1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

3 Một số cách thức phát triển thị trường xuất khẩu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (367.23 KB, 65 trang )


Thứ hai, mở rộng đối tượng tiêu dùng.

Bên cạnh việc mở rộng ranh giới thị trường theo vùng địa lý, chúng ta có thể

mở rộng và phát triển thị trường bằng cách khuyến khích, kích thích các nhóm

khách hàng của đối thủ chuyển sang sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Có thể trước đây sản phẩm của doanh nghiệp chỉ nhằm vào một số đối tượng

nhất định trên thị trường thì nay đã thu hút thêm nhiều đối tượng khác nữa. Điều

này cũng làm tăng doanh số bán và dẫn tới tăng lợi nhuận. Một số sản phẩm đứng

dưới góc độ người tiêu dùng xem xét thì nó đòi hỏi phải đáp ứng được nhiều mục

tiêu sử dụng khác nhau. Do đó ta có thể dễ dàng nhằm vào những nhóm người tiêu

dùng khác nhau khơng hoặc ít quan tâm tới hàng hoá, sản phẩm do doanh nghiệp

sản xuất ra. Nhóm người này cũng có thể được xếp vào khu vực thị trường còn bỏ

trống mà doanh nghiệp có khả năng khai thác.

Phát triển thị trường theo chiều rộng nhằm vào các nhóm người tiêu dùng mới

là một trong các cách phát triển thị trường song nó lại đòi hỏi công tác nghiên cứu

thị trường phải được nghiên cứu căn kẽ, cẩn thận nếu không công tác phát triển thị

thị trường sẽ không đạt hiệu quả cao.

Việc tăng số lượng người tiêu dùng hàng hoá nhằm tăng doanh số bán từ đó

thu được lợi nhuận cao hơn.

Để xem xét việc phát triển theo chiều rộng sẽ đi tính và đánh giá các chỉ tiêu

sau:

-Thứ nhất, chỉ tiêu số lượng thị trường mới:Chỉ tiêu này có cơng thức tính như sau:

Đơn vị: thị trường

Số lượng thị trường=Tổng số lượng thị-Tổng số lượng thịmới

trường năm sau

trường năm trước

Việc tính tốn chỉ tiêu này nhằm giúp công ty đánh giá được số lượng thị

trường mới mà công ty đã mở rộng thêm được qua mỗi năm.Chỉ tiêu này có giá trị

càng lớn thì chứng tỏ việc mở rộng thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu của công ty

càng hiệu quả.

-Thứ hai, chỉ tiêu số lượng thị trường thực mới.Chỉ tiêu này có cơng thức tính như sau:

Đơn vị tính: thị trường

14Số thị trường

thực mớiSố thị trường mới=trong năm A-Số thị trường mất đi

trong năm AĐây là chỉ tiêu phản ánh thực chất số thị trường mà cơng ty có thêm được, do

trong quá trình phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu, cơng ty có thể mất đi

thị trường cũ. Do vậy, chỉ tiêu này giúp chỉ ra số thị trường thực chất mà cơng ty có

thêm được trong 1 năm.

-Thứ ba, chỉ tiêu tốc độ gia tăng thị trường mới.Chỉ tiêu này có cơng thức tính như sau:

Đơn vị tính: %

Tốc độ gia tăngSố thị trường mới năm sau

x 100 (%)

Số thị trường mới năm trước

thị trường mới

Chỉ tiêu tốc độ gia tăng thị trường mới cho biết việc mở rộng thị trường xuất

=khẩu gỗ nguyên liệu của công ty diễn ra nhanh hay chậm thông qua việc so sánh tốc

độ gia tăng thị trường mới giữa các năm với nhau. Tốc độ gia tăng thị trường mới

được coi là nhanh nếu đạt trên 100%, ngược lại nếu dưới 100% thì được coi là

chậm.

2.3.2 Phát triển thị trường theo chiều sâu

Các nhà sản xuất kinh doanh phát triển theo chiều sâu thường đặt câu hỏi liệu

với nhãn hiệu sản phẩm hiện tại của mình, với tiếng vang sẵn có về sản phẩm thì có

thể tăng khối lượng hàng bán cho nhóm khách hàng hiện có mà khơng phải thay đổi

gì cho sản phẩm. Từ đó dẫn tới tăng doanh số bán và thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Hay nói cách khác doanh nghiệp vẫn tiếp tục kinh doanh những sản phẩm quen

thuộc trên thị trường hiện tại, nhưng tìm cách đẩy mạnh khối lượng hàng tiêu thụ

lên. Trong trường hợp này doanh nghiệp có thể vận dụng bằng cách hạ thấp giá sản

phẩm để thu hút người mua mua nhiều hơn trước hoặc quảng cáo sản phẩm mạnh

mẽ hơn nữa để đạt được mục đích cuối cùng là khơng để mất đi một người khách

nào hiện có của mình và tập trung sự tiêu dùng của nhóm khách hàng sử dụng đồng

thời nhiều sản phẩm tương tự sang sử dụng duy nhất sản phẩm của doanh nghiệp

mình.

Để xem xét phát triển theo chiều sâu, ta sẽ đi tính và đánh giá các chỉ tiêu sau

đây:

15- Thứ nhất, chỉ tiêu thị phần tăng thêm.

Chỉ tiêu này có cơng thức tính như sau:

Đơn vị tính: %

Thị phần tăng thêm

=

Thị phần năm sau

Thị phần năm trước

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ khai thác thị trường hiện có của cơng ty qua

từng năm.Giá trị của chỉ tiêu này càng lớn thì việc khai thác thị trường hiện có của

cơng ty càng hiệu quả và ngược lại.

-Thứ hai, chỉ tiêu tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu.Chỉ tiêu này có cơng thức tính như sau:

Đơn vị tính: %Tốc độ tăng kim ngạch

xuất khẩuKim ngạch xuất khẩu năm sau

=Kim ngạch xuất khẩu nămx 100 (%)trước

Chỉ tiêu tốc độ tăng kim ngạch giúp phản ánh khả năng phát triển thị trường ở

các thị trường hiện có là nhanh hay chậm.

2.4 Phân định nội dung đề tài

Phát triển thị trường xuất khẩu là một hoạt động thách thức đối với doanh

nghiệp bởi thị trường xuất khẩu phức tạp, mang ý nghĩa sâu rộng. Khi đi nghiên cứu

về phát triển thị trường xuất khẩu ta có thể đánh giá dựa vào chỉ tiêu phát triển thị

trường theo chiều rộng và phát triển thị trường theo chiều sâu. Trong phạm vi

nghiên cứu đề tài khóa luận về phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu của

một doanh nghiệp, dựa trên kiến thức tích lũy được trong thời gian thực tập tại công

ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu Tân Hà, em xin định hướng nghiên cứu của

mình trong bài khóa luận như sau:

- Đặc điểm doanh nghiệp như giới thiệu công ty, nhà máy, cơ sở vật chất,

nguồn lực,…từ đó có cái nhìn bao qt về cơng ty để đánh giá được mức độ ảnh

hưởng của các yếu tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến phát triển thị trường

xuất khẩu như thế nào.16- Theo lý thuyết đã phân tích ở mục 2.2 có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến

phát triển thị trường xuất khẩu. Xét trên thực tế công ty TNHH thương mại Xuất

nhập khẩu Tân Hà có các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường xuất khẩu như

sau:

Thứ nhất, môi trường trong nước bao gồm: Các chính sách nhà nước liên quan

tới xuất khẩu như hàng rào thuế quan, phi thuế quan; Tình hình kinh tế của nước ta

(2012-2017); Các hiệp định Việt Nam tham gia; Nguồn cung gỗ; Mức độ cạnh tranh

xuất khẩu gỗ nguyên liệu trong nước

Thứ hai, môi trường quốc tế bao gồm nhân tố như nhu cầu thị trường quốc tế

đối với gỗ nguyên liệu; mức độ cạnh tranh về gỗ nguyên liệu trên thị trường quốc

tế; chính sách nhập khẩu quốc gia nước sở tại

Thứ ba, môi trường bên trong doanh nghiệp như nguồn nhân lực và khả năng

tài chính mà cơng ty đang gặp phải.

Lý do em lựa chọn những nhân tố ảnh hưởng này bởi lẽ tính thực tế cao có tác

động mạnh mẽ tới phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu tại công ty Tân Hà

(Dẫn chứng tại mục 3.2)

Từ các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường xuất khẩu tại công ty đã

mang lại kết quả kinh doanh như thế nào dựa vào số liệu, dẫn chứng thực tế. Đồng

thời dựa vào tiêu chí phát triển theo chiều rộng và chiều sâu để soi xét trực quan

hơn về phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu tại công ty Tân Hà.

Thơng qua phân tích thơng số cụ thể về phát triển thị trường xuất khẩu gỗ

nguyên liệu của công ty có những đánh giá nhận xét về kết quả đạt được, hạn chế,

nguyên nhân của những hạn chế. Để từ đó đưa ra những định hướng, đề xuất giải

pháp và kiến nghị nhằm giúp công ty phát triển thị trường xuất khẩu gỗ sâu rộng

hơn.17Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (65 trang)

×