1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Nguồn cung ứng hàng hóa có vai trò đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.67 KB, 57 trang )


Ngược lại, một nguồn cung ứng khơng tốt có thể gây ảnh hưởng xấu tới

doanh nghiệp trên mọi mặt của chu trình sản xuất kinh doanh. Do vậy có thể

nói ,nguồn cung ứng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp…

đặc biệt đối với doanh nghiệp nhập khẩu thì nó lại càng có vai trò quan trọng

hơn.

Do đó cần phải có cơng tác đánh giá mặt hàng ,đánh giá nguồn cung ứng

mà công ty làm việc.Việc đánh giá nguồn hàng nhập khẩu này là cần thiết để

giúp doanh nghiệp phát hiện ra nguồn cung ứng nào là tốt nhất( về các mặt như

chi phí , chất lượng ,khả năng cung ứng….)

Nó liên quan đến việc sử dụng các kết quả phân tích các yếu tố trong

quản lí cung ứng như: đánh giá mơi trường chung hiện tại và tương lai; thực

trạng về cung cầu hàng hoá đó trên thị trường; cơ cấu thị trường của sản

phẩm; giá cả hiện hành và dự báo; thời hạn giao hàng và các điều kiện, điều

khoản; tình hình tài chính; lãi suất trong nước và ngồi; chi phí lưu kho và

hàng loạt các vấn đề khác.

Chính vì những yếu tố quan trọng của nguồn cung ứng ảnh hưởng trực tiếp

tới đầu ra của sản phẩm nên quy trình tìm kiếm và đánh giá nguồn cung ứng hiện

tại đóng một vai trò vơ cùng quan trọng mà nhà quản trị cần phải cân nhắc và

tính xem liệu ta có nên tiếp tục với nhà cung ứng đó hay khơng?

Tóm lại có thể nói,việc đánh giá nguồn cung ứng trong cả quá trình trước,

trong và sau khi mua hàng là cơng việc cần thiết của doanh nghiệp. Một là để

đánh giá ,thẩm định quá trình cung cấp mới.Hai là kiểm tra các nguồn hàng hiện

tại nhằm loại bỏ các nhà cung cấp khơng đủ tiêu chuẩn đồng thời tìm ra các sai

lệnh của nguồn hàng hiện tại để có các biện pháp tác động thích hợp nhằm nâng

cao hiệu quả của quá trình chuẩn bị hàng…..

Điều này cho phép nhà quản trị nắm rõ được hiệu quả của việc mua hàng

cũng như năng lực của đối tác hiện tại, từ đó có thể ra quyết định dừng hợp đồng

hoặc tiếp tục hợp tác với nhà cung cấp đó.

Vì thế thiết lập một quy tình đánh giá, phân loại nguồn cung giúp nhà quản

trị có được cái nhìn khách quan, tổng thể và chính xác nhất để so sánh giữa các

nhà cung cấp.2.2. Yêu cầu đối với nguồn cung ứng:

Đánh giá chất lượng nguồn cung ứng của công ty là một trong những nhân

tố quan trọng. Dựa vào kết quả đánh giá để công ty quyết định tiếp tục quan hệ

hợp tác hay chấm dứt hợp tác với một nhà cung ứng. Để kết quả đánh giá chính

xác, khách quan thì các u cầu hàng đầu như: chất lượng, giá cả và thời gian

giao hàng là yếu tố quyết định đến chất lượng của một nhà cung cấp.

Ngoài ra, để đánh giá một cách khoa học và khách quan thì các yêu tố liên

quan như: quy mô sản xuất của nhà cung cấp, thời gian thanh tốn, chất lượng

hàng mẫu... cũng góp phần nâng cao hiệu quả đánh giá nguồn cung một cách

thực tế và chi tiết nhằm hạn chế lớn nhất rủi ro và chi phí ngân sách dành cho

hoạt động mua đầu vào trong sản xuất kinh doanh.

2.2.1. Sự tuân thủ chất lượng của hàng hóa được giao:

(Đúng chất lượng ,đúng mẫu,giữa nguyên được phẩm chất của sản phẩm).

- Tuân thủ chất lượng hàng hóa : là một trong những nội dung cơ bản của

hợp đồng mua bán hàng hóa. Nguồn cung cấp hiện tại phải thực hiện giao hàng

đúng đối tượng và chất lượng theo thỏa thuận trong giao kết hợp đồng. Việc đảm

bảo chất lượng sản phẩm bán ra là cực kỳ cần thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến uy

tín của doanh nghiệp trên thị trường. Chất lượng hàng hóa được giao từ nguồn

cung cấp hiện tại mà tốt thì sẽ góp phần tạo dựng thương hiệu cho doanh nghiệp.

Ngược lại, nếu chất lượng hàng hóa được giao khơng đảm bảo thì sẽ gây ảnh

hưởng xấu tới doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đánh giá việc tuân thủ chất lượng của các sản phẩm, tính

tốn số lượng các sản phẩm khơng đạt chất lượng phải bị loại ra.

2.2.2. Giá cả

Bên cạnh việc đánh giá sự tuân thủ chất lượng hàng hóa

được giao, rất nhiều cơng ty hiện nay đưa ra tiêu chí hàng đầu

để đánh giá nguồn cung cấp hiện tại là giá cả.

Giá cả nhập khẩu của hàng hóa có ý nghĩa quan trọng

trong kinh doanh đối với doanh nghiệp. Những nguồn cung

cấp hiện tại có giá cạnh tranh nhất, sẽ giúp doanh nghiệp có ýđịnh muốn hợp tác, làm ăn lâu dài. Giá cả nguồn cung cấp

hiện tại được duy trì ổn định cũng giúp doanh nghiệp tránh

được những khó khăn phát sinh. Đặc biệt, với các doanh

nghiệp theo đuổi chiến lược cạnh tranh về giá, giả cả của

nguồn cung cấp nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực

cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, để đánh giá nguồn cung

ứng của công ty , phải tiến hành đánh giá giả cả mà nguồn đó

cung cấp cho doanh nghiệp.

2.2.3. Giao hàng

Việc giao hàng của nguồn cung cấp tốt sẽ tạo điều kiện

cho hàng hố lưu thơng nhanh chóng, an tồn và tiết kiệm, đẩy

nhanh tốc độ quay vòng của các phương tiện vận tải, làm giảm

giá thành hàng hoá cho doanh nghiệp nhập khẩu, tránh độn chi

phí.

*Tiêu chí đánh giá: đúng người , đúng thời gian và

địa điểm.

- Số lượng hàng hóa được giao có đảm bảo như trong

hợp đồng: đúng số lượng hay khơng ,nếu chênh lệch thì là

bao nhiêu ,đánh giá theo phần trăm để nhận biết, theo dõi,

báo cáo với đối tác.

- Số lần giao hàng trễ: nguồn cung cấp đã giao hàng trễ

bao nhiêu lần qua các lần giao dịch, số lần giao hàng trễ đó là

nhiều hay ít, có nằm trong mức chấp nhận được của doanh

nghiệp hay không. Thời gian giao trễ hàng là bao lâu.

- Điều kiện giao hàng nào được áp dụng.

Đây là một trong những tiêu chí vơ cùng quan trọng trong

q trình kinh doanh sản xuất của cơng ty.Nếu giao hàng chậm

trễ sẽ làm gián đoạn các khâu trong quy trình sản xuất kinh

doanh.

2.2.4. Chất lượng dịch vụ:Chất lượng dịch vụ là một trong những yếu tố hàng đầu

tạo nên sự khác biệt có ưu thế của nguồn cung ứng. Nguồn

cung ứng tốt là nguồn có được những dịch vụ chất lượng cao

hơn các đối thủ của mình, đáp ứng được đòi hỏi hay cao hơn

những mong đợi về chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

Chất lượng dịch vụ được đánh giá dựa trên:

- Tinh thần hợp tác: Tinh thần hợp tác là làm việc chung với doanh nghiệp

và cùng hướng về một mục tiêu chung, hai bên cùng có lợi. Một nguồn cung cấp

có tinh thần biết hợp tác thì sẽ tạo cho doanh nghiệp sự thoải mái về tâm lý, cũng

như những thuận lợi trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa.Đó là :

+ Chấp hành những quy định, điều khoản đề ra trong hợp đồng mua bán.

+ Chia sẻ, hỗ trợ với doanh nghiệp trong khả năng cho phép.

+ Tơn trọng các bí mật kinh doanh, khơng tiết lộ các thơng tin mang tính

chất nhạy cảm, độc quyền, hay bảo mật về đối tác… Các thông tin mang tính

bảo mật của doanh nghiệp cần phải được nguồn cung cấp tơn trọng và giữ kín,

đảm bảo bí mật kinh doanh.

- Độ chính xác của chứng từ: Để xuất nhập khẩu hàng hóa thì một bộ chứng

từ xuất nhập khẩu bao gồm những giấy tờ :(invoice, packing list, bill, C/O…).

Các chứng từ cần phải chính xác, phù hợp thì các rủi ro, sai sót sẽ được

hạn chế, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tốc độ giải quyết tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng

và hiệu quả của nó: Tốc độ giải quyết phát sinh là mức độ nhanh hay chậm của

nguồn cung cấp hiện tại trong việc giải quyết các tình huống khơng lường trước

được. Việc nguồn cung cấp hiện tại giải quyết mau lẹ và hiệu quả các tình huống

phát sinh, theo hướng tối ưu nhất sẽ giúp tiết kiệm thời gian và sức lực, cũng như

chi phí cho doanh nghiệp. Nếu lựa chọn giải pháp sai sẽ khiến các vấn đề rơi vào

bế tắc, ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhập khẩu.

- Dịch vụ sau khi cung cấp hàng hóa: ( bảo hành , chăm sóc khách hàng…)

+Dịch vụ sau bán của nguồn cung cấp hiện tại tốt sẽ tạo niềm tin cho doanh

nghiệp, giảm thiểu các vấn đề phát sinh sau khi nhập khẩu hàng hóa từ các nguồn

cung cấp, nâng cao mức độ hài lòng cho doanh nghiệp.2.3. Các phương pháp đánh giá nguồn cung ứng:

- Phương pháp sơ đồ tuyệt đối: phương pháp này chủ

yếu mang tính suy xét, phân tích, dựa trên các tiêu thức đánh

giá của các bộ phận có liên quan trong q trình nhập khẩu

hàng hóa bằng các kinh nghiệm của mình nhận xét từng hoạt

động cửa nhà cung ứng để phân loại các nhà cung ứng thành

loại “tốt – khá hay kém”.Đây là phương pháp đơn giản không

cần lưu trữ các số liệu đặc biệt cho q trình đánh giá này.

- Phương pháp tính điểm: Phương pháp này phù hợp với

các trường hợp khi phải đưa ra các quyết định nhanh chóng,

về tìm nguồn hàng, khi có nhu cầu xuất nhập khẩu khẩn

cấp,phương pháp này gồm các bước sau:

+ Xác định các tiêu thức đánh giá : chất lượng .giao hàng

và dịch vụ…

+ Xác định mức độ quan trọng cửa các tiêu thức.Ví Dụ:

chất lượng 60%,giao hàng 30%, dịch vụ:10%.

+Xác định mức độ hoạt động các nguồn hàng: đánh giá

mức độ tuân thủ chất lượng mặt hàng, đánh giá về giao

hàng ,đánh giá về dịch vụ.

+Tính điểm số và đưa ra kết luận.

Ngồi ra còn có Phương pháp phân tích tỷ lệ chi phí:

RC =

Trong đó:C

RC : Tỷ lệ chi phí phát sinh.

C: Tổng trj giá các hợp đồng.

Ck : Các chị phí phát sinh thêm chongười xuất khẩu do những thiếu sót của người cung cấp.

Như vậy, nhằm đánh giá một cách chính xác nhất các chi

phí mua hàng do nguồn hàng giao hàng chậm, giao hàng kém

phẩm chất …..Để áp dụng được phương pháp này thì người xuất nhập

khẩu cần phải lưu trữ các số liệu chi phí pháp sinh của từng

nhà cung ứng một cách có hệ thống trên cơ sở các hợp đồng.

Từ đó dựa trên các tỉ lệ này mà phân loại các nhà cung

ứng.Trên cơ sở đánh giá phân loại nguồn hàng doanh nghiệp

cần loại bỏ các nhà cung ứng kém chất lượng,duy trì các

nguồn tốt.2.4. Xác định quy trình đánh giá nguồn cung ứng.

* Các bước đánh giá nguồn cung ứng:

Bước 1: Lập

danh sách nhà

cung ứng hiện

tại.Bước 2: Xây dựng chỉ

tiêu đánh giá và Xác

định mức độ quan

trọng cho các chỉ tiêu.Bước 3: Cụ thể hóa từng

chỉ tiêu và xác định

trọng số các chỉ tiêu con.Bước 5: Tính tổngBước 4 : Tiến hành đánh

giá nhà cung ứng dựa

trên các chỉ tiêu đã xác

địnhđiểm và lựa chọn nhà

cung ứng.Hình 2.1 Các bước trong quy trình đánh giá nguồn cung ứng.

Bước 1: Lập danh sách nhà cung ứng hiện tại.

Thiết lập liệt kê danh sách các nhà cung ứng hiện tại

đang cung ứng sản phẩm kinh danh cho công ty.Đây là bước

đầu tiên trong quy trình đánh giá nhằm xác dịnh , liệt kê các

nguồn cung ứng hiện tại mà công ty sử dụng.

Bước 2: : Xây dựng chỉ tiêu đánh giá và Xác định

mức độ quan trọng của các chỉ tiêu.

Để có thể đánh giá một cách khách quan được những

nhà cung cấp tiềm năng cho doanh nghiệp thì trước tiên, nhà

quản trị phải thiết lập được quy trình đánh giá cùng với đó là

những tiêu chí khách quan, chính xác và phù hợp với cơng ty,

tạo tiền đề để nhà quản trị tìm ra được những nhà cung cấp

thích hợp. Các tiêu chí đó có thể được thiết kế như sau:

- Chất lượng sản phẩm: giúp doanh nghiệp có cái nhìn

tổng quan nhất về chất lượng hàng nhập khẩu mà mình nhập

về:chất lượng sản phẩm có tốt khơng ? có đúng với quy định

cam kết trong hợp đồng mà hai bên đã kí với nhau hay

khơng?- Thời gian giao hàng: là khoảng thời gian mà bên cung

ứng giao hàng hóa cho doanh nghiệp .Chỉ tiêu này giúp doanh

nghiệp đánh giá chính xác nhà cung ứng có chấp hành nghiêm

túc thời gian giao hàng hay khơng qua đó cũng đánh giá

những tổn thất do những lần giao hàng trễ gây ra.

- Giá bán: vô cùng quan trọng ,giúp nhà quản trị có

những so sánh nhất định giữa các nhà cung ứng với nhau .Qua

đó ,đánh giá mức độ tương ứng giữa chất lượng và giá cả).

+ Phương pháp thanh toán. (TT hay L/C , nhờ thu) cho

biết mối quan hệ gắn bó như thế nào của doanh nghiệp với

nhà cung ứng.

- Sự phản hồi với những sự cố phát sinh ( sự phản hồi

nhanh hay chậm giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác tính

chuyên nghiệp của đối tác cung ứng).

- Quy mơ sản xuất : nhằm xác định tính quy mô của đối

tác kinh doanh lớn hay nhỏ qua đó đánh giá được khả năng

cung ứng hàng hóa cho doanh nghiệp.

- Ngồi ra còn một số chỉ tiêu như:số lượng hàng hóa tối

đa đáp ứng u cầu cơng ty, thời hạn đã giao dịch…..

* Mức độ quan trọng của các chỉ tiêu đối với doanh

nghiệp là không như nhau. Ví dụ như nhằm mục tiêu có được

sản phẩm có chất lượng tốt nhất thì chỉ tiêu về chất lượng

nguyên vật liệu, linh kiện, hay chi tiết phải được đặt lên hàng

đầu và người ta có thể khơng quan tâm lắm tới giá cả của

chúng. Do vậy tùy vào cách thức mà mục tiêu kinh doanh của

mỗi doanh nghiệp khác nhau mà tầm quan trọng của các tiêu

chí trên cũng là khác nhau. Do vậy khi đánh giá các nhà cung

ứng , cần gắn mức độ quan trọng cho các chỉ tiêu thông qua

các trọng số của chúng.Để thiết lập các tiêu chí đánh giá phù

hợp doanh nghiệp cần:Xác định nhu cầu thơng tin: cần những thơng tin gì để hỗ

trợ đánh giá nguồn cung cấp hiện tại. Dựa trên các tiêu chí

đánh giá đã xác lập, xác định các thơng tin cần thu thập có liên

quan.

Tìm nguồn thơng tin và thu thập thông tin: sử dụng các phương tiện truyền

thông đại chúng, ấn phẩm chuyên ngành, các kết quả báo cáo tài chính của cơng

ty… Thu thập các thơng tin liên quan đến nguồn cung cấp hiện tại của mình.

Bước 3: Cụ thể hóa từng chỉ tiêu và xác định trọng số

cho các chỉ tiêu con.

Thông thường các chỉ tiêu lại được chia nhỏ ra thành các

chỉ tiêu con để thuận lợi cho việc đánh giá và giúp cho việc

đánh giá được chính xác hơn.Và cũng giống như ở bước 2, ở

bước này Tổ chức cũng cần xác định trọng số cho từng chỉ

tiêu nhỏ đó bằng các phân chia các chỉ tiêu lớn thành các chỉ

tiêu con dựa trên thang điểm.Vì lý do mức độ quan trọngcủa các chỉ tiêu khác nhau là khác nhau, vì vậy thang điểm

dùng để đánh giá các nhà cung cấp theo từng chỉ tiêu cũng

khơng cần phải như nhau. Vì vậy nếu trong hệ thống các chỉ

tiêu để đánh giá nhà cung cấp, nếu chỉ tiêu nào càng quan

trọng thì thang điểm cho nó càng phải lớn.

Ví dụ như tổng điểm dịch vụ là 100 điểm , trong tiêu chí

dịch vụ gồm có các chỉ tiêu nhỏ như :tinh thần hợp tác (50

điểm),tốc độ phản ứng (20 điểm), dịch vụ sau bán (30 điểm),

việc này tùy thuộc vào việc doanh nghiệp xác định tiêu chí

nào là quan trọng hơn và cho điểm số cao hơn.

Bước 4: Tiến hành đánh giá nhà cung ứng dựa trên

các chỉ tiêu.

Sau khi đã thực hiện qua bước trên doanh nghiệp tiến

hành đánh giá và chấm điểm các nguồn cung ứng của mìnhdựa trên các chỉ tiêu, các thang điểm mà Tổ chức đã xây dựng

được ở các bước trước đó.

Bước 5: Tính tổng điểm và lựa chọn nhà cung ứng.

Là bước cuối cùng trong việc đánh giá và lựa chọn nhà

cung ứng. Người ta tính điểm tổng cộng bằng cách lấy điểm

của từng chỉ tiêu nhân với trọng số tương ứng rồi cộng lại. Kết

quả ra bao nhiêu sẽ là số điểm cuối cùng của nhà cung ứng

đó. Cuối cùng người ta chọn nhà cung ứng là người có tổng

điểm cao nhất. Đánh giá kết quả cần phải :

Tính chính xác: kết quả của đánh giá nguồn cung cấp hiện tại cần phải được

đảm bảo về độ chính xác,đây là cơ sở để doanh nghiệp đưa ra các quyết định liên

quan đến nguồn cung cấp hiện tại của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến

hiệu quả kinh doanh.

Tính khách quan: kết quả đánh giá phải mang tính khách quan, khơng bị chi

phối bởi cá nhân….CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ

NGUỒN CUNG ỨNG SẢN PHẨM SÀN GỖ NHẬP KHẨU CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH

VẬT LIỆU XÂY DỰNG (CCBM).

3.1.Kết quả nhập khẩu các mặt hàng sàn gỗ của công ty CCBM:

3.1.1. Giới thiệu chung về công ty CCBM.

1. Tên công ty: CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY

DỰNG CƠNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG.2.Têntiếnganh: CONSULTANCYONCONSTRUCTION OF BUILDING MATERIAL PROJECTS

JOINT STOCK COMPANY.

3. Tên viết tắt: CCBM JSC.

4. Năm thành lập: 1993.

5. Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh: Số0103012215 cấp lần đầu ngày 15/5/2006 và đăng ký thay đổi

lần 2 ngày 20/06/2016 với mã số doanh nghiệp 0100106095.

6. Trụ sở chính: Số 235, đường Nguyễn Trãi, phường

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

- Điện thoại: (04) 2220 7468 - Fax: (04) 2220 7356. Website: ccbm.com.vn.- Email: info@ccbm.com.vn.

*Lĩnh vực kinh doanh:

Công ty CCBM chuyên : Nhận thầu và tổng thầu tư vấn

đầu tư và xây dựng ,nhận thầu thiết kế và tổng thầu thiết kế,

đầu tư xây dựng, đề án thiết ,tư vấn quản lý dự án, tư vấn điều

hành dự án , thi cơng xây lắp và xử lý nền móng các cơng

trình xây dựng, Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng ; kinh

doanh bất động sản, văn phòng cho thuê và vật tư thiết bị công

nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, Sản xuất và cung cấp các

vật liệu năng lượng tái chế.

Đặc biệt là : Dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu dịch vụ

tư vấn và vật tư kỹ thuật ngành xây dựng. Trong lĩnh vực này

công ty có chuyên cung cấp các mặt hàng sàn gỗ nhập khẩu từ

Đức,Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia ….với chất lượng cao

cấp phục vụ tiêu dùng trong nước.

3.1.2.Kết quả nhập khẩu các mặt hàng sàn gỗ .

*Quy mô nhập khẩu:

Bảng 3.1: Bảng tổng hợp quy mô nhập khẩu ván sàn của công ty

CCBM từ năm 2014-2016.

Đơn vị: tỷ VNĐ.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (57 trang)

×