1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-XNK VÀ HOÀN THIỆN ÁNH DƯƠNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (239.86 KB, 53 trang )


Cơng ty cổ phần xây dựng-XNK và hồn thiện Ánh Dương vẫn duy trì phát

huy hiệu quả xuất khẩu trên các thị trường Trung Quốc và Đức, nâng cao hơn nữa

hiệu quả xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc với mặt hàng vật liệu xây dựng. Đồng

thời tập trung phát triển cả về quy mơ để có sự phát triển bền vững trên thị trường.

Đa dạng hóa hàng hóa xuất khẩu, định hướng trở thành nhà cung cấp vật liệu

xây dựng chuyên nghiệp tại thị trường Hàn Quốc và tiến tới xuất khẩu sang những

thị trường khác. Phát triển kinh doanh mỗi năm, tập trung nhiều vào hàng hóa kinh

doanh quan trọng như: gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp.

Tập trung tìm kiếm những nguồn hàng mới, ổn định, đảm bảo chất lượng theo

những tiêu chuẩn mới ngày càng cao của Hàn Quốc.

Giai đoạn 2018-2020, công ty cổ phần xây dựng-XNK và hoàn thiện Ánh

Dương đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3 tỷ đồng,

thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. Để làm tốt được những điều này

cơng ty cần có sự nỗ lực làm việc của tất cả các thành viên trong công ty đồng thời

mỗi cá nhân phải nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với cơng việc, có

như thế cơng ty mới có thể đứng vững và phát triển lâu dài trên thị trường

đầy cạnh tranh như hiện nay.

4.2. Đề xuất giải pháp và kiến nghị

4.2.1. Giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận kinh doanh và tỷ suất lợi nhuận

kinh doanh

-Chính sách giá cả linh hoạt

Một trong những khía cạnh nâng cao năng lực cạnh tranh của một cơng ty là

có một chính sách giá cả linh hoạt và hợp lý.

Tạo một thang giá linh hoạt cho từng loại sản phẩm theo các mức khối lượng

hợp đồng, thời gian thanh toán tiền hàng, khách hàng lâu năm. Như vậy sẽ giữ được

khách hàng, khuyến khích các khách hàng mua với số lượng lớn. Áp dụng chính

45sách giá cả linh hoạt, công ty sẽ tạo được cơ hội tiêu thụ sản phẩm nhiều hơn trên

thị trường, tăng sản lượng hàng xuất khẩu, từ đó làm tăng kim ngạch xuất khẩu và

tăng doanh thu mang lại lợi nhuận cao hơn cho cơng ty.

Chính sách giá linh hoạt có thể áp dụng như sau:

Giảm giá cho các khách hàng đặt hàng với số lượng lớn, giảm giá lũy tiến theo

khối lượng đơn đặt hàng hoặc nếu khách hàng thanh toán trả ngay, trả sớm hơn thời

hạn. Điều này sẽ khuyến khích khách hàng đặt mua hàng của công ty với khối

lượng lớn và có phương thức thanh tốn có lợi cho Cơng ty.

Có những chính sách ưu đãi giá đối với những thị trường mới và khách hàng

mới tiềm năng đem lại lợi ích lớn và lâu dài sau này. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo

nguyên tắc không gây thiệt hại cho công ty.

-Chú trọng nghiên cứu thị trường

Trong cơ chế thị trường, thị trường có vai trò là cầu nối giữa sản xuất và tiêu

dùng, là nơi thực hiện tái sản xuất các yếu tố sản xuất, là nhân tố quyết định sự tăng

trưởng và phát triển kinh tế nói chung, ngành vật liệu xây dựng nói riêng. Trong

điều kiện sản xuất hàng hoá, thị trường là nhân tố quyết định đối với sản xuất, có

nhu cầu thì lập tức sẽ thúc đẩy sản xuất và ngược lại. Do vậy yếu tố thị trường là

yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh trong cơ chế thị trường.

Trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, cũng như các hàng hoá khác để

đạt được hiệu quả kinh tế cao trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu cần coi trọng

công tác nghiên cứu dự báo, tổ chức và mở rộng thị trường xuất khẩu ở cả tầng vĩ

mô và vi mô. Kinh nghiệm của một số nước kinh doanh thành đạt cho thấy cần thiết

phải có những tổ chức chuyên trách trong việc nghiên cứu thị trường ngoài nước.

Tổ chức này có nhiệm vụ:

Thu thập thơng tin về cung, cầu, giá cả, dung lượng, khả năng cạnh tranh đối

với mặt hàng.

46Xử lý thông tin, dự báo sản phẩm tiềm năng ở mỗi thị trường cụ thể về các

mặt: số lượng, chất lượng, giá cả.

Xử lý thơng tin nhanh chóng nhằm định hướng sản xuất lâu dài, ổn định, có

căn cứ phù hợp với nhu cầu.

Cung cấp thông tin về những ưu thế của sản phẩm trong nước và khách hàng

thông qua các hội thảo, hội chợ triển lãm quốc tế. Giúp họ hiểu rõ về sản phẩm hàng

hóa của cơng ty.

Việc nghiên cứu và tổ chức hệ thống thông tin thường xuyên về thị trường, tạo

điều kiện cho bộ phận kinh doanh xuất khẩu nắm bắt được những diễn biến của thị

trường, đồng thời giúp công ty nắm bắt được diễn biến của thị trường và dự báo để

kịp thời ứng phó nhằm thực hiện chức năng điều hành vĩ mô đối với những thị

trường mới.

4.2.2. Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

Bổ sung sự thiếu hụt về những cán bộ kinh doanh am hiểu thị trường. Cắt cử

nhân viên học tại Hàn Quốc để tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa cũng như xu hướng tiêu

dùng của họ về các cơng trình xây dựng. Có chính sách, lương thưởng đãi ngộ, cơ

hội thăng tiến hấp dẫn để khuyến khích và thu hút nhân tài.Song hành cùng chính

sách tuyển sụng nhân lực, doanh nghiệp cần có chính sách đào tạo và phát triển

nhân lực. Doanh nghiệp cần xây dựng các chương trình đào tạo với các nội dung về

các vấn đề như: môi trường, đặc điểm văn hóa, đào tạo về ngơn ngữ, cách thức làm

việc với người nước ngoài. Đào tạo phải gắn liền với phát triển nguồn lực để duy trì

và thu hút đội ngũ lao động có kỹ năng, có kinh nghiệm và trung thành với doanh

nghiệp. Cụ thể là:

- Khuyến khích các cán bộ làm việc liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất

nhập khẩu theo học các khoá học về nghiệp vụ kinh doanh. Đồng thời nâng cao

trình độ ngoại ngữ cho lực lượng này.

- Có chế độ khuyến khích những cán bộ có điều kiện theo học các lớp ngắn

47hạn do các chun gia nưóc ngồi tổ chức giảng dạy về nghệ thuật đàm phán trong

thương mại quốc tế.

- Thực hiện cơ chế tiền lương, trả lương theo chức năng, khả năng. Khuyến

khích sự sáng tạo, đảm bảo mọi người làm việc có kỷ luật, kỹ thuật và năng suất cao.

- Đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm cho từng nhân viên, từng bước nâng cao

thu nhập cho cán bộ theo kết quả công việc.

Trong thời đại cơ chế thị trường, Cơng ty có nhiều quan hệ với nhiều đại diện

của các cơng ty nước ngồi đến làm việc, ký kết hợp đồng với những quyền lợi

khác nhau, bản sắc văn hoá dân tộc khác nhau nhưng hết thảy đều tơn trọng lẫn

nhau. Vì thế các cán bộ nhân viên phải khiêm tốn, tự tin, lịch sự trong giao tiếp,

tránh tối đa tình trạng ép thế, bị ép thế để mất lòng tin của khách hàng.

Bên cạnh những biện pháp trên công ty cần thay đổi bộ máy ban kinh doanh,

đặc biệt là việc chun mơn hóa từng khâu trong cả quá trình kinh doanh giữa

những nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách

hàng,… tránh tình trạng dẫm chân nhau về chun mơn nghiệp vụ giữa các đơn vị.

4.2.3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

xuất khẩu

Chú trọng về nguồn vốn của cơng ty. Một cơng ty muốn có hoạt động tốt và

khơng gặp nhiều khó khăn khi thị trường biến động thì cần một nguồn vốn vững

vàng. Nguồn vốn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động đầu tư và kinh

doanh của mình. Nguồn vốn là yếu tố hữu hạn vì cơng ty cần có mối quan hệ tốt,

thiện chí với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trong và ngồi nước. Cơng ty cần

phải tăng cường các biện pháp quản lý vốn bằng cách:

- Qua các số liệu thống kê kế tốn, báo cáo tình hình hoạt động tài chính,

nguồn hình thành vốn, ngun nhân gây tăng, giảm vốn trong kỳ, khả năng thanh

toán, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn khi xem xét phương án kinh doanh. Giải

quyết kịp thời các vấn đề tài chính nảy sinh ngồi dự kiến, đảm bảo cho hoạt động

48kinh doanh thông suốt.

- Định kỳ, công ty tiến hành hoạt động kiểm tốn và phân tích hoạt động tài

chính. Trên cơ sở đó đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn

và tìm các nguyên nhân cần khắc phục.

- Hoạt động kế toán cần tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng

cao hiệu quả hoạt động kế tốn nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung.

Cần xây dựng kênh marketing hiệu quả, cơng ty cần tạo ra hình ảnh cho mình.

Các biện pháp mà doanh nghiệp có thể tiến hành xúc tiến, quảng bá sản phẩm của

mình như: tham gia hội chợ, triển lãm, quảng cáo sản phẩm hình ảnh qua các

phương tiện thơng tin (báo chí, truyền hình, mạng Internet,…), thông qua kênh phân

phối nước sở tại,..

Nâng cao chất lượng sản phẩm, khơng ngừng hồn thiện, đáp ứng đúng theo

yêu cầu của thị trường Hàn Quốc ngày càng khắt khe. Chú trọng trong khâu mua

vào nguyên liệu đảm bảo đúng theo yêu cầu của đối tác.

Xây dựng phòng thiết kế nhằm nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm,

nắm bắt theo xu hướng tiêu dùng để có sự chuẩn bị tốt.

Phát triển liên doanh, liên kết giữ các doanh nghiệp trong cùng ngành để tạo

nguồn vào ổn định và cùng thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lớn.49TÀI LIỆU THAM KHẢO1 TS. Bùi Lê Hà (2008) - Quản trị kinh doanh quốc tế - Nhà xuất bản Lao động - Xã

hội.

2 TS.Trần Trí Thành (2006) - Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu - Nhà xuất bản

Thống kê - Hà Nội.

3 Sinh viên Hoàng Thị Nga năm 2015 “ Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu mặt

hàng quần áo và bít tất của cơng ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng vào thị trường

Mỹ” ( luận văn tốt nghiệp- khoa Thương Mại Quốc Tế- Trường Đại học Thương

Mại)

4 Sinh viên Đào Minh Thủy năm 2014 “ Nâng cao hiệu quả xuất khẩu sản phẩm gỗ

của doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng” ( Luận văn tốt nghiệp, Viện Thương Mại và

Kinh Tế Quốc Tế- trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân).

5 Sinh viên Hoàng Anh Tuấn năm 2009 “ Nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng may mặc

của công ty May 10” (Luận văn tốt nghiệp, Viện Thương Mại và Kinh Tế Quốc Tếtrường Đại học Kinh Tế Quốc Dân).

6 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016, 2017, phòng kinh doanh,

cơng ty cổ phần xây dựng-XNK và hoàn thiện Ánh Dương

7 Báo cáo tài chính năm 2015, 2016, 2017, phòng Tài chính - Kế tốn, cơng ty cổ

phần xây dựng-XNK và hồn thiện Ánh Dương

8 Báo cáo thường niên năm 2015, 2016, 2017, công ty cổ phần xây dựng-XNK và

hoàn thiện Ánh Dương.TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI

KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúcTHƯ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNHọ và tên giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Duy Đạt

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế - ĐHTM

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Dung

Mã sinh viên: 14D130078

Lớp hành chính: K50E2

Tên đề tài: “Nâng cao hiệu quả xuất khẩu vật liệu xây dựng sang thị trường

Hàn Quốc của công ty cổ phần xây dựng-xuất nhập khẩu và hoàn thiện

Ánh Dương”

Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần xây dựng-xuất nhập khẩu và hồn thiện

Ánh Dương.

Sau q trình hướng dẫn, tơi có nhận xét về sinh viên Nguyễn Thị Dung

như sau:

1. Q trình thực hiện khóa luận

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Chất lượng của khóa luận

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Kết luậnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (53 trang)

×