Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
– CHI NHÁNH HÀ THÀNH

– CHI NHÁNH HÀ THÀNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

74lẻ nói chung và trong hoạt động tín dụng nói riêng. Tuy nhiên, BIDV cũng là

một “ông lớn” trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam. Một trong những

điểm mạnh của BIDV là ngân hàng có thương hiệu mạnh, có nhiều uy tín và

bề dày lịch sử cũng như kinh nghiệm dồi dào trong phong cách lẫn khả năng

phục vụ đối tượng khách hàng là những doanh nghiệp lớn trong suốt thời gian

qua, điều này sẽ tạo ảnh hưởng rất tốt cho việc phát triển hoạt động tín dụng

bán lẻ. Bên cạnh đó, BIDV có một hệ thống mạng lưới giao dịch phủ khắp

trên toàn quốc và tương lai sẽ còn mở rộng hơn nữa – là nền tảng cho hoạt

động tín dụng bán lẻ phát triển. BIDV chi nhánh Hà Thành là một trong

những chi nhánh được thành lập để thực hiện nhiệm vụ chính là phát triển thị

trường bán lẻ, với đầy đủ những hành trang mà BIDV hội sở trao cho thì chi

nhánh Hà Thành đã và đang tiếp tục có cơ hội phát triển mạnh mẽ hoạt động

tín dụng bán lẻ.

Tuy nhiên, thách thức với BIDV nói riêng và hệ thống ngân hàng trong

nước nói chung cũng không hề hỏ khi Việt Nam đã gia nhập cộng đồng chung

Asean, tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương

(TPP) và ký các Hiệp định thương mại tự do FTA với liên minh Á – Âu, Hàn

Quốc, Nhật Bản…thị trường tài chính sẽ tiếp tục phải chia sẻ thị phần cho các

đối tác nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Điểm xuất phát của BIDV trên thị

trường bán lẻ tương đối thấp chưa xây dựng được niềm tin với khách hàng,

kinh nghiệm bán lẻ còn thua kém các ngân hàng nước ngồi, chưa bắt kịp với

những thay đổi quốc tế. Trước bối cảnh đó, BIDV cần phải xây dựng chiến

lược phát triển cụ thể và có những giải pháp kịp thời để tiếp tục là ngân hàng

top đầu tại Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực bán buôn mà cả trong lĩnh vực

bán lẻ, phấn đấu là ngân hàng chuẩn quốc tế hướng tới các thị trường bạn bè

quốc tế.753.1.2 Định hướng phát triển tín dụng bán lẻ của BIDV – Chi nhánh

Hà Thành đến năm 2020

3.1.2.1. Tiếp tục kiện tồn mơ hình kinh doanh bán lẻ chuẩn tại Hội sở

Chi nhánh và các Phòng giao dịch.

Tiến hành theo dõi, bám sát việc chuẩn hóa tác phong làm việc và phục

vụ khách hàng của cán bộ, chuẩn hóa cách thức tổ chức phục vụ khách hàng,

gia tăng lợi ích cho khách hàng. Với mục tiêu hướng tới khách hàng để từ đó

có cách sắp xếp phân công các tổ theo đúng chức năng và có đánh giá hiệu

quả cơng việc từng tổ nhằm tăng năng suất lao động, sự sáng tạo của cán bộ

và tăng hiệu quả mơ hình. Tái cấu trúc và làm mạnh theo hướng thống nhất

cách thức quản lý và phối hợp triển khai công việc của khối bán hàng, khối

tác nghiệp và khối hỗ trợ. Tinh giảm bộ phận tác nghiệp, nội bộ, gia tăng cán

bộ bán hàng, nâng cao chất lượng cán bộ hướng tới nâng cao chất lượng tư

vấn bán hàng, phân định rõ trách nhiệm trong quản lí khách hàng. Chuẩn hóa

chính sách khách hàng, qui trình giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ

khách hàng, tính chuyên nghiệp, các kỹ năng cho cán bộ bán lẻ.

Các Phòng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phong cách phục vụ

khách hàng để giữ vững nền khách hàng hiện có, tăng cường cơng tác phát

triển khách hàng mới, công tác tiếp thị, giới thiệu, tư vấn sản phẩm tại quầy

cần được đẩy mạnh, chú trọng khai thác tối đa lợi thế hiện có tại các địa bàn.

Phấn đấu chuyển đổi thêm 01 phòng Giao dịch chuẩn đảm bảo xây dựng

không gian giao dịch hiện đại, văn minh, thân thiện và hướng tới khách hàng.

3.1.2.2. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm gia tăng thị phần tín

dụng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội, phấn đấu trở thành NHTM hàng đầu theo

chuẩn quốc tế về các sản phẩm dịch vụ bán lẻ.

Tiếp tục cơ cấu lại nền khách hàng theo hướng bền vững, tập trung vào

các sản phẩm chính có NIM là cho vay Nhà ở, Doanh nghiệp siêu nhỏ, chứng76khốn, Tiêu dùng có TSĐB.. Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trên cở sở các

mục tiêu chính: An tồn - Tăng trưởng – Hiệu quả. Phát huy vai trò các Phòng

giao dịch trong tăng trưởng tín dụng theo đúng định hướng chỉ đạo và đề án

tái cơ cấu Phòng giao dịch đã được Ban Giám đốc phê duyệt. Quyết tâm hoàn

thành kế hoạch thu hồi nợ ngoại bảng, nợ xấu năm 2016. Đặt ra các mục tiêu

cụ thể về tín dụng bán lẻ như sau:

- Cho vay nhà ở: Bám sát dự án 87 Lĩnh Nam, Tòa nhà Vimeco, Dự án

493 Trương Định, Vingroup để đẩy mạnh dư nợ cho vay nhà ở. Tận dụng cơ

chế hoa hồng mơi giới trong hoạt động tín dụng để làm việc lại với các Công

ty, Đại lý môi giới bất động sản lớn trên địa bàn Hà Nội như EZ Land, Cen

Group, Vinstar Land, Real Home nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong triển

khai.

- Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ: Rà soát lại danh sách các tổ chức,

doanh nghiệp đang có thơng tin trên hệ thống, đang mở tài khoản tiền gửi

thanh toán tại Chi nhánh thuộc đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ. Các Phòng

giao dịch phát huy vai trò cánh tay nối dài của Chi nhánh thực hiện rà soát,

thực hiện tiếp thị các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn về sản phẩm

tín dụng DNSN và các sản phẩm khác (thanh toán lương, chuyển tiền, tiền

gửi...), qua đó vừa gia tăng được dư nợ, đồng thời thu được phí dịch vụ.

- Cho vay cầm cố GTCG: Mục tiêu là tiếp tục duy trì và tăng trưởng quy

mơ tín dụng đối với các sản phẩm này, trong trường hợp thị trường thuận lợi

đẩy mạnh doanh số phát vay để gia tăng quy mơ tín dụng bình qn trong

năm, tăng thu ròng từ tín dụng bán lẻ.

- Cho vay Chứng khoán: Tiếp tục tăng cường mối quan hệ với BSC,

BVSC, SHS... tận dụng lợi thế của Ngân hàng chỉ định chứng khoán để tăng

trưởng đối với cho vay chứng khốn đối với một số Cơng ty Chứng khốn.

Thống nhất quy trình triển khai cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán đối77với Nhà đầu tư cá nhân để tăng hiệu quả và giảm tải thời gian tác nghiệp cho

cán bộ.

- Cho vay Tiêu dùng có tài sản đảm bảo: Đây là sản phẩm có lợi thế đối

với phân khúc khách hàng có nhu cầu vay dưới 01 tỷ đồng có tài sản bảo đảm

đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn sử dụng một cách linh hoạt. Phối hợp với các

đơn vị có đổ lương qua BIDV, các cán bộ đang công tác tại BIDV để cho vay.

- Cho vay mua ô tô: Tận dụng các chương trình ưu đãi của HSC và cơ

chế hoa hồng mơi giới để làm việc với các đại lý phân phối xe Ơ tơ trên địa

bàn, chọn lọc đối tượng khách hàng uy tín, có thu nhập ổn định để phát triển

dịch vụ và đảm bảo an toàn trong cho vay.

- Cho vay chứng minh tài chính và bảo lãnh: Tiếp tục phối hợp với các

công ty tư vấn du học để cho vay CMTC tăng thu phí bảo lãnh.

3.1.2.3. Xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng trong

giai đoạn tới

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ, cập nhật văn bản, chính sách, quy

trình nghiệp vụ tín dụng của BIDV, NHNN và các bộ ngành có liên quan đảm

bảo an tồn trong q trình kinh doanh tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh. Tổ chức

tập huấn cho các đơn vị Cẩm nang kiểm tra tín dụng bán lẻ đã được Hội sở

chính ban hành.

- Quyết tâm, phấn đấu không phát sinh mới các khoản nợ xấu trong năm

2016; thực hiện phân giao chi tiết kế hoạch tăng trưởng dư nợ, thu hồi nợ xấu,

nợ ngoại bảng đến từng cán bộ quản lý khách hàng gắn với các chế tài, chính

sách động lực trong kinh doanh TDBL, là cơ sở xếp loại hoàn thành nhiệm

đối với từng cán bộ.

- Đối với khách hàng hiện có khó khăn song vẫn còn hoạt động và có

nguồn thu, cần tập trung, thường xuyên đôn đốc, bám sát để thu hồi các khoản

nợ đã quá hạn, các khoản nợ theo cam kết của khách hàng. Phối hợp với78khách hàng xử lý tài sản bảo đảm đối với các trường hợp khách hàng có tài sản

bảo đảm và thiện chí trả nợ.

3.2. Giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV – Chi nhánh Hà

Thành

3.2.1. Phát triển hoạt động maketing

Có thể khẳng định đây là một giải pháp không mới nhưng lại luôn quan

trọng đối với mỗi ngân hàng. Với vị trí thuận lợi tọa lạc ngay trung tâm của

thủ đơ, BIDV chi nhánh Hà Thành có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện

các chiến dịch quảng bá. Ngày nay, khi mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt

thì marketing đóng vai trò quan trọng trong cơng tác thu hút khách về ngân

hàng mình. Do đó đòi hỏi chi nhánh cần phải tăng cường hoạt động

Marketing "tiếp thị Ngân hàng". Ngân hàng cần tăng cường các biện pháp

khuếch trương, quảng cáo cho ngân hàng, đây là chiến lược quan trọng vì nó

tạo điều kiện cho khách hàng biết đến ngân hàng. Có rất nhiều hình thức

khuyếch trương có thể thực hiện để mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ như:

quảng cáo, liên kết với các cơ sở bán hàng, giao dịch cá nhân, tuyên truyền,

khuyến mại, marketing trực tiếp, …

- Quảng cáo là phương thức truyền thông không trực tiếp nhằm giới

thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông qua các phương tiện truyền tin và

ngân hàng phải trả phí: Với mục tiêu mở rộng thị phần tín dụng bán lẻ, tăng

doanh số trên thị trường hiện tại và thị trường mới thì nội dung quảng cáo này

cần rõ ràng, thậm chí cần phải chỉ rõ được kết quả cụ thể của sản phẩm trong

thông điệp quảng cáo để tránh sự sao chép của đối thủ cạnh tranh. Phương

tiện truyền thơng tin có thể là các tạp chí, báo chuyên ngành (như: Tạp chí

Ngân hàng, Thời báo kinh tế,…). BIDV chi nhánh Hà Thành cũng nên xuất

bản một tạp chí riêng phát hành ra cơng chúng hay tặng thường thường kỳ cho

khách hàng truyền thống ngoài tập san nội bộ hiện nay để một mặt nâng cao79đời sống tinh thần cho các bộ nhân viên trong Ngân hàng, mặt khác tạo điều

kiện cho khách hàng nắm đẩy đủ thơng tin, tìm hiểu kỹ lưỡng về sản phẩm

dịch vụ và cả văn hoá ngân hàng. Xây dựng một kênh website riêng biệt để

cập nhật và quảng bá hình ảnh. Ngoài ra cũng cần phải tuyên truyền, quảng

cáo trên những báo, tạp chí thu hút nhiều sự quan tâm của độc giả ở mọi tầng

lớp ngành nghề, ngành nghề, địa vị xã hội (như: Báo tiền phong, báo Hà Nội

mới, …) kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài

phát thanh, các website có uy tín và lượng truy cập nhiều… Một phương thức

nữa hiện nay của các ngân hàng cũng như các tổ chức kinh tế khác là quảng

cáo cho chính nhân viên của ngân hàng đơn giản là cho họ xuất hiện trên các

phương tiện thơng tin đại chúng như: có các cuộc phỏng vấn, tham gia các trò

chơi trên truyền hình, đài phát thanh… Qua đó nhằm tạo dựng và duy trì sự

hiểu biết rộng rãi trong xã hội về lĩnh vực này, đặc biệt là những đối tượng sẽ

giao dịch với khách hàng. Thường xuyên tuyên truyền quảng cáo ngay tại

Ngân hàng thông qua những băng rôn, tờ rơi, tài liệu, bảng biểu chứa thơng

tin và hình ảnh của các sản phẩm tín dụng ngay tại nơi giao dịch vì khơng

phải ai đến với Ngân hàng cũng đều có thể biết hết các dịch vụ mà Ngân hàng

đang cung cấp; thông qua cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị giúp cho

khách hàng dễ dàng quan sát, tìm hiểu về những tiện ích của dịch vụ tín dụng

bán lẻ tai ngân hàng.

- Thông qua các đại lý tiêu thụ các sản phẩm có giá trị lớn như đại lý xe

hơi, các dự án bất động sản, các công ty du học…marketing cho hình ảnh

ngân hàng, cùng liên kết tạo ra các sản phẩm tín dụng hỗ trợ khách hàng

mua sản phẩm: Đây sẽ là một kênh quảng bá hiệu quả, thậm chí có tiềm năng

mở rộng được nhóm khách hàng, bởi lẽ, có khá nhiều khách hàng có nhu cầu

mua sắm các hàng hố nhằm mục đích tiêu dùng, nhưng họ khơng tiếp cận

được thơng tin tín dụng tiêu dùng của ngân hàng, do ngại phải đến các ngân80hàng hoặc khơng có thời gian để đến các ngân hàng thường xuyên khi mà giờ

làm việc của họ trùng với giờ làm việc của ngân hàng. Để giải quyết vấn đề

này ngân hàng sẽ phải kết hợp với các chủ đầu tư, các đại lý bán hàng để coi

họ như một trung gian, một đại lý của ngân hàng, thông qua đó ngân hàng có

thể đưa ra các thơng tin về sản phẩm cho vay tiêu dùng tới khách hàng và

thuyết phục họ sử dụng sản phẩm của ngân hàng tài trợ cho nhu cầu mua sắm.

Khi thực hiện loại cho vay gián tiếp này cần chú ý tới một số vấn đề: làm tốt

công tác thẩm định khách hàng, hạn chế việc các cơng ty bán hàng do khơng

đủ trình độ nghiệp vụ chuyên môn và nhiều khi bán hàng hố, trục lợi nên đã

thẩm định vơ trách nhiệm và không khách quan lừa gạt ngân hàng lẫn khách

hàng, gây ra những rủi ro cho ngân hàng. Đồng thời với việc nâng cao chất

lượng thẩm định, ngân hàng còn phải xem xét kỹ lưỡng và lựa chọn được các

công ty và đại lý bán hàng phù hợp và có tiềm năng có nghĩa là phải "chọn

mặt gửi vàng", mà các tiêu chí lựa chọn là: quy mơ, kinh nghiệm bán hàng, uy

tín, năng lực tài chính … Khi liên kết với các đối tác này, Ngân hàng cần phải

soạn thảo các thỏa thuận hợp tác nhằm gắn kết trách nhiệm của đối tác với

những khoản vay tiêu dùng này, tránh trường hợp bên bán hàng chỉ quan tâm

tới việc bán được càng nhiều hàng càng tốt mà không quan tâm tới việc thu

hồi nợ sau này.

- Thực hiện chiến dịch “Mỗi cán bộ ngân hàng là một kênh marketing

hình ảnh về ngân hàng”: Các cán bộ Ngân hàng cần có ý thức chung rằng:

mỗi cán bộ Ngân hàng là một tuyên truyền viên tích cực và hiệu quả nhất về

các chính sách, các loại hình dịch vụ của Ngân hàng. Vì họ là những người

giao dịch trực tiếp với khách hàng thông qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại,

thuyết phục, điện thoại, họ không chỉ giải đáp những thắc mắc của khách

hàng mà còn cần phải chủ động giới thiệu cho khách hàng những dịch vụ mà

ngân hàng mình cung cấp. Thái độ và phong cách làm việc của cán bộ ngân81hàng ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của khách hàng, quyết định đến việc có

giữ chân khách hàng được hay không. Đây là một phương thức được sử dụng

rộng rãi trong các ngân hàng hiện nay do chi phí thấp mà hiệu quả mang lại

lại rất cao vì đã tạo được sự tin tưởng của khách hàng ngay từ đầu. Riêng với

cán bộ phục vụ khách hàng phải bằng thái độ niềm nở, nhiệt tình, chu đáo, tơn

trọng khách hàng, tạo dựng hình ảnh BIDV năng động trẻ trung thơng qua

cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói, và sự tự tin chuyên nghiệp trong việc giải quyết

các thủ tục cho khách hàng.

- Ngân hàng cũng nên tổ chức hội nghị, hội thảo khách hàng hàng năm

để có thể tạo lập được mối quan hệ thân thiết hơn, vững chắc hơn giữa Ngân

hàng và khách hàng: Qua đó, Ngân hàng còn có thể tăng cường cơ hội giao

tiếp giữa khách hàng và Ngân hàng, tìm hiểu được những nhu cầu đa dạng

phong phú của khách hàng và có được cái nhìn chính xác hơn, khách quan

hơn về chất lượng các sản phẩn mà Ngân hàng đang cung cấp thông qua

những ý kiến đóng góp của khách hàng. Đồng thời từ đó Ngân hàng có cơ hội

giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới, và có thể tìm ra những biện pháp nâng

cao chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày một khắt khe của

khách hàng. Hội nghị khách hàng còn là nơi mà Ngân hàng tìm hiểu được

những thuận lợi, vướng mắc, khó khăn của khách hàng, từ đó nắm bắt được

những mong muốn và nhu cầu của khách hàng… Có như vậy, Ngân hàng mới

thực sự trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của khách hàng, nâng cao hiệu quả đầu

tư và tiêu dùng khơng chỉ của khách hàng mà còn của chính bản thân Ngân

hàng. Kết hợp với các tổ chức, công ty, tập đoàn, trường học tổ chức những

buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm mở rộng thêm nhiều đối tượng khách hàng.

Trên thực tế, ngày nay khi chính sách tín dụng được nới lỏng, những người có

thu nhập trung bình và thấp họ cũng có nhu cầu tín dụng.82- Một trong những chính sách marketing bền vững và lan tỏa chính là

làm thế nào để nâng cao thương hiệu của ngân hàng: Thương hiệu sẽ được

hình thành khi xây dựng được lòng tin của khách hàng. Điều đó là cả q

trình thực hiện các chính sách về nâng cao chất lượng sản phẩm ngân hàng, đa

dạng hóa các loại hình tín dụng bán lẻ đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách

hàng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Xây dựng các chính sách khuyến

mãi theo từng đối tượng như: ưu đãi trong tín dụng cho sinh viên, tặng quà,

hoặc giảm miễn phí cho khách hàng trong lần đầu tiên giao dịch hoặc đã có

mối quan hệ lâu dài… Tham gia các hoạt động từ thiện, tài trợ cho các hoạt

động văn hố, xã hội, thể thao, nghệ thuật, bảo vệ mơi trường và các chương

trình đào tạo, cấp học bổng … điều này vừa đóng góp vào sự phát triển của

cơng đồng và xã hội, vừa tăng cường sự hiểu biết của khách hàng về Ngân

hàng… gây dựng được hình ảnh tốt đẹp về BIDV chi nhánh Hà Thành trong

lòng dân chúng.

3.2.2. Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng

Kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài như ANZ, CitiBank,

HSBC…về phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ là đẩy mạnh hiện đại hóa cơng

nghệ ngân hàng. Cơng nghệ hiện đại là một trong số những tiêu chí để khách

hàng đánh giá uy tín và hiệu quả của mỗi ngân hàng, vì vậy việc đổi mới và

hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng là việc làm cần thiết và có ý nghĩa lớn.

Công nghệ ngân hàng càng được ứng dụng vào quản lý thơng tin hoạt động

của khách hàng thì việc tăng các tiện ích phục vụ khách hàng càng được thực

hiện một cách dễ dàng hơn, và nhất là trong hoạt động tín dụng, việc quản lý

hồ sơ khách hàng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Năng suất lao động tăng

lên, rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình nghiệp vụ, xử lý được khối

lượng lớn cơng việc trong một ngày và phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch

vụ mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đặc biệt khi mà Việt Nam83đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng thì các giao dịch xuyên biên giới

cũng sẽ thường xuyên được thực hiện. Đây là một thị trường không hề nhỏ

nếu như ngân hàng biết nắm bắt thời cơ.

Ngân hàng phải xác định công nghệ thông tin là một trong những đột

phá chiến lược phát triển Ngân hàng trong 5 năm tới. Kết quả từ việc ứng

dụng các công nghệ hiện đại vào ngân hàng đã được minh chứng qua các năm

khi nó làm tăng hiệu quả hoạt động quản trị ngân hàng, đặc biệt là quản trị rủi

ro, các hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giúp cho hệ thống kết nối giữa

chi nhánh và hội sở, chi nhánh với các đối tác hoạt động ổn định và an tồn.

Ứng dụng cơng nghệ hiện đại giúp đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng bán lẻ

với những tiện ích đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu của đông đảo tầng lớp

khách hàng, mở rộng các hình thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt và thanh

tốn qua ngân hàng. Ứng dụng cơng nghệ hiện đại là phương tiện giúp các

ngân hàng có thể đánh bại các đối thủ cạnh tranh, tạo ra những cơ hội giảm

thiểu giấy tờ hành chính, thay đổi sự phân bố nguồn nhân lực theo hướng

giảm thiểu bộ phận nghiệp vụ và tăng cường nhân lực cho các bộ phận dịch

vụ chăm sóc khách hàng, làm thay đổi cách thức kinh doanh và tăng chất

lượng dịch vụ. Và chỉ có như vậy BIDV chi nhánh Hà Thành mới trở thành

chi nhánh ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, cạnh tranh được với các ngân

hàng nước ngoài ngay trên sân nhà.

Trong thời gian tới ngân hàng cần tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ

ngân hàng vào trong hoạt động của mình, như nỗ lực đưa tin học vào cơng tác

quản lý thơng tin và tìm kiếm thơng tin khách hàng, cùng các ngân hàng

thương mại khác triển khai hệ thống máy ATM, POS, cùng tham gia kết nối

mạng banknet hay smartlink …Cần học tập kinh nghiệm của những ngân

hàng trong nước như Vietcombank và Techcombank khi họ mạo hiểm khi bỏ

nhiều triệu USD đầu tư phát triển hệ thống công nghệ ngân hàng từ những84năm 2003. Và kết quả hai ngân hàng cũng là top những ngân hàng hàng đầu

Việt Nam về phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ.

Ngồi ra ta cũng nhận thấy, do đời sống của dân cư ngày một cao khiến

các nhu cầu về tiêu dùng, học tập, du lịch, … ngày càng tăng, đó là thị trường

rất hấp dẫn để các ngân hàng thương mại mở rộng tín dụng bằng việc cho vay

qua thẻ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân. Đây là điều kiện thuận lợi cho

việc phát triển lĩnh vực thẻ cho ngân hàng, do tính an tồn và thuận lợi khi sử

dụng, nhất là khi ra nước ngoài để chữa bệnh, đi du lịch hay học tập, … Do

vậy ngay tử bây giờ Ngân hàng cần tận dụng hết cơ hội, các điều kiện để phát

triển dịch vụ thẻ, mà muốn vậy thì một điều kiện cần thiết là Ngân hàng cần

phải chú trọng vào việc đầu tư đổi mới công nghệ. Điều này sẽ giúp Ngân

hàng trong việc phát triển các dịch vụ về sản phẩm thẻ của Ngân hàng, đây

cũng là một yếu tố góp phần quan trong đối với Ngân hàng trong việc cố gắng

mở rộng thị phần tín dụng bán lẻ.

3.2.3. Phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng bán lẻ riêng biệt của

BIDV chi nhánh Hà Thành

Hiện nay, khi khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp lớn khơng còn

nhiều trong khi nhu cầu về tín dụng của các cá nhân, hộ gia đình, doanh

nghiệp nhỏ và siêu nhỏ lại không ngừng tăng cao. Phân khúc thị trường bán lẻ

này đã được tất cả các ngân hàng trong và ngoài nước trên địa bàn thủ đơ Hà

Nội nhận ra và có nhiều biện pháp thu hút lượng khách hàng tiềm năng này.

Phải kể đến những ông lớn về ngành bán lẻ nước ngoài đã thâm nhập và gây

dựng được thương hiệu tại Việt Nam từ rất lâu như ANZ, city bank, HSBC,

Standard Chartered…Trong nước những năm gần đây có Vietcombank,

Techcombank cũng được bình chọn trong top các doanh nghiệp có hoạt động

tín dụng bán lẻ phát triển. Như vậy có thể thấy rằng mức độ cạnh tranh của thị

phần bán lẻ ngày càng khốc liệt khi chưa kể đến Việt Nam đã gia nhập AEC,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

– CHI NHÁNH HÀ THÀNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×