1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HÀ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (367.23 KB, 65 trang )


trường này đạt mức tăng trưởng trung bình 8%/năm. Do đó cơng ty Tân Hà nên chú

trọng mặt hàng wood chips tại hai thị trường trên.

4.1.3 Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu theo thị

trường và khu vực thị trường của công ty Tân Hà đến năm 2021

Thứ nhất, đối với các thị trường hiện có, công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thị

trường theo chiều sâu tại khu vực Đông Bắc Á (đây cũng là khu vực thị trường

chính của cơng ty). Đây là khu vực thị trường lớn nhất thế giới và có tốc độ tăng

trưởng cao. Công ty sẽ đẩy mạnh xuất khẩu wood chips-sản phẩm chủ lực của công

ty vào cả 3 thị trường. Đồng thời sẽ đặc biệt chú trọng đẩy mạnh sawn timber và

wood logs đối với thị trường Trung Quốc

Thứ hai, phát triển xuất khẩu gỗ nguyên liệu sang thị trường châu Phi và

Trung Đông. Do đây là khu vực thị trường mới, cơng ty còn nhiều tiềm năng khai

thác. Cũng như nhu cầu của khu vực thị trường này về gỗ nguyên liệu ở phân khúc

giá rẻ và trung bình từ Đơng Nam Á tăng cao. Cơng ty sẽ định hướng thâm nhập

khu vực thị trường trên với sản phẩm wood chips (dăm gỗ) do đây là sản phẩm mà

cơng ty có thế mạnh nhất và cũng là sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ và trung bình.

4.2 Đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên

liệu của công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà đến năm 2020

Để đưa ra được các giải pháp cho công ty Tân Hà trong việc mở rộng thị

trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu tới năm 2021, đề tài cần phải dựa vào những

nguyên nhân của các hạn chế trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu gỗ nguyên

liệu của công ty giai đoạn 2013-2017 để làm cơ sở đề xuất các giải pháp. Mỗi giải

pháp sẽ tiếp cận theo hướng: nêu cơ sở khoa học của giải pháp, từ đó xác định nội

dung và điều kiện để thực hiện giải pháp, và cuối cùng là lợi ích mà giải pháp đề

xuất mang lại cho công ty cũng như việc phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên

liệu tới năm 2021 của công ty.

4.2.1 Đầu tư mua thêm máy sấy gỗ và máy bào gỗ chuyên dụng để nâng cao

chất lượng sản phẩm

a) Cơ sở khoa học của giải pháp

Sản phẩm của công ty chủ yếu đáp ứng thị trường ở phân khúc giá rẻ và trung

bình, chất lượng sản phẩm chưa thực sự cao để có thể thâm nhập vào nhiều thị50trường khó tính. Trong khi đó, nhu cầu của thị trường thế giới về phân khúc sản

phẩm chất lượng cao ngày một gia tăng, đặc biệt là thị trường Châu Âu. Mặt khác

với sản phẩm chất lượng cao cơng ty có thể thu được giá trị gia tăng lớn hơn so với

các sản phẩm ở phân khúc thấp hơn.

Hiện tại công ty Tân Hà mới chỉ có 2 chiếc máy sấy gỗ, chưa đủ đáp ứng trong

việc sấy một khối lượng lớn Wood chips. Trong khi từ năm 2016, công ty đã thâm

nhập được vào thị trường Nhật Bản - một trong những thị trường nhập khẩu wood

chips lớn nhất thế giới và cũng có yêu cầu khắt khe về độ ẩm của sản phẩm. Nếu

công ty đầu tư mua thêm 2 chiếc máy sấy gỗ thì sẽ giải quyết được các yêu cầu của

khách hàng về độ ẩm của sản phẩm và kim ngạch xuất khẩu wood chips của công ty

sang thị trường này dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Ngồi ra, hiện tại cơng ty mới chỉ có máy bào thơ, chưa có máy bào chun

dụng để sản xuất gỗ bào sấy chất lượng cao nên bỏ lỡ nhiều đơn hàng hấp dẫn từ

nhiều đối tác đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, thậm chí một vài nước Châu Âu. Nếu

đầu tư thêm 4 chiếc máy bào gỗ chuyên dụng để sản xuất gỗ bào sấy chất lượng cao

thì công ty sẽ dễ dàng trong việc mở rộng thị trường theo chiều sâu tại Trung Quốc,

Hàn Quốc, Nhật Bản và có nhiều tiềm năng khai thác thị trường Châu Âu trong thời

gian tới.

b) Nội dung của giải pháp

Trước tiên, trong thời gian tới, công ty nên đầu tư thêm ít nhất 2 máy sấy gỗ

(mua cả 2 máy trong năm 2018) nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu về hàm lượng độ

ẩm của sản phẩm. Đồng thời mua thêm 4 chiếc máy bào (năm 2018 và năm 2020

mỗi năm mua 2 máy) để sản xuất gỗ xẻ bào với số lượng lớn. Bên cạnh đó, cơng ty

cần phải th các chuyên gia kỹ thuật để tập huấn nâng cao tay nghề cho công nhân.

Công ty cũng cần khắt khe hơn nữa trong việc phân loại sản phẩm để đảm bảo độ

đồng đều của sản phẩm.

c) Điều kiện để thực hiện giải pháp

Vì việc mua thêm máy sấy gỗ và máy bào gỗ công nghiệp là hoạt động đầu tư

trang thiết bị sản xuất mới nên có chi phí khá lớn. Do vậy nếu vòng quay vốn từ

LNST của cơng ty không đủ cho việc chi trả các thiết bị đó thì cơng ty cần phải huy

động thêm vốn từ các nguồn khác như vay các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng51cho việc đầu tư trang thiết bị sản xuất mới. Đồng thời công ty sẽ phải thuê chuyên

gia để tập huấn kỹ thuật cho công nhân nhằm đảm bảo việc sử dụng trang thiết bị

sản xuất mới đạt hiệu năng tốt nhất.

d) Lợi ích của giải pháp

Bằng việc đầu tư thêm trang thiết bị sản xuất mới như trên, cơng ty sẽ có khả

năng tạo ra các sản phẩm ở phân khúc chất lượng cao (như dăm gỗ-wood chips có

độ ẩm thấp, gỗ bào sấy) với sản lượng/đơn hàng lớn hơn và độ đồng đều cao hơn.

Do vậy, công ty sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các đối tác có nhu cầu

về sản phẩm chất lượng cao ở các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

và một số đối tác tiềm năng tại Châu Âu. Qua đó sẽ giúp cơng ty trong việc hoàn

thành mục tiêu đến năm 2021 sẽ chủ yếu tập trung phát triển thị trường xuất khẩu

gỗ nguyên liệu theo chiều sâu tại các thị trường hiện có. Mà để khai thác các thị

trường hiện có thì u cầu bắt buộc đối với công ty là phải cải thiện chất lượng sản

phẩm theo hướng như trên.

4.2.2 Thành lập một quỹ nghiên cứu thị trường trích từ LNST của công ty

a) Cơ sở khoa học của giải pháp

Hoạt động nghiên cứu thị trường mới chỉ phụ thuộc vào khảo sát khách hàng

hiện có và nghiên cứu tại chỗ, chưa có những biện pháp nghiên cứu thị trường một

cách bài bản. Việc khảo sát thực tế chỉ từ những khách hàng hiện có sẽ khơng đem

lại kết quả chính xác do nhiều khác hàng không quan tâm tới việc này, đồng thời với

1 số lượng khách hàng không đủ lớn tham gia sẽ khơng thể dự đốn được xu hướng

chung của thị trường trên thế giới. Bên cạnh đó việc nghiên cứu tại bàn chủ yếu là

những số liệu thứ cấp, đơi khi độ chính xác khơng cao.

b) Nội dung của giải pháp

Công ty cần quan tâm hơn tới dịch vụ khách hàng bằng cách thường xuyên hỏi

thăm khách hàng về sự thỏa mãn cũng như nhu cầu của khách hàng về sản phẩm

của cơng ty. Từ đó gợi ý khách hàng làm các khảo sát của công ty. Đồng thời công

ty nên tăng ngân sách hàng năm để mua các tài liệu chuyên ngành của những tổ

chức nghiên cứu gỗ và lâm sản chuyên nghiệp trên thế giới và Việt Nam để làm tài

liệu tham khảo trong việc nghiên cứu thị trường.52Công ty sẽ bắt đầu thành lập một quỹ ngân sách phục vụ việc nghiên cứu thị

trường trích từ LNST bắt đầu từ năm 2018. Lộ trình như sau: năm 2018 trích 5%

LNST để thành lập quỹ và bước đầu triển khai thực hiện việc nghiên cứu thị trường

một cách bài bản. Năm 2019 và 2020 sẽ trích 8% LNST vào quỹ, và từ năm 2021

trở đi sẽ cố gắng duy trì 10% LNST để phục vụ quỹ nghiên cứu thị trường.

c) Điều kiện để thực hiện giải pháp

Thứ nhất, nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập khẩu cần phải có ý thức chủ

động hỏi thăm và quan tâm chăm sóc khách hàng sau mỗi giao dịch. Điều này đồng

nghĩa với việc khối lượng công việc của nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập

khẩu sẽ nhiều hơn, nhân viên sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn. Thứ hai, cơng ty phải

trích ngân sách hàng năm từ LNST vào quỹ nghiên cứu thị trường, do đó nguồn vốn

đầu tư của công ty từ LNST sẽ bị giảm, đặt thêm áp lực cho công ty trong việc huy

động thêm vốn từ các nguồn khác để đầu tư sản xuất kinh doanh.

d) Lợi ích của giải pháp

Kết quả nghiên cứu thị trường của cơng ty sẽ chính xác hơn, cơng ty sẽ có

thêm nhiều cơ sở đáng tin cậy từ hoạt động nghiên cứu thị trường để định hướng

phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu trong thời gian tới. Qua đó việc phát

triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu của cơng ty giai đoạn tới sẽ có xác suất

hoàn thành sát với mục tiêu và định hướng phát triển của cơng ty cao hơn.

4.2.3 Nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực nghiệp vụ cho nhân viên

phòng kinh doanh xuất nhập khẩu

a) Cơ sở khoa học của giải pháp

Trình độ ngoại ngữ của một số nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập khẩu

còn chưa cao, đặc biệt là ngoại ngữ chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu. Đây

là một rào cản lớn trong việc giao dịch và đàm phán với khách hàng. Từ đó sẽ ảnh

hưởng tới việc mở rộng thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu của cơng ty. Ngồi ra,

thị trường quốc tế ln có sự biến đổi không ngừng trên nhiều phương diện khác

nhau (chẳng hạn như về phương thức thanh toán, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định

riêng của các quốc gia…). Nếu như khơng cập nhật những sự thay đổi đó một cách

kịp thời, khơng chỉ riêng cơng ty Tân Hà mà còn nhiều doanh nghiệp khác hoạt53động trong môi trường kinh doanh quốc tế sẽ bị lạc hậu trong việc thực hiện các

nghiệp vụ kinh doanh.

b) Nội dung của giải pháp

Công ty giao cho trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu cử những nhân

viên trong diện cần cải thiện và (hoặc) muốn cải thiện trình độ ngoại ngữ tham gia

lớp tiếng anh giao tiếp chuyên ngành xuất nhập khẩu. Đồng thời khuyến khích nhân

viên nêu cao tinh thần tự học. Lớp học này sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng với thời

lượng 36 tiếng và triển khai thực hiện ngay trong năm 2018. Thời gian học sẽ vào 2

buổi tối trong tuần. Việc triển khai bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho nhân viên sẽ

được triển khai mỗi năm 1 lần, tùy vào tình hình và sự cải thiện về trình độ của nhân

viên. Ngồi ra cơng ty sẽ thắt chặt hơn về yêu cầu ngoại ngữ trong việc tuyển dụng để

tránh lãng phí nguồn lực trong việc bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho nhân viên.

Đối với việc nâng cao năng lực nghiệp vụ cho nhân viên phòng kinh doanh

xuất nhập khẩu, trong giai toạn tới, từ năm 2018-2021, công ty sẽ cử ít nhất 2 đại

diện của phòng kinh doanh xuất nhập khẩu tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ

kinh doanh xuất nhập khẩu ngắn hạn 2 lần/năm vào quý 1 và quý 3 hàng năm. Sau

đó các đại diện này sẽ chịu trách nhiệm phổ biến lại những nội dung đã học được

cho tồn bộ nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập khẩu.

c) Điều kiện để thực hiện giải pháp

Cơng ty sẽ phải trích ngân sách từ LNST để chi cho hai hoạt động trên.

Với việc bồi dưỡng ngoại ngữ,

Cơng ty sẽ phải chi khoảng 4 triệu đồng/khóa học cho nhân viên cần bồi

dưỡng trình độ ngoại ngữ. Ước tính có khoảng 25%, tức 4-5 nhân viên phòng kinh

doanh xuất nhập khẩu chưa đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tính đến cuối năm

2017. Do vậy, cơng ty sẽ phải chi khoảng gần 20 triệu đồng ngay trong năm 2018 để

phục vụ việc bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho nhân viên. Các năm tiếp theo cho tới

năm 2021 kỳ vọng tỷ lệ nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập khẩu cần phải bồi

dưỡng trình độ ngoại ngữ sẽ giảm xuống còn 10-15%, nên ngân sách dự tính cho

việc nâng cao trình độ ngoại ngữ của nhân viên sẽ giảm xuống còn khoảng dưới 15

triệu đồng/năm tới năm 2021.54Với việc nâng cao nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu,

Công ty chỉ cần tham gia lớp đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ kinh doanh xuất

nhập khẩu với tần suất 2 lần/năm. Với chi phí mỗi khóa khơng đáng kể, khoảng từ

1-2 triệu đồng/khóa. Do vậy mỗi năm cơng ty sẽ phải trích khoảng 2-4 triệu trong

việc cập nhật và nâng cao năng lực nghiệp vụ cho nhân viên phòng kinh doanh xuất

nhập khẩu.

d) Lợi ích của giải pháp

Trình độ ngoại ngữ của nhân viên sẽ được cải thiện, việc giao dịch và đàm

phán với đối tác nước ngoài sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra điều này sẽ làm cho chất

lượng nguồn nhân lực của công ty đồng đều hơn, làm tăng hiệu suất cơng việc. Từ

đó việc mở rộng thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu của cơng ty sẽ hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu của nhân viên phòng kinh

doanh xuất nhập khẩu sẽ được cập nhật theo xu hướng chung trên thị trường thế

giới, tạo sự thống nhất và đơn giản trong quy trình và nghiệp vụ khi giao dịch với

các đối tác quốc tế.

4.3 Một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm giúp phát triển thị trường

xuất khẩu gỗ nguyên liệu của công ty TNHH Tân Hà đến năm 2021

4.3.1 Gỡ bỏ rào cản trong việc xuất khẩu các mặt hàng gỗ nguyên liệu

a) Cơ sở khoa học của kiến nghị

Gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ 2 nguồn chính. Thứ nhất là từ rừng tự nhiên.

Đây là nguồn bị hạn chế khai thác nhiều nhất do yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh

thái nên việc đánh thuế xuất khẩu đối với gỗ nguyên liệu từ nguồn này là điều hiển

nhiên. Thứ hai là gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng trồng. Gỗ nguyên liệu có

nguồn gốc từ rừng trồng được trồng với mục đích đem lại lợi ích kinh tế cho người

dân và doanh nghiệp. Việc đánh thuế xuất khẩu với gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ

rừng trồng sẽ làm giảm lợi ích kinh tế của các hộ trồng rừng. Đồng thời nó sẽ gây

khó khăn cho các cơng ty xuất khẩu gỗ nguyên liệu trong nước như công ty Tân Hà

trong việc phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu do mức độ cạnh tranh về

giá với các đối thủ nước ngồi sẽ bị giảm so với khi khơng bị đánh thuế.55b) Nội dung của kiến nghị

Nhà nước nên phân loại việc đánh thuế với gỗ nguyên liệu theo nguồn gốc như

sau: với gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên thì Nhà nước nên đánh mức

thuế suất cao hơn so với hiện tại; đồng thời giảm thuế suất đối với gỗ nguyên liệu

có nguồn gốc từ rừng trồng với mục đích kinh tế. Hơn thế Nhà nước có thể tiến tới

việc xóa bỏ thuế xuất khẩu đối với gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng trồng đối

với những khu rừng trồng chuyên canh cho mục đích kinh tế.

Với việc đánh thuế cao hơn đối với gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng tự

nhiên:

Nhà nước nên tiến hành tăng thuế suất thuế xuất khẩu các mặt hàng gỗ nguyên

liệu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên mỗi năm lên 20% so với mức hiện tại đối với

những mặt hàng gỗ nguyên liệu hiện tại có mức thuế suất dưới 20% bắt đầu từ năm

2017. Đến năm 2020, Nhà nước nên đưa tất cả các mặt hàng gỗ nguyên liệu có

nguồn gốc từ rừng tự nhiên về một khung thuế suất duy nhất là 20% để hạn chế cao

nhất việc khai thác gỗ nguyên liệu từ ngồn này, đồng thời tránh việc gian lận thương

mại khi xuất khẩu các mặt hàng đó.

c) Lợi ích của kiến nghị

Cơng ty Tân Hà xuất khẩu các mặt hàng gỗ nguyên liệu có nguồn gốc 100% từ

rừng trồng. Do vậy, kiến nghị trên sẽ giúp công ty được hưởng mức thuế suất thuế

xuất khẩu gỗ nguyên liệu thấp hơn, từ đó tạo lợi thế về giá cho công ty để cạnh

tranh với các đối thủ nước ngoài và các đối thủ xuất khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn

gốc từ rừng tự nhiên ở trong nước trong việc phát triển thị trường xuất khẩu gỗ

nguyên liệu. Đồng thời, với kiến nghị trên, việc xuất khẩu gỗ nguyên liệu từ rừng

trồng sẽ dễ dàng hơn, đảm bảo đầu ra ổn định cho các hộ trồng trừng, nâng cao đời

sống kinh tế cho một bộ phận không nhỏ những hộ dân sống bằng nghề trồng rừng

ở nước ta.

4.3.2 Đơn giản hóa quy trình và thủ tục xuất khẩu

a) Cơ sở khoa học của kiến nghị

Các thủ tục hải quan của Việt Nam còn tương đối rườm rà, mất thời gian.

Nguyên nhân là do hiện tại Nhà nước còn ứng dụng q ít các cơng cụ điện tử vào

việc làm các thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung.56Ngồi việc khai hải quan bằng điện tử ra, thì hiện nay hầu hết những thủ tục khác

như làm C/O, nộp thuế xuất khẩu, kiểm hóa… vẫn được tiến hành một cách thủ

cơng, gây lãng phí thời gian và nguồn lực cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói

chung và cơng ty Tân Hà nói riêng

b) Nội dung của kiến nghị

Nhà nước nên đơn giản hóa các thủ tục hải quan bằng việc sử dụng rộng rãi

các cơng cụ điện tử thay vì phải đến trực tiếp các cơ quan nhà nước để làm hồ sơ,

chứng từ. Chẳng hạn, Nhà nước nên áp dụng việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ

hàng hóa (C/O) thơng qua hình thức online. Các doanh nghiệp chỉ cần phải điền

những thơng tin cần thiết thay vì phải chuẩn bị một loạt các giấy tờ và mất nhiều

giờ đồng hồ chờ đợi để được cấp C/O. Bên cạnh đó, việc nộp thuế xuất khẩu nên

được rút gọn lại bằng việc Nhà nước có thể tạo một tài khoản riêng biệt để để quản

lý thuế. Các doanh nghiệp có thể chuyển khoản trực tiếp tiền thuế phải nộp vào tài

khoản đó thay vì phải đến trực tiếp các cơ quan Nhà nước hoặc thông qua các ngân

hàng trung gian để nộp thuế vào kho bạc Nhà nước.

c) Lợi ích của kiến nghị

Với kiến nghị trên, công ty Tân Hà sẽ tiết kiệm được đáng kể thời gian và

nguồn lực vào việc làm các thủ tục để xuất khẩu hàng hóa. Cơng ty sẽ hạn chế được

tình trạng hàng bị lỡ tàu do thời gian và quy trình làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa

ngắn gọn và đơn giản hơn so với trước đây, kéo theo đó là thời gian thơng quan sẽ

nhanh hơn. Đồng thời, điều này còn giúp cơng ty tạo hình ảnh tốt với các đối tác

quốc tế do việc giao hàng diễn ra nhanh hơn. Qua đó, việc phát triển thị trường xuất

khẩu gỗ nguyên liệu của công ty trong thời gian tới sẽ diễn ra thuận lợi hơn.57KẾT LUẬN

Tuy gỗ nguyên liệu là mặt hàng không khuyến khích xuất khẩu nhưng khơng

phải vì thế mà việc phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu không có ý nghĩa

với nền kinh tế Việt Nam. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu nguyên liệu đã góp

phần quan trọng vào việc giúp các hộ gia đình và các doanh nghiệp trồng rừng với

mục đích kinh tế giải quyết vấn đề đầu ra đối với sản phẩm mà họ tạo ra. Từ đó tạo

cơng ăn việc làm và phát triển kinh tế cho một bộ phận dân cư sống bằng nghề

trồng rừng, đặc biệt là ở những nơi kinh tế còn khó khăn.

Có thể nói rằng việc phát triển thị trường xuất khẩu gỗ ngun liệu có ý nghĩa

vơ cùng quan trọng tới hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty Tân Hà. Để

hoạt động kinh doanh phát triển một cách ổn định, trong những năm vừa qua cơng

ty đã tích cực phát triển thị trường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và đã đạt được

những kết quả nhất định trong giai đoạn 2012-2017. Ngồi ra cơng ty phấn đấu đến

năm 2021đạt mốc 20 thị trường thực và chuyển hướng chỉ tập trung chủ yếu nguồn lực

vào việc khai thác thị trường theo chiều sâu tại 20 quốc gia đó. Đó là cách mà cơng ty

muốn tạo vị thế vững chắc của mình tại các thị trường mà công ty hướng đến.

Giai đoạn 2012-2017, công ty Tân Hà đã đạt được một số thành tựu đáng tự

hào trong việc phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu. Thị trường của công

ty đã được phát triển khá sát với mục tiêu mà công ty đã đề ra. Công ty đã dần đi

sâu vào 3 thị trường gỗ nguyên liệu hàng đầu thế giới ở Châu Á là Trung Quốc,

Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên trong quá trình phá triển thị trường xuất khẩu gỗ

ngun liệu, cơng ty khơng thể tránh khỏi những tồn tại mang tính chủ quan, cũng

như những rào cản mang tính khách quan cần phải khắc phục và giải quyết.

Để việc mở rộng thị trường của công ty Tân Hà tới năm 2020 đạt hiệu quả cao

hơn và theo đúng định hướng đề ra thì cơng ty phải nắm bắt các cơ hội cũng như

đẩy lùi những thách thức một cách kịp thời.

Hy vọng rằng với đề tài “Phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu tại

công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Hà” sẽ góp phần phát triển thị

trừng xuất khẩu tại công ty Tân Hà. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nghiên cứu

cũng như trình độ, chắc chắn bài làm sẽ không tránh khỏi những khuyết điểm. Em

mong rằng sẽ nhận được sự góp ý từ phía thầy cơ để rút ra thêm kinh nghiệm cho

bản thân cũng như để khóa luận được hồn thiện hơn. Em xin trân thành cảm ơn!58TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo thường niên Công ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu Tân Hà

giai đoạn 2012 -2017

2. Báo cáo tình hình xuất khẩu công ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu

Tân Hà giai đoạn 2012-2017

3. Hồ sơ năng lực công ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu Tân Hà

4. Nguyễn Huy Hoàng (2014), Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu

quả kinh doanh xuất khẩu của công ty CP Đầu tư và thương mại TNG, Khóa luận

tốt nghiệp, Hà Nội.

5. Phạm Trường Giang (2013), Nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu

nông sản của công ty CP XNK Nông sản Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp, Hà Nội.

6. PGS. Doãn Kế Bơn, Giáo trình quản trị tác nghiệp và thương mại quốc tế

năm 2010, Nhà xuất bản Thống kê

7. Giáo trình Kinh tế quốc tế trường đại học Thương Mại

Các website

8. Website công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Hà, Giới thiệu về

công ty Tân Hà, 2017, http://tanhaexport.com/about

9. Http://www.customs.gov.vn

10. Http://www.nganhangbanle.org

11. Tổ chức Forest Trends, Hiệp Hội Gỗ Lâm Sản Việt Nam và Hiệp Hội Gỗ

và Lâm sản Bình Định, Báo cáo nghiên cứu: “Xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam:

Chính sách – thị trường – sinh kế của hộ gia đình trồng rừng”, 07/2016

http://goviet.org.vn/upload/aceweb/content/Bao%20cao%20Viet%20nam

%20xuat%20khau%20Dam%20go_2016_Final.pdf

12. Trung tâm WTO, Hiệp định thương mại tự do (FTA), 2017,

http://trungtamwto.vn/ftaXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (65 trang)

×