Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐỘ HƠI QUÁ NHIỆT

ĐỘ HƠI QUÁ NHIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

https://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/tốc độ bay hơi bằng với tốc độ ngưng tụ của nước. Hơi bão hòa có áp suất đạt

giá trị cực đại gọi là áp suất hơi bão hòa. áp suất hơi bão hòa là áp suất hơi mà

tại đó thể hơi cân bằng với thể lỏng, đại lượng này càng lớn thì độ bay hơi càng

cao. Hơi bão hòa tỷ lệ thuận với nhiệt độ và áp suất. hơi bão hòa ở nhiệt độ nào

thì tương ứng với áp suất đó.

Hơi Q Nhiệt (Superheated Steam) = Hơi bảo hồ + Bộ gia nhiệt. Hơi quá

nhiệt là hơi có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ bão hòa của nó trong điều kiện áp suất

bão hòa tương ứng. Ví dụ khi nước đun sơi đến trạng thái bão hòa, hơi bão hòa

được rút ra đi qua bộ phận gia nhiệt để tiếp tục cung cấp nhiệt bằng bức xạ hoặc

tiếp xúc trực tiếp và sấy khơ hồn tồn hơi nước giúp hơi đạt được nhiệt độ cao

hơn nhiệt độ bão hòa của hơi nước. Khi nước bốc hơi hoàn toàn, sự tiếp tục gia

tăng nhiệt độ (cao hơn nhiệt độ hơi bão hòa) cho hơi nước đều gọi là hơi bão

hòa. Các tính chất của hơi nước siêu nóng gần với một khí hồn hảo hơn là hơi.

Vì hơi q nhiệt khơng có mối liên hệ trực tiếp giữa nhiệt độ và áp suất nên ở

một áp suất đặc biệt hơi nước nóng có thể tồn tại ở một phạm vi rộng nhiệt độ.

Vì nhu cầu sử dụng nhiệt cao, hơi nóng và khơ nên hơi q nhiệt thường

được sử dụng trong hệ thống vận hành tuabin để nâng cao hiệu suất nhiệt. Giá

trị lớn nhất của hơi quá nhiệt nằm ở năng lượng nội tại rất lớn có thể được sử

dụng cho phản ứng động học thông qua việc mở rộng cơ học chống lại lưỡi

tuabin và piston quay, tạo ra chuyển động quay của trục. Ngoài ra, với đặc tính

của nó, hơi q nhiệt còn được sử dụng trong công nghệ bề mặt, công nghệ làm

sạch, xử lý xúc tác / xử lý phản ứng hóa học, cơng nghệ sấy bề mặt, công nghệ

bảo dưỡng, đất hấp, hệ thống năng lượng, công nghệ nano,… Mặc dù vậy, hơi

quá nhiệt dễ làm hư hỏng, hao mòn thiết bị do nhiệt độ hơi rất cao và hồn tồn

khơ. Ngồi ra, do phải sử dụng bộ phận gia nhiệt để tăng nhiệt độ của hơi nên

chi phí sản xuất tăng cao.

2. Vai trò và phân loại của bộ qua nhiệt

Bộ quá nhiệt là bộ phận để sấy khô hơi, gia nhiệt cho hơi

biến hơi bão hòa thành hơi quá bão. Hơi quá nhiệt có nhiệt độhttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/cao hơn, do đó nhiệt lượng tích lũy trong một đơn vị khối lựong

hơi quá nhiệt cao hơn nhiều so với hơi bão hòa ở cùng áp suất.

Bởi vậy khi công suất máy giống nhau nếu dùng hơi q nhiệt

thì kích thước máy sẽ nhỏ hơn rất nhiều so vớii máy dùng hơi

bão hòa.

Để nhận được hơi quá nhiệt có nhiệt độ cao, cần phải đặt

bộ quá nhiệt ở vùng khói có nhiệt độ cao (trên 700 0C). Đối với lò

có nhiệt độ hơi q nhiệt từ 5100C trở xuống thì bộ quá nhiệt

thường được đặt ở vùng khói có nhiệt độ dưới 1050 0C, thường lò

đặt ở đoạn ống khói nằm ngang sau cụm ống pheston. Ở đây

trao đổi nhiệt giữa khói và cụm ống chủ yếu là trao đổi nhiệt đối

lưu nên gọi là bộ q nhiệt đối lưu.

Các lò hơi có áp suất, nhiệt độ hơi quá nhiệt càng cao thì tỷ

lệ giữa lượng nhiệt cần cấp để quá nhiệt hơi trong bộ quá nhiệt

với lượng nhiệt cần cấp để đun sôi nước trong dàn ống sinh hơi

càng cao, nhất là lò có q nhiệt trung gian hơi, khiến cho kích

thước bộ quá nhiệt rất lớn. Khi đó nếu chỉ đặt bộ quá nhiệt sau

cụm pheston thì độ chênh nhiệt độ giữa khói và hơi sẽ giảm nên

diện tích bề mặt ống của bộ q nhiệt sẽ rất lớn, có thể sẽ

khơng đủ vị trí để bố trí, do đó cần thiết phải bố trí một phần

của bộ quá nhiệt vào buồng lửa để hấp thu nhiệt bức xạ nhằm

giảm bớt kích thước bộ q nhiệt.

Đối với lò có nhiệt độ hơi q nhiệt cao hơn 510 0C, bộ quá

nhiệt được đặt ở cửa ra buồng lửa (trước cụm pheston). Ở đây

bộ quá nhiệt vừa nhận nhiệt đối lưu từ dòng khói đi qua, vừa

nhận nhiệt bức xạ từ buồng lửa nên gọi là bộ quá nhiệt nửa bức

xạ.https://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/Khi bộ quá nhiệt có thể được đặt ở trên trần buồng lửa hay

đặt xen kẽ với các ống sinh hơi trên tường buồng lửa, ở đây bộ

quá nhiệt nhận nhiệt chủ yếu là từ bức xạ của buồng lửa nên

gọi là bộ quá nhiệt bức xạ. Bộ quá nhiệt bức xạ thường được

dùng khi nhiệt độ hơi trên 5600C.

Bộ quá nhiệt gồm phần đối lưu, nửa bức xạ và bức xạ được

gọi là bộ quá nhiệt tổ hợp. Tỷ lệ giữa các phần này được phân

bố phụ thuộc vào thơng số của lò hơi. Hình 6 trình bày cách bố

trí bộ q nhiệt đối lưu, nửa bức xạ và nửa bức xạ trong lò hơi.Hình 6: Cấu tạo bộ quá nhiệt

Đối với những chu trình nhiệt có q nhiệt trung gian thì bộ

q nhiệt trung

gian thường là bộ quá nhiệt đối lưu.https://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/2.1. Bộ quá nhiệt đối lưu

Bộ quá nhiệt đối lưu thường được chế tạo gồm những ống

xoắn, hai đầu được nối vào 2 ống góp. Ống xoắn bộ quá nhiệt là

những ống thép chịu nhiệt uốn gấp khúc nhiều lần đảm bảo cho

đường khói cắt đường hơi nhiều lần. Mỗi ống xoắn được uốn gấp

khúc trong một mặt phẳng, nhiều ống xoắn cùng nối vào một

ống góp tạo thành cụm ống. Ống có đường kính từ 28-42 mm,

chiều dày từ 3 đến 7 mm. Các ống xoắn của bộ quá nhiệt có thể

đặt nằm ngang hoặc đặt đứng phụ thuộc vào kiểu lò hơi. Bộ quá

nhiệt ống xoắn đặt nằm ngang thường dùng cho các lò hơi nhỏ

có ống sinh hơi nằm nghiêng. khi đó người ta bố trí ống xoắn

nằm ngang để tận dụng triệt để các khoảng khơng gian trong

đường khói của lò. Bộ quá nhiệt ống xoắn đặt nằm ngang được

biểu diễn trên hình 7.Hình 7: Bộ quá nhiệt ống xoắn đặt nằm ngangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐỘ HƠI QUÁ NHIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×