1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Chương 4: ĐINH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN TOÀN CẦU (WWT)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (289.8 KB, 56 trang )


quản lý tinh thông nghiệp vụ, nắm chắc pháp luật, hiểu sâu các điều ước quốc tế hàng

hải. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật được thực hiện bằng nhiều biện pháp:

Đào tạo mới và đào tạo tại các cơ sở đào tạo của ngành, tại các trường trung học và đại

học trong và ngoài nước.

Tăng cường thu hút vốn đầu tư: huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội của

CB- CNV bằng nhiều hình thức như vay, mua cổ phần, vốn liên doanh với nước ngoài

để nâng cấp, đầu tư mới kho bãi, phương tiện vận tải, trang thiết bị bốc dỡ hàng hóa,

thơng tin liên lạc…

4.1.2 Kế hoạch phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường

biển của cơng ty TNHH thương mại vận chuyển Toàn Cầu.

- Mở rộng mối quan hệ giao dịch đối ngoại với các tổ chức giao nhận quốc tế,

đẩy mạnh cơng tác marketing tìm kiếm thị trường mới, chú trọng các thị trường như

Châu Âu, Trung Quốc.

- Đầu tư xây dựng kho bãi, cải tiến trang thiết bị, các phương tiện vận tải để

phục vụ tốt cho hoạt động giao nhận.

- xây dựng cơ chế điều hành, thúc đẩy họat động kinh doanh, tăng cường công

tác quản lý nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ để nâng cao chất

lượng cạnh tranh và thu hút khách hàng.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ cơng nhân viên

trong ngành, kịp thời cập nhật thơng tin và tình hình giao nhận vận tải trên thế giới.

- Xây dựng cơ cấu giá cả hợp lý, thường xuyên tìm kiếm, lựa chọn tổ chức,

phối hợp các phương án vận tải để cước phí có lợi nhất, đảm bảo bù đắp giá thành.

4.2. Đề xuất nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập

khẩu bằng đường biển của cơng ty TNHH thương mại vận chuyển Tồn Cầu

Giải pháp 1: Tối thiểu hóa chi phí

36Mục tiêu:

- Hạn chế được chi phí, góp phần nâng cao lợi nhuận của cơng ty.

- Tận dụng những chi phí giảm để đầu tư kinh doanh

Cách thức thực hiện:

- Tuyển chọn nhân viên đúng người, đúng việc, hạn chế việc phải tốn chi phí

cho việc đào tạo nhân viên khơng chun mơn .

- Giảm chi phí nhân cơng bằng cách chuyền những cơng việc giấy tờ bằng hệ

thống điện tử

- Giảm thiểu các chi phí tổ chức hành chính như: tận dụng những cơ hội giảm

giá dịch vụ bên ngoài, mua sắm trang thiết bị với giá ưu đãi, từ chối các dịch vụ không

cần thiết với hoạt động của doanh nghiệp.

- Thương lượng với khách hàng về những khoản chi phí phát sinh trong q

trình giao nhận để kiểm sốt chi phí tốt hơn.

- Tận dụng các phương tiện vận tải, kho bãi của công ty để vận chuyển cũng

như bảo quản hàng hóa, hạn chế th bên ngồi làm tăng chi phí khơng đáng có.

- Kiểm sốt việc sử dụng các tài sản trong cơng ty, tránh tình trạng sử dụng lãng

phí, sai mục đích.

- Thu hồi các khoản nợ từ phía khách hàng để có nguồn vốn kinh doanh, hạn

chế việc đi vay làm cho lãi xuất tăng cao.

- Hoạch định chiến lược chi tiêu ngắn và dài hạn của công ty dựa trên sự đánh

giá tổng quát cũng như từng khía cạnh cụ thể các yếu tố chi phí có ảnh hưởng quan

trọng tới sự tồn tại của cơng ty bao gồm: tham gia vào thị trường tiền tệ, xác định

chiến lược tài chính cho các chương trình dự án của công ty là mở rộng hya thu hẹp

sản xuất.

37Dự kiến hiệu quả có thể mang lại:

- Cắt giảm những chi phí cần thiết, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng lợi nhuận cho công ty trong tương lai.

Giải pháp 2: Đào tạo nâng cao tay nghề cho nhân viên

Mục tiêu:

- Nâng cao tay nghề cho nhân viên cũng như trình độ, khả năng ứng xử với

khách hàng để dạt hiệu quả cao hơn

- Đào tạo đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, làm việc có hiệu quả hơn, giảm

những chi phí khơng cần thiết cũng như tiết kiệm được thời gian, mang lại nhiều thành

công công ty. Mang lại hài lòng cho khách hàng về cơng ty, khả năng thực hiện công

việc.

Cách thức thực hiện:

Trong kinh doanh lợi nhuận ln là yếu tố sống còn của cơng ty, ai cũng muốn

bỏ ra ít nhất và thu nhiều nhất, tức là mang hiệu quả cao nhất. Và con người ln là chủ

thể trong q trình đó, điều khiển hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho doanh

nghiệp, vì vậy cơng ty cần có giải pháp nâng cao trình độ ay nghề nhân viên như:

- Hàng năm, công ty nên tổ chức cuộc thi về kỹ năng nghiệp vụ, khả năng giải

quyết vấn đề, việc theo dõi kiểm tra thường xuyên để có phương pháp đào tạo chuyên

sâu hơn cho nhân viên của công ty.

- Ngay từ khâu tuyển dụng công ty nên nghiêm túc khách quan để chọn nhân

viên có tài thực sự, nhiệt tình trong cơng việc. Như vậy mới đảm bảo được nhân viên

nắm vững nghiệp vụ thuận lợi cho khâu đào tạo sau này.

- Khuyến khích nhân viên trau dồi ngoại ngữ đặc biệt là ngoại ngữ chuyên

ngành liên quan đến xuất nhập khẩu. chế độ lương thưởng phù hợp với khả năng cuả

38nhân viên.

- Công ty cần cập nhật phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động

xuất nhập khẩu, những chính sách thay đổi của nhà nước, các quy tắc hải quan nhằm

thực hiện đúng đắn, tiết kiệm chi phí thời gian làm thủ tục để giúp việc giao nhận được

dễ dàng hơn, tránh những sai sót do cập nhật khơng đầy đủ.

- Tổ chức các khóa học về nghiệp vụ ngoại thương, pháp luật theo hình thức

ngắn hạn và dài hạn để đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.

- Có chính sách đãi ngộ tốt, thưởng phạt rõ ràng đối với người có sáng kiến

trong cơng việc, khuyến khích tinh thần tự giác làm việc.

- Lãnh đạo cơng ty phải có ý thức cao, gương mẫu và có trách nhiệm với cơng

việc, dùng người cho phù hợp ránh việc phân công lao động chồng chéo.

Dự kiến hiệu quả mà giải pháp mang lại:

- Tránh được áp lực cơng việc cho tồn thể nhânn viên cơng ty, tạo môi trường

làm việc thoải mái nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao.

Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Mục tiêu:

- Từ khi bước sang nền kinh tếthị trường thì sự cạnh tranh trên thị trường rất

gay gắt. Khách hàng đã bắt đầu lựa chọn đối tác mang lại hiệu quả cho mình, vì vậy

nếu muốn tồn tại, việc giữ khách cũ, thu hút khách mới, khách tiềm năng luôn là

nhiệm vụ của công ty. Mặt khác công ty cũng mong muốn mang ại dịch vụ tốt nhất

cho khách hàng mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Cách thức thực hiện giải pháp

- Công ty luôn quan tâm đến yêu cầu của khách hàng và giữ mối quan hệ song

phương, thường xuên liên lạc với khách hàng để nắm bắt được các thông tin phản hồi

39từ khách hàng nhằm đề ra những chính sách hợp lý hơn.

- Khi nhận được những thông tin các công ty mới thành lập có nhu càu nhập

hàng, xuất hàng thì cơng ty cần có kế hoạch tiếp cận với khách hàng tạo mối quan hệ

gây ấn tượng ban đầu, thể hiện mong muốn hợp tác lâu dài. Sau đó đưa chính sách giá

cạnh tranh nhưng hợp lý để có thể ký hợp đồng ngay.

- Trong quá trình thực hiện dịch vụ giao nhận với khách hàng nhân viên gio

dịch càn phải thực hiện đúng tiến độ cũng như kiểm tra chất lượng hàng hóa phải đảm

bảo.

- Mọi khiếu nại thắc mắc của khách hàng thì đội tư vấn của cơng ty phải phúc

đáp và giải quyết thỏa đáng. Thái độ lịch sự nhã nhặn của nhân vien đối với khách

hàng là yếu cầu cần thiết phải thực hiện vì khách hàng là thượng đế.

- Có chính sách ưu đãi với khách hàng, ln khơng ngừng tìm kiếm khách hàng

mới, nên tổ chức hội thảo giữa công ty với khách hàng nhàm quảng bá thương hiệu

dịch vụ tới khách hàng, lắng nghe ý kiến của khách hàng.

- Cung cấp cho khách hàng những thông in về đối tác xuất nhập khẩu, các điều

khoản trong hợp đồng ngoại thương, giải thích rõ những vấn đề phát sinh rắc rối về

sau.

- Chăm sóc khách hàng hậu bán hàng: Tư vấn giúp đỡ khách hàng khi khách

hàng gặp vấn đề trục trặc, khó khăn. Tạo quan hệ thân hiết với khách hàng thông qua

việc thăm hỏi, quan tâm chia sẻ với khách hàng. Đây chính là cách quảng cáo hiệu quả

nhất và vốn ít chi phí vì có thể duy trì khách hàng cũ và có thêm khách hàng mới

thông qua các mối quan hệ và phương thức truyền miệng.

- Quảng cáo trên mạng internet: Công ty cần nâng cấp vầ làm phong phú thêm

Website của cơng ty mình để tạo thu hút khách quan và hợp tác. Đơn thời thúc đẩy

thêm hình thức hợp tác, liên lạc qua mạng vừa hiệu quả lại tiết kiệm được thời gian và

công sức. Chẳng hạn, tạo tài khoản cho những khách hầng thường xuyên và lớn để đưa

các thông tin như ngày hàng đến, khoản nợ.. và các yêu cầu của khách hàng để hai bên

40cùng theo dõi

Dự kiến hiệu quả mang lại:

- Mang lại sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty,

mang laị niềm tin cho khách hàng.

- Nhờ thu hút khách hàng tiềm năng hơn nên tạo đà cho việc tăng doanh thu

trong tương lai.

Giải pháp 4: hạn chế sự ảnh hưởng của tính thời vụ

Mục tiêu:

- Làm giảm sự ảnh hưởng của tính thời vụ đến hoạt động giao nhận gây cản trở

khó khăn trong q trình giao nhận.

- Từ đó điều tiết được lượng hàng hóa giao nhận đảm bảo công ty hoạt động tốt

và ổn định doanh thu trong năm.

Cách thức thực hiện giải pháp

Tính thời vụ của hoạt động giao nhận bắt nguồn từ tính thời vụ của lượng hàng

hóa xuất nhập khẩu. Đây là nhân tố chính tác động đến hoạt động giao nhận. Tuy vậy

lượng hàng hóa xuất nhập khẩu nước ta khá dồi dào và đa dạng. Vì thế nếu cơng ty

biết khai thác tốt thì vẫn có thể chủ động được nguồn hàng giao nhận từ đó điều tiết

được hoạt động kinh doanh.

Trước hết nếu muốn hạn chế sự ảnh hưởng của tính thời vụ thì cơng ty có

những đối tác ký hợp đồng lớn và dài hạn, đồng thời phải tạo dựng niềm tin thật vững

chắc với khách hàng, chiến lược này bắt buộc cơng ty phải có kế hoạch lâu dài, tuy

nhiên hiện tại cơng ty có thể áp dụng các phương pháp trong giai đoạn hàng ít như:

 Giảm giá thời gian ít khách:

Tuy trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa chất lượng được coi trọng lên hàng đầu

41nhưng rất nhiều khách hàng coi trọng giá cả, mang tính chất quyết định. Vì vậy việc

giảm giá trong thời điểm hàng hóa xuống sẽ góp phần thu hút khách hàng, mang lại

nguồn lợi nhuận ổn định.

- Trong quá trình giảm giá dịch vụ, công ty sẽ không tránh khỏi trường hợp có

lợi nhuận hoặc lỗ. Tuy nhiên chiến lược giảm giá sẽ giúp cơng ty duy trì và mở rộng

mối quan hệ với khách hàng , thu hút khách hàng tiềm năng.

- Khi tạo ra một biểu giá mới công ty nên chú ý đến phải ứng của khách hàng và

từ các doanh nghiệp cạnh tranh khác, bởi lẽ những khách hàng lớn của cơng ty sẽ có

nhiều hợp đồng với công ty ngay cả lúc cao điểm hoặc những lúc hàng xuống. Vì vậy

nếu giá cơng ty đưa ra khơng phù hợp thì rất dễ dẫn đến phản ứng tiêu cực, gây mất

lòng tin ở khách hàng.

- Cơng ty nên nghiên cứu kỹ chiến lược giảm giá để đảm bảo thu hút khách

hàng mà vừa đảm bảo doanh thu của công ty

 Tạo cho khách hàng những dịch vụ miễn phí trong thời gian ít khách

Giải pháp này chính là đưa ra một số những dịch vụ miễn phí có tính chất

khuyến mãi cho khách hàng, ưu điểm là không đọng đến cơ cấu giá cả, các dịch vụ

này có thể là:

- Để nâng cao chất lượng cơng ty phải có một q trình tạo dựng lòng tin cho

khách hàng.

- Tăng cường kiểm tra hàng hóa hàng hóa đúng quy cách, phẩm chất theo yêu

cầu của khách hàng, giải quyết nại khiếu nại của khách hàng khi mang lại lợi ích thật

sự và dễ nhận thấy cho khách hàng.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ phải được tiến hành đồng bộ, kết hợp với việc

kiểm tra chất lượng đảm bảo hàng hóa khơng bị hư hỏng, kết hợp thêm các dịch vụ hỗ

trợ khách hàng.42- Tư vấn cho khách hàng về thị trường, tình hình hoạt động ngoại thương, luật

phsp quốc tế, các đối tác xuất nhập khẩu có tiềm lực và uy tín trên thị trường, các hãng

tầu biển có uy tín, những thủ tục cần thiết để có thể xuất nhập khảu dễ dàng. Để đạt

được kết quả thì ngồi việc đưa thơng tin quảng bá. Cơng ty cần cung cấp dịch vụ, đạt

chất lượng cao và đem lại lợi ích thực sự, mang lại niềm tin cho khách hàng.

- Hơn nữa cơng ty cần giải thích đầy đủ, rõ ràng về lợi ích của các dịch vụ mà

công ty đem lại. Cấc dịch vụ mà công ty cung cấp miễn phí có sức hấp dẫn cao đối với

khách hàng, nhưng đối với công y phải dễ thực hiện và đỡ tốn kém. Trong thời kì vắng

khách, kho hàng rộng rãi, khả năng giải tỏa hàng hóa nhanh, do đó cơng ty có thể áp

dụng hình thức miễn phí lưu kho mà khơng gây tốn kém nhiều cho cơng ty.

Dự kiến hiệu quả có thể đem lại:

- Ổn định được nguồn hàng hóa giao nhận vào các mùa hàng ít, đảm bảo việc

giao nhận hàng hóa cho khách hàng

- Mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo lượng khách hàng không

bị ảnh hưởng theo mùa vụ giao hàng.43Giải pháp 5: Thâm nhập và mở rộng thị trường

Mục tiêu:

- Thâm nhập và mở rộng hơn nữa để nâng cao thị phần giúp cơng ty có vị thế

ngày càng lớn mạnh trên thị trường.

- Thu hút khách hàng cũng như tăng lợi nhuận nhờ tìm kiếm thị trường mới

nhiều tiềm năng hơn.

Cách thức thực hiện giải pháp:

 Thâm nhập thị trường

Mỗi thị trường có những đặc điểm về kinh tế, xã hội, văn hóa, phong tục tập

quán khác nhau. Điều này có tác động rất lớn đến hạt động kinh doanh, tới tâm lý tiêu

dùng xã hội, từ đó ảnh hưởng rất nhiều đến việc thâm nhập, mở rộng thị trường của

doanh nghiệp. Vì vậy muốn thâm nhập thị trường công ty cần tiến hành những công

việc như sau:

- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, cần am hiểu rõ thị trường mà

mình định thâm nhập, cho dù thị trường quen thuộc nếu không liên tục cập nhật những

quy định mới thì cũng khơng thể duy trì hoạt động.

- Tìm hiểu nhu cầu và lượng cầu về dịch vụ của công ty trên thị trường này

đang ở mức nào, khả năng phát triển ra sao bởi có thể là một thị trường đang ở dạng

tiềm năng nhưng ở trong tương lai hứa hẹn sẽ rất phát triển.

- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

- Ngoài ra cơng ty có thể tiến hành liên doanh với các cơng ty nước ngồi để tận

dụng nguồn vốn cũng nhuwkhoong mất cơng sức nghiên cứu thị trường mà lại có thể

tăng thị phần, tránh dược rủi ro.44 Mở rộng thị trường

- Với những thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái

Lan công ty cần nắm bắt được những nhu cầu hiện tại và khả năng phát triển trong

những những năm tới

Giải pháp 6: Nâng cao năng lực liên kết với các hãng xe vận tải , đầu tư

thêm phương tiện vận chuyển.

Mục tiêu:

- Nâng cao năng lực liên kết với các đội xe nhằm ổn định xe kéo phục vụ khách

hàng ngay cả vào lúc cao điểm nhất

- Nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng về sự tin cậy khi giao hàng hóa

cho cơng ty khi có đội ngũ vận tải chuyên nghiệp

Cách thức thực hiện:

- Cơng ty TNHH thương mại vận chuyển Tồn Cầu cần tạo mối quan hệ vững

chắc với các đội xe vận tải, để đơi bên cùng có lợi.

- Tận dụng tối đa thể tích và trọng tải của phương tiện vận tải nhằm giảm thiểu

chi phí

- Định kỳ sửa chữa thay thế phụ tùng xe, kiểm tra chất lượng xe

- Hiện tại cơng ty có 10 xe đầu kéo công phục vụ kéo hàng từ kho ra cảng cần

tận dụng triệt để lợi thế mà cơng ty đang có sẵn .

4.3 Một số kiến nghị

 Một số kiến nghị với nhà nước

Nhà nước cần xây dựng một khung khổ pháp lý và thể chế chính sách đồng thời

với chuẩn hóa quy trình dịch vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực.

45Song song với hành lang pháp lý, đảm bảo tính nhất quán, cần tiêu chuẩn hóa

quy định về điều kiện kinh doanh, cấp phép. Thống nhất và tiêu chuẩn hóa thủ tục hải

quan.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các trường để đẩy mạnh cơng tác

đào tạo với nhiều hình thức linh hoạt, cung cấp năng lực đáp ứng cho ngành. Các hiệp

hội ngành cần tranh thủ tài trợ, hợp tác đào tạo từ nước ngoài. Nguồn lực này cần được

cập nhật các kiến thức về luật pháp cũng như kỹ năng vận hành đồng thời với chiến

lược tạo nguồn nhân lực với tương lai ở cả 3 cấp hoạch định chính sách, quản lý và

thực hiện nghiệp vụ.

 Đối với tổng cục hải quan

Cần nghiên cứu quy trình thủ tục hải quan hiện đại hơn nữa để có những biện

pháp đơn giản hóa thủ tục hải quan nhưng vẫn đảm bảo được sự quản lý của cơ quan.

Qua đó giúp các cơ quan Hải Quan và hoạt động giao nhận giảm bớt được thời gian và

chi phí khi thực hiện các thủ tục hải quan

Công chức Hải quan cần phải hướng dẫn cụ thể, chỉ ra cái sai cho doanh nghiệp,

khi được phân bổ nhiệm vụ, công chức hải Quan cần phải làm việc nhanh chóng để đảm

bảo tiến độ cơng việc giúp doanh nghiệp xuất hàng, nhận hàng trong thời gian ngắn nhất

để tránh lưu kho lưu bãi làm tốn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Có những biện pháp ngăn chặn kịp thời các tiêu cực khi các doanh nghiệp tiến

hành làm thủ tục hải quan.

 Đối với cơ quan thuế:

Cơ quan thuế cần có những thủ tục đóng thuế, cách thu thuế và thủ tục thu thuế

thơng thống hơn, đơn giản hơn, đó là điều mà các doanh nghiệp ln mong đợi . thủ

tục hồn thuế cho các doanh nghiệp cần phải đơn giản hơn cho các doanh nghiệp khi

họ tiến hành đi hồn thuế.

Cần có những biện pháp để hạn chế những tiêu cực khi các doah nghiệp tới cơ

46Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (56 trang)

×