Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.2: Đề xuất cơ cấu nhân lực quản lý tại BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện

Bảng 3.2: Đề xuất cơ cấu nhân lực quản lý tại BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện

Tải bản đầy đủ - 0trang

71yếu về năng lực, chủ yếu là kiêm nhiệm nên thiếu tính chuyên nghiệp. Quản lý dự án

ở Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng hiện chưa có nhiều cán bộ tinh

thơng cơng việc. Chính sự hạn chế này là nguyên nhân gây ra những thua thiệt cho

phía Việt Nam trong việc thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ xử lý chất thải

bệnh viện. Để khắc phục được yếu kém trong đội ngũ cán bộ dự án, trước mắt cần

tăng cường mở các khoá đào tạo và bồi dưỡng cho các cán bộ Ban quản lý, đặc biệt

đội ngũ quản lý chức năng liên quan đến thực hiện các chương trình, dự án ODA

trong lĩnh vực xử lý chất thải bệnh viện để những cán bộ này có trình độ chun mơn

sâu, am hiểu tốt các thủ tục của các nhà tài trợ Quốc tế. Nhờ đó, q trình chuẩn bị và

thực hiện các dự án, chương trình được nhanh chóng và đúng tiến độ đề ra. Các khóa

tập huấn cho đối tượng này cần tập trung nâng cao các kiến thức sau:

+ Kiến thức chuyên môn sâu về dự án

+ Những kiến thức cơ bản về ngoại giao, pháp luật quốc tê, tin học văn

phòng, ngoại ngữ.

+ Các kiến thức về kinh tế thị trường, những phương pháp phân tích chính

sách kinh tế, đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế.

+ Lập tiến độ và quản lý việc thực hiện kế hoạch tiến độ

+ Quản lý mua sắm hàng hoá

+ Quản lý tài chính và kế tốn dự án

+ Theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện dự án và cách thức sử dụng công

nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, để tuyển chọn được cán bộ tốt và có kinh nghiệm quản lý thực

hiện dự án, cần công khai minh bạch công tác tuyển dụng cán bộ dự án.

Ngồi năng lực chun mơn, cần chú ý đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ

ngoại ngữ tốt, có đầy đủ bản lĩnh và năng lực để sẵn sàng hợp tác thực hiện các

chương trình, dự án ODA.

b. Nâng cao kỹ năng cho nhân lực quản lýCũng giống như bất cứ một nhà quản lý nào, quản lý dự án ngồi đòi hỏi một

trình độ chun mơn cao, nhà quản lý dự án cần phải có các kỹ năng như tổ chức,72tạo dựng làm việc nhóm và lắng nghe nhằm xây dựng được các mối quan hệ tốt với

chính quyền cũng như đối tác, giới báo chí, truyền thơng, khả năng nắm bắt và phân

tích tốt, biết sắp xếp công việc một cách khoa học và hợp lý. Để nâng cao kỹ năng

trên, đội ngũ nhân lực quản lý cần:

- Tìm một người cố vấn dày dạn kinh nghiệm: Các nhà quản trị dự án đặc

biệt là những người quản trị cấp chức năng có thể tìm một người quản lý đã có kinh

nghiệm, có uy tín, theo dõi học hỏi họ những thói quen, cách xử thế tốt rồi sau đó

vận dụng. Hoặc cũng có thể học kinh nghiệm từ những người quản lý giỏi ở nơi

khác đã từng có kinh nghiệm quản trị dự án có liên quan đến lĩnh vực mình đảm

nhiệm.

- Học lại - tự đào tạo lại: Ln tìm tòi và cập nhật những kiến thức mới cho

bản thân. Trong xu thể hội nhập như hiện nay, sau một ngày bất kỳ ai cũng có thể

trở nên lạc hậu, nhất là những nhà quản tri dự án luôn phải tiếp cận với cái mới thì

khả năng tự học là điều khơng thể thiếu. Nhà quản trị dự án có thể tự học thông qua

khả năng tự đọc sách hoặc thông qua các khóa đào tạo kỹ năng quản lý.

- Học cách lắng nghe và hiểu người khác: Bí quyết để thành cơng trong vai

trò lãnh đạo là biết cách giao tiếp và đánh giá chính xác nhân viên của mình. Đó là

phần thách thức nhất trong việc quản lý của nhiều nhà chuyên nghiệp khi ở trong

tình thế phải điều chuyển nhân sự. Khi thiết lập mối quan hệ với một tập thể mới,

điều quan trọng là phải thẳng thắn và trung thực. Ngoài ra,nhà quản trị dự án nên

đánh giá thực tế và khả năng làm việc của nhân viên và nói chuyện với họ về chất

lượng cơng việc cũng cần thiết và phải làm thường xuyên song tránh nặng nề, gây

áp lực cho toàn bộ dự án viên.

Nhà quản lý phải ln ln theo sát và quản lý ê kíp của mình, ln động

viên và khích lệ họ để cơng việc đạt hiệu quả cao nhất có thể. “Yếu tố quan trọng

nhất để kiểm sốt thành cơng của dự án là đánh giá tiến độ dự án thường xuyên và

kịp thời, so sánh thực tế triển khai dự án với kế hoạch đã định. Khi cần thiết phải có

sự điều chỉnh ngay lập tức

3.2.3. Một số giải pháp khác73Hoàn thiện công tác phân tích và thiết kế công việc3.2.3.1.Để đổi mới cơ cấu và tạo cơ sở cho việc sắp xếp và sử dụng nhân lực quản lý

một cách hiệu quả nhất, BYT cần phải xây dựng chi tiết bản mô tả công việc cho

từng tiêu chuẩn chức danh. Đây được xem là giải pháp mang tính nền tảng để chọn

và sử dụng nhân lực tại BQLDA một cách hiệu quả.

Bảng mô tả công việc là văn bản liệt kê các chức năng, nhiệm vụ, các mối

quan hệ trong công việc, các điều kiện làm việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát và tiêu

chuẩn cần đạt được khi thực hiện công việc. Bảng mô tả công việc giúp chúng ta

hiểu nội dung, yêu cầu công việc và hiểu được quyền hạn, trách nhiệm khi thực hiện

công việc.

Bảng tiêu chuẩn chức danh là văn bản liệt kê những yêu cầu về năng lực cá

nhân như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng giải quyêt vấn đề, các

khả năng khác và đặc điểm cá nhân thích hợp nhất cho từng chức danh. Bảng mô tả

công việc giúp cho BQLDA nhìn nhận ra những vị trí nào còn thiếu, vị trí nào

khơng cần thiết trong bộ máy.

Việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh công việc phải căn cứ vào sự phân tích,

đánh giá sâu sắc các yêu cầu và nội dung cơng việc từng vị trí cụ thể:

-Xác định từng vị trí cụ thể?

e. Cơng việc của từng vị trí ra sao?

f. Yêu cầu mức độ hiểu biết với từng vị trí thế nào?

g. Mơ tả cụ thể cơng việc phải làm và mức độ hoàn thành?Các tiêu chuẩn chức danh từ nhà quản trị cấp cao (Giám đốc dự án và phó

giám dự án) đến các bộ phận cấp trung – điều hành nghiệp vụ chuyên môn phải rõ

ràng, cụ thể và chính xác. Khơng đưa ra các tiêu chí chung chung. Chẳng hạn quản

lý mua sắm đấu thầu và quản lý công nghệ, kỹ thuật đều là nhà quản lý chức năng

nhưng cơng việc đòi hỏi chun mơn và kỹ năng khác nhau.

Sau khi thực hiện phân tích xong, BQLDA nên lấy ý kiến của toàn bộ đội

ngũ quản lý và nhân viên để bổ sung và hoàn thiện

3.2.3.2.Hồn thiện mơ hình tổ chức BQLDA74Bộ Y tếGiám đốc dự ánPhó giám đốc kỹ thuậtTổ kỹ thuậtTổ kế hoạchMua sắm đấu thầuKế hoạchMơi trườngThống kêPhó giám đốc tài chính- hành chínhTổ tổng hợpTổ tài chính kế tốnTổng hợpKế tốn trưởngTổ hành chính quản triHành chính

Văn thưXây dựngPhiên dichThủ quỹLái xe, tạp vụGiám sátHình 3.1: Đề xuất mơ hình quản lý dự ODA chun nghiệp

Với mơ hình này, Ban QLDA sẽ phân tích được số lượng nhân lực cần thiết

cho mỗi dự án cũng như yêu cầu trình độ, kỹ năng đối với từng vị trí cu thể. Áp

dụng mơ hình này sẽ giúp bộ máy tinh gọn hơn. Các nhân sự về kỹ thuật, kế hoạch

nên làm việc theo chế độ chuyên trách, các vị trí hành chính, văn thư, lái xe, tạp

vụ… có thế làm việc theo chế độ kiêm nhiệm để giảm bớt chi phí.

Một số kiến nghị3.3.3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước

a. Hoàn thiện các quy định, văn bản pháp luật liên quan đến dự án ODA

1. Đơn giản hố thủ tục rút vốnChính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc đơn giản hoá thủ tục rút vốn

nhưng vấn đề này lại phụ thuộc nhiều vào các nhà tài trợ. Mỗi nhà tài trợ đưa ra một

quy định rút vốn riêng cho chương trình, dự án ODA của mình. Vì vậy, cần đạt tới75sự hài hoà thủ tục rút vốn của Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ.

2. Nhà nước cần có chính sách thuế phù hợp, áp dụng thống nhất cho các dự án ODAĐây là một vấn đề rất phức tạp trong thực hiện dự án. Vì vậy, cần thường

xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề về thuế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,

mời Tổng cục thuế hướng dẫn.

Nhà nước cần có chính sách thuế áp dụng thống nhất cho các dự án ODA.

Các dự án có quy mơ tương tự nhau được triển khai trong những điều kiện và cùng

một lĩnh vực phải được hưởng cùng một chính sách thuế.

3.Điều chỉnh lại cơ cấu chi của nguồn vốn ODA

- Giảm tỷ lệ vốn ODA chi cho ngân sách nhà nước. Hiện nay, tỷ lệ này là

37,7%, chi cho các lĩnh vực mở rộng và nâng cấp đường xá. Để giảm bớt tỷ lệ vốn

ODA cho các các lĩnh vực này, Chính phủ có thể kêu gọi sự đầu tư của nhân dân,

của các doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư trực tiếp nước ngồi thơng qua

hình thức BOT. Trên thực tế, hình thức này đã thành cơng: “ Năm 2001, Chính phủ

đã cho thực hiện 7 dự án theo hình thức BOT với tổng trị giá 13 160 tỷ đồng thực

hiện trong 5 năm: đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, đường cao tốc

Nội Bài – Hạ Long, đường cao tốc Hồ Chí Minh- Long Thành- Dầu Dây, cầu Yên

Lệnh, cầu rạch Miễu, cầu Vàm Cống. Ngoài ra, Chính phủ chấp nhận 11 dự án

trong giai đoạn 2001- 2005, và 13 dự án trong giai đoạn 2005 – 2010”.

- Tăng tỷ lệ cho vay lại đối với các doanh nghiệp. Hiện nay tỷ lệ vốn ODA

cho các doanh nghiệp vay lại trung bình đạt khoảng 57%. Việc tăng tỷ lệ cho vay lại

của vốn ODA thể hiện rõ đây là nguồn vốn có vay có trả. Các dự án sử dụng vốn

ODA phải đảm bảo tính khả thi để thu hồi cả vốn lẫn lãi, loại bỏ tư tưởng xin- cho

hoặc Nhà nước cấp cho các doanh nghiệp.b. Xây dựng quy hoạch thu hút và sử dụng vốn ODA phù hợp với chiến lược phát triểnkinh tế - xã hội đất nước

Xây dựng quy hoạch tổng thể thu hút và sư dụng vốn ODA ở Việt Nam là

một biện pháp cấp bách và quan trọng. Nó là cơng cụ để xác định, đảm bảo vốnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.2: Đề xuất cơ cấu nhân lực quản lý tại BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×