1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 3.1: Bộ máy hoạt động của Công ty CP Fullhome Việt Nam

Sơ đồ 3.1: Bộ máy hoạt động của Công ty CP Fullhome Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trang(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính – Nhân sự cơng ty Fullhome )

Xét về số lượng lao động, công ty Fullhome là một doanh nghiệp nhỏ, với

tổng số lao động (cả lãnh đạo và nhân viên) tính đến hết năm 2011 là 28 người,

trong đó:

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm những thành viên sáng lập cơng ty Fullhome. Đó là

ơng Nguyễn Mạnh Cường, ông Trần Tuấn Dương, ông Nguyễn Tiến Hiếu (Nguồn:

Phòng Tổ chức – Hành chính – Nhân sự).

Giám đốc

Giám đốc công ty Fullhome là ông Nguyễn Tiến Đạt. Giám đốc là người đại

diện cho công ty trong các giao dịch với các đối tác, tổ chức khác như đối tác kinh

doanh, ngân hàng,... ký các quyết định trong quyền hạn. Giám đốc nằm dưới sự chỉ

đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị, thi hành các quyết định của Hội đồng quản trị,

chủ động đề xuất, kiến nghị, đưa ra các giải pháp kinh doanh cho cơng ty.

Phòng Kế tốn

Phòng Kế tốn cơng ty Fullhome gồm 3 kế toán viên: kế toán trưởng kiêm kế

toán nội bộ, kế tốn thuế, kế tốn ngân hàng. Nhiệm vụ của phòng kế toán là quan

sát, thu nhận và ghi chép theo hệ thống chứng từ, sổ sách các hoạt động kinh doanh

hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác.

Phòng Kinh doanh

21Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu TrangPhòng kinh doanh cơng ty Fullhome có những chức năng sau:

- Nghiên cứu và đánh giá thị trường, tìm kiếm sản phẩm tiềm năng, liên hệ và

đàm phán với các đối tác nước ngoài.

- Chuẩn bị thủ tục, giấy tờ cấp phép nhập khẩu, đăng kí các yêu cầu cần thiết

cho sản phẩm (đăng kí chất lượng cho sản phẩm tại cục vệ sinh an toàn thực phẩm,

đăng kí bản quyền cơng nghiệp cho các thương hiệu cơng ty.... )

- Tìm kiếm khách hàng, hoạch định chính sách và thiết lập hệ thống phân phối.

- Lập các kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện; quản lý, giao dịch trực

tiếp với hệ thống khách hàng, hệ thống nhà phân phối; thực hiện hoạt động bán

hàng tới các khách hàng, mang lại doanh thu cho công ty.

- Thực hiện các chương trình khuyến mại, thiết kế poster, banner, PR sản

phẩm của cơng ty.

Phòng Tổ chức – Hành chính – Nhân sự

Phòng Tổ chức – Hành chính – Nhân sự chịu trách nhiệm trong việc sắp xếp,

tuyển dụng nhân viên, tổ chức các cuộc họp của công ty, theo dõi, đánh giá quá

trình làm việc của nhân viên, kiến nghị các biện pháp khen thưởng, phê bình với

những nhân viên có thành tích tốt hoặc chưa hồn thành nhiệm vụ; sắp xếp các cuộc

họp với đối tác trong và ngoài nước; giải quyết các vấn đề về thủ tục hành chính với

các cơ quan Nhà nước.

3.1.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Công ty Cổ Phần Fullhome tham gia các lĩnh vực kinh doanh là:

 Nhập khẩu các loại ô tô và trang thiết bị phụ tùng phụ kiện phân phối tại

thị trường Việt Nam.

 Nhập khẩu các loại đồ nhựa gia dụng sản xuất tại Hàn Quốc với thương

hiệu Komax phân phối tại thị trường Việt Nam.22Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trang3.2.Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty

3.2.1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Tuy là một cơng ty còn non trẻ, quy mơ nhỏ, lượng vốn chưa lớn, còn nhiều

bỡ ngỡ trong lĩnh vực nhập khẩu, nhưng với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên trẻ

trung, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, đồn kết, cơng ty Fullhome đã đạt những kết

quả rất khả quan trong những năm đầu hoạt động.

Bảng 3.1: Bảng chi tiết số liệu trong 3 năm của cơng ty.

(Đơn vị tính: đồng)

STTChỉ tiêuNăm 20091Doanh thu2Lợi nhuận ròng3Tỷ suất lợi nhuận trên DT4Nộp ngân sách nhà nước5Thu nhập bq người lao động

( đ/ người/ năm)Năm 2010Năm 201113.252.635.54725.318.706.480 22.591.686.698200.548.6541.012.748.2591.073.105.1182.6%4.0 %4.75%3.241.245.2326.215.368.1685.947.258.16927.600.00030.480.00028.000.000( Nguồn : phòng kế tốn cơng ty Fullhome)

Doanh thu của cơng ty tăng nhanh từ năm 2009 đến năm 2010. Lợi nhuận

ròng tăng một cách đáng kể chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty đang trên

đà phát triển mạnh.

Bảng 3.2:Doanh thu và cơ cấu các mặt hàng trong doanh thu.

(Đơn vị tính: tỉ đồng)

NĂMDOANH

THU2009

2010

201113,25

25

22,5HÀNG NHỰAHÀNG Ơ TƠHOẠT ĐỢNGKHÁC

GT

%

GT

%

GT

%

10,6

80

2

15

0,65

5

14

56

9

36

2

8

8,1

36

13,5

60

0,9

4

( Nguồn : phòng kế tốn cơng ty Fullhome)23Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu TrangCông ty chủ yêu tập trung kinh doanh mặt hàng nhựa gia dụng, mặt hàng này

chiếm tỷ trọng doanh thu chủ yếu của công ty ( 80% ) năm 2009 tuy nhiên lại đang

có xu hướng giảm nhanh qua các năm 2010,2011.

3.2.2.Tình hình hoạt động nhập khẩu của cơng ty

-Tình hình chung về hoạt động nhập khẩu.Fullhome là cơng ty chuyên nhập khẩu hàng hóa chủ yếu là mặt hàng gia dụng

sau đó phân phối lại cho thị trường trong nước.

Bảng 3.3 : Kim ngạch nhập khẩu theo theo thị trường từ năm 2009 - 2011

( Đơn vị tính : đồng )

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa

Hàn quốcNăm 2009Năm 2010Năm 20118.938.014.67518.468.932.47816.295.692.371Các thị trường nhỏ lẻ khác1.784.349.0253.016.732.5682.104.823.657(Nguồn: Phòng Kế tốn cơng ty Fullhome)

Qua bảng số liệu 3.3 trên ta thấy được công ty cổ phần Fullhome chủ yếu nhập

khẩu sản phẩm từ thị trường Hàn Quốc, kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh từ năm

2009 đến năm 2010. Năm 2011, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên kim ngạch

nhập khẩu có suy giảm so với năm 2010. Trong những năm tới, Hàn Quốc tiếp tục

là thị trường chính mà cơng ty lựa chọn để nhập khẩu.

Bảng 3.4 : Kim ngạch nhập khẩu theo sản phẩm từ năm 2009 – 2011

( Đơn vị tính : đồng )Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011Hàng nhựa gia dụngHàng ô tôHoạt động khác7.249.832.653

12.562.853.921

5.947.728.1891.223.721.821

7.813.183.546

11.748.710.8130.464.460.201

1.109.627.579

0.704.077.02624Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 3.1: Bộ máy hoạt động của Công ty CP Fullhome Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×