1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY MAY LONG MÃ SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (345.74 KB, 49 trang )


 Nhiệm vụ của công ty:

- Thực hiện mua,sản xuất, bán bn, bán lẻ trong và ngồi nước nhằm đáp ứng

nhu cầu thị trường. Đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho khách hàng bất cứ khi nào,

nghiên cứu thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt nhất.

- Cung cấp việc làm cho nhân viên ; Thực hiện chế độ về lao động, hợp đồng lao

động, đào tạo khen thưởng, kỉ luật, chính sách cán bộ, tiền lương…

-Xây dựng kế hoach,nhiệm vụ và tổ chức hoạt động kinh doanh sản xuất của

doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của địa phương và cả nước.

-Bảo tồn và phát triển vốn, sử dụng có hiệu quả vốn được giao (Bao gồm tài sản

,vật tư hàng hóa, vốn bổ sung và các nguồn vốn khác) làm vốn sinh lợi. Được quyền

thay đổi cơ cấu vốn tài sản thực hiện cho việc phát triển sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt cơng tác thanh tra, kiểm tra ,đóng thuế và thực hiện các chính

sách pháp luật theo quy định của Nhà Nước.

3.1.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Long Mã

Bộ máy tổ chức của cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN LONG MÃ được mơ tả

bằng sơ đồ sau:Ban Giám đốcPhòng

Nhân sựPhòng Kế

tốnPhòng Kỹ thuật

xưởng-giải dây

chuyền mayPhòng Kế

hoạchPhòng xuất

nhập khẩuBộ phận sản xuấtSơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức của công ty cổ phần Long Mã

( Nguồn: phòng nhân sự của cơng ty)

19Cơng ty gồm 300 nhân viên quản lý và nhân viên sản xuất, mỗi một bộ phận

của công ty đảm nhận vai trò riêng và hộ trợ nhau trong việc sản xuất và xuất nhập

khẩu hàng dệt may:

 Bộ phận quản lý:

- Ban Giám Đốc: do Hội đồng quản trị bầu và miễn nhiệm , là người điều hành

sản xuất và kinh doanh của công ty, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của

hội đồng quản trị và đại hội cổ đơng.

-Phòng nhân sự: quản lý các vấn đề nhân sự như : tuyển dụng, lên kế hoach về

nhân sự

- Phòng kế tốn: gíup Giám đốc về lĩnh vực thống kê, kế tốn,tài chính, theo dõi

tình hình thực hiện kế hoạch, các chính sách,chế độ tài chính của cơng ty.

- Phòng kế hoạch: có chức năng tham mưu cho Giám đốc công ty trong công tác

xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, sản xuất, kinh doanh, tài chính trong công ty

để phát hiện, khai thác mọi tiềm năng cũng như khó khăn để cơng ty nâng cao năng

lực sản xuất,phối hợp với bộ phận nghiệp vụ để thực hiện.

- Phòng kỹ thuật xưởng - giải chuyền may : nghiên cứu chủ trương và biện pháp

kỹ thuật ngắn và dài hạn. Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào dây chuyền sản

xuất và hệ thống quản lý của cơng ty.

- Phòng Xuất nhập khẩu: có những chức năng tham mưu cho ban giám đốc trong

công tác, thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu theo quy định của Pháp luật,

cập nhập những thơng tin chính xác trên thị trường quốc tế, cũng như tâm lý, thị hiếu

và nhu cầu sản phẩm của người tiêu dùng ở thị trường đó.

 Bộ phận sản xuất:

Là bộ phận tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra sản phẩm

3.1.2. Tình hình xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc của

công ty cổ phần may Long Mã từ năm 2014-2016.

Phần lớn công ty Long Mã xuất khẩu hàng dệt may qua hình thức nhận được các

đơn đặt hàng từ các cơng ty nước ngồi và gia cơng chiếm hơn 80% doanh thu, còn lại

là gia cơng cho các hãng nội địa.

Trong khoảng thời gian từ 2014-2016 doanh thu từ hoạt động gia công không

ngừng tăng lên. Thị trường nước ngồi là thị trường gia cơng chủ yếu của cơng ty cổ

20phần Long Mã , trong đó các thị trường cụ thể là: Lào, Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài

Loan.

Biểu đồ 3.1 : Tỉ lệ phần trăm kim ngạch xuất khẩu trên các thị trường từ năm

2014 đến năm 2016Tỉ lệ phần trăm kim ngạch xuất khẩu trên các thị trường

120

100

80

60

40

20

0Năm 2014Năm 2015Năm 2016Trong đó doanh thu từ hoạt động xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hàn

Quốc luôn chiếm hơn 35% trong tổng doanh thu từ hoạt động xuất khẩu của công

ty.Mặc dù đứng sau Lào (là thị trường nhập khẩu hàng dệt may cao nhất của công ty

Long Mã) nhưng xét về tốc độ tăng trưởng thì Hàn Quốc lại cao hơn. Và Hàn Quốc

được nhận định là thị trường tiềm năng của công ty ,mà cơng ty sẽ có những định

hướng trong tương lai để xâm nhập sâu hơn , khai thác thị trường này trở thành thị

trường chính trong hoạt động xuất khẩu của công ty.

3.1.2.1 Quy mô và tốc độ tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu hàng dệt may

sang thị trường Hàn Quốc

Đối với công ty, Hàn Quốc là thị trường tiềm năng,có sức hút mạnh mẽ và tốc

độ tăng trưởng mạnh nhất trong thị trường xuất khẩu của cơng ty.Hòa chung với xu

hướng chung của ngành dệt may, Công ty may Long Mã đã gia tăng quy mơ của mình

về hàng dệt may sang thị trường này sau Hiệp định song phương Việt Nam-Hàn Quốc

có hiệu lực sau ngày 5/5/2015.Ta có số liệu về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường

Hàn Quốc qua bảng số liệu dưới đây:

21Bảng 3.1: Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc

Thị trườngNăm 2014

GT

(tỷ đồng)Năm 2015

GT

Tăng so

(tỷ đồng)với năm

trước (%)

+ 22,6 %Hàn Quốc13,717,7Tỉ trọng(%)35%37%Tổng KNXK39,20248,1Năm 2016

GT

Tăng so

(tỷ đồng)với năm25,5trước (%)

+ 30,6%42%

+ 22,7%60,75+ 26,3%(Nguồn: Phòng Kế tốn)

Có thể thấy, Hàn Quốc là thị trường tiềm năng có tốc độ tăng trưởng có xu hướng

tăng theo các năm trong giai đoạn 2014-2016.Năm 2014, Doanh thu từ xuất khẩu sản

phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc là 13,7 tỷ đồng chiếm 35% tổng doanh thu.

Năm 2015 tăng thêm 22,6% so với năm trước lên tới 17,7 tỷ đồng, chiếm 37% tổng

doanh thu của cơng ty. Sau khi Hiệp định song phương được kí kết giữa hai nước HànViệt, công ty may Long Mã đã gặp được thuận lợi khi xuất khẩu sản phẩm dệt may

sang thị trường này.Năm 2016, giá trị xuất khẩu chiếm 42% trong tổng doanh thu, tăng

hơn 30% giá trị so với năm trước.Đây là năm có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị

trường Hàn Quốc kể từ khi công ty được thành lập.

Đây là thị trường tiềm năng của công ty, bởi thương hiệu” made in Vietnam”

ngày càng được người Hàn ưa chuộng bởi chất lượng và giá thành sản phẩm. Bên cạnh

đó, yếu tố sản phẩm chất lượng đồng đều khiến công ty ngày càng trở nên nhận được

nhiều đơn đặt hàng của thị trường Hàn Quốc ngày càng nhiều.

3.1.2.2 So sánh kim ngạch từng nhóm hàng dệt may được xuất khẩu sang thị

trường Hàn Quốc

Hàng dệt may của công ty may Long Mã sang thị trường Hàn Quốc đáp ứng nhu

cầu của tẩng lớp bình dân tại thị trường này.Các sản phẩm chính của cơng ty xuất khẩu

sang thị trường Hàn Quốc đó là: áo sơ mi, áo Jacket, quần âu,đồng phục học sinh và

các loại khác như : đồ thể thao, đồng phục nhân viên…. Các mặt hàng này đơn

giản,giá rẻ nên được người dân có thu nhập thấp-trung bình lựa chọn nhiều.

22Cơ cấu mặt hàng dệt may của công ty sang thị trường Hàn Quốc được thể hiện

qua bảng số liệu sau:

Bảng 3.2 : Cơ cấu mặt hàng dệt may của công ty sang thị trường Hàn Quốc từ

năm 2014-2016

Mặt hàngNăm 2014

GT

Tỉ trọngNăm 2015

GT

Tỉ trọngNăm 2016

GT

Tỉ trọng(tỷ(%)(tỷ(%)(tỷ(%)đồng)

1,69

3,45

4,82

1,0414,4

29,3

40,1

8,8đồng)

2,34

4,12

6,61

1,9813,9

24,5

39,3

11,9đồng)

3,78

5,75

11,2

2,6714,8

22,5

43,9

10,5sinh

Các loại khác0,767,41,7510,42,18,3Tổng KNXK sang13,7610017,710025,5100Áo sơ mi

Áo Jacket

Quần âu

Đồng phụcthịtrườnghọcHànQuốc

(Nguồn: Phòng Kế tốn)

Từ bảng trên có thể thấy,quần âu là mặt hàng xuất khẩu chính của cơng ty sang

thị trường Hàn Quốc bởi mặt hàng này mẫu mã của nó khá đơn giản, khơng cầu kì cho

nên rất dễ may. Tỉ trọng của quần âu luôn chiếm khoảng 40% trong tổng số cơ cấu sản

phẩm dệt may của công ty sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016. Năm 2014,

chiếm 40,1% nhưng năm 2015 mặc dù giá trị xuất khẩu mặt hàng này tăng lên 6,61 tỷ

đồng nhưng tỉ trọng lại giảm một chút còn 39,3% bởi số lượng đơn đặt hàng gia công

và xuất khẩu trực tiếp của các mặt hàng khác nhiều hơn.Năm 2016, con số này lại tăng

trở lại lên 43,9 % trong tổng số cơ cầu mặt hàng.

Đứng ở vị trí số hai trong cơ cấu các sản phẩm dệt may xuất khẩu sang thị

trường Hàn Quốc là áo jacket. Hầu hết, công ty nhận xuất khẩu áo jacket theo các đơn

gia công từ Hàn Quốc còn xuất khẩu trực tiếp thì rất ít, cho nên việc xuất khẩu mặt

hàng này phụ thuốc rất lớn vào các đơn đăt hàng.Năm 2014, doanh thu từ áo jacket

sang Hàn Quốc chiếm 29,3% và giảm dần theo các năm: năm 2015 là 24,5% và 22,5%

năm 2016.23Áo sơ mi luôn chiếm tỷ trọng doanh thu khá ổn định nhất trong các mặt trong

tổng doanh thu xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc, chiếm khoảng

từ 14%-15% trong giai đoạn 2014-2015.

Đồng phục học sinh và các mặt hàng khác ( đồng phục nhân viên, đồ thể

thao…) cũng giống như áo jacket là công ty nhận gia công theo đơn hàng từ các công

ty Hàn Quốc và phục thuộc theo số lượng của đơn hàng này, công ty mới thực hiện sản

xuất. Năm 2014, doanh thu từ đồng phục học sinh 8,8% trong tổng doanh thu sản

phẩm dệt may sang Hàn Quốc.Tăng lên 11,9 % năm 2015 và giảm xuống 10,5% năm

2016. Các mặt hàng khác có tỷ trọng: 7,4% ; 10,4% ; 8,3% tương tự theo các năm

2014, 2015,2016.

3.2. Phân tích thực trạng nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm dệt

may của công ty Long Mã sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016 theo các

hệ thống chỉ tiêu đánh giá nâng cao sức cạnh tranh

3.2.1. Năng suất sản xuất

3.2.1.1 Khả năng chủ động nguồn nguyên liệu

Hầu như đa số nguồn nguyên phụ liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất sản

phẩm hàng dệt may của Công ty may Long Mã đều nhập khẩu nguồn nguyên vật liệu

từ nước ngoài đến 65% và tăng lên theo các năm, còn lại là nguồn cũng từ trong nước.

Nguyên nhân là nguồn cung vải trong nước chưa đáp ứng được số lượng và chất

lượng để sản xuất hàng dệt may theo đúng yêu cầu của khách hàng Hàn Quốc.Năm

2015, số lượng nhập khẩu vải chiếm 69% trong tổng số vải công ty dùng để sản xuất

sản phẩm dệt may cho các đơn hàng từ thị trường Hàn Quốc và tăng lên 73% năm

2016.Trong khi đó, số lượng vải nhập khẩu từ thị trường trong nước tuy có tăng lên

theo các năm : năm 2014 là 0,62 nghìn , năm 2015 là 0,8 nghìn và 0,86 nghìn năm

2016.Nhưng tỷ lệ phần trăm trong tổng số vải mà cơng ty sử dụng lại giảm dần.24Bảng 3.3 : Tình hình nhập vải để sản xuất sản phẩm hàng dệt may xuất khẩu

sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016. (Đơn vị: nghìn )

Tình hình Nhập hàng

Năm

2014

2015

2016nội địa

0,62

0,8

0,86NhậpTổng số nhậpkhẩu

1,14

1,76

2,341,76

2,56

3,2Sử dụngTỷ lệ sửdụng

1,754

99,8%

2,548

99,5%

3,18

99,4%

(Nguồn: Phòng Kế tốn)Có thể nhận thấy từ bảng trên, cùng với mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu

của Công ty may Long Mã trong giai đoạn 2014-2016 ,tình hình nhập khẩu vải đều

tăng mạnh. Năm 2014, cơng ty sử dụng 1,754 nghìn vải chiếm 99,8% số vải công ty

nhập để phục vụ cho sản xuất sản phẩm dệt may xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Con số này tiếp tục tăng lên trong những năm sau đó, bởi vì số lượng đơn đặt hàng từ

thị trường Hàn Quốc cũng tăng lên, do đó để đáp ứng đơn hàng công ty đã phải nhập

vải với số lượng nhiều hơn.Năm 2015 tăng 31% vải và 20% năm 2016 để phục vụ cho

quá trình sản xuất để xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc.

Mặc dù,tổng số lượng vải nhập và số lượng được sử dụng để phục vụ cho quá

trình sản xuất tăng lên nhưng tỷ lệ sử dụng lại giảm theo các năm: từ 99,8% năm 2014

giảm 0,03% năm 2015 và còn 99,4% năm 2016. Lý do là để phục vụ cho những lô

hàng lớn , công ty phải dự trữ một lượng nguyên vật liệu để phòng tránh những biến

động về giá trên các thị trường cung cấp nguồn vải, tránh sự phụ thuộc vào một thị

trường, tránh được những tình trạng khẩn cấp khi một đơn hàng lớn cần mà cơng ty lại

khơng có vải để sản xuất.

3.2.1.2 Quy mô và chất lượng nguồn lao động

Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất và xuất khẩu sản phẩm dệt may ngày càng

tăng cao của công ty Long Mã, công ty đã liên tục tuyển thêm nhân viên mới và không

ngừng đào tạo các nhân viên cũ để đào tạo và nâng cao tay nghề.Tổng lao động trong

công ty tăng lên 20 người vào năm 2015 và tăng 30 người lên 300 nhân công( bao gồm

nhân viên lao động và nhân viên quản lý) trong công ty năm 2016.25Bảng 3.4: Cơ cấu lao động của công ty cổ phần may Long Mã từ năm 2014-2016

(Đơn vị: lao động)

Năm

Trình độ lao động

Lao động phố thơng

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

TổngNăm 2014Năm 2015160

43

12

35

250168

43

14

43

270Năm 2016193

47

17

43

300

(Nguồn: Phòng Kế tốn)Số lượng lao động phổ thơng là lực lượng lao động chính của công ty, chiếm số

lượng lớn khoảng 70% tổng số lao động và tăng lên theo các năm. Bởi quy mô càng

lớn, số lượng lao động trực tiếp càng tăng thì mới làm tăng năng suất lao động.

Hầu hết các lao động có trình độ trung cấp là những nhân viên phụ trách về mảng

kỹ thuật của công ty. Bởi những người này tốt nghiệp từ những trường chuyên đào tạo

nghề, có kỹ năng chun mơn sâu về máy móc, các thiết bị, hệ thống phục vụ cho quá

trình sản xuất sản phẩm. Năm 2014, 2015 số lượng lao động có trình độ trung cấp là

43 người tăng lên 47 lao động vào năm 2016.Lao động có trình độ cao đẳng, đại học

thường là những nhân viên ở bậc quản lý, hoặc chuyên sâu về mảng phụ trách ở các

phòng, ban khác nhau. Số lượng các lao động trong nhóm này ít hơn so với các nhóm

khác, nhưng cũng tăng lên để đáp ứng các điều kiện mở rộng quy mô sản xuất của

công ty.

Không chỉ tuyển thêm nhân viên mới để đáp ứng mở rộng quy mô, tăng năng

suất sản xuất để xuất khẩu sản phẩm. Cơng ty còn đào tạo nhân viên cũ để nâng cao

tay nghề đối với các nhân viên trực tiếp sản xuất ra sản phẩm. Đối với nhân viên quản

lý, công ty đầu tư cho họ tham gia các khóa học chuyên sâu hơn để họ nắm thêm các

kỹ năng làm việc nhóm, cách nắm bắt tinh thần của đồng đội…Trong mảng nghiên

cứu thị trường xuất khẩu, công ty cử những nhân viên xuất sắc của mình sang trực tiếp

bên đó, đặc biệt là Hàn Quốc sang đó để nghiên cứu rõ hơn, sâu hơn về khả năng,

phong tục, tập quán tiêu dùng các sản phẩm dệt may của người Hàn Quốc.

3.2.1.3 Trình độ công nghệ và quy mô sản xuất26Thị trường Hàn Quốc là thị trường tiềm năng, các khách hàng tại quốc gia này rất

chú trọng đến chất lượng sản phẩm.Để mở rộng quy mô sản xuất và tăng năng suất sản

xuất, công ty không chỉ chủ động nguồn nguyên vật liệu, đào tạo chất lượng nguồn lao

động mà còn đầu tư vào trình độ cơng nghệ.

Hằng năm, cơng ty cũng đầu tư mua thêm máy móc , trang thiết bị mới với công

nghệ hiện đại để sử dụng trong việc sản xuất và quản lý thuận tiện hơn, giảm bớt chi

phí nhân công, tăng năng suất lao động, giảm bớt các khâu thực hiện ,…,máy móc sẽ

tự động thực hiện các chức năng này, đem lại hiệu quả cao hơn so với các phương

pháp thủ cơng.Hầu hết các máy móc, trang thiết bị công nghệ trong công ty đều được

nhập khẩu hơn 60% ở thị trường nước ngồi, trong đó có Nhật Bản,Trung Quốc .

Các máy móc , thiết bị dùng trong việc sản xuất của công ty khi xuất khẩu hàng

hóa là : máy trải vải, máy kiểm tra vải, máy hút hơi là, máy san chỉ, máy cắt vải, máy

hút chỉ, máy dập cúc,…Trong quá trình bảo quản nguyên vật liệu và bảo quản thành

phẩm trước khi được bán ra thị trường, công ty cũng rất chú trọng đến khâu này để

mang đến cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất. Các hệ thống như

hệ thống ánh sáng, hệ thống làm mát được được kiểm tra định kì, và được cơng ty cải

thiện, nâng cao các hệ thống này. Về quản lý, trang các thiết bị về hệ thống thông tin

dùng để cập nhập các dữ liệu của máy móc, cơng ty ln đổi mới và sử dụng các hệ

thống hiện đại .

3.2.2 Doanh thu và Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp

Bảng 3.5 : Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường

Hàn Quốc của công ty trong giai đoạn năm 2014-2016.

Năm

Doanh thu

Hàn Quốc

Tổng doanh thu2014201513,28 tỷ đồng

52,5 tỷ đồng20,1 tỷ đồng

68,7 tỷ đồng272016

29,4 tỷ đồng

83,6 tỷ đồng

(Nguổn: Phòng Kế toán)Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu hàng dệt may sang Hàn Quốc ngày càng tăng

theo các năm: Năm 2014, đạt 13,28 tỷ đồng chiếm 25,3% tổng doanh thu của công ty.

Năm 2015 tăng lên 20,1 và 2016 tăng lên 29,4 tỷ đồng chiếm 35 % tổng doanh thu.

Biểu đồ 3.2 : So sánh doanh thu từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm dệt may sang

thị trường Hàn Quốc với tổng doanh thu của công ty trong giai đoạn năm 20142016

83.690

8068.770

52.560

50

4029.430

2020.1

13.2810

0Năm 2014Năm 2015

Hàn QuốcNăm 2016

Column1Về tỷ suất lợi nhuận của cơng ty, cơng ty tính tỷ suất lợi nhuận theo vốn bán hàng

trên doanh thu thuần của công ty.

Bảng 3.6 : Tỷ suất lợi nhuận của Công ty may Long Mã qua hoạt động xuất khẩu

sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016.

Năm

Chỉ tiêu

Lợi nhuận

Doanh thu

Tỷ suất lợi nhuậnNăm 2014Năm 201512,53 tỷ đồng

13,28 tỷ đồng

94,3%Năm 201618,98 tỷ đồng

27,85 tỷ đồng

20,1 tỷ đồng

29,4 tỷ đồng

94,4%

94,7%

(Nguồn: Phòng Kế tốn )Tỷ suất lợi nhuận của cơng ty tương đối ổn định trong giai đoạn từ năm 20142016, giữ ở mức khoảng hơn 94 % trong cả 3 năm: Năm 2014 là 94,3% tăng lên 0,01

năm 2015 và đến 2016 là 94,7%. Điều này chứng tỏ lợi nhuận và doanh thu từ hoạt

động xuất khẩu sản phẩm dệt may sang Hàn Quốc là khá cân bằng.

3.2.3 Thị phần và khả năng mở rộng thị phần

28Công ty may Long Mã tuy là chỉ chiếm thị phần nhỏ trong tổng doanh thu xuất

khẩu sản phẩm dệt may của nước ta sang thị trường Hàn Quốc. Tuy chỉ là một phần

nhỏ, nhưng công ty may Long Mã lại chiếm thị phần tương đối ổn định.

Bảng 3.7 : Thị phần của doanh thu từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm dệt may của

công ty may Long Mã so với tổng doanh thu xuất khẩu sản phẩm dệt may sang

thị trường Hàn Quốc của cả nước từ năm 2014 đến 2016.

Năm

Chỉ tiêu

Thị phần ()Năm 2014Năm 20152,8%2,63%Năm 2016

2,71%

(Nguồn: Phòng Kế tốn)Từ năm 2014 đến 2016, thị phần của Công ty may Long Mã trong tổng số doanh

thu từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc, khá ổn định,

tuy năm 2015 và 2016 có sự giảm đi nhưng con số khơng đáng kể.Sở dĩ có sự giảm đi

này là do năm 2015, Hiệp định song phương giữa hai nước Việt Nam –Hàn Quốc được

kí kết và có hiệu lực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam ,trong đó có ngành

dệt may cho nên doanh thu từ hoạt động xuất khẩu hàng dệt may sang Hàn Quốc của

nước ta lớn hơn rất nhiều.

Cùng với sự hội nhập kinh tế mang xu hướng tồn cầu đang phát triển thơng qua

các Hiệp định được ký kết tạo nhiều sự hết sức thuận lợi khi xuất khẩu sản phẩm dệt

may của Công ty may Long Mã sang Hàn Quốc.Trong tương lai, công ty sẽ phấn đấu

tăng thị phần tại quốc gia này bằng các không ngừng nỗ lực đầu tư công nghệ sản xuất,

chuyển dần sang phương thức sản xuất đem lại giá trị gia tăng cao hơn.

3.2.4 Khả năng thích ứng của công ty Long Mã trên thị trường Hàn Quốc

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty với nhau ,các doanh

nghiệp may trong nước và các doanh nghiệp may nước ngoài khi xuất khẩu sản phẩm

dệt may sang thị trường Hàn Quốc, bản thân Công ty may Long Mã phải vượt qua

những thách thức này để ngày càng trưởng thành trên thương trường. Hội nhập chính

được xem như làn gió mới đối với các doanh nghiệp có điều kiện thích nghi tốt, ngược

lại đối với doanh nghiệp ngại thay đổi thì đây chính là những trận cuồng phong, bão tố

và sẽ gặp phải nguy cơ bị thơn tính. Khi Hiệp định song phương giữa Việt Nam –Hàn

Quốc được kí kết vào năm 2015, tạo ra những thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh

doanh sản phẩm dệt may, nhưng cũng gây ra những áp lực cho họ đặc biệt là các điều

29Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (49 trang)

×