Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biều đồ 2.7: Lãi suất cho vay KHCN của SHB Hà Nội

Biều đồ 2.7: Lãi suất cho vay KHCN của SHB Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 0trang

652.3.2.2 Hạn chế và nguyên nhân

* Hạn chế

Nhìn lại, trong giai đoạn 2013 - 2015, mặc dù hoạt động cho vay KHCN tại

SHB Hà Nội đã có sự phát triển đáng kể, tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN đều đặn

qua các năm thể hiện sự nỗ lực của chi nhánh trong định hướng phát triển cho vay

KHCN nhưng vẫn chưa tạo ra được cú tăng trưởng vượt bậc do cái bóng cho vay

KHDN tại SHB nói chung và SHB Hà Nội nói riêng vẫn còn q lớn, mà để thay

đổi điều này khơng phải một sớm một chiều; đòi hỏi phải cả một quá trìnhthay đổi

từng bước một về tư duy lãnh đạo cũng như chính sách hoạt động của đơn vị. Cụ

thể những mặt hạn chế của cho vay KHCN là:

Thứ nhất, quy mơ cho vay KHCN còn nhỏ chỉ chiếm từ 14-16% tổng dư nợ

cho vay của chi nhánh. Mặc dù, đã có sự tăng trưởng dần qua từng năm nhưng dư

nợ cho vay KHCN so với tổng dưnợ cho vay vẫn chưa cao,trong khi sốlượng

KHCN chiếm 90% số lượng khách hàng tại SHB Hà Nội; đây là nền khách hàng hết

sức tiềm năng và là điều kiện rất tốt để phát triển cho vay KHCN. Trong những năm

qua, đời sống của người dân ngày một nâng cao nên nhu cầu mua nhà ở, mua ôtô, đi

du lịch, đầu tư cho con cái đi du học tăng lên đáng kể. Trong tình hình thuận lợi như

vậy mà kết quả đạt được về mặt doanh số không đáng kể so với tiềm năng đã chứng

tỏ rằng hoạt động cho vay KHCN tại chi nhánh Hà Nộivẫn chưa được chú trọng

đúng mức.

Thứ hai, mặc dù cơ cấu sản phẩm đa dạngnhưng chưa có sự khác biệt để hấp

dẫn khách hàng nên hoạt động cho vay KHCN tại chi nhánh chưa phát huy được

hiệu quả. Cho vay qua thẻ tín dụng đã bắt đầu được triển khai nhưng rất hạn chế, do

một phần khách hàng còn mới với loại hình này, một phần vì ngân hàng vẫn e ngại

rủi ro từ hoạt động cho vay thẻ tín dụng.

Thứ ba, đối tượng KHCN của chi nhánh chưa đa dạng.Hầu hết các khoản vay

phải có tài sản đảm bảo.còn đối với các khoản vay khơng có tài sản đảm bảo chỉ cho

vay đối với CBCNV làm tại SHB. Như vậy, với những đối tượng không thuộc

những đối tượng trên và dù họ cũng có thu nhập cao và khá ổn định thì họ cũng sẽkhông được xem là đối tượng mà ngân hàng thực hiện cho vay khơng có tài sản đảo

bảo. Mặt khác, mức cho vay khơng có tài sản đảm bảo tối đa là 24 lần thu nhập

thường xuyên hàng tháng của khách hàng nhưng không được vượt quá 300.000.000

đồng. Điều này cũng chưa thực sự hợp lý, vì mức cho vay này quá nhỏ với những

khách hàng muốn vay để mua sắm những tài sản lớn như: Nhà, ôtô…Những quy

định như trên sẽ làm cho ngân hàng thu hẹp đối tượng cho vay và như thế nó tác

động đến quy mô cho vay KHCN của SHB Hà Nội.

* Nguyên nhân

+ Nguyên nhân chủ quan

Nguyên nhân chủ quan từ phía SHB và Chi nhánh Hà Nội là nguyên nhân quan

trọng nhất tác động đến hoạt động cho vay KHCN của Chi nhánh. Sở dĩ hoạt động

cho vay KHCN còn nhiều hạn chế là do các nguyên nhân chủ quan như sau:

- Chi nhánh chưa chú trọng đến hoạt động cho vay KHCN: Điều này chủ yếu

là do từ trước tới nay, Ban giám đốc Chi nhánh chỉ đạo tập chung cho vay đối với

các doanh nghiệp lớn. Phòng KHCN và các PGD trực thuộc của chi nhánh chưa

thực sự chú trọng đến cho vay KHCN cho nên dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh

là nhỏ so với tổng dư nợ của chi nhánh. Các sản phẩm cho vay KHCN của ngân

hàng kém đa dạng, phong phú và nhiều khi thủ tục cho vay còn cứng nhắc nên

khơng hấp dẫn được khách hàng dẫn đến dư nợ cho vay KHCN không cao. Khi chi

nhánh chưa thực sự chú trọng đến hoạt động cho vay KHCN thì chi nhánh sẽ khó

mà mở rộng được hoạt động này.

- Quy trình cho vay KHCN còn nhiều điểm hạn chế, phải qua nhiều phòng

ban, bộ bận làm mất thời gian.

- Sản phẩm cho vay KHCN chưa thực sự cạnh tranh như: thời gian cho vay

ngắn, tỷ lệ cho vay thấp... Các sản phẩm cho vay KHCN của SHB thì các ngân hàng

khác đều có, chỉ đơn thuần như cho vay mua nhà, xây dựng – sửa chữa nhà ở, vay

mua nhà dự án; cho vay mua ô tô; cho vay hộ kinh doanh... Trong khi các ngân

hàng nước ngoài và các ngân hàng thương mại cổ phần khác đã phát triển các sản67phẩm chủ đạo, mang tính đặc thù riêng với nhiều tiện ích cho nhiều đối tượng khách

hàng.

- Cơ sở vật chất, bộ nhận diện thương hiệu của các Phòng giao dịch đã xuống

cấp và không nổi bật.

- Số lượng và chất lượng của đội ngũ CV QHKH cá nhân của Chi nhánh còn

thiếu và yếu.

- Hoạt động cho vay KHCN chưa được đồng bộ tại các PGD trực thuộc, vẫn

còn những PGD dư nợ cho vay KHCN rất thấp.

+ Nguyên nhân khách quan

- Mức độ hiểu biết của người dân về các sản phẩm của ngân hàng nói chung

và sản phẩm cho vay KHCN nói riêng còn hạn chế.

- Sự cạnh tranh giành giật thị phần cho vay KHCN diễn ra rất gay gắt giữa các

Ngân hàng.

- Môi trường pháp lý hiện nay còn thiếu tính đồng bộ và chưa nhất qn.

- Mơi trường kinh tế vĩ mơ vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn.

CHƯƠNG 3 - GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI KHCN

CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI – CHI NHÁNH HÀ NỘI

3.1 Định hướng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của chi

nhánh Hà Nội trong thời gian tới

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các NHTM cổ phần đều

xác định cho vay KHCN là một hướng đi mới, vì thị trường cho vay KHCN là mảng

thị trường lớn nhưng hiện vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Đây là thị trường mục

tiêu mà rất nhiều NHTM cổ phần xác định là thị trường mục tiêu và đầu tư tiền bạc,

nhân lực hòng thâm nhập và chiếm lĩnh. Nếu chi nhánh Hà Nội khơng có những

chiến lược cụ thể và lâu dài sẽ rất khó cạnh tranh, và rất dễ mất thị phần cho vay

KHCN vào tay các Ngân hàng đối thủ. Vì vậy, trên cơ sở chiến lược chung của

SHB, chi nhánh Hà Nội cần đề ra một chiến lược mở rộng cho vay KHCN đồng

thời đảm bảo sự phát triển hài hoà với các hoạt động khác của ngân hàng, sử dụnghiệu quả và khai thác tối đa các điểm mạnh, các nguồn lực của ngân hàng, đồng thời

tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận, phòng ban của chi nhánh.

Trước tình đó chi nhánh Hà Nộiđã đề ra một số định hướng sau:

Thứ nhất, chi nhánh sẽ tập trung khai thác hệ khách hàng hiện hữ là các cá

nhânlà cán bộ công nhân viên trong các đơn vị, đối tác liên kết là các Tập đồn,

Tổng cơng ty lớn như: Viettel, VNPT, UDIC, Vingroupvà sẽ mở rộng đến tất cả các

đối tượng có thu nhập ổn định khác tại các đơn vị sự nghiệp như trường đại học,

bệnh viện.

Thứ hai, đẩy mạnh triển khai đa dạng danh mục các hình thức cho vay

KHCNmà chi nhánh cung cấp để có thể đáp ứng và thoả mãn tốt nhất nhu cầu

khách hàng.Bên cạnh việc duy trì các sản phẩm cho vay phục vụ tiêu dùng truyền

thống, chi nhánh sẽ tiếp tục mở rộng cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh mà chi

nhánh đã bỏ ngỏ trong thời gian qua.Ngoài ra, chi nhánh cũng sẽ thực hiện một số

hình thức cho vay thấu chi nhằm tăng doanh số cho vay.

Thứ ba, chi nhánh sẽ cải tạo cơ sở vật chất cho khang trang hơn để thu hút

khách hàng đến với ngân hàngbởi cơ sở vật chất thể hiện chính bộ mặt của ngân

hàng.Nó chính là hình thức marketing rất tốt về các sản phẩm của ngân hàng đến

với khách hàng. Đồng thời tiếp tục nâng cấp các phòng giao dịch đã cũ để có thể thu

hút nhiều khách hàng đến với các điểm giao dịch này khơng chỉ để gửi tiết kiệm mà

còn vay vốn phục vụ mục đích của cá nhân họ.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ của chuyên viên quan hệ khách

hàng để có thể quán triệt các biện pháp chỉ đạo kinh doanh của Hội đồng quản trị,

giám đốc chi nhánh đến từng chuyên viên quan hệ khách hàng. Từ đó giúp chuyên

viên quan hệ khách hàng thay đổi cách suy nghĩ, cách làm việc, chuyển dần từ ưu

tiên cho vay khách hàng doanh nghiệp nhà nước sang cho vay KHCN nhiều hơn.

3.2 Một số giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân của Ngân

hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội.

Trên cơ sở định hướng phát triển hoạt động cho vay KHCN của SHB Hà Nội,

em xin đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biều đồ 2.7: Lãi suất cho vay KHCN của SHB Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×