Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguồn: Phòng TCHC Công ty khải Hoàn Land

Nguồn: Phòng TCHC Công ty khải Hoàn Land

Tải bản đầy đủ - 0trang

55

trong nội bộ cơng ty là 97 trong đó số được tuyển mới là 160 người, gấp 1,65 lần

tuyển nội bộ. Trong năm 2015, số lượng tuyển trong nội bộ là 140 người, còn số

lượng được tuyển bên ngồi là 250 người gấp 4,2 lần số lượng tuyển dụng nội bộ.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu , việc thuyên chuyển , đề bạt cán bộ trong nội bộ giữ

chức vụ cao là phổ biến. Đa số người lao động trong công ty muốn được thăng tiến

nhanh cũng phải qua một q trình tích luỹ kinh nghiệm, và thơng thường ở một độ

tuổi xác định nào đó mới được thăng chức. Đây cũng là hạn chế trong công tác tổ

chức nhân sự tại Công ty. Qua bảng trên ta thấy, số lượng hồ sơ dự tuyển vào các vị

trí của cơng ty ngày càng nhiều, tỷ lệ sàng lọc ngày càng tang. Điều đó thể hiện các

vị trí tuyển dụng của Công ty ngày càng thu hút ứng viên nộp hồ sơ.

Bảng 2.10: Kết quả một số phương pháp tuyển dụng áp dụng tại Cơng ty

Khải Hồn Land

(Đơn vị:Người)Phương pháp tuyển mộ

Qua website việc làm

Qua đăng báo mua bán

Qua thông báo tuyển dụng củaNăm 2013

28

16,4%

17

9.4%

103

60,2%Năm 2014

5

2,1%

117

48,8%Năm 2015

22

30,1%

21

28,8%công ty

Qua hội chợ việc làm

Thông qua sự giới thiệu của1810,5%95

1439,6%

5,815

820,6%

11%CBCNV trong công ty

Phương pháp khác

Tổng số ứng viên tuyển dụng5

1713,5%

100%9

2403,7%

100%7

739.5

100%(Nguồn:Tổng hợp phiếu điều tra)

Nhận xét: Qua bảng số liệu cho thấy Công ty Khải Hoàn Land áp dụng khá đã

dạng các phương pháp tuyển mộ nhưng không phải tất cả đều mang lại kết quả cao.

Trong những phương pháp trên, phương pháp treo banner Thông báo tuyển lao động

ở cổng công ty những năm qua ln có được kết quả tốt nhất. Ngun nhân là trên

địa bàn cơng ty hoạt động có mật độ dân cư khá đơng và ở đây cũng có nhiều người

lao động ngoại tỉnh đến thuê trọ nên có nguồn lao động khá dồi dào, bên cạnh đó56

banner Thơng báo tuyển lao động được in khổ lớn 5m x 5m nên các ứng viên có thể

dễ dàng nhìn thấy khi đi qua công ty và các thông tin trên banner rất đầy đủ. Các

phương pháp tuyển mộ khác cũng đã mang lại những kết quả nhưng còn thấp.

+ Xác định nơi tuyển mộ và thời gian tuyển mộ.

+ Xác định nhân lực tham gia vào mỗi hoạt động công tác tuyển mộ.

2.2.3.3. Thông báo tuyển dụng

Trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng, phòng nhân sự thực hiện theo các nội dung

yêu cầu trong kế hoạch tuyển dụng, bao gồm các thơng tin cần thiết của đợt tuyển

dụng với mục đích thu hút được nhiều nhất các ứng viên có năng lực phù hợp. Việc

thực hiện thông báo tuyển dụng bao gồm các bước sau:

a, Xác định đối tượng nhận thông tin

Việc xác định đối tượng nhận thông tin là việc xác định được đặc trưng đối với

các đối tượng này nhằm xây dựng thông báo tuyển dụng ấn tượng tốt nhất, đối tượng

nhận tin ở đây có thể là ứng viên đến từ nguồn bên trong hoặc đến từ các cơ sở đào tạo,

sự giới thiệu của người quen,…Việc xác định đối tượng nhận thông tin này nhằm tạo

điều kiện cho việc thiết kế và triển khai thông báo tuyển dụng có hiệu quả.

b, Thiết kế thơng báo tuyển dụng

Thơng báo tuyển dụng chính là hoạt động cụ thể của truyền thơng tuyển dụng.

Thực tế tại Khải Hồn Land , nội dung trên các thông báo tuyển dụng cung cấp một

cách đầy đủ rõ ràng các thông tin như sau:

- Tên và địa chi doanh nghiệp: giới thiệu ngắn gọn về doanh nghiệp, nêu một

vài điểm nổi bật của doanh nghiệp để thu hút ứng viên, giải thích ngắn gọn về lý do

tuyển dụng)

- Nhu cầu cần tuyển: nội dung này trình bày về chức danh, số lượng, địa

điểm làm việc của các vị trí cần tuyển dụng.

- Nội dung vắn tắt của mơ tả cơng việc sẽ trình bày nội dung vắn tắt, sơ lược

của mô tả công việc nhằm giúp những ứng viên tiềm năng xác định xem cơng việc

đang cần tuyển có phù hợp khơng. Nội dung này giúp ứng viên có hình dung ban

đầu về cơng việc, về mức độ phong phú và tính hấp dẫn do công việc mang lại. Nội57

dung này được thể hiện rất rõ trong bảng thông báo tuyển dụng của công ty Khải

Hồn Land dưới đây( hình 2.4)

- u cầu đối với ứng viên: Yêu cầu đối với ứng viên là nội dung quan trọng

trong thơng báo tuyển dụng vì sẽ giúp ứng viên tự đánh giá mình xem có phù hợp

với cơng việc hay khơng. ( theo dõi hình 2.4)

- Chế độ đãi ngộ: nội dung này được xem như chiêu thức của các doanh

nghiệp, chế độ đãi ngộ càng hấp dẫn thì càng thu hút được nhiều ứng viên tham gia

ứng tuyển. Trong nội dung này, các thông tin về tiền lương, về văn hố doanh

nghiệp cũng như mơi trường làm việc hoặc chế độ an sinh xã hội sẽ được đưa ra

nhằm hấp dẫn các ứng viên.

- Yêu cầu về hồ sơ: nội dung này chỉ rõ yêu cầu về cách thức trình bày thơng

tin trong hồ sơ ứng tuyển, các giấy tờ cần nộp kèm với hồ sơ, cách thức nộp và hạn

nộp hồ sơ. Về nội dung này trong thông báo tuyển dụng của công ty Khải Hồn

Land đã sử dụng dịch vụ của cơng ty tuyển dụng mywork, nên việc viết thông báo

tuyển dụng cũng như cách thức nộp hồ sơ đã được công ty Mywork viết như

sau( theo dõi hình 2.3)58-Thời gian, nội dung tuyển chọn: cung cấp chính xác về thời gian địa điểmvà các nội dung tuyển chọn.

- Thông tin liên hệ:Khi cung cấp thơg tin này, Khải Hồn Land muốn có

được sự hỗ trợ tốt nhất cho ứng viên để đảm bảo số lượng và chất lượng ứng viên

trong tuyển mộ.596061Nhìn vào bản thông báo của công ty ta thấy rằng trong bản thông báo của công

ty đã nêu được số lượng lao động cần tuyển, và yêu cầu cần tuyển song chưa nêu

được chính xác vị trí lao động cần tuyển,thơng tin về mơ tả cơng việc, thêm vào đó

cơng ty chưa nêu ra rõ ràng mức lương và các đãi ngộ của công ty.62

c, Triển khai thông báo tuyển dụng

Sau khi thiết kế thông báo tuyển dụng, doanh nghiệp cần tiến hành triển khai

thông báo theo địa chỉ đã xác định. Hiện tại Khải Hoàn Land khi tuyển nhân viên

marketing thông qua sự hỗ trợ của các cơ sở đào tạo chuyên ngành để giới thiệu

những sinh viên năm cuối tới thực tập và nghiên cứu, để doanh nghiệp bồi dưỡng và

giúp đỡ.Ngồi ra việc đăng thơng báo tuyển dụng của cơng ty Khải Hồn Land trên

internet cũng khiến cho thôg báo tuyển dụng này tiếp cận được đến nhiều nguồn

ứng viên.

2.2.4 Thực trạng tuyển chọn nhân lực tại Cơng ty Khải Hồn Land.

Sau khi đã sử dụng cách thức và biện pháp khác nhau để tìm kiếm và thu hút

ứng viên đến với doanh nghiệp, công việc tiếp theo mà doanh nghiệp cần làm đó

chính là tuyển chọn nhân lực.Tuyển chọn nhân lực như đã trình bày ở trên được

hiểu là quá trình đánh giá năng lực của các ứng viên nhằm lựa chọn ứng viên phù

hợp với nhu cầu cần tuyển của doanh nghiệp. Các hoạt động được thực hiện trong

giai đoạn này bao gồm: thu nhận và xử lý hồ sơ, thi tuyển, phỏng vấn tuyển dụng, ra

quyết định tuyển dụng và hội nhập nhân lực mới.

2.2.4.1. Thu nhận và xử lý hồ sơ

Sau quá trình tuyển mộ nhân lực thành công, doanh nghiệp sẽ tiến hành thu

nhận hồ sơ. Tại Khải Hồn Land, Trưởng phòng tổ chức hành chính và trưởng bộ

phận có nhu cầu tuyển dụng sẽ có nhiệm vụ tiến hành và xử lý hồ sơ của các ứng

viên, so sánh với các yêu cầu của các bộ phận, nếu chưa đủ đề nghị bổ sung hoặc

loại bỏ. Theo quy định của công ty thì hồ sơ xin việc gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý

lịch, các văn bằng chứng chỉ đào tạo, giấy khai sinh, giấy chứng nhận sức khỏe.

Kết thúc quá trình tiếp nhận hồ sơ, cán bộ phòng tổ chức hành chính sẽ tiến

hành nghiên cứu và xử lý hồ sơ ứng viên. Mục đích của việc nghiên cứu và xử lý hồ

sơ là đánh giá sơ bộ năng lực ứng viên thông qua hồ sơ để đánh giá mức độ phù hợp

nhằm lựa chọn ứng viên cho bước kế tiếp trong quy trình tuyển dụng. Để đạt được

mục đích trên, quá trình nghiên cứu và xử lý hồ sơ ứng viên doanh nghiệp cần thực

hiện các công việc như : chuẩn bị các biểu mẫu chi tiết đánh giá ứng viên, nghiên63

cứu hồ sơ và đánh giá. Bộ phận Tổ chức hành chính tại cơng ty Khải Hồn Land

thường xuyên chuẩn bị các biểu mẫu chi tiết đánh giá để có thể nhìn nhận và so

sánh các ứng viên theo một trình tự nhất định, rõ ràng nhất. Cụ thể có thể theo dõi

mẫu phiếu cho điểm Hồ sơ dưới đây (Bảng 2.10)

Bảng 2.11: Mẫu phiếu cho điểm hồ sơ ứng viên

PHIÊU CHO ĐIỂM HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí

Các tiêu chí

STT

1

2

3

4

5

6Họ và tênứngHìnhtuyển

NVKD

Lễ tân

NVHC

NVKD

NVKDthức

4

4

3

3

5Nội dung

Bằng cấp KN CM SK

4

3

3

4

4

4

3

3

4

3

4

4

5

3

5

2

3

3

2

3Tổng

điểmPhạm Văn Thường

18/25

Nguyễn Thị Nga

18/25

Nguyễn Văn An

18/25

Trần Minh Tân

18/25

Lê Văn Luân

16/25(Nguồn Phòng Tổ chức Hành chính tại cơng ty Khải Hồn Land)

Bước tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ ứng viên tại Cơng ty Khải Hồn Land đượcđánh giá là khoa học. Những tiêu chuẩn cơ bản mà công ty đưa ra khá đầy đủ và cần

thiết. Đặc biệt việc đưa ra mẫu cho điểm hồ sơ là một ý tưởng mới, có đóng góp

tích cực cho cơng tác phân loại và lựa chọn hồ sơ, giúp cho quá trình thực hiện công

việc này được chặt chẽ và khoa học hơn. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế là trong mẫu

cho điểm hồ sơ có xây dựng từng vị trí dự tuyển khác nhau, nhưng các tiêu chí cho

mỗi vị trí dự tuyển này lại giống nhau. Công ty chưa đưa ra được tiêu chuẩn cụ thể

cho từng vị trí dự tuyển.

2.2.4.2. Tổ chức thi tuyển

a, Các hình thức thi tuyển

Thực tế việc thi tuyển được phân chia theo các hình thức phổ biến như Trắc

nghiệm và tự luận. Cụ thể tại cơng ty Khải Hồn Land, do đặc thù của cơng việc là

cơng việc marketing bên cạnh đó, số lượng nhân viên cần tuyển dụng mỗi đợt là quá

lớn nên công ty thường tổ chức tiến hành phỏng vấn đối với các nhân viên kinh

doanh, còn lại chỉ tiến hành thì trắc nghiệm đối với các chức danh như Giám đốc64

sàn, Phó giám đốc sàn, Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh,… cụ thể

Khải Hoàn Land sẽ tiến hành một bài trắc nghiệm test kiến thức xã hội, chỉ số thông

minh IQ, chỉ số cảm xúc EQ, tiếng Anh,…

b, Căn cứ lựa chọn hình thức thi tuyển

Mục tiêu của việc sử dụng các hình thức thi tuyển là đánh giá được ứng viên

phục vụ mục tiêu của tuyển dụng nhưng phải tiết kiệm chi phí, vì thế doanh nghiệp

chú ý đến các căn cứ sau khi lựa chọn hình thức thi tuyển: căn cứ vào vị trí tuyển

dụng, như đã trình bày ở trên, do đặc thù cơng việc là marketing nên công ty thường

tiến hành thi phỏng vấn đối với các nhân viên kinh doanh; căn cứ vào mục tiêu thi

tuyển; căn cứ vào số ứng viên tham gia thi tuyển, cụ thể do số ứng viên tham gia

ứng tuyển thường là số lượng lớn nên Khải Hoàn Land thường tổ chức thi phỏng

vấn sơ bộ để tiến hành lựa chọn các ứng viên; căn cứ ngân sách tuyển dụng; căn cứ

vào quan điểm và năng lực của nhà quản trị, năng lực của đội ngũ nhân lực trong

doanh nghiệp…

Để tìm hiểu hình thức thi tuyển và câu hỏi phỏng vấn đánh giá năng lực của

ứng viên ở mức độ như thế nào. Kết quả điều tra thu được như sau:Hình 2.9 : Kết quả điều tra mức độ đánh giá ứng viên

(Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra)

Kết quả thu được phần lớn cho rằng mức độ đánh giá là khá chính xác, tuy nhiên ở

câu hỏi phỏng vấn có tới 20% ứng viên cho rằng câu hỏi phỏng vấn khơng đánh giá chính

xác năng lực ứng viên, cơng ty nên xây dựng câu hỏi phỏng vấn cụ thể, các câu hỏi theo

các tiêu chí rõ ràng.65

Để tìm hiểu xem thực tế cơng ty có tiến hành giống như công ty mô tả không

em đã tiến hành điều tra CBCNV và kết quả thu được như sau:Hình 2.10 : Kết quả điều tra số vòng phỏng vấn ứng viên tham gia.

(Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra)

Từ những kết quả này cho kết quả điều tra khá hợp lý so với dữ liệu thứ cấp

mà em thu thập được từ công ty.

Kết quả sơ tuyển và thi tuyển của công ty đối với nhân viên như sau (tính đến

tháng 9 năm 2015):Hình 2.11: Tổng hợp kết quả sơ tuyển của cơng ty Khải Hồn Land.

(Nguồn: Phòng TCHC)

Qua biểu trên cho thấy hầu hết ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí

cơng việc trong cơng ty đều đáp ứng được yêu cầu và đủ điều kiện để tham gia

phỏng vấn sơ bộ.

2.2.4.3. Phỏng vấn tuyển dụngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguồn: Phòng TCHC Công ty khải Hoàn Land

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×