1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số giải pháp thích ứng với các yếu tố thị trường và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than củi của công ty

2 Một số giải pháp thích ứng với các yếu tố thị trường và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than củi của công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

nghiên cứu thị trường, để chất lượng hàng hóa ngày một hồn thiện và có tính cạnh

tranh cao hơn

- Cần đầu tư để nâng cao hiệu quả sản xuất, đầu tư về trang thiết bị máy móc

nhân cơng có trình độ để sản xuất được nhiều hàng hóa hơn. Với mặt hàng than củi

công ty cần phải mở thêm các lò đốt để tăng năng xuất và chất lượng than đầu ra

- Tìm kiếm các nguồn than trong nước có chất lượng đồng đều để thu mua,từ

đó cải thiện chất lượng than đồng đều và dự trữ than cho những lúc thị trường khan

hiếm.

4.2.2 Giải pháp về cầu hàng hóa

- Đối với việc tiếp cận cầu thị trường của công ty còn yếu kém vì vậy cơng ty

cần xây dựng được niềm tin với khách hàng, cần đẩy mạnh marketing để bán hàng

Cơng ty cần tiếp tục tìm kiếm khách hàng qua mạng internet, chăm sóc các khách

hàng cũ, khách hàng truyền thống.Phòng kinh doanh xây dựng hồ sơ năng lực cho

công ty gồm các nội dung như năng lực sản xuất, sản phẩm và chất lượng sản phẩm,

kinh nghiệm xuất khẩu của công ty, khách hàng thân thiết, kế hoặc nâng cấp nhà

máy…để cho các khách hàng tiềm năng có thêm nhiều thơng tin về cơng ty.

- Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh cơng ty qua kênh

website, facebook, linkedin,…: tạo sự tin tưởng cho các đối tác tiềm năng, thông

qua các kênh nắm được một số thông tin quan trọng như năng lực sản xuất, giới

thiệu sản phẩm, quy cách sản phẩm…Ban giám đốc chỉ đạo bên kế tốn cấp thêm

kinh phí cho hoạt động marketing bán hàng

- Cử nhân viên đi các hội chợ, triển lãm, hội thảo quốc tế để chào bán hàng,

làm quen với các đối tác tiềm năng.Khi năng lực tài chính cho phép, mở văn phòng

đại diện bên nước mua: ở các thị trường lớn và tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản.

- Xem xét nghiên cứu thêm các thị trường tiềm năng mà cơng ty có thể xuất

khẩu và chú trọng nghiên cứu thị trường, đầu tư mạnh cho bộ phận sale để tìm kiếm

khách hàng cho cơng ty.

4.2.3 Giải pháp về giá cả

- Giá cả hiện tại của doanh nghiệp còn chưa thực sự cạnh tranh so với các

doanh nghiệp khác. So với các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn còn cao hơn nhiều vì57vậy cơng ty cần đưa ra các biện pháp để giảm giá mà vẫn giữ được chất lược sản

phẩm làm cho sản phẩm có sức cạnh tranh hơn trên thị trường

- Cắt giảm các khâu trung gian như mơi giới khách hàng hay chi phí nguyên

vật liệu phụ hoặc chi phí vận chuyển bằng cách tìm các nhà vận chuyển tốt có giá

thành phải chăng, cử bộ phận nhân viên đẩy mạnh tìm kiếm đối tác nhập khẩu, thu

mua các nguồn hàng tận nơi sản xuất tránh mua qua các trung gian.

- Nâng cao năng suất cơng nhân để tiết kiệm chi phí th thêm máy móc hay

cơng nhân.

4.2.4 Giải pháp về hàng rào thuế quan và hàng rào phi thuế quan

- Công ty cần tích cực tìm hiểu các tiêu chuẩn cũng như thay đổi trong các

diều khoản thế hay các chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu về kỹ thuật để đáp ứng các u

cầu đó một cách tốt nhất. Cơng ty nên cử riêng một bộ phận nhân viên để nghiên

cứu vấn đè này, đầu tư cho nhân viên học hỏi trau dồi kiến thức thêm về các điều

khoản cũng như các quy định tại thị trường và các yêu cầu khác, tránh trường hợp

khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường gặp phải các rào cản không thể đáp ứng

được gây tổn thất cho cơng ty và ảnh hưởng đến uy tín của cơng ty.

- Nâng cao chất lượng hàng hóa về cả mẫu mã và chất lượng thành phẩm để

đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Nhật Bản khó tính.

- Tham gia các hiệp hội về than củi để có thêm kiến thức cũng như hiểu biết

hơn về tình hình thị trường cũng như các đòi hỏi của thị trường. Tăng khả năng kết

nối với các doanh nghiệp khác.

4.2.5 Giải pháp về cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu

- Đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng trong hoạt động

logistics như thực hiện khai báo hải quan điện tử, hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử.

EDI, hệ thống quản lý giao nhận, hệ thống quản lý vận tải…

- Nâng cao năng lực nhân lực trong lĩnh vực logistics. Thuê thêm các nhân

viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistic để tìm kiếm các nhà phân phối cũng

như công ty vận chuyển chất lượng để hoạt động vận chuyển, giao nhận của công ty

tới khách hàng được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO581. Bộ công nghiệp Nhật Bản (2016), Báo cáo tổng kết các vấn đề về nguồn

năng lượng giai đoạn 2007-2016

2. Bộ Kinh tế Nhật Bản (2017), Báo cáo tổng hợp năm 2017 - Bộ Kinh tế Nhật

Bản

3. Bộ môn Kinh tế học (2014), Giáo trình Kinh tế vi mơ 1, Trường Đại học

Thương Mại

4. Bộ môn kinh tế quốc tế (2013), Giáo trình Kinh tế quốc tế 1, Trường Đại

học Thương mại

5. Công ty TNHH JNB Việt Nam (2017), Báo cáo kinh doanh tổng hợp giai

đoạn 2015-2017, Hà Nội 2017

6. Công ty TNHH JNB Việt Nam (2017), Báo cáo ngân sách hàng năm, Hà

Nội năm 2017

7. Công ty TNHH JNB Việt Nam (2017), Báo cáo nhân sự năm 2017 , Hà Nội

2017

8. Công ty TNHH JNB Việt Nam (2017), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh

doanh giai đoạn 2014-2017, Hà Nội 2017

9. Công ty TNHH JNB Việt Nam (2017), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh

doanh giai đoạn 2014-2017, Hà Nội 2017

10. Trần Thu Phương (Năm 2016), “Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động

xuất khẩu mặt hàng hoa hồi của công ty tnhh nhà nước một thành viên xuất

nhập khẩu và đầu tư Unimex hà nội sang thị trường Ấn Độ, Luận văn tốt

nghiệp, khoa Thương Mại Quốc Tế- Đại học Thương Mại.

11. Trang web Bộ Công thương Nhật Bản: http://www.meti.go.jp/

12. Trang web Công tyTNHH JNB Việt Nam: http://www.jnb.vn/info@jnb.vn

13. Trang web Hải quan Việt Nam: https://www.customs.gov.vn

14. Trang web: http://www.gso.gov.vn59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số giải pháp thích ứng với các yếu tố thị trường và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than củi của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×