1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

3 Một số kiến nghị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (390.95 KB, 64 trang )


49

Khóa luận tốt nghiệpKhoa tài chính – Ngân hànghơn trong việc thanh lý tài sản thế chấp của các doanh nghiệp, tư nhân có nợ q hạn

khơng trả được.

Quốc hội cần thường xuyên đưa vào chương trình soạn thảo ban hành luật kế toán

thống kê, kiểm toán phù hợp với nền kinh tế đa dạng nhiều thành phần. Cùng với việc hoàn

thiện pháp lệnh này cần nghiêm minh xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp lệnh trên để

tránh tái phạm.

Quốc hội cần có biện pháp tăng cường hiệu lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật,

tránh tình trạng nhiều thủ tục rườm rà gây mất thời gian và tiền bạc cho phía ngân hàng

trong việc khởi kiện.

Cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban nghành hữu quan trong việc xử

lý nợ tồn đọng. Về phía Chính phủ cần có các văn bản hướng dẫn cụ thể hoặc có các

cuộc hội thảo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các ban ngành liên quan trong việc

xử lý nợ tồn đọng đặc biệt là các đơn vị: Tồ án nhân dân tối cao, viện kiểm sốt nhân

dân tối cao, Bộ công an, thanh tra nhà nước, Bộ tài chính, Bộ tư pháp để các ngân hàng

góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Chấn chính các hoạt động của hệ thống doanh nghiệp

Trước hết, cần nhanh chóng chấn chỉnh việc cấp phép hoạt động và kinh doanh

đối với các doanh nghiệp mới, đặc biệt là các công ty trách nhiệm hữu hạn. Doanh nghiệp

được cấp phép phải đảm bảo được điều kiện về vốn, cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh,

cán bộ điều hành có đủ năng lực phẩm chất và có phương án kinh doanh khả thi. Đồng thời

không được buông lỏng việc kiểm tra, giám sát sau khi doanh nghiệp đã được cấp giấy

phép thành lập.

Ngồi ra Chính phủ cần ban hành các chính sách để giải quyết các khoản nợ do

những nguyên nhân khách quan như: thiên tai, bão lũ, dịch bệnh…vì thực tế Agribank

thấy khó xử lý vì khơng trích lập thì sai quy định của Nhà nước còn trích lập thì giảm thu

nhập của NH.

Cải thiện môi trường thu hút vốn đầu tư, bao gồm cả đầu tư nước ngoài vào nền

kinh tế và khu vực ngân hang. Xem xét biểu thuế phù hợp đối với các NHTM trên cơ sở so

sánh với các loại hình kinh doanh khác.

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước

Tăng cường hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà Nước. Mục tiêu công tác

thanh tra của Nhà nước là phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm trong cácGVHD: TS. Nguyễn Thị Minh HạnhSVTH: Phan Mỹ Như50

Khóa luận tốt nghiệpKhoa tài chính – Ngân hànglĩnh vực hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng. Trọng tâm thanh tra của

NHNN trong lĩnh vực tín dụng là: việc kiểm tra việc chấp hành các quy định về cấp tín

dụng, bảo lãnh về cấp L/C nhập hàng trả chậm; kiên quyết xử lý những khuyết điểm đã

được xác định cụ thể qua kết quả kiểm tra. Kết hợp tốt công tác giám sát từ xa và thanh tra

tại chỗ, hồn thiện mơ hình tổ chức bộ máy thanh tra từ TW xuống cơ sở. Ứng dụng những

nguyên tắc cơ bản về giám sát hiệu quả hoạt động Ngân hàng của Ủy ban Basel.

Hồn thiện hệ thống thơng tin. Hiện nay hệ thốn thơng tin tại trung tâm tín dụng

NHNN (CIC) chưa đáp ứng được nhu cầu của các NHTM bởi nhiều nguyên nhân, do ngân

hàng chưa quen trao đổi thông tin về khách hàng cho nhau, do sự cạnh tranh giữa các ngân

hàng…Do đó cần tuyên truyền về tác dụng của CIC, đồng thời cũng cần nâng cao trách

nhiệm của CIC trong việc nâng cao tính chính xác và kịp thời của thông tin. Bộ nhận thông

tin tuyên truyền của ngân hàng cũng cần vươn lên giữ vai trò hướng đạo về thông tin tiền

tệ, ngân hàng trong công luận, khắc phục tình trạng công chúng không hiểu rõ về ngân

hàng dẫn đến các yêu cầu về lãi suất, xố nợ…mà ngân hàng khó đáp ứng được.

NHNN cần ban hành quy chế chuyển nợ thành vốn góp thật cụ thể và chặt chẽ

giúp các ngân hàng cải tổ được hoạt động của mình. Ngoài ra, NHNN cũng nên xây

dựng một công ty định giá tài sản sẽ giúp cho NHNN quản lý sát sao hơn các khoản

cho vay về mặt chất lượng, nên ngay từ đầu các khoản vay đã được đánh giá độ an

toàn.NHNN cần hoàn thiện các văn bản về quy chế trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi

ro tín dụng.Đồng thời có những biện pháp điều chỉnh phù hợp hơn với diến biến của thị

trường, giảm bớt khó khăn cho NHTM.

3.3.3 Kiến nghị với NHNo &PTNT Việt Nam.

Agribank cần tăng cường hơn nữa sự kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với từng chi

nhánh trực thuộc. Việc kiểm tra, giám sát cần tiến hành thường xun, tồn diện và chính

xác để kịp thời xử lý rủi ro tiềm ẩn, đồng thời cần phải có sự chỉ đạo, hướng dẫn các chi

nhánh phối hợp nhịp nhàng, tránh cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng tới xu thế

phát triển chung của Agribank.

Agribank cần chỉ đạo trung tâm công nghệ thông tin hỗ trợ Agribank - Chi nhánh

huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, giúp chi nhánh khai thác tốt dữ liệu trọng quá trình tác

nghiệp nâng cao hiệu quả trong việc bảo đảm các biện pháp bảo đảm tín dụng trong ngân

hàng.Cần xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kiến

thức về quản trị rủi ro cho các cán bộ ngân hàng.GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh HạnhSVTH: Phan Mỹ Như51

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Minh HạnhKhoa tài chính – Ngân hàngSVTH: Phan Mỹ Như52

Khóa luận tốt nghiệpKhoa tài chính – Ngân hàng

KẾT LUẬNTrong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế

giới, hoạt động kinh doanh của NHTM luôn tiềm tàng khả năng chứa đựng rủi ro. Những rủi

ro này nếu xảy ra sẽ gây ra những thiệt hại khơng nhỏ cho NHTM. Có thể làm giảm lợi nhuận

cũng có thể đẩy ngân hàng tới bờ vực phá sản, thậm chí có thể gây ra sự đổ vỡ hàng loạt của cả

một hệ thống ngân hàng.Chính vì vậy, trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình các

ngân hàng luôn phải quan tâm tới vấn đề quản trị rủi ro tín dụng.Đây chính là phương thức

giúp ngân hàng kiểm sốt và hạn chế rủi ro tín dụng ở mức thấp nhất có thể chấp nhận được.

Đối với các NHTM nói chung và Agribank - Chi nhánh huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

nói riêng, những thành quả trong việc phát triển và mở rộng mạng lưới hoạt động khơng thể

khơng kể đến sự đóng góp của cơng tác quản trị rủi ro tín dụng. Tuy nhiên về cả mặt lý luận và

thực tiễn các quy phạm pháp luật về quản trị rủi ro còn rất ít và chưa bao qt, các cán bộ tín

dụng chưa có điều kiện tiếp cận với những kiến thức mới trong lĩnh vực này. Thơng tin kiểm

tốn về các ngân hàng khơng được phản ánh đầy đủ, minh bạch. Những hạn chế đó đang là

khó khăn và thách thức trong vấn đề quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hang hiện nay.

Với những nội dung được đề cập trong chuyên đề tốt nghiệp này, em mong sẽ đóng góp

một phần nhỏ bé vào việc tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank - Chi

nhánh huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh.

Với thời gian cũng như trình độ kiến thức còn hạn chế, nội dung chuyên đề của em chắc

chắn khơng tránh khỏi có nhiều thiếu sót.Em mong thầy cô cho ý kiến nhận xét giúp em khắc

phục những hạn chế đó.

Em xin chân thành cảm ơn tới GVHD, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, cảm ơn sự

giúp đỡ tạo điều kiện của các anh chị cán bộ phòng tín dụng NHNo &PTNT Việt Nam- Chi

nhánh huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh HạnhSVTH: Phan Mỹ Như53

Khóa luận tốt nghiệpKhoa tài chính – Ngân hàng

TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình Quản trị thương mại của tác giả Peter Rose, NXB Tài chính 2014

2. Giáo trình Tiền tệ - ngân hàng và thị trường tài chính, tác giả Ferderic

S. Mishkin – NXB Khoa học kỹ thuật.

3. Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, chủ biên TS Nguyễn Hữu tài – NXB Thống kê

4. Luật NHNN và các TCTD.

5. Quyết định cho vay số 1627/2013/QĐNHNN của Thống Đốc NHNN.

6. Quy định 488 của NHNN.

7. Tạp chí Ngân hàng.

8. Thông tin trên trang web: icb.com.vn

9. Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2013, 2014, 2015 và báo cáo thường niên

2016.

10. Đánh giá và phòng ngừa rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng – TS Nguyễn

Văn Tiến – NXB Thống kê 2013.GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh HạnhSVTH: Phan Mỹ NhưXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (64 trang)

×