Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thiết lập, phân tích công thức dung dịch thuốc

2 Thiết lập, phân tích công thức dung dịch thuốc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết lập 1 công thức theo yêu cầu

Yêu cầu:

Điều chế dung dịch paracetamol hàm lượng 2,4% dùng

hạ sốt cho trẻ em.

-Tìm hiểu về cấu trúc hóa học để biết 1 số đặc tính

như tính tan… của para trong 1 số dung môi uống

được.-Các phương pháp hay biện pháp để gia tăng tính tan

của para.company name-Tìm hiểu về điều kiện cần để para ổn định được hoạt

tính.-…..phân tích hoạt chất paracetamol

1.Phân tích

ParacetamolHOO

N

HCH3- Dạng tinh thể, nhóm chức amid- dễ bị thủy phân,

nhóm OH - acid yếu, dễ bị OXH, ổn định môi

trường pH từ 5-7.company name- Phân cực rất yếu nên ít tan trong nước (1:70),

tan trong ethanol (1:7), glycerin (1:4), PE (1:9)phân tích hoạt chất paracetamolTóm lại : Paracetamol

-Khó tan trong nước, tan dễ trong ethanol,

glicerin, PE.-Dễ bị thủy phân-Dễ oxy hóa-Ổn định ở pH khoảng 5-7company nameDạng bào chế nào phù hợp để para tan tốt mà vẫn

giữ được tác dụng dược lí ?

Các chất phối hợp thêm để phù hợp với dạng

thuốc nước uống của trẻ em?phân tích vai trò của các chất trong cơng thức 9Cơng thức thiết lập được đề nghị

Paracetamol2,4 gEthanol 96%10 mlPropylen glycol10 mlCồn chloroform 5%

Siro đơn2 ml27,5 mlcompany nameChất màu, chất thơm vđ

Glycerin vđ100 ml4.3. Qui trình điều chế dung dịch thuốc

Chu ẩn b ị c ơ 

s ở, thiết b ị

Chuẩn bị hóa

chất, DMChuẩn bị bao bìCân đong, h.tan,

Đ chỉnh t.tích, lọcKiểm sốt tất cả

các cơng đoạnKN bán thành

phẩmDung dịch thuốcĐóng thuốccompany nameNhãn, đóng gói

KN thành phẩm

Nh ập kho

4/8/19Biên soạ

3939CÁC phương pháp LÀM TĂNG ĐỘ TANPhương pháp tạo dẫn chất dễ tan

Phương pháp dùng chất trung gian hoà tan

Phương pháp dùng hỗn hợp dung môi

Phương pháp dùng chất diện hoạtcompany name( Ôn lại trang 64)CÁC biện pháp LÀM TĂNG ĐỘ TANBản chất hoá học của chất tan và dung mơi.

Nhiệt độ

pH

Sự đa hình

Sự hiện diện của các chất kháccompany name( ôn lại trang 53-62 )CÁC biện pháp LÀM TĂNG tốc ĐỘ hòa TANDiện tích tiếp xúc.

Nhiệt độ và độ nhớt môi trường.

Sự khuấy trộn.

Độ tan của chất tan.company name( ôn lại trang 62- 64)4.4 các nguyên tắc phối hợp các chất-Dựa trên tính chất các chất.-Dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu thực tế.-Tham khảo các qui tắc ( trang 5 bài phát tay)-Áp dụng viết qui trình điều chế một số công thức7, 8, 11, 12, 13, 18, 21…

Lưu ý khi viết qui trình:company nameVăn phong rõ ràng, số liệu chính xác để một nhân

viên ngành dược nhìn vào có thể thực hiện theo đúng

hướng dẫn.company nameViết qui trình điều chế cơng thức 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thiết lập, phân tích công thức dung dịch thuốc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×