựa chọn hơn, nếu khơng mua của cơng ty này có thể mua của

cơng ty khác. Hiện nay, xét mặt hàng nhựa gia dụng, cơng ty cổ phần Fullhome chỉ

có 1 nhà cung cấp là công ty TNHH KOMAX, điều này đôi khi là bất lợi cho công

ty cổ phần Fullhome. Công ty cổ phần Fullhome cũng chỉ cạnh tranh được trong

một phân khúc thị trường với các dòng sản phẩm của cơng ty TNHH KOMAX. Để

cạnh tranh trong tất cả các phân khúc thị trường – bình dân, trung cấp, cao cấp –

cơng ty cổ phần Fullhome cần tìm thêm những nhà sản xuất khác. Tránh lặp lại

thiếu sót đó, trong thời gian gần đây, cơng ty cổ phần Fullhome ln tìm kiếm nhiều

nhà sản xuất khác nhau cho cùng một sản phẩm, phân tích, so sánh điểm mạnh,

điểm yếu của từng nhà sản xuất, và chọn những nhà sản xuất tốt nhất với các tiêu

chí uy tín, chất lượng sản phẩm, quy mô công ty, giá cả, điều kiện thương mại,...

4.1.2.Định hướng phát triển quy trình đàm phán qua thư tín để ký kết hợp

đồng của công ty

Qua điều tra phỏng vấn , tác giả được biết hiện nay công ty đang có một số định

hướng cho việc phát triển quy trình đàm phán qua thư tín của mình như sau :

-Thực hiện quy trình đàm phán qua thư theo phương châm hai bên cùng cólợi, tơn trọng luật pháp, văn hóa của các bên. Hợp đồng ký kết cần phải có tính khả

thi, tính khả thi là một yếu tố cần thiết cho mọi hợp đồng ký kết bởi khi một hợp40Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trangđồng khơng mang tính khả thi sẽ khơng đem lại kết cục tốt đẹp cuối cùng là thành

công trong giao dịch thương mại.

-Để hồn thiện quy trình đàm phán qua thư đòi hỏi cơng ty cần có các biệnpháp cụ thể, phải chun mơn hóa q trình thực hiện, đồng thời kết hợp áp dụng

các phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhắm nâng cao hiệu quả của quy trình.

-Cần phải phân rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng người trong phòngxuất nhập khẩu nhận nhiệm vụ đàm phán. Việc phân công rõ ràng trách nhiệm của

mỗi thành viên trong đoàn đàm phán nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng

người. Khi phân công rõ ràng trách nhiệm, các thành viên trong đồn đàm phán sẽ

khơng có sự ganh tỵ hay trốn tránh trách nhiệm của mình. Việc phân chia khoa học

sẽ giúp các thành viên dễ dàng chuyên sâu về chuyên mơn của bản thân, từ đó nâng

cao hiệu quả cơng việc chung.

-Xây dựng một nguyên tắc đàm phán qua thư tín chung cho tồn cơng ty.Điều này khơng chỉ cần thiết đối với riêng công ty cổ phần Fullhome mà còn cần

thiết với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung. Bởi vì khi xây

dựng được các nguyên tắc chung đó sẽ giúp cho người nhận nhiệm vụ đàm phán

qua thư tín có những tiêu chuẩn vụ thể đúng với mục tiêu cũng như nội dung quan

trọng cụ thể phù hợp với cơng ty. Khi đó sẽ không sợ trường hợp bị ảnh hưởng bởi

những suy nghĩ cá nhân tới mục đích chung của cơng ty trong mỗi bức thư đàm

phán. Đó cũng là một cơ sở để giúp người đàm phán qua thư tín dễ dàng phát triển

thành các thư tín đàm phán phù hợp với từng loại thị trường, từng mặt hàng và từng

đối tác cụ thể được hướng đên.

-Xác định trình tự và lựa chọn phương án đàm phán hợp lý. Một trình tự vàphương pháp đàm phán hợp lý sẽ giúp công ty tiết kiệm được thời gian đàm phán và

thuyết phục được đối tác. Cần phải xác định rõ nội dung nào là nội dung quan trọng

nhất, kém quan trọng nhất để khi tiến hành quá trình đàm phán chúng ta sẽ khơng41Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trangđể qn hay bỏ sót những nội dung quan trọng. Điều này giúp cơng ty bám sát mục

đích, mục tiêu ban đầu đã được đề ra trong suốt quá trình đàm phán.

-Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả của công việc sauđàm phán. Sau khi kết thúc đàm phán, dù kết quả đạt được là thành công hay thất

bại thì q trình đàm phán qua thư tín vẫn cần phải được nhìn nhận lại từ đó rút ra

những nhận xét, đánh giá và rút ra những điều đạt được cũng như những điều chưa

đạt được của quá trình đàm phán qua thư. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cụ thể

cho việc đàm phán qua thư tín đối với thị trường, mặt hàng và đối tác đó. Và quan

trọng hơn là cơng ty có thể đưa ra được những giải pháp nhằm hồn thiện quy trình

đàm phán qua thư tín của mình.

4.2.Đề xuất giải pháp để hoàn thiện quy đình đàm phán qua thư trong nhập

khẩu hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc của công ty cổ phần

Fullhome

Qua thời gian thực tập và nghiên cứu thực tế ở cơng ty về quy trình đàm phán

qua thư trong việc nhập khẩu hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc, nhận

thấy có thể hồn thiện và nâng cao hiệu quả của quy trình thì cơng ty cần có một số

giải pháp hữu hiệu. Sau đây là một số đề xuất của tác giả:

-Tìm kiếm thơng tin về đối tác, tìm hiểu thị trường :Cơng việc tìm kiếm thơng tin cần thiết về đối tác, thị trường là công việc vô

cùng quan trọng trong giai đoạn đầu tiên của quy trình đó là giai đoạn chuẩn bị đàm

phán. Bởi hình thức của đàm phán là đàm phán qua thư tín nên kết quả của đàm

phán hồn tồn phụ thuộc vào nội dung mà bức thư đó hướng tới chứ khơng giống

như hình thức đàm phán trực tiếp thường thấy. Do đó, việc am hiểu về đối tác, thị

trường của đối tác sẽ giúp công ty tăng thêm phần trăm thành cơng rất nhiều. Để

một bức thư có nội dung, hình thức, văn phong phù hợp với văn hóa, truyền thống

và nhận được nhiều tình cảm của đối tác hay hiểu về thị trường để có thể đưa ra một42Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trangbức thư mang tính khả thi khơng phù phiếm hay thiếu tính thực tế. Đòi hỏi thơng tin

tìm kiếm phải cụ thể, chi tiết, phù hợp với mục đích cơng ty hướng đến.

Để cơng việc tìm kiếm thơng tin của cơng ty được diễn ra khơng tốn kém chi

phí mà lai mang lại nhiều lợi ích thì đòi hỏi cơng ty phải có sự nghiên cứu về nó kỹ

càng. Cần thu thập, tìm kiếm thông tin ở nhiều kênh thông tin khác nhau. Đối với

thực tế thì hiện tại cơng ty mới chỉ tìm kiếm thông tin qua internet và nguồn thông

tin nội bộ vốn có của mình.Điều này là chưa đủ. Cơng ty có thể dễ dàng tìm kiếm

thơng tin ở một số nguồn tin đáng tin cậy như các Hiệp hội doanh nghiệp, sở giao

dịch hàng hòa, các cơ quan chức năng phụ trách, các cơ quan quản lý Nhà nước trực

thuộc như : bộ thương mại, phòng thương mại và cơng nghiệp... Ngồi ra, cơng ty

nên tìm kiếm thơng tin ở một số các tổ chức quốc tế chuyên ngành hay một số các

tổ chức khu vực..., các Sở giao dịch hàng hóa.

Tìm kiếm nhiều thơng tin cần thiết nhưng bảo đảm những thơng tin đó là đáng

tin cậy và có giá trị cao. Cơng ty có hoạt động tìm kiếm nhưng lại tìm kiếm được

những thơng tin thiếu tính chính xác hoặc sai lệch khơng đáng tin cậy thì việc tìm

kiếm thơng tin của cơng ty sẽ trở nên vơ nghĩa. Do đó, tìm kiếm thơng tin tại các

nguồn tin đáng tin cậy và có thể tham khảo được ý kiến của một số chuyên gia kinh

tế chuyên sâu về đối tác và thị trường để có thể có thêm nhiều thơng tin thực tế. Hãy

tìm kiếm thơng tin ở một số website chuyên ngành hay website chính thống của các

tổ chức, cơ quan Nhà nước tránh việc tham khảo thông tin ở những website không

rõ nguồn gốc dễ bị sai lệch về thông tin.

Sử dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm xử lý , phân loại và lưu trữ thông

tin một cách khoa học nhằm dễ dàng kiếm soát và sử dụng cho những lần tiếp theo.

Để giúp cho q trình phân tích thơng tin được thuận tiện và chính xác hơn.

-Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên phụ trách hoạt động đàmphán qua thư :43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhân sự được sử dụng trong đàm phán qua thư tín luôn luôn được công ty quan tâm chú trọng ( dựa theo phiếu điều tra trắc nghiệm ). Việc chọn nhân sự được thông qua các tiêu chí sau :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×