Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách bố trí bộ quá nhiệt

Cách bố trí bộ quá nhiệt

Tải bản đầy đủ - 0trang

https://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/tạo các phầncủa bộ quá nhiệt, để khi làm việc nhiệt độ vách

ống không vượt quá trị số cho phép.

3.1. Bố trí bộ q nhiệt hồn tồn đối lưu

Trong bộ q nhiệt đối lưu có thể bố trí cho hơi và khói

chuyển động thuận

chiều, ngược chiều hoặc hỗn hợp như trên hình 12.Hình 12: Chuyển động cuẩ hơi trong bộ quá nhiệt

- Bố trí theo kiểu thuận chiều

Nếu bố trí cho hơi q nhiệt đi thuận chiều với dòng khói

(biểu diễn trên hình 12a) thì kim loại ống sẽ làm việc trong điều

kiện nhẹ nhàng hơn, nhưng độ chênh nhiệt độ trung bình giữa

khói và hơi sẽ thấp hơn so với bố trí ngược chiều, do đó diện

tích bề mặt trao đổi nhiệt của bộ quá nhiệt sẽ tăng lên. Bởi vậy

trong thực tế khơng bố trí theo kiểu thuận chiều.

- Bố trí theo kiểu ngược chiều:

Nếu bố trí cho hơi q nhiệt đi nguợc chiều với dòng khói

(biểu diễn trên hình b) thì hiệu số nhiệt độ trung bình giữa khói

và hơi sẽ cao hơn so với bố trí thuận chiều, do đó diện tích bề

mặt trao đổi nhiệt của bộ q nhiệt sẽ giảm xuống. Nhưng khi

đó phía hơi ra vừa có nhiệt độ hơi cao vừa có nhiệt độ khói cao,

kim loại sẽ làm việc trong điều kiện rất nặng nề, đòi hỏi kim loạihttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/chế tạo phải rất đắt tiền. Vì vậy trong thực tế kiểu bố trí ngược

chiều chỉ dùng cho các lò có nhiệt độ hơi q nhiệt khơng vượt

q 4500C.

- Bố trí theo kiểu hỗn hợp:

Khi nhiệt độ hơi quá nhiệt cao hơn 4500C thì bộ q nhiệt

được bố trí kiểu hỗn hợp, hai lần ngược chiều như trên hình 8.9c

hoặc một phần hơi và khói đi ngược chiều và một phần đi thuận

chiều.

Trong thực tế thường bố trí hơi đi ngược chiều với khói trong

bộ quá nhiệt cấp một đặt ở vùng khói có nhiệt độ thấp hơn và đi

thuận chiều trong bộ quá nhiệt cấp hai đặt ở ngay sau pheston

có nhiệt độ khói cao hơn. Bố trí theo kiểu này, phía hơi ra có

nhiệt độ hơi cao nhưng nhiệt độ khói khơng cao, kim loại sẽ

khơng bị đốt nóng q mức.

Khi đó bộ quá nhiệt cấp hai được chế tạo bằng thép hợp

kim crom-molipđen, còn bộ q nhiệt cấp một có thể được chế

tạo bằng thép carbon.https://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/Hình 13: Bộ quá nhiệt 2 cấp

Do trường nhiệt độ và tốc độ khói khơng đồng đều theo

chiều rộng đường khói của lò, bám bẩn trên mặt ngồi các ống

cũng khơng đồng đều nên hệ số toả nhiệt a1 từ khói đến vách

ống sẽ khơng đều nhau, mặt khác trở lực của hơi chuyển động

trong các ống xoắn cũng không đồng đều làm cho hệ số toả

nhiệt a2 từ vách ống đến hơi cũng sẽ không đều nhau, nghĩa là

khả năng hấp thu nhiệt của các ống xoắn sẽ khác nhau dẫn đến

có sự chênh lệch nhiệt độ hơi giữa các ống xoắn của bộ quá

nhiệt. Để khắc phục hiện tượng này, khi bố trí bộ quá nhiệt

người ta áp dụng một số biện pháp nhằm làm giảm đến mức tối

thiểu độ chênh lệch nhiệt giữa các ống xoắn của bộ quá nhiệt

như sau:Hình 14: Bố trí dòng hơi đi chéo

- Chia bộ q nhiệt ra hai hoặc ba phần để giảm bớt chênh

lệch trở lực thủy lực giữa các ống do các ống quá dài.https://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/- Tổ chức các dòng hơi đi chéo từ ống góp của phần này

sang ống góp phần kia

3.2 Bố trí bộ quá nhiệt tổ hợp

Bộ quá nhiệt tổ hợp có thể gồm 2 phần: đối lưu, nửa bức xạ

hoặc 3 phần đối lưu, nửa bức xạ và bức xạ. Lò hơi có áp suất,

nhiệt độ hơi quá nhiệt càng cao thì lượng nhiệt cần để đun sơi

nước trong dàn ống sinh hơi càng ít còn lượng nhiệt cần để q

nhiệt hơi trong bộ quá nhiệt càng lớn nên tỷ lệ lượng nhiệt hấp

thu trong bộ quá nhiệt nửa bức xạ và bức xạ càng lớn, nghĩa là

kích thước bộ quá nhiệt nửa bức xạ và bức xạ càng lớn.

Bộ quá nhiệt tổ hợp có thể bố trí theo nhiều cách: Bộ quá

nhiệt đối lưu-nửa bức xạ; bức xạ-đối lưu; đối lưu - bức xạ - đối

lưu; bức xạ - đối lưu - bức xạ như trên hình 15.Hình 15: Bố trí bộ quá nhiệt tổ hợp

Khi bố trí bộ quá nhiệt đối lưu nửa bức xạ hơi sẽ được gia

nhiệt trong phần đối lưu trước, sau đó mới đi qua phần bức xạ,

như vậy ở phần đối lưu nhiệt độ khói và nhiệt độ hơi trong ống

đều thấp nên có thể cho phép chọn kim loại có chất lượnghttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/khơng cần cao, nhưng khi đó phần bức xạ có nhiệt độ khói và

nhiệt độ hơi đều cao nên kim loại làm việc trong điều kiện nặng

nề, kim loại phải rất tốt, do đó sơ đồ này ít dùng.

Khi bố trí bộ quá nhiệt đối lưu bức xạ thì yêu cầu về kim loại

đối với phần đối lưu có cao hơn, nhưng đã khắc phục được

nhược điểm trên. Tuy nhiên khi đó hơi trong phần đối lưu có

nhiệt độ cao hơn nên độ chênh nhiệt độ giữa khói và hơi sẽ bị

giảm làm tăng diện tích bề mặt phần quá nhiệt đối lưu.

Khi bố trí bức xạ đối lưu thì u cầu về kim loại đối với phần

đối lưu có cao hơn, nhưng đã khắc phục được nhược điểm trên.

Tuy nhiên khi đó hơi trong phần đối lưu có nhiệt độ cao hơn nên

độ chênh nhiệt độ giữa khói và hơi sẽ bị giảm làm tăng diện tích

bề mặt phần quá nhiệt đối lưu.

Khi bố trí bức xạ đối lưu bức xạ thì phần hơi ra của bộ q

nhiệt vừa có nhiệt độ cao, đồng thời là phần bức xạ được bố trí

trong vùng khói cónhiệt độ cao kim loại phải làm việc trong điều

kiện rất nặng nề.

4. Các nguyên nhân làm thay đổi nhiệt độ hơi quá nhiệt

Trong quá trình vận hành, nhiệt độ hơi quá nhiệt có thể

thayđổi do các nguyên nhân sau:

1. Do thay đổi phụ tải của lò, khi phụ tải tăng lên thì nhiệt

độ hơi quá nhiệt giảm xuống. Khi phụ tải giảm thì nhiệt độ hơi

quá nhiệt tăng

2. Do dao động áp suất trong đường hơi chung (ở các lò có

ống góp hơi chung): Khi áp suất trong đường hơi chung giảm thì

lượng hơi ra khỏi lò đivào ống góp chung tăng lên do đó tình

trạng sẽ xẩy ra như khi tăng phụ tải.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách bố trí bộ quá nhiệt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×