1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu TBĐL của Công ty cổ phần Emin Việt Nam

3 Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu TBĐL của Công ty cổ phần Emin Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Nguyệt Ngacụ thể chi tiết. Tăng cường cơ chế quản lý nhập khẩu nhằm hạn chế tiêu cực phát

sinh trong các cơ quan quản lý nhập khẩu để đẩy nhanh thời gian thông quan nhập

khẩu, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Nhà nước cần ban hành hệ thống pháp

luật một cách chặt chẽ, quy định rõ ràng, chi tiết biểu thuế nhập khẩu với từng

chủng loại mặt hàng TBĐL với từng thị trường khác nhau. Rà sốt văn bản pháp

luật, tránh tình trạng chồng chéo lẫn nhau gây khó khăn cho doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý tỷ giá và lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho

doanh nghiệp giảm bớt các chi phí phát sinh khơng cần thiết: Nhà nước cần tăng

cường công tác quản lý tỷ giá, lãi suất ở các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó,

nhà nước nên có biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp thơng qua việc ban hành chính

sách vay vốn lãi suất thấp. Sự điều chỉnh lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước

sẽ kéo theo sự thay đổi về lãi suất cho vay của ngân hàng đối với công ty. Điều này

ảnh hưởng đến nguồn vốn nhập khẩu và hoạt động tiêu thụ của công ty trở nên

thuận lợi hơn.

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp: Đại diện Nhà nước

là cơ quan hải quan cần kiểm soát chặt chẽ số lượng hàng hóa nhập hàng từ nước

ngồi, nhất là các biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng nhập lậu giá rẻ, việc khai

lậu của một số đơn vị sản xuất và kinh doanh để trốn thuês. Nếu khơng kiểm sốt

được thì sẽ tạo nên mơi trường cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng đến khả

năng tiêu thụ của cơng ty nói riêng và doanh nghiệp nhập khẩu nói chung.

- Chính sách tỷ giá hối đối: Nhà nước cần nới lỏng tỷ giá hối đoái giữa các

doanh nghiệp xuất nhập khẩu với nhau. Thông qua công cụ tài chính, giữ cho tỷ giá

hối đối ở mức hợp lý, tránh biến động bất thường và không kiểm soát được. Điều

này giúp doanh nghiệp ổn định được giá đưa hàng hóa vào trong nước, tính tốn

được thời điểm nhập hàng cũng như huy động vốn.

- Tăng cường hỗ trợ thông tin thị trường cho doanh nghiệp: Với sự biến động

của thị trường trong nước và ngoài nước hiện nay, hoạt động nhập khẩu lại rất cần

nhiều thông tin để hạn chế rủi ro có thể phát sinh, vì vậy Nhà nước cần tăng cường

hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp. Cục xúc tiến thương mại, phòng thương mại và

công nghiệp cần tiếp tục cung cấp những thông tin cho doanh nghiệp hoặc thông

qua những diễn đàn chuyên ngành để có thể giúp cho doanh nghiệp nhập khẩu tạoSVTH: Trần Thị Nết43Lớp: K49E5Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Nguyệt Ngadựng và tăng cường mối quan hệ làm ăn, giảm bớt rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh

doanh nhập khẩu.

- Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động nhập khẩu: Nhà nước cần

chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển chuyên dụng cho bốc dỡ, vận chuyển,

trang bị các thiết bị chuyên dụng, nâng cao công suất bốc dỡ tại các cảng biển giúp

giảm bớt thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời nâng cấp hệ thống giao

thông vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển, giúp cho hoạt động tiêu thụ hàng hóa

doanh nghiệp nhập khẩu dễ dàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

4.3.2 Kiến nghị tới các ban nghành liên quan

- Đối với ngân hàng: Các ngân hàng cần đơn giản hóa thủ tục hành chính và

các điều kiện đi kèm trong thủ tục vay vốn để công ty khi có nhu cầu vay vốn có thể

huy động dễ dàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời cần xác định

lãi suất vay vốn một cách hợp lý và quản lý các hoạt động cho vay một cách công

bằng và hiệu quả giúp giảm gánh nặng về chi phí lãi vay cho cơng ty cũng như cho

doanh nghiệp. Ngân hàng cần có chính sách liên kết doanh nghiệp về hỗ trợ vốn.

- Các viện khoa học công nghệ: Cần có sự hợp tác hai bên giữa cơng ty và các

viện khoa học có nhu cầu lớn về thiết bị đo lường. Bởi vậy, các viện khoa học nên

cử người đi tham dự hội thảo, triển lãm về TBĐL do công ty tổ chức nhằm tạo sự

quản lý và mối quan hệ chặt chẽ với nhau cũng như giúp Viện khoa học nghiên cứu,

hiểu rõ hơn về các loại máy.SVTH: Trần Thị Nết44Lớp: K49E5Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Nguyệt Nga

TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015, 2016, Ban hànhchính tổng hợp, Công ty Cổ phần Emin Việt Nam

2.

Báo cáo tài chính năm 2014, 2015, 2016, Ban Tài chính - Kế tốn,

Cơng ty Cổ phần Emin Việt Nam

3.

Báo cáo thường niên năm 2014, 2015, 2016, Công ty Cổ phần Emin

Việt Nam

4. Nguyễn Cảnh Hiệp (2013), bài viết: “Nâng cao hiệu quả kinh doanh tronghoạt động nhập khẩu” của website: https://voer.edu.vn

5. Ngô Văn Thìn (2015), bài viết: “Các quan điểm về hiệu quả kinh doanh

bản chất của hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp” của website:

https://voer.edu.vn

6.

Nhiều tác giả,Giáo Trình Kinh Doanh Thương Mại Quốc Tế (2014),

Nhà xuất bản Lao động-xã hội.

7.

Ths. Bùi Lê Hà (2008) - Quản trị kinh doanh quốc tế - Nhà xuất bản

Lao động – Xã hội.

8.

Ths.Trần Trí Thành (2006) – Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu –

Nhà xuất bản Thống kê – Hà Nội.

9.

Thống kê của phòng Hành chính tổng hợp và Kế tốn tài chính, Cơng

ty cổ phần Emin Việt Nam.

10.

PGS. TS. Dỗn kế Bơn (2010), Giáo trình quản trị tác nghiệp thương

mại quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính.

11.

Website: https://voer.edu.vn, http://emin.vn/ , http://thietbido.net,

http://tudonghoa.comSVTH: Trần Thị NếtLớp: K49E5Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Nguyệt NgaTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc****************THƯ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Nguyệt Nga

Đơn vị công tác: BM Kinh tế quốc tế - ĐHTM

Họ và tên sinh viên: Trần Thị Nết

Mã sinh viên: 13D130311Lớp: K49E5Tên đề tài: “Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu mặt hàng thiết bị đo

lường từ thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc của Công ty cổ phần Emin Việt

Nam”

Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần Emin Việt Nam

Sau q trình hướng dẫn, tơi có nhận xét về sinh viên Trần Thị Nết như sau:

1. Quá trình thực hiện khóa luận của sinh viên:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Chất lượng của khóa luận:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Kết luận

Tơi đồng ý để sinh viên Trần Thị Nết nộp khóa luận tốt nghiệp và đề nghị bộ

mơn tiến hành đánh giá khóa luận tốt nhiệp theo quy định.

Hà Nội, ngày……..tháng……….. năm 2017

Người hướng dẫnSVTH: Trần Thị NếtLớp: K49E5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu TBĐL của Công ty cổ phần Emin Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×