Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Những thuốc có tác dụng tăng cảm ứng enzym sẽ làm tăng tốc độ chuyển hoá của các thuốc dùng phối hợp hoặc ngay cả chính nó khi dùng lặp lại, do đó làm giảm tác dụng. Các thuốc thường gặp là: Phenobarbital, Rifampicin, Doxycyclin, Spironolacton…

* Những thuốc có tác dụng tăng cảm ứng enzym sẽ làm tăng tốc độ chuyển hoá của các thuốc dùng phối hợp hoặc ngay cả chính nó khi dùng lặp lại, do đó làm giảm tác dụng. Các thuốc thường gặp là: Phenobarbital, Rifampicin, Doxycyclin, Spironolacton…

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Những thuốc có tác dụng ức chế 

enzym  microsom gan: Cloramphenicol, 

Cimetidin. Quercetin, Levodopa, INH… 

làm cho nhiều thuốc khác kéo dài tác 

dụng và tăng độc tính. Ví dụ: Cimetidin 

làm  chậm chuyển hố qua gan của 

Diazepam, DPH, Theophilin, 

Carbamazepin, Lidocain, 

Metromidazol…Các thuốc cần lưu ý khi phối hợp 

với các chất trong bảng trên là các 

hormon (thyroid, corticoid, 

estrogen…), theophylin, thuốc chống 

động kinh, thuốc chống đơng máu 

dạng uống, thuốc hạ đường huyết, 

thuốc tim mạch chuyển hố qua 

gan…3.4.4.Tương tác thuốc ở giai đoạn 

thải trừ: (Elimination = E)

  Các chất kiềm sẽ làm tăng tốc 

độ đào thải các thuốc có tính acid 

như Barbiturat, Aspirin do vậy làm 

giảm tác dụng của các chất này. 

Ngược lại các chất có tính acid như 

vitamin c, dịch ép hoa quả sẽ tăng 

đào thải các alcaloid.Việc giảm tác dụng do những 

tương tác dược động học gây ra 

thường rất khó tránh vì nó bất ngờ; 

hậu quả rất phức tạp. Trước đây nhiều trường hợp xảy ra khi phối 

hợp thuốc khơng giải thích được . Tại sao cùng 

một thuốc ở liều điều trị nhưng lúc thì khơng 

đủ hiệu lực, lúc thì có nguy cơ ngộ độc. Ngày 

nay nhờ sự phát triển của dược động học, nhiều

vấn đề đã được sáng tỏ. Chính vì vậy trong bản

hướng dẫn sử dụng thuốc bây giờ thường có 

thêm mục dược động học (pharmacokinetics) và

tương tác thuốc (interactions). Điều đó giúp cho 

người sử dụng định hướng tốt hơn, tránh được 

những tai biến và nâng cao hiệu quả điều trị.Các thuốc bị ảnh hưởng nhiều là 

thuốc bài xuất chủ yếu qua thận ở 

dạng còn hoạt tính. Thuốc phối hợp 

có thể làm q trình bài xuất của 

thuốc dùng kèm theo cơ chế:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Những thuốc có tác dụng tăng cảm ứng enzym sẽ làm tăng tốc độ chuyển hoá của các thuốc dùng phối hợp hoặc ngay cả chính nó khi dùng lặp lại, do đó làm giảm tác dụng. Các thuốc thường gặp là: Phenobarbital, Rifampicin, Doxycyclin, Spironolacton…

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×