Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.10: Kết quả một số phương pháp tuyển dụng áp dụng tại Công ty

Bảng 2.10: Kết quả một số phương pháp tuyển dụng áp dụng tại Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

56

banner Thông báo tuyển lao động được in khổ lớn 5m x 5m nên các ứng viên có thể

dễ dàng nhìn thấy khi đi qua cơng ty và các thơng tin trên banner rất đầy đủ. Các

phương pháp tuyển mộ khác cũng đã mang lại những kết quả nhưng còn thấp.

+ Xác định nơi tuyển mộ và thời gian tuyển mộ.

+ Xác định nhân lực tham gia vào mỗi hoạt động công tác tuyển mộ.

2.2.3.3. Thông báo tuyển dụng

Trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng, phòng nhân sự thực hiện theo các nội dung

yêu cầu trong kế hoạch tuyển dụng, bao gồm các thông tin cần thiết của đợt tuyển

dụng với mục đích thu hút được nhiều nhất các ứng viên có năng lực phù hợp. Việc

thực hiện thơng báo tuyển dụng bao gồm các bước sau:

a, Xác định đối tượng nhận thông tin

Việc xác định đối tượng nhận thông tin là việc xác định được đặc trưng đối với

các đối tượng này nhằm xây dựng thông báo tuyển dụng ấn tượng tốt nhất, đối tượng

nhận tin ở đây có thể là ứng viên đến từ nguồn bên trong hoặc đến từ các cơ sở đào tạo,

sự giới thiệu của người quen,…Việc xác định đối tượng nhận thông tin này nhằm tạo

điều kiện cho việc thiết kế và triển khai thơng báo tuyển dụng có hiệu quả.

b, Thiết kế thơng báo tuyển dụng

Thơng báo tuyển dụng chính là hoạt động cụ thể của truyền thông tuyển dụng.

Thực tế tại Khải Hồn Land , nội dung trên các thơng báo tuyển dụng cung cấp một

cách đầy đủ rõ ràng các thông tin như sau:

- Tên và địa chi doanh nghiệp: giới thiệu ngắn gọn về doanh nghiệp, nêu một

vài điểm nổi bật của doanh nghiệp để thu hút ứng viên, giải thích ngắn gọn về lý do

tuyển dụng)

- Nhu cầu cần tuyển: nội dung này trình bày về chức danh, số lượng, địa

điểm làm việc của các vị trí cần tuyển dụng.

- Nội dung vắn tắt của mô tả công việc sẽ trình bày nội dung vắn tắt, sơ lược

của mơ tả công việc nhằm giúp những ứng viên tiềm năng xác định xem cơng việc

đang cần tuyển có phù hợp khơng. Nội dung này giúp ứng viên có hình dung ban

đầu về công việc, về mức độ phong phú và tính hấp dẫn do cơng việc mang lại. Nội57

dung này được thể hiện rất rõ trong bảng thông báo tuyển dụng của cơng ty Khải

Hồn Land dưới đây( hình 2.4)

- Yêu cầu đối với ứng viên: Yêu cầu đối với ứng viên là nội dung quan trọng

trong thông báo tuyển dụng vì sẽ giúp ứng viên tự đánh giá mình xem có phù hợp

với cơng việc hay khơng. ( theo dõi hình 2.4)

- Chế độ đãi ngộ: nội dung này được xem như chiêu thức của các doanh

nghiệp, chế độ đãi ngộ càng hấp dẫn thì càng thu hút được nhiều ứng viên tham gia

ứng tuyển. Trong nội dung này, các thơng tin về tiền lương, về văn hố doanh

nghiệp cũng như môi trường làm việc hoặc chế độ an sinh xã hội sẽ được đưa ra

nhằm hấp dẫn các ứng viên.

- Yêu cầu về hồ sơ: nội dung này chỉ rõ u cầu về cách thức trình bày thơng

tin trong hồ sơ ứng tuyển, các giấy tờ cần nộp kèm với hồ sơ, cách thức nộp và hạn

nộp hồ sơ. Về nội dung này trong thông báo tuyển dụng của cơng ty Khải Hồn

Land đã sử dụng dịch vụ của công ty tuyển dụng mywork, nên việc viết thông báo

tuyển dụng cũng như cách thức nộp hồ sơ đã được cơng ty Mywork viết như

sau( theo dõi hình 2.3)58-Thời gian, nội dung tuyển chọn: cung cấp chính xác về thời gian địa điểmvà các nội dung tuyển chọn.

- Thông tin liên hệ:Khi cung cấp thơg tin này, Khải Hồn Land muốn có

được sự hỗ trợ tốt nhất cho ứng viên để đảm bảo số lượng và chất lượng ứng viên

trong tuyển mộ.596061Nhìn vào bản thơng báo của cơng ty ta thấy rằng trong bản thông báo của công

ty đã nêu được số lượng lao động cần tuyển, và yêu cầu cần tuyển song chưa nêu

được chính xác vị trí lao động cần tuyển,thông tin về mô tả công việc, thêm vào đó

cơng ty chưa nêu ra rõ ràng mức lương và các đãi ngộ của công ty.62

c, Triển khai thông báo tuyển dụng

Sau khi thiết kế thông báo tuyển dụng, doanh nghiệp cần tiến hành triển khai

thông báo theo địa chỉ đã xác định. Hiện tại Khải Hoàn Land khi tuyển nhân viên

marketing thông qua sự hỗ trợ của các cơ sở đào tạo chuyên ngành để giới thiệu

những sinh viên năm cuối tới thực tập và nghiên cứu, để doanh nghiệp bồi dưỡng và

giúp đỡ.Ngoài ra việc đăng thơng báo tuyển dụng của cơng ty Khải Hồn Land trên

internet cũng khiến cho thôg báo tuyển dụng này tiếp cận được đến nhiều nguồn

ứng viên.

2.2.4 Thực trạng tuyển chọn nhân lực tại Cơng ty Khải Hồn Land.

Sau khi đã sử dụng cách thức và biện pháp khác nhau để tìm kiếm và thu hút

ứng viên đến với doanh nghiệp, cơng việc tiếp theo mà doanh nghiệp cần làm đó

chính là tuyển chọn nhân lực.Tuyển chọn nhân lực như đã trình bày ở trên được

hiểu là quá trình đánh giá năng lực của các ứng viên nhằm lựa chọn ứng viên phù

hợp với nhu cầu cần tuyển của doanh nghiệp. Các hoạt động được thực hiện trong

giai đoạn này bao gồm: thu nhận và xử lý hồ sơ, thi tuyển, phỏng vấn tuyển dụng, ra

quyết định tuyển dụng và hội nhập nhân lực mới.

2.2.4.1. Thu nhận và xử lý hồ sơ

Sau q trình tuyển mộ nhân lực thành cơng, doanh nghiệp sẽ tiến hành thu

nhận hồ sơ. Tại Khải Hoàn Land, Trưởng phòng tổ chức hành chính và trưởng bộ

phận có nhu cầu tuyển dụng sẽ có nhiệm vụ tiến hành và xử lý hồ sơ của các ứng

viên, so sánh với các yêu cầu của các bộ phận, nếu chưa đủ đề nghị bổ sung hoặc

loại bỏ. Theo quy định của cơng ty thì hồ sơ xin việc gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý

lịch, các văn bằng chứng chỉ đào tạo, giấy khai sinh, giấy chứng nhận sức khỏe.

Kết thúc quá trình tiếp nhận hồ sơ, cán bộ phòng tổ chức hành chính sẽ tiến

hành nghiên cứu và xử lý hồ sơ ứng viên. Mục đích của việc nghiên cứu và xử lý hồ

sơ là đánh giá sơ bộ năng lực ứng viên thông qua hồ sơ để đánh giá mức độ phù hợp

nhằm lựa chọn ứng viên cho bước kế tiếp trong quy trình tuyển dụng. Để đạt được

mục đích trên, q trình nghiên cứu và xử lý hồ sơ ứng viên doanh nghiệp cần thực

hiện các công việc như : chuẩn bị các biểu mẫu chi tiết đánh giá ứng viên, nghiên63

cứu hồ sơ và đánh giá. Bộ phận Tổ chức hành chính tại cơng ty Khải Hoàn Land

thường xuyên chuẩn bị các biểu mẫu chi tiết đánh giá để có thể nhìn nhận và so

sánh các ứng viên theo một trình tự nhất định, rõ ràng nhất. Cụ thể có thể theo dõi

mẫu phiếu cho điểm Hồ sơ dưới đây (Bảng 2.10)

Bảng 2.11: Mẫu phiếu cho điểm hồ sơ ứng viên

PHIÊU CHO ĐIỂM HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí

Các tiêu chí

STT

1

2

3

4

5

6Họ và tênứngHìnhtuyển

NVKD

Lễ tân

NVHC

NVKD

NVKDthức

4

4

3

3

5Nội dung

Bằng cấp KN CM SK

4

3

3

4

4

4

3

3

4

3

4

4

5

3

5

2

3

3

2

3Tổng

điểmPhạm Văn Thường

18/25

Nguyễn Thị Nga

18/25

Nguyễn Văn An

18/25

Trần Minh Tân

18/25

Lê Văn Ln

16/25(Nguồn Phòng Tổ chức Hành chính tại cơng ty Khải Hoàn Land)

Bước tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ ứng viên tại Cơng ty Khải Hồn Land đượcđánh giá là khoa học. Những tiêu chuẩn cơ bản mà công ty đưa ra khá đầy đủ và cần

thiết. Đặc biệt việc đưa ra mẫu cho điểm hồ sơ là một ý tưởng mới, có đóng góp

tích cực cho cơng tác phân loại và lựa chọn hồ sơ, giúp cho q trình thực hiện cơng

việc này được chặt chẽ và khoa học hơn. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế là trong mẫu

cho điểm hồ sơ có xây dựng từng vị trí dự tuyển khác nhau, nhưng các tiêu chí cho

mỗi vị trí dự tuyển này lại giống nhau. Cơng ty chưa đưa ra được tiêu chuẩn cụ thể

cho từng vị trí dự tuyển.

2.2.4.2. Tổ chức thi tuyển

a, Các hình thức thi tuyển

Thực tế việc thi tuyển được phân chia theo các hình thức phổ biến như Trắc

nghiệm và tự luận. Cụ thể tại cơng ty Khải Hồn Land, do đặc thù của cơng việc là

cơng việc marketing bên cạnh đó, số lượng nhân viên cần tuyển dụng mỗi đợt là quá

lớn nên công ty thường tổ chức tiến hành phỏng vấn đối với các nhân viên kinh

doanh, còn lại chỉ tiến hành thì trắc nghiệm đối với các chức danh như Giám đốc64

sàn, Phó giám đốc sàn, Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh,… cụ thể

Khải Hồn Land sẽ tiến hành một bài trắc nghiệm test kiến thức xã hội, chỉ số thông

minh IQ, chỉ số cảm xúc EQ, tiếng Anh,…

b, Căn cứ lựa chọn hình thức thi tuyển

Mục tiêu của việc sử dụng các hình thức thi tuyển là đánh giá được ứng viên

phục vụ mục tiêu của tuyển dụng nhưng phải tiết kiệm chi phí, vì thế doanh nghiệp

chú ý đến các căn cứ sau khi lựa chọn hình thức thi tuyển: căn cứ vào vị trí tuyển

dụng, như đã trình bày ở trên, do đặc thù công việc là marketing nên công ty thường

tiến hành thi phỏng vấn đối với các nhân viên kinh doanh; căn cứ vào mục tiêu thi

tuyển; căn cứ vào số ứng viên tham gia thi tuyển, cụ thể do số ứng viên tham gia

ứng tuyển thường là số lượng lớn nên Khải Hoàn Land thường tổ chức thi phỏng

vấn sơ bộ để tiến hành lựa chọn các ứng viên; căn cứ ngân sách tuyển dụng; căn cứ

vào quan điểm và năng lực của nhà quản trị, năng lực của đội ngũ nhân lực trong

doanh nghiệp…

Để tìm hiểu hình thức thi tuyển và câu hỏi phỏng vấn đánh giá năng lực của

ứng viên ở mức độ như thế nào. Kết quả điều tra thu được như sau:Hình 2.9 : Kết quả điều tra mức độ đánh giá ứng viên

(Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra)

Kết quả thu được phần lớn cho rằng mức độ đánh giá là khá chính xác, tuy nhiên ở

câu hỏi phỏng vấn có tới 20% ứng viên cho rằng câu hỏi phỏng vấn khơng đánh giá chính

xác năng lực ứng viên, công ty nên xây dựng câu hỏi phỏng vấn cụ thể, các câu hỏi theo

các tiêu chí rõ ràng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.10: Kết quả một số phương pháp tuyển dụng áp dụng tại Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×