Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ví dụ: - Không nên trộn vitamin B12 với bất kỳ một vitamin nào trong syrine vì coban sẽ phá huỷ các vitamin. Khi trộn B12 với B1, sản phẩm tạo thành sẽ gây dị ứng do tác động của B12 đến B1.

Ví dụ: - Không nên trộn vitamin B12 với bất kỳ một vitamin nào trong syrine vì coban sẽ phá huỷ các vitamin. Khi trộn B12 với B1, sản phẩm tạo thành sẽ gây dị ứng do tác động của B12 đến B1.

Tải bản đầy đủ - 0trang

­ Glucose là một chất có tính khử, vì 

vậy việc pha một thuốc như 

morphin, noradrenalin, glycozid trợ 

tim… vào dung dịch này để truyền 

nhỏ giọt hoặc thụt trực tràng là 

khơng nên.•Những tương tác xẩy ra ngồi cơ thể 

gọi là tương kỵ (incompatility), cần tính 

đến cả khả năng phản ứng khi thuốc đã 

vào cơ thể. Các alcaloit bị tủa bởi thuốc 

chứa tanin, tetraxyclin tạo chelate với 

các ion kim loại hố trị II.III lúc đó 

thuốc sẽ khơng được hấp thu. Hiện 

tượng đó gọi là tương tác thuốc 

(interaction).

 ­ Những tương tác đối lập rất cần 

tránh vì làm giảm tác dụng của thuốc  Ví dụ:

Khơng uống vitamin B1 cùng một lúc 

với các penicilin hoặc streptomycin vì 

vitamin B1 phá  huỷ các kháng sinh này.

Nếu đồng thời dùng vitamin B1 với 

vitamin B6 thì pyridoxin sẽ ngăn cản 

q trình photphorin hố của vitamin B1, 

tức là cản trở vitamin B1 chuyển thành 

dạng có hoạt tính sinh học.­Khơng uống acid nicotinic (vitamin PP) 

với vitamin B6 vì vitamin PP sẽ phá huỷ 

vitamin B6 (vitamin PP là cofactor của 

enzym NADP).

­ Nên nhớ rằng vitamin B6 là đồng yếu 

tố hoạt hố của enzym vận chuyển 

nhóm ­ NH2 và khử carboxyl của các 

acid amin; Do đó khi điều trị bệnh 

Parkinson khơng nên phối hợp Levodopa 

với vitamin B6 ở liều cao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ví dụ: - Không nên trộn vitamin B12 với bất kỳ một vitamin nào trong syrine vì coban sẽ phá huỷ các vitamin. Khi trộn B12 với B1, sản phẩm tạo thành sẽ gây dị ứng do tác động của B12 đến B1.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×