1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

3 Một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm giúp phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu của công ty TNHH Tân Hà đến năm 2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (367.23 KB, 65 trang )


b) Nội dung của kiến nghị

Nhà nước nên phân loại việc đánh thuế với gỗ nguyên liệu theo nguồn gốc như

sau: với gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên thì Nhà nước nên đánh mức

thuế suất cao hơn so với hiện tại; đồng thời giảm thuế suất đối với gỗ nguyên liệu

có nguồn gốc từ rừng trồng với mục đích kinh tế. Hơn thế Nhà nước có thể tiến tới

việc xóa bỏ thuế xuất khẩu đối với gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng trồng đối

với những khu rừng trồng chuyên canh cho mục đích kinh tế.

Với việc đánh thuế cao hơn đối với gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng tự

nhiên:

Nhà nước nên tiến hành tăng thuế suất thuế xuất khẩu các mặt hàng gỗ nguyên

liệu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên mỗi năm lên 20% so với mức hiện tại đối với

những mặt hàng gỗ nguyên liệu hiện tại có mức thuế suất dưới 20% bắt đầu từ năm

2017. Đến năm 2020, Nhà nước nên đưa tất cả các mặt hàng gỗ nguyên liệu có

nguồn gốc từ rừng tự nhiên về một khung thuế suất duy nhất là 20% để hạn chế cao

nhất việc khai thác gỗ nguyên liệu từ ngồn này, đồng thời tránh việc gian lận thương

mại khi xuất khẩu các mặt hàng đó.

c) Lợi ích của kiến nghị

Cơng ty Tân Hà xuất khẩu các mặt hàng gỗ nguyên liệu có nguồn gốc 100% từ

rừng trồng. Do vậy, kiến nghị trên sẽ giúp công ty được hưởng mức thuế suất thuế

xuất khẩu gỗ nguyên liệu thấp hơn, từ đó tạo lợi thế về giá cho công ty để cạnh

tranh với các đối thủ nước ngoài và các đối thủ xuất khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn

gốc từ rừng tự nhiên ở trong nước trong việc phát triển thị trường xuất khẩu gỗ

nguyên liệu. Đồng thời, với kiến nghị trên, việc xuất khẩu gỗ nguyên liệu từ rừng

trồng sẽ dễ dàng hơn, đảm bảo đầu ra ổn định cho các hộ trồng trừng, nâng cao đời

sống kinh tế cho một bộ phận không nhỏ những hộ dân sống bằng nghề trồng rừng

ở nước ta.

4.3.2 Đơn giản hóa quy trình và thủ tục xuất khẩu

a) Cơ sở khoa học của kiến nghị

Các thủ tục hải quan của Việt Nam còn tương đối rườm rà, mất thời gian.

Nguyên nhân là do hiện tại Nhà nước còn ứng dụng q ít các cơng cụ điện tử vào

việc làm các thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung.56Ngồi việc khai hải quan bằng điện tử ra, thì hiện nay hầu hết những thủ tục khác

như làm C/O, nộp thuế xuất khẩu, kiểm hóa… vẫn được tiến hành một cách thủ

cơng, gây lãng phí thời gian và nguồn lực cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói

chung và cơng ty Tân Hà nói riêng

b) Nội dung của kiến nghị

Nhà nước nên đơn giản hóa các thủ tục hải quan bằng việc sử dụng rộng rãi

các cơng cụ điện tử thay vì phải đến trực tiếp các cơ quan nhà nước để làm hồ sơ,

chứng từ. Chẳng hạn, Nhà nước nên áp dụng việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ

hàng hóa (C/O) thơng qua hình thức online. Các doanh nghiệp chỉ cần phải điền

những thơng tin cần thiết thay vì phải chuẩn bị một loạt các giấy tờ và mất nhiều

giờ đồng hồ chờ đợi để được cấp C/O. Bên cạnh đó, việc nộp thuế xuất khẩu nên

được rút gọn lại bằng việc Nhà nước có thể tạo một tài khoản riêng biệt để để quản

lý thuế. Các doanh nghiệp có thể chuyển khoản trực tiếp tiền thuế phải nộp vào tài

khoản đó thay vì phải đến trực tiếp các cơ quan Nhà nước hoặc thông qua các ngân

hàng trung gian để nộp thuế vào kho bạc Nhà nước.

c) Lợi ích của kiến nghị

Với kiến nghị trên, công ty Tân Hà sẽ tiết kiệm được đáng kể thời gian và

nguồn lực vào việc làm các thủ tục để xuất khẩu hàng hóa. Cơng ty sẽ hạn chế được

tình trạng hàng bị lỡ tàu do thời gian và quy trình làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa

ngắn gọn và đơn giản hơn so với trước đây, kéo theo đó là thời gian thơng quan sẽ

nhanh hơn. Đồng thời, điều này còn giúp cơng ty tạo hình ảnh tốt với các đối tác

quốc tế do việc giao hàng diễn ra nhanh hơn. Qua đó, việc phát triển thị trường xuất

khẩu gỗ nguyên liệu của công ty trong thời gian tới sẽ diễn ra thuận lợi hơn.57KẾT LUẬN

Tuy gỗ nguyên liệu là mặt hàng không khuyến khích xuất khẩu nhưng khơng

phải vì thế mà việc phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu không có ý nghĩa

với nền kinh tế Việt Nam. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu nguyên liệu đã góp

phần quan trọng vào việc giúp các hộ gia đình và các doanh nghiệp trồng rừng với

mục đích kinh tế giải quyết vấn đề đầu ra đối với sản phẩm mà họ tạo ra. Từ đó tạo

cơng ăn việc làm và phát triển kinh tế cho một bộ phận dân cư sống bằng nghề

trồng rừng, đặc biệt là ở những nơi kinh tế còn khó khăn.

Có thể nói rằng việc phát triển thị trường xuất khẩu gỗ ngun liệu có ý nghĩa

vơ cùng quan trọng tới hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty Tân Hà. Để

hoạt động kinh doanh phát triển một cách ổn định, trong những năm vừa qua cơng

ty đã tích cực phát triển thị trường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và đã đạt được

những kết quả nhất định trong giai đoạn 2012-2017. Ngồi ra cơng ty phấn đấu đến

năm 2021đạt mốc 20 thị trường thực và chuyển hướng chỉ tập trung chủ yếu nguồn lực

vào việc khai thác thị trường theo chiều sâu tại 20 quốc gia đó. Đó là cách mà cơng ty

muốn tạo vị thế vững chắc của mình tại các thị trường mà công ty hướng đến.

Giai đoạn 2012-2017, công ty Tân Hà đã đạt được một số thành tựu đáng tự

hào trong việc phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu. Thị trường của công

ty đã được phát triển khá sát với mục tiêu mà công ty đã đề ra. Công ty đã dần đi

sâu vào 3 thị trường gỗ nguyên liệu hàng đầu thế giới ở Châu Á là Trung Quốc,

Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên trong quá trình phá triển thị trường xuất khẩu gỗ

ngun liệu, cơng ty khơng thể tránh khỏi những tồn tại mang tính chủ quan, cũng

như những rào cản mang tính khách quan cần phải khắc phục và giải quyết.

Để việc mở rộng thị trường của công ty Tân Hà tới năm 2020 đạt hiệu quả cao

hơn và theo đúng định hướng đề ra thì cơng ty phải nắm bắt các cơ hội cũng như

đẩy lùi những thách thức một cách kịp thời.

Hy vọng rằng với đề tài “Phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu tại

công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Hà” sẽ góp phần phát triển thị

trừng xuất khẩu tại công ty Tân Hà. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nghiên cứu

cũng như trình độ, chắc chắn bài làm sẽ không tránh khỏi những khuyết điểm. Em

mong rằng sẽ nhận được sự góp ý từ phía thầy cơ để rút ra thêm kinh nghiệm cho

bản thân cũng như để khóa luận được hồn thiện hơn. Em xin trân thành cảm ơn!58TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo thường niên Công ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu Tân Hà

giai đoạn 2012 -2017

2. Báo cáo tình hình xuất khẩu công ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu

Tân Hà giai đoạn 2012-2017

3. Hồ sơ năng lực công ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu Tân Hà

4. Nguyễn Huy Hoàng (2014), Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu

quả kinh doanh xuất khẩu của công ty CP Đầu tư và thương mại TNG, Khóa luận

tốt nghiệp, Hà Nội.

5. Phạm Trường Giang (2013), Nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu

nông sản của công ty CP XNK Nông sản Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp, Hà Nội.

6. PGS. Doãn Kế Bơn, Giáo trình quản trị tác nghiệp và thương mại quốc tế

năm 2010, Nhà xuất bản Thống kê

7. Giáo trình Kinh tế quốc tế trường đại học Thương Mại

Các website

8. Website công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Hà, Giới thiệu về

công ty Tân Hà, 2017, http://tanhaexport.com/about

9. Http://www.customs.gov.vn

10. Http://www.nganhangbanle.org

11. Tổ chức Forest Trends, Hiệp Hội Gỗ Lâm Sản Việt Nam và Hiệp Hội Gỗ

và Lâm sản Bình Định, Báo cáo nghiên cứu: “Xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam:

Chính sách – thị trường – sinh kế của hộ gia đình trồng rừng”, 07/2016

http://goviet.org.vn/upload/aceweb/content/Bao%20cao%20Viet%20nam

%20xuat%20khau%20Dam%20go_2016_Final.pdf

12. Trung tâm WTO, Hiệp định thương mại tự do (FTA), 2017,

http://trungtamwto.vn/ftaXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (65 trang)

×