1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đánh giá về thực trạng nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm dệt may của công ty Long Mã sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016

3 Đánh giá về thực trạng nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm dệt may của công ty Long Mã sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhỏ và vừa của Hàn Quốc là đối tác mà công ty hướng tới trong những bước đi đầu

tiên để tiếp cận thị trường này.

- Để nâng cao sức cạnh tranh của hàng dệt may ,công ty đã chủ động tìm kiếm

nguồn nguyên vật liệu trong nước để nâng cao tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm nhằm hạ giá

thành sản phẩm và thu hút các nước nhập khẩu Hàn Quốc đến với công ty.

- Về chất lượng sản phẩm, công ty đã chú trọng lựa chọn những đơn vị sản xuất

có uy tín,có khả năng để khẳng định chất lượng sản phẩm dệt may của mình, giám sát

các đơn vị sản xuất hàng dệt may xuất khẩu cho công ty.

- Giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới ,đó là quan điểm của cơng

ty, cơng ty đã thực hiện thanh toán hấp dẫn như: thanh toán chả chậm,thanh tốn theo

từng điều kiện lơ hàng nhưng có ràng buộc, thanh toán T/T.

- Khi nghiên cứu về thị trường Hàn Quốc , công ty đã thành lập xúc tiến và phát

triền thị trường ,chịu khó nắm bắt thơng tin từ nhiều nguồn khác nhau như ấn phẩm

quốc tế, từ mạng, từ phòng Thương Mại và Cơng Nghiệp Việt Nam, từ Hiệp hội dệt

may Việt Nam nhằm đưa ra quyết định đúng đắn về nhu cầu của khách hàng tại thị

trường Hàn Quốc.

-Về trình độ của nguồn nhân lực: Cơng ty đã tổ chức các khóa học Hàn Quốc để

đào tạo kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn cho người lao động khi thực hiện cơng

việc của mình.

2.3.2 Khó khăn

Mặc dù cố gắng đẩy mạnh việc xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc nhưng công

ty vẫn không tránh khỏi những vướng mắc, những tồn tại. Những tồn tại của công ty

được thể hiện dưới những điểm sau:

- Công ty đã chịu khó khai thác thêm nhiều mặt hàng nhưng mặt hàng khác vẫn

chiếm giá trị không cao , các mặt hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc chủ lực là áo jacket 2

lớp, áo sơ mi và quần áo có kiểu dáng đơn giản.

- Chất lượng sản phẩm của công ty chưa nâng cao rõ rệt.Sau việc vải bị phai màu

khi thực hiện hợp đồng với một số công ty bên Hàn Quốc hay lô hàng áo sơ mi cho đối

tác Lào may không đúng quy cách, công ty đã chú trọng trong việc kiểm tra chất lượng

vải và chất lượng may trước khi xuất khẩu để hạn chế những sai sót về mặt chất lượng

sản phẩm.Tuy nhiên, vải trong nước chưa đạt yêu cầu cho hàng dệt may nên cơ hội

31khai thác nguồn nguyên vật liệu nội địa chưa gây được uy tín với các khách hàng nước

ngồi, mà chất lượng sản phẩm may phụ thuộc nhiều vào chất lượng của vải.

- Công tác thiết kế sản phẩm may mặc còn kém. Các sản phẩm này thường rất

đơn giản và khơng mang tính thời trang cao . Phần lớn các mẫu mã cho sản phẩm mà

công ty thường áp dụng là những mẫu mã của nước ngồi. Vì vậy, cơng ty chưa có

được sản phẩm độc đáo thu hút khách hàng.

- Cơng tác nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng chưa đạt hiệu quả.Các

thông tin về thị trường Hàn Quốc chủ yếu là thông tin thứ cấp nên độ chính xác của

các đánh giá về các thị trường này cho mặt hàng của công ty cũng như các yếu tố bị

ảnh hưởng là không cao.Công ty bị động trong việc tìm kiếm khách hàng, thường thì

khách hàng tìm đến Cơng ty trước.

- Cơng tác xúc tiến và quảng bá sản phẩm ,hình ảnh chưa được đẩy mạnh.

- Tuy đã tổ chức các khóa đào tạo nhân lực về thị trường Hàn Quốc nhưng những

cán bộ thực sự có kiến thức am hiêu về thị trường này thì không nhiều, các kiến thức

chuyên môn về các thủ tục xuất nhập khẩu cũng hạn chế.

- Điều kiện vật chất và quy mô của công ty chưa đáp ứng được những lô hàng

lớn.

2.3.3 Nguyên nhân

Tất cả các tồn tại đều bắt nguồn từ những nguyên nhân sau:

- Công ty chưa kiểm soát được các yếu tố liên quan đến cung sản phẩm như quy

mô sản xuất, chất lượng sản phẩm…

- Thiếu thốn là vấn đề mà công ty luôn gặp phải,nó hạn chế trong việc đầu tư của

cơng ty cho hoạt động nghiên cứu thị trường và xúc tiến , quảng bá sản phẩm, hình ảnh

của cơng ty.Vì thế, cơng ty khơng thể tổ chức thường xun đồn cán bộ sang kiểm

tra, tìm hiểu thị trường Hàn Quốc hay thường xun tham gia các hội chợ vì các chi

phí này khá lớn.

- Ngoài ra, thiếu thốn cho việc đầu tư công nghệ , nhân lực để đáp ứng cho

những lô hàng lớn gặp khó khăn.

Cơng ty là một doanh nghiệp thuộc ngành dệt may và nằm trong hệ thống kinh

tế-xã hội của đất nước cho nên ngoài những nguyên nhân chủ quan trên ,cơng ty còn32chịu những ảnh hưởng khách quan của ngành dệt may và các chính sách của nhà nước.

Đó là:

Thứ nhất, Đối với các doanh nghiệp dệt may nói chung và các cơng ty xuất nhập

khẩu dệt may nói riêng thì vấn đề ngun phụ liệu cho ngành dệt may xuất khẩu thì

đang là vấn đề cấp thiết ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm.Nguồn

nguyên phụ liệu trong nước chưa đáp ứng được cho doanh nghiệp dệt may cả về số

lượng và chất lượng.

Thứ hai, Sự lạc hậu của cơng nghệ trong tồn ngành may làm ảnh hưởng mạnh

đến năng suất và chất lượng sản phẩm dệt may.

Thứ ba , Nguồn nhân lực ngành dệt may đang thiếu nhiều cả về lao động có

chuyên mơn cao và những lao động trực tiếp có tay nghề cao .Nếu cơng ty thiếu thì

phải tuyển dụng nhưng để có lao động phục vụ trong cơng tác tuyển dụng thì cơng ty

cần có sự đầu tư của Nhà Nước và đào tạo nhân lực cho ngành dệt may.

Thứ tư, Nguồn cung vốn cho ngành dệt may chưa phong phú ,chưa có sự ưu đãi

nào đáng kể.

Thứ năm, Nhà Nước chưa chú trọng giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong

ngành dệt may trong công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường và xúc tiến quảng bá sản

phẩm.

Thứ sáu, Các ưu đãi về thuế quan cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may

chưa thực sự thi hành ở cấp dưới ,nếu có cơ hội thì hải quan sẽ áp mức thuế cao hơn

.Bên cạnh đó, các thủ tục hải quan còn khá phức tạp gây khó khăn cho việc xuất khẩu

hàng dệt may.

Với những nguyên nhân chủ quan và khách quan trên ,cơng ty cần có những biện

pháp để giải quyết các vấn đề nằm trong khả năng của mình và cần có những kiến nghị

với Cơ Quan Nhà Nước nhằm tạo ra hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi nhất cho

việc xuất khẩu đạt hiệu quả cao. Phần này sẽ được trình bày ở chương IV của luận văn.

CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH

SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LONG MÃ TRÊN THỊ

TRƯỜNG HÀN QUỐC TRONG NHỮNG NĂM334.1.Xây dựng chiến lược nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm dệt

may sang thị trường Hàn Quốc của công ty cổ phần Long Mã từ 2018-2023.

4.1. 1.Quan điểm phát triển

Công ty may Long Mã đã xây dựng chiến lược nâng cao sức cạnh tranh xuất

khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc dựa trên những quan điểm sau:

- Một là, Xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp với quan điểm phát triển,

mục tiêu của cơng ty. Đồng thời, có những giải pháp để khắc phục những tình huống

xấu có thể xảy ra với công ty.

- Hai là, Phát triển công ty thành cơng ty có quy mơ lớn trong ngành dệt may

trong nước.Tích cực và chủ động hội nhập kinh tế thế giới dựa trên năng lực cạnh

tranh vững chắc của mình.

- Ba là, Phát triển với mục tiêu chất lượng, hiệu quả, ổn định. Phấn đấu nâng cao

thu nhập cho người lao động.

- Bốn là, Hiện đại hóa cơ sở ,vật chất,kĩ thuật .Đặc biệt là ứng dụng tin học trong

cơng tác quản lý ,tìm kiếm thơng tin và khách hàng.

4.1.2 Mục tiêu phát triển của công ty

Tất cả quan điểm trên đều nhằm vào mục tiêu tổng quát của công ty là” Nâng cao

sức cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may của công ty đem lại lợi doanh thu cho cơng ty.

Đồng thời tạo lợi ích cho xã hội, tạo điều kiện làm việc cũng như môi trường tốt cho

tồn bộ nhân viên trong cơng ty.” Những mục tiêu cụ thể được xây dựng về tốc độ

tăng trưởng của xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc như sau:

Công ty Long Mã xây dựng chiến lược phát triển nâng cao sức cạnh tranh xuất

khẩu hàng dệt may của công ty theo từng giai đoan cụ thể để có thể đạt được mục tiêu

của cơng ty và có những giải pháp cụ thể phòng tránh những trường hợp xấu xảy

ra.Công ty Long Mã chia thành 2 giai đoạn: năm 2018-2020 và năm 2021-2023 để

thực hiện mục tiêu của mình.Mục tiêu cụ thể về tăng tốc độ tăng trưởng sản xuất và

xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc này là :

Bảng 4.1: Mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng dệt may trong giai đoạn từ

2018-2023

Tốc độ tăng trưởng

Tăng trưởng sản xuất hàngGiai đoạn 2018-2020

14-15%

34Giai đoạn 2021-2023

16-18%năm

Tăng trưởng xuất khẩu15%20%10%12-15%hàng năm

Tăng trưởng xuất khẩu

sang thị trường Hàn Quốc

hàng năm

Giai đoạn từ năm 2018-2020, sẽ là giai đoạn nền tảng giúp giai đoạn năm 20212023 phát triển với tốc độ nhanh hơn. Tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm dệt may sang

thị trường Hàn Quốc sẽ tăng lên 10% trong giai đoạn năm 2018-2020 và sau đó cơng

ty sẽ đẩy mạnh hơn vào giai đoạn 3 năm sau đó với mức 16-18%/ năm.

4.1.3.Định hướng phát triển

Trong việc nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hàn

Quốc, Cơng ty may Long Mã đã có 3 định hướng phát triển:

Một là , định hướng phát triển sản phẩm : Nâng cao chất lượng theo các tiêu

chuẩn quốc tế ,tạo sự khác biệt cho các sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh trong

ngành và cạnh tranh xuất khẩu với các công ty dệt may khác trên thị trường trong và

ngoài nước, từng bước xây dựng thương hiệu .

Hai là, đầu tư cho sản xuất : Xây dựng một hệ thống sản xuất ,cung ứng hiện đại

từ quá trình đầu vào là nguồn nguyên vật liệu, hệ thống dự trữ nguồn nguyên vât liệu,

quá trình thiết kế, sản xuất sản phẩm , quá trình lưu kho sản phẩm cho đến quá trình

xuất khẩu sản phẩm dệt may.

Ba là,bảo vệ mơi trường : Định hướng này nhằm mục đích phát triển toàn bộ việc

nâng cao xuất khẩu hàng dệt may một các tồn diện, cơng ty khơng chỉ chú trọng việc

nâng cao xuất khẩu hàng dệt may đem lại lợi nhuận cho cơng ty mà mang lại lợi ích

cho đất nước .Bảo vệ môi trường tuân theo các yêu cầu,quy định của các tiêu chuẩn

quốc tế nhưng ISO 14000, các quy định trong luật pháp nước nhà, đẩy mạnh việc áp

dụng công nghệ mới trong sản xuất theo hướng thân thiện và quan trọng hơn là đáp

ứng các rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc.

4.2.Một số giải pháp giúp thúc đẩy năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt

may của công ty sang thị trường Hàn Quốc.35Hàn Quốc là thị trường trọng điểm của công ty mà công ty muốn hướng tới phát

triển thị trường của mình.Vậy để nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may

sang thị trường Hàn Quốc ,cơng ty cần có những biện pháp để tháo gỡ những khó khăn

,tồn tại và khai thác những cơ hội mà thị trường này mang lại.

4.2.1 Tập trung phát triển nguồn nhân lực

Nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất

khẩu vào thị trường.Trong thực tế, Công ty may Long Mã thiếu những cán bộ am hiểu

về thị trường Hàn Quốc, các nhà thiết kế giỏi,các nhân viên tiếp thị và bán hàng.Do

đó, cơng ty cần phải đầu tư vào nguồn nhân lực để có thể đẩy mạnh hoạt động kinh

doanh xuất khẩu của mình trên thị trường này.Cơng ty cần đầu tư vào nguồn nhân lực

bằng con đường đào tạo và phát triển nhân lực.

Công ty cần phải kết hợp với các trường đại học, Bộ Thương Mại với các ngành

có liên quan tổ chức các khóa học tìm hiểu về thị trường Hàn Quốc cho các sản phẩm

dệt may.Về lâu dài, công ty cần phải đưa các cán bộ đi học tại thị trường Hàn Quốc để

có thể hiểu biết về thị trường Hàn Quốc như họ là người dân đó.Như vậy, ngồi những

điều họ học qua sách báo, họ sẽ học được thêm những kinh nghiệm , kiến thức từ thực

tế sẽ là hành trang giúp họ tự tin đàm phán với những nhà kinh doanh Hàn Quốc.Và

trong quá trình cử họ đi đào tạo , cơng ty có thể kết hợp việc học tập của họ với việc

thu thập thêm thông tin về xu hướng tiêu dùng, các mẫu mã ,chiến lược cạnh tranh mà

đối thủ áp dụng.

Tuyển dụng và đào tạo nhân viên thêm các kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập

khẩu, marketing quốc tế, ngoại ngữ để bổ sung vào đội ngũ nhân viên của công ty.

Tuyển dụng nhân viên thiết kế giỏi để đẩy mạnh công tác thiết kế.Kết hợp với

việc đào tạo lại đội ngũ nhân viên thiết kế của công ty. Công ty cần đầu tư, khuyến

khích nhân viên của mình tham gia các khóa học để nâng cao trình độ chun

mơn,trình độ ngoại ngữ,…của mình.

4.2.2 Có sự chủ động về nguồn ngun vật liệu và đầu tư các trang thiết bị

hiện đại phục vụ cho quá trình sản xuất.

Việc chủ động tìm nguồn nguyên liệu tới từ các đối tác khác sẽ góp phần làm đa

dạng nguồn nguyên vật liệu, tránh sự lệ thuộc vào nguồn cung từ một thị trường.

Doanh nghiệp sớm chủ động nguồn ngun liệu sẽ nhanh chóng hồn thiện quy trình

36sản xuất kinh doanh, hướng tới sự phát triển kinh tế bền vững dù cả trong những bối

cảnh khó khăn.Cơng ty chủ động nguồn ngun vật liệu để đáp ứng những lô hàng

theo yêu cầu của bên nhập khẩu về số lượng lớn, cũng nhưng về lượng…Bên cạnh đó,

cơng ty có thể tránh được những rủi ro khơng đáng có trong q trình sản xuất và kinh

doanh của doanh nghiệp.

Đầu tư các trang thiết bị máy móc sản xuất hàng dệt may là một trong những

yếu tố quan trọng trong các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may

của công ty.Việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại giúp công ty gia tăng năng suất lao

động , sản xuất sản phẩm với chất lượng đồng đều, giảm các chi phí nhân cơng và các

chi phí khác. Cùng với việc đầu tư máy móc trong sản xuất ,công ty cũng nên đầu tư

hệ thống máy tính và hệ thống phần mềm quản lý , nhằm quản lý nhân viên và sản

phẩm một cách hiệu quả nhất.

4.2.3 Tăng cường hoạt động xúc tiến thương

Khách hàng chỉ biết tới công ty khi họ được được thấy nó và trực tiếp thử

nghiệm nó, và rồi họ sẽ tin tưởng và dùng lại sản phẩm của công ty trong những lần

tiếp theo.Vì thế, cơng ty cần giới thiệu sản phẩm của mình đến khách hàng , với người

tiêu dùng thông qua việc xúc tiến , quảng bá về sản phẩm, hình ảnh của Cơng ty.Các

biện pháp đẩy mạnh cho cơng tác này là:

- Tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm để giới thiệu sản phẩm, hình ảnh của

Công ty tới khách hàng .

- Cho ra các catalogue về sản phẩm của công ty với các sản phẩm độc đáo mang

tính thời trang tạo ấn tượng với khách hàng.

- Một số biện pháp khác để marketing cho thương hiệu của công ty là thông qua

quảng cáo.Công ty có thể sử dụng các hình thức quảng cáo khác nhau như: quảng cáo

qua báo chí, ấn phẩm,áp phích… hay quảng cáo trên truyền hình hoặc có thể kết hợp

các phương thức này với nhau để mang lại hiệu quả hơn.

4.3.4 Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào q trình sản xuất và quản lý

Cơng ty áp dụng hiệu quả khoa học công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất

điều này sẽ mang lại chất lượng sản phẩm đồng đều và tốt hơn, đáp ứng nhu cầu khách

hàng. Bên cạnh này việc áp dụng các máy móc, thiết bị hiện đại sẽ làm giảm bớt các

nguồn nhân lực tham gia vào q trình sản xuất, giúp cơng ty tiết kiệm chi phí trả

37lương cho cơng nhân.Ngồi ra, các hệ thống phần mềm và thiết bị quản lý, sẽ giúp ban

quản lý của cơng ty có thể giám sát cơng nhân lao động trong q trình sản xuất ra sản

phẩm. Đồng thời, có thể kiểm sốt chất lượng sản phẩm một các tốt, tránh sự mắc lỗi .

4.3.5 Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân viên

Để thúc đầy nhân viên làm việc một cách có hiệu quả nhằm tăng năng suất lao

động và chất lượng sản phẩm,công ty cần chú trọng đến việc xây dựng chính sách về

lương, thưởng hấp dẫn theo chính sách và luật lao động của Nhà Nước đặt ra , cùng

với việc tạo điều kiện môi trường làm việc tốt cho nhân viên. Bên cạnh đó, cơng ty cần

quan tâm đến đời sống và chăm lo cho cuộc sống của họ, điều này sẽ giúp các cơng

nhân sẽ trung thành với cơng ty, tình trạng nghỉ việc làm công ty mất nhiều công sức

đào tạo cho nhân viên mới.

Cơng ty cần có những chính sách đãi ngộ cho nhân viên như thăng chức, thăng

các bậc lương ,thưởng…. cho nhân viên nhằm thu hút và giữ chân những nhân tài.

4.3. Một số kiến nghị đối với chính phủ và các bộ ,ngành liên quan

4.3.1.Đối với các Hiệp Hội,Phòng thương mại và cơng nghiệp Việt Nam

3.3.1.1 Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thị trường Hàn Quốc

Sự hỗ trợ từ các Phòng, Ban ngành dệt may cho các doanh nghiệp trong công tác

này được thể hiện qua công tác xúc tiến thương mại:

- Bộ Thương mại nên tăng cường tổ chức hoặc liên hệ cho các doanh nghiệp

ngành dệt may tham gia các hội chợ chuyên ngành dệt may ,hội chợ hàng tiêu dùng tại

Hàn Quốc và hỗ trợ một phần chi phí cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ.

- Thương vụ Việt Nam ở Hàn Quốc chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chung

về thị trường Hàn Quốc như quy mô,tốc độ tăng trưởng, xu hướng tiêu dùng ,sức

mua… của ngành dệt may và các thơng tin về đối thủ cạnh tranh nước ngồi hay quan

trọng hơn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may là thông tin về các nhà

nhập khẩu Hàn Quốc.

- Các Hiệp Hội,Phòng thương mại và cơng nghiệp Việt Nam cùng với các cơ

quan Chính Phủ sẽ là cầu nối cho các doanh nghiệp xuất khẩu ngành dệt may Việt

Nam với các nhà nhập khẩu Hàn Quốc có nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may Việt

Nam.Việc gắn kết này sẽ giúp các doanh nghiệp hàng dệt may Việt Nam giảm được38các chi phí tìm kiếm khách hàng và có được thông tin xác thực về nhu cầu nhập khẩu

hàng của các nhập khẩu Hàn Quốc.

3.3.1.2 Phối hợp thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân

lực

Nguồn nhân lực cho ngành dệt may Việt Nam còn yếu và thiếu cả đội ngũ lao

động có trình độ cao và cả đội ngũ lao động trực tiếp.

Với đội ngũ lao động có trình độ cao ,ngành dệt may thiếu những thiết kế

chun nghiệp có trình độ cao, có khả năng tạo ra những mẫu mã phù hợp với những

yêu cầu của khách hàng ; thiếu đội ngũ cán bộ quản lý tốt, thậm chí thiếu cả những cán

bộ có kiến thức am hiểu về thị trường Hàn Quốc.

Với đội ngũ lao động trực tiếp, theo như đánh giá của các chuyên gia nước

ngoài, khả năng sử dụng thiết bị của công nhân may Việt Nam chỉ đạt hiệu suất ở mức

75-80% trong khi đó ở các nước phát triển là 90%.Cho nên, các Ban, Hiệp Hội trong

ngành dệt may cần đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ thiết kê, quản lý và

đội ngũ nhân viên kinh doanh am hiểu thị trường Hàn Quốc, thông qua việc :

- Liên kết với các trường đại học có chuyên ngành về mỹ thuật, thiết kế thời

trang, kinh doanh, đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu,…

- Tạo điều kiện cho các sinh viên của các trường đại học này có điều kiện xúc

thực tế để rèn luyện kinh nghiệm thực tế ngay còn khi là sinh viên.

-Tổ chức các buổi trình diễn thời trang, các hội thảo về thị trường may mặc Hàn

Quốc, và tổ chức các cuộc thi kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu… để có thể chọn

những nhân tài phục vụ cho đất nước.

Còn đối với đội ngũ lao động trực tiếp thì các Ban , Ngành, Hiệp Hội ngành dệt

may cần liên kết với các trường đào tạo công nhân may mặc nhằm tiêu chuẩn hóa các

thao tác và từ đó nâng cao năng suất lao động.3.3.2.Kiến nghị chính phủ và các bộ ngành, liên quan

3.3.2.1 Hoàn thiện hệ thống luật pháp39Thuế quan sẽ tác động đến giá cả hàng hóa và khả năng cạnh tranh của sản

phẩm thị trường.Để giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh ,Nhà Nước cần có

những chính sách ưu đãi về thuế quan.

Giảm thuế là biện pháp mà các cơng ty mong đợi nhất ở chính sách thuế.Ngành

dệt may là ngành phải nhập khẩu với số lượng lớn nguồn nguyên vật liệu từ nước

ngoài để sản xuất hàng may mặc trong nước cho nên Nhà Nước nên giảm thuế nhập

khẩu cho các nguyên vật liệu để phục vụ cho q trình sản xuất hàng dệt may.

Nhà Nước cần có các văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp về việc thực thi luật

thuế hay thông báo cho các doanh nghiệp khi có sự thay đổi.

Hồn thiện các quy định về thuế giúp các doanh nghiệp về thuế dễ dàng khai

thuế và nộp thuế.

Ngồi các chính sách trên, Nhà Nước cần cải cách các thủ tục Hải Quan theo

hướng đơn giản hóa nhằm tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng

hóa sang nước ngồi.

Xây dựng chế độ quản lý hạn ngạch minh bạch tránh tình trạng mua bán chuyển

nhượng hạn ngạch trái phép,có kế hoạch phân bổ hạn ngạch sớm để giúp các doanh

nghiệp có định hướng khi sản xuất hàng xuất khẩu vào thị trường này ,giảm phí hạn

ngạch giúp các doanh nghiệp giảm thêm được khoản chi phí.

3.3.2.2 Hồn thiện chính sách tín dụng

Vốn là nguồn lực hạn chế của các công ty khi muốn mở rộng hoạt động kinh

doanh của mình.Nhà Nước cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn được dễ

dàng và được ưu đãi thông qua:

- Phát triển hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng trong nước và nước ngồi để

tạo nguồn cung phong phú.

- Nới lỏng các quy định về vay vốn như tỷ lệ thế chấp, ký quỹ…Đồng thời,có

các ưu đãi về lãi suất để khuyến khích các công ty vay vốn để kinh doanh, mở rộng

quy mô sản xuất.

-Thu hút nguồn vốn nước ngồi thơng qua thu hút đầu tư trực tiếp và gián tiếp

cho ngành dệt may.

KẾT LUẬN40Như vậy có thể khẳng định thị trường Hàn Quốc là một thị trường rộng lớn và

đầy tiềm năng, có nhu cầu rất phong phú và đa dạng về sản phẩm dệt may, do đó để

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và không ngừng phát triển lớn mạnh hơn nữa,

thì mục tiêu xâm nhập, đứng vững và dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường

Hàn Quốc là nhiệm vụ tất yếu đối với công ty cố phần may Long Mã trong thời gian

tới. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay mối quan hệ Việt-Hàn đang trở nên ngày

càng tốt đẹp đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại của hai nước cũng

như hoạt động xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc . Song bên cạnh

đó vẫn còn khơng ít khó khăn mà cơng ty phải đối mặt khi thâm nhập vào thị trường

khó tính và sức cạnh tranh hết sức gay gắt cả về phạm vi lẫn mức độ .Do vậy, để tồn

tại và phát triển trên thị trường Hàn Quốc, công ty cần không ngừng nỗ lực đổi mới ,

tận dụng những cơ hội tiềm năng vốn có của mình mới có thể nâng cao sức cạnh tranh

sản phẩm của công ty trên thị trường này.

Với đề tài này, tác giả mong muốn các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ phát

triển mạnh hơn nữa. Và với Công ty may Long Mã, tác giả mong rằng với một số giải

pháp được đề ra có thể giúp công ty phát triển mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu và ngày

càng củng cố được uy tín, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường Hàn Quốc và các thị

trường khác.41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đánh giá về thực trạng nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm dệt may của công ty Long Mã sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×