1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

3 Một số kiến nghị đối với nhà nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (307.74 KB, 48 trang )


KẾT ḶN

Với Luận văn này, tơi mong muốn được đóng góp một phần cho Cơng CP

Viglacera Hữu Hưng trong việc đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh của mình,

những mặt mạnh, mặt yếu, những cơ hội, thách thức để từ đó tìm ra những giải pháp

khả thi và vận dụng một cách tốt nhất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị.

Đồng thời, tôi cũng xin mạnh dạn kiến nghị một số vấn đề đối với các Bộ, ngành của

Chính phủ nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình

phát triển của ngành cao su, nói chung và Cơng ty CP Viglacera Hữu Hưng nói riêng.

Do những hạn chế về thời gian và khả năng, chắc chắn Luận văn sẽ còn những

thiếu sót nhất định, kính mong được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của Q Thầy, Cơ

nhằm giúp cho nghiên cứu này được hồn thiện hơn. Tơi xin chân thành cảm ơn.PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước

1. Michael E. Porter (1996),Chiến lược cạnh tranh, NxbKhoa học kỹ thuật

2. Micheal Porter (2013), Lợi thế cạnh tranh, NXB Trẻ

3. Siegfried P. Gudergan (2001), Contemparary Marketing Management, PearsonCustom Publishing, Australia.

4. Michael E. Porter (1985), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, NewYork.

1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước

1. Công ty Cổ phần Viglacera Hữu Hưng (2013-2015)), Báo cáo tổng kết hoạt động sản

xuất kinh doanh.

2. Fred R. David (2006), Khái luận về Quản trị chiến lược, Nxb Thống kê, Hà nội.

3. Hoàng Văn Hải (2005), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp Việt

nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Quản lý kinh tế, số 2.

4. Michael Hammer và James Champy (1999), Tái lập Công ty: Tuyên ngôn của cuộc

cách mạng trong kinh doanh, Nxb Tp. HCM.

5. Michael E. Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, Nxb Khoa học kỹ thuật.

6. Trần Sửu (2006), Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện tồn cầu hóa,

Nxb Lao động.

7. Don Taylor và Jeanne Smalling Archer (2004), Để cạnh tranh với những người

khổnglồ, Nxb Thống kê, Hà nội.

8. Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2004), Thị trường, Chiến lược, Cơ cấu: Cạnh tranh về giá

trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp, Nxb Tổng hợp Tp.HCM.

9. Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với

SPSS, Nxb Thống kê, Hà nội.

1.3 Tình hình nghiên cứu luận văn

1. Luận văn: “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty May 10

trên thị trường Mỹ” , Tác giả: Đoàn Trung Thành, xuất bản: Khoa Thương mại quốc

tế, 2007.2. Luận văn: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giải pháp nâng cao năng

lực cạnh tranh của công ty cổphần xây dựng công của công ty cổ phần xây dựng cơng

trình giao thơng Bến Tre trình giao thơng Bến Tre” – Nguyễn Tuấn Minh , năm 2013.

3. Luận văn : “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ

phần dệt may Thành Công đến năm 2015” - Nguyễn Hồng Cẩm , năm 2013.

4. Luận văn :” Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Nguyễn Xuân Trường , 2014.

Như vậy, với đề tài nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh có rất nhiều cách

để nghiên cứu, nhưng đều đi đến mục tiêu cuối cùng là giúp DN ngày càng đứng

vững trên thị trường kinh doanh.PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học Thương MạiCợng hòa xã hợi chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐể phục vụ nghiên cứu và làm khóa luận văn tốt nghiệp đại học với đề tài: ”giải

pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cơng ty cổ phần Viglacera Hữu Hưng”, kính

mong anh/chị vui lòng trả lời phiếu điều tra khảo sát dưới đây. Tơi xin cam kết tồn bộ

nội dung điều tra khảo sát chỉ dùng với mục đích nghiên cứu chứ khơng nhằm mục

đích nào khác. Xin trân trọng cảm ơn!

Họ tên sinh viên: Cao Thị Huyền

Trường: Đại học Thương Mại

Email: huyenct.vcuedu@gmail.com

Họ và tên người được phỏng vấn: Nguyễn Huy Thuật

Chức vụ: Giám đốc

CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Câu 1: Ông đánh giá nghành công nghiệp gạch Việt Nam hiện nay như thế nào?

Câu 2: Xin anh cho biết cơng ty có tầm nhìn chiến lược và sứ mạng kinh doanh

là gì? Và mục tiêu trong 5 năm tới của công ty mình là gì?

Câu 3: Nhận định chung của ơng về thị trường gạch những năm gần đây và khó

khăn cơ bản mà doanh nghiệp gặp phải

Câu 4: Anh đánh giá như thế nào về sự cạnh tranh trong ngành sản xuất gạch,

đặc biệt là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp của Viglacera Hữu Hưng?

Câu 5: Ông có thể cho biết yếu tố nào hiện được coi là thời cơ và thách thức đối

với cơng ty? Ơng có thể cho biết lợi thể cạnh tranh của Viglacera Hữu Hưng trong thời

cuộc mới, khi mà thị trường gần như bão hòa?

Câu 6: Ơng có thể vui lòng cho biết cơng ty Cổ phần Viglacera hiện tại đang có

những lợi thế cạnh tranh gì để cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường? Công ty gặp

những vấn đề khó khăn gì khơng?

Câu 7: Ơng cho biết Viglacera Hữu Hưng đã thực hiện những hoạt động xúc

tiến thương mại như thế nào??

Câu 8: Hiện tại, công ty đang tiến hành thâm nhập thị trường nước ngoài, những

chiến lược mà cơng ty đang theo đuổi có mang lại kết quả như mong đợi không?Câu 9: ông cho biết, Viglacera đã áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất

lượng nào? Thực hiện nó như thế nào?

Câu 10: Nhăm nâng cao năng lực cạnh tranh, Viglacera đã làm gì trong cơn tác

xây dựng chiến lược Marketing và chiến lược hậu mãi đặc biệt?PHỤ LỤC 3 PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học Thương MạiCợng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐể phục vụ nghiên cứu và làm khóa luận văn tốt nghiệp đại học với đề tài: ” giải

pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Viglacera Hữu Hưng”, kính

mong anh/chị vui lòng trả lời phiếu điều tra khảo sát dưới đây. Tôi xin cam kết toàn bộ

nội dung điều tra khảo sát chỉ dùng với mục đích nghiên cứu chứ khơng nhằm mục

đích nào khác. Xin trân trọng cảm ơn!

Họ tên sinh viên: Cao Thị Huyền

Trường: Đại học Thương Mại

Email: huyenct.vcuedu@gmail.com

Câu 1: Anh (chị) cho biết mức độ nắm rõ tầm nhìn chiến lược và sứ mạng kinh

doanh của cơng ty

A. Rất rõ

B. Bình thường

C. Khơng rõ lắmCâu 2: Theo anh (chị) thì mức độ đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược của Công

ty Cổ phần Viglacera Hữu Hưng hiện nay như thế nào?

A. Hoàn toàn chưa đáp ứngD. Đáp ứng tốtB. Chưa đáp ứngE. Đáp ứng rất tốtC. Đủ để đáp ứngCâu 3: Lợi thế cạnh tranh mà công ty anh (chị) đang theo đuổi là gì?

A. Chi phí thấpC. Cả haiB. Khác biệt hóaD. Khác, là...Câu 4: Theo anh (chị) thì mức độ ảnh hưởng của môi trường vĩ mô tới năng lực

cạnh tranh của CTCP Viglacera Hữu Hưng

A .Ảnh hương rất lớn

B.Ảnh hưởng khá lớn

C.Ít ảnh hưởng

D. Khơng ảnh hưởngCâu 5: Theo anh (chị) thì mức độ ảnh hưởng của môi trường nghành tới năng lực

cạnh tranh của CTCP Viglacera Hữu Hưng

A. Ảnh hương rất lớn

B.Ảnh hưởng khá lớn

C.Ít ảnh hưởng

D. Khơng ảnh hưởng

Câu 6: Theo anh (chị) thì mức độ quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh

tranh đối với Công ty Cổ phần Viglacera Hữu Hưng như thế nào?

A. Hồn tồn khơng quan trọngD. Quan trọngB. Khơng quan trọngE. Rất quan trọngC. Bình thườngCâu 7: Anh (chị) vui lòng cho ý kiến về đánh giá mức độquan trọng các yếu tố

(Với 1-không quan trọng, 2- khá quan trọng, 3- quan trọng, 4 rất quan trọng

(Đánh dấu (X) vào câu trả lời mà anh (chị) cho là đúng nhất)

ST

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Yếu tố

Khả năng tài chính

Năng lực quản trị và lãnh đạo

Nguồn nhân lực

Năng lực R&D

Quy mô sản xuất

Chất lượng sản phẩm

Định giá sản phẩm

Chính sách phân phối

Hoạt động quảng cáo

Uy tín và thương hiệu1Điểm

2

34PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

1. Biểu đồ dánh giá mức độ quan trọng cuả việc nâng cao năng lực cạnh tranh đối vớiCTCP Viglacera Hữu Hưng

2. Tácđộng của môi trường vĩ mô tới năng lực cạnh tranh của CTCP Viglacera Hữu Hưng3. Tácđộng của môi trường nghành tới năng lực cạnh tranh của CTCP Viglacera HữuHưng

4. : Biểu đồ thể hiện tổng điểm xếp loại của các năng lực cạnh tranh trong công ty Cổphần Viglacera Hữu HưngXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (48 trang)

×