Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bên cạnh đó, một yếu tố khác cũng hết sức thuận lợi là Việt Nam nằm trên bán đảo Trung Ấn và tuyến đường biển quốc tế nên rất thuận lợi cho giao thông vận tải và hoạt động xuất nhập khẩu

Bên cạnh đó, một yếu tố khác cũng hết sức thuận lợi là Việt Nam nằm trên bán đảo Trung Ấn và tuyến đường biển quốc tế nên rất thuận lợi cho giao thông vận tải và hoạt động xuất nhập khẩu

Tải bản đầy đủ - 0trang

6868của người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm nhập khẩu hơp các sản phẩm lắp ráp

trong nước

Ngành công nghiệp phụ trợ yếu kém. Theo lộ trình của chính phủ, trong giai

đoạn 2010 – 2020 tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm ô tô đạt 60%. Tuy nhiên, hiện nay đối

với dòng sản phâm ơ tơ dân dụng dưới 9 chỗ ngồi chỉ đạt 15%, trong khi xe trên 10

chỗ chỉ đạt tỉ lệ nội địa hóa 30%. Đây là những con số đáng thất vọng với ngành

công nghiệp phụ trợ. Có thể nói ngành cơng nhiệp phụ trợ của ta vừa yếu lại vừa

thiếu. Đến năm 2018 thuế nhập khẩu linh kiện từ các nước ASEAN sẽ về 0%, khi

đó các nước Indonesia, và Thái Lan cự kỳ phát triển về cơng nghiệp phụ trợ. Vì vậy,

nếu khơng có sự phát triển về năng lực sản xuất của các doanh nghiệp nội địa, linh

kiện ô tô nhập khẩu sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường Việt Nam là điều

chắc chắng có thể sẽ xảy ra. Các doanh nghiệp sản xuất ơ tơ Việt Nam chỉ hồn tồn

là các doanh nghiệp lắp ráp.

3.1.2 Phân tích ma trân TOWS của ô tô dân dụng Honda trên thị trường

Việt Nam

Ta có thể đúc kết về thị trường xe ơ tơ của Việt Nam nói chung và của ơ tơ

Honda Việt Nam nới riêng qua phân tích TOWS như sau:

Ta có thể đúc kết về thị trường xe ô tô của Việt Nam nói chung và của ơ tơ

Honda Việt Nam nới riêng qua phân tích TOWS như sau:

T- Thách thức:- Mặc dù nhà nước ưu tiên ngành công nghiệp phụ trợ phát triển, nhưng các sản phẩm

ô tô lắp ráp sẽ bị ô tô nhập khẩu nguyên chiếc cạnh tranh rất quyết liệt.- Tốc độ phát triển của ngành sẽ bị giảm sút vì biểu thuế cao của chính phủ.

O- Cơ hội:- Với cam kết thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô nói chung và công nghiệp phụ trợ nói

riêng, ngành ơ tơ có cơ hội rất lớn để mở rộng kinh doanh.- Thị trường ô tô tầm trung và nhỏ đang phát triển rất mạnh, đây sẽ là phân khúc có

nhu cầu thị trường rất lớn tạo cơ hội cho các hãng tăng số lượng trong phân khúc

này.

W- điểm yếu:- Thuế nhập khẩu cao.6969- Chính sách vĩ mơ bất ổn định.

- Các nhà sản suất trong nước đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ chính sách mở

cửa cho xe nhập khẩu nguyên chiêc.

S- Điểm mạnh:- Tỷ lệ người đang sở hữu xe thấp, điều này mang lại cơ hội cho một thị trường rộng

lớn trong tương lai.- Chi phí nhân cơng lao động thấp.

3.1.3 Quan điểm hồn thiện chiến lược marketing sản phẩm mới – ô tô dân

dụng dưới 9 chỗ ngồi của Honda Việt Nam

Trên cơ sở định hướng phát triển thị trường của công ty ô tô Honda Việt Nam đến

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 cũng như là những dự báo thay đổi môi trường,

thị trường kinh doanh trong ngành ô tô trong những năm tới, cho phép tác giả xác lập

quan điểm phát triển chiến lược marketing sản phẩm mới – ô tô dân dụng dưới 9 chỗ

ngồi của Honda Việt Nam

Quan điểm 1:

Phát triển chiến lược marketing sản phẩm mới – ô tô dân dụng dưới 9 chỗ ngồi

của công ty Honda Việt Nam đảm bảo tính kế thừa và phát triển

- Phát triển chiến lược marketing sản phẩm mới – ô tô dân dụng dưới 9 chỗ

ngồi phải tạo ra được sự mới mẻ của sản phẩm phụ vụ tốt hơn nhu cầu của khách

hàng. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo tính kế thừa của sản phẩm cũ vẫn phải có

những đặc trưng riêng của dòng sản phẩm và phải phù hợp với chiến lược kinh

doanh chung của công ty

Quan điểm 2:

Phát triển chiến lược marketing sản phẩm mới – ô tô dân dụng dưới 9 chỗ ngồi

của Honda Việt Nam đảm bảo tính thống nhất giữa các bộ phận và hiệu quả trong

kinh doanh

- Chiến lược marketing sản phẩm là một quá trình lâu dài và liên quan đến

nhiều bộ phận, vì vậy, phát triển chiến lược marketing sản phẩm mới yêu cầu phải

có sự thống nhất và phối hợp nhịp nhàng giữa các phận liên quan7070

- Chiến lược phải đảm bảo sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng vàsự thay đổi, biến động của thị trường và môi trường kinh doanh ô tô nhiều biến

động trong thời gian tới.

- Phải đạt được mục tiêu về doanh thu cũng như thị phần trên các dòng sản

phẩm mới của Honda Việt Nam mà cơng ty đã đặt ra.

Quan điểm 3:

Chiến lược marketing sản phẩm của cơng ty ơ tơ Honda Việt Nam phải đảm bảo

tính đột phá nhằm đánh bại các đối thủ canh tranh trên thị trường

- Tính đột phá của chiến lược marketing sản phẩm mới – ô tô dân dụng dưới 9

chỗ ngồi của Honda Việt Nam phải được đảm bảo. Tính đột phá nó có thể nằm

trong sản phẩm hoặc đột phá trong thương mai hóa hay đột phá trong chào hàng….

Chỉ cần đột phá trong một quá trình cũng giúp cho sản phẩm mới của Honda tăng

cơ hội đánh bại đối thủ trên thị trường

- Tính đột phá của chiến lược cần phải nằm trong khuôn khổ cho phép về các

nguồn lực của cơng ty

3.2 Giải pháp hồn thiện chiến lược Marketing sản phẩm mới - ô tô dân

dụng dưới 9 chỗ ngồi của Honda Việt Nam

3.2.1. Hoàn thiện việc xác lập mục tiêu

Việc xác định mục tiêu của ô tô Honda Việt Nam đến năm 2020 được xác

đinh rõ ràng và cụ thể là công suất lắp ráp của nhà máy sẽ đạt 80% đến 90% công

suất thiết kế của nhà máy, tương đương 8000 đến 9000 xe.

Tuy vậy Honda Việt Nam chưa đưa ra mục tiêu cụ thể cho từng dòng xe mới

của từng năm để đến năm 2020 có thể đạt được mục tiêu như đã hoạch định. Ví dụ,

năm 2015 đặt mục tiêu cho từng dòng CR-V, Civic, City cụ thể là bao nhiêu, đến

năm 2016 tăng lên bao nhiêu, năm 2017 lên bao nhiêu … đến năm 2020 sẽ đạt

được mục tiêu đề ra.

Mục tiêu của ô tô Honda Việt Nam về phát triển hệ thống đại lý là không ưu

tiên thực hiện việc mở rộng đại lý mà ưu tiên việc khai thác công suất của các đại

lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại lý. Tuy nhiên mục tiêu này chưa thực sự7171cụ thể. Mục tiêu cần phải xác định rõ hơn việc khai thác công suất của các đại lý

như thế nào, năm nay là bao nhiêu và năm sau tăng lên bao nhiêu? Nâng cao hiệu

quả hoạt động của các đại lý dựa trên các yếu tố nào? Căn cư vào đâu để đánh giá

hiệu quả hoạt động của các đại lý?

3.2.2 Hoàn thiện viêc phát triển ý tưởng và R&D sản phẩm mới

Mặc dù giai việc phát triển ý tưởng và R&D sản phẩm mới được Honda Việt

Nam rất chú trong đầu tư và nghiên cứu tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số những yếu

điểm về sản phẩm như sau:

Một số mẫu xe của Honda Việt Nam được đánh giá là độ ồn khá cao, đặc

biệt là Honda Civic.

Giải pháp khác phục: Nghiên cứu lại hệ thống treo, do hệ thống treo của

Honda được thiết kế với định hướng thể thao, và ban cho các nước châu Âu và Mỹ,

nên khi hoạt động ở Việt Nam, cớ sở hạ tầng đường xá không tốt, nên khi chạy trên

mặt đường xấu xe thường bị xóc và ồn. Để làm được việc này Honda Việt Nam cần

phối kết hợp Với Honda châu Á, cụ thể là phòng nghiên cứu và phát triển của

Honda châu Á trong việc thiết kế một hệ thống treo phù hợp hơn cho thị trường Việt

Nam.

Điều kiện để giải pháp này có tính khả thi thì đòi hỏi việc thay đổi hệ thống

treo của Honda ở các thế hệ trước không làm thay đổi quá nhiều đến dây chuyền lắp

ráp, và chi phí nghiên cứu phát triển không được quá lớn, điều này là do, nếu việc

thay đổi hệ thống treo mà làm thay đổi quá lớn tới hệ thống lắp rắp thì sẽ làm tăng

lượng đầu tư cơ sở hạ tầng, và đặc biệt là với quy mô sản xuất chưa được lớn của

Honda ô tô thì sẽ làm tăng giá thành lên cao, cộng với chi phí phát triển, bởi vì chi

phí phát triển một hệ thống dành riêng cho một quy mô sản xuất chưa lớn sẽ làm

tăng chi phí sản xuất lên rất nhiều.

Giảm độ ồn bằng cách tăng vật liệu cách âm, sự dụng keo làm khít lại các khe

hở trách việc tiếng ồn bắt lên từ mặt đường khi xe chạy, tăng độ dày của tôn để

tránh ồn do gió bên ngồi tác động lên thành xe gây ra tiếng ồn từ gió. Việc tăng vật

liệu cách âm và sử dụng keo làm khít lại các khe hở là một việc mà có thể triển khaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bên cạnh đó, một yếu tố khác cũng hết sức thuận lợi là Việt Nam nằm trên bán đảo Trung Ấn và tuyến đường biển quốc tế nên rất thuận lợi cho giao thông vận tải và hoạt động xuất nhập khẩu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×