Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.19: Tổng hợp kết quả điều tra đánh giá của ứng viên.

Hình 2.19: Tổng hợp kết quả điều tra đánh giá của ứng viên.

Tải bản đầy đủ - 0trang

88

cầu đề ra của công ty. Việc xử lý các sự cố về thiếu lao động ở công ty làm khá hiệu

quả. Cơng ty Khải Hồn Land đã đạt được những thành tựu:

- Đã hình thành hệ thống những nguồn để thu hút nhân lực rõ rệt tại công ty

Khải Hồn Land. Cơng ty đã có những hệ thống thu hút nguồn nhân lực riêng cho

cơng ty mình sao cho phù hợp nhất với điều kiện và các lợi thế của các cơng ty.

Thường thì điểm chung duy nhất về các nguồn tuyển dụng là việc sử dụng nguồn

trên internet ngày càng phổ biến còn các nguồn khác thì cũng có sự khác nhau giữa

các cơng ty.

- Quy trình tuyển dụng được biến đổi sao cho phù hợp với từng công ty. Việc

biến đổi sao cho phù hợp nhất đối với nhân lực được coi là một chuyển biến tích

cực của cơng ty Khải Hồn Land khi thu hút và tuyển dụng nhân lực trình độ cao.

Điều này cũng bị ảnh hưởng do đặc điểm của nguồn nhân lực trình độ cao sẽ là đối

tượng được chào mời của nhiều công ty nếu không biến đổi rất dễ mất nhân lực này.

- Mức đãi ngộ nhân lực trình độ cao ngày càng cao và có sự cơng khai khi

đăng tuyển. Các điều kiện đãi ngộ nhân lực trong khi làm việc được quan tâm nhiều

hơn và được công bố công khai trên những thơng tin tuyển dụng, qua đó nhân lực

trình độ cao có thêm động lực để xin việc vào các công ty lữ hành quốc tế, là điều

kiện khơng thể thiếu để có thể thu hút nhân lực trình độ cao cho các cơng ty lữ hành

quốc tế.

Ngun nhân chủ yếu của các mặt tích cực đó là:

Cơng ty Khải Hoàn Land đã dần xác định được tầm vị trí quan trọng của

nguồn nhân đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của cơng ty mình, do vậy thì những

nguồn để thu hút và tuyển dụng nhân lực cũng đã được hình thành một cách cụ thể

nhằm cải thiện tình hình tuyển dụng nhân lực trinh độ cao của Khải Hoàn Land.

Những nguồn thu hút và tuyển dụng như thông qua nhân viên của công ty hoặc các

nhân lực cũ của cơng ty vốn đã được hình thành từ lâu nhưng do chưa biết cách khai

thác nên công ty đến thời gian gần đây mới có sự quan tâm để ý đến.

Càng ngày thì cơng nghệ khoa học kỹ thuật càng tác động lớn đến công tác thu

hút và tuyển dụng nhân lực của các công ty không chỉ riêng các cơng ty Khải Hồn89

Land. Như trước kia thì hệ thống mạng tin học chưa được thịnh hành thì việc thu

hút và tuyển dụng qua mạng internet cũng có nhưng hết sức lẻ tẻ và thiếu hiệu quả

nhưng ngày nay thì nguồn thu hút và tuyển dụng nhân lực trình độ cao qua mạng

internet đã trở thành gần như nguồn thu hút và tuyển dụng chính của các cơng ty.

Hệ thống đãi ngộ nhân lực của Khải Hoàn Land ngày nay được tổ chức một

cách bài bản có khoa học, phù hợp với điều kiện của mỗi công ty do vậy đây cũng

là nguồn lực chính để thu hút và tuyển dụng nhân lực đến dự tuyển vào công ty. Kết

hợp với hệ thống thông tin rộng rãi từ trên mạng internet đến trên giấy hay truyền

miệng đã đưa thông tin tuyển dụng và các chế độ đãi ngộ, ưu đãi đối với nguồn

nhân lực của công ty tế đến với nhiều nhân lực muốn tìm kiếm việc làm hơn.

Việc công khai mức đãi ngộ nhân lực của Khải Hồn Land cũng thể hiện lợi thế

của cơng ty này so với các ngành nghề khác do mức thu nhập của nhân lực làm tại

Khải Hồn Land có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài, phong cách làm việc chuyên

nghiệp và hơn thế nữa là mức tiền lương cũng cao hơn so với các công ty khác .

Việc nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực của cơng ty tạo nên

một cách nhìn thống hơn của những người làm nhân lực trong công ty này. Như

trước kia khi tuyển dụng nhân lực cần phải trải qua các bước dài dòng thì bây giờ

với nhân lực rất có thể sẽ không cần phải trải qua một bước nào mà chỉ cần phỏng

vấn trực tiếp hoặc trải qua vài vòng phỏng vấn là có thể trở thành nhân lực của các

công ty.

Một nguyên nhân khác dẫn đến tác động tích cực này đó là việc từ sau cuộc

khủng hoảng kinh tế thị trường khiến các công ty thường phải thắt chặt chi tiêu

nhưng muốn cơng ty phát triển thì lại cần phải có những nhân lực là đầu tầu cho

sự phát triển, do vậy các công ty mới nghĩ đến việc cải tạo lại hệ thống tuyển

dụng của mình sao cho vừa hiệu quả nhưng lại có chi phí an tồn nhất. Theo dữ

liệu sơ cấp, tác giả có đưa ra kết quả công tác TD thể hiện trong bảng sau (tính

đến tháng 3 năm 2015)

2.4.2 Những hạn chế còn tồn tại cơng ty Khải Hồn Land90

Bên cạnh những việc đã làm được công tác tuyển dụng nhân sự của cơng ty

vẫn còn một số những hạn chế:

- Cơng ty chưa đa dạng hóa nguồn tuyển dụng, ngồi việc chú trọng đến ứng

cử viên nguồn nội bộ thì nguồn bên ngồi của cơng ty còn rất hạn chế, như vậy là

chưa hợp lý, vì nguồn này là nơi cung cấp lao động chủ yêu cho công ty cả về số

lượng lẫn chất lượng

- Công việc thông báo tuyển dụng của công ty cũng chưa rộng, mới chỉ thông

báo tại công ty trên một báo cáo. Như vậy sẽ hạn chế hồ sơ hơn và ít có cơ hội

tuyển dụng kỹ và chọn được nhiều người tài hơn. Thêm vào đó nội dung của thơng

báo tại cơng ty cần được sửa đổi rõ ràng hơn để các ứng viên biết được rõ hơn về vị

trí của mình sẽ được làm.

- Tiến trình tuyển dụng nhân sự còn chưa thực sự đầy đủ, nhiều khi chỉ dừng ở

khâu nghiên cứu hồ sơ, trong khi đó phương pháp trắc nghiệm – một phương pháp

cho kết quả tương đối chính xác và cơng bằng lại chưa được cơng ty sử dụng..

- Ngồi ra, công việc kiểm tra, xác minh lý lịch của ứng cử viên không thực sự

được công ty quan tâm. Hầu như cơng ty khơng xác minh lại độ chính xác của hồ

sơ. Như vậy sẽ có một số thiếu sót trong hồ sơ.

- Công tác phỏng vấn của công ty mang tính chủ quan, việc phỏng vấn và

quyết định phần lớn do trưởng phòng tổ chức hành chính và giám đốc quyết định.

Do đó việc trúng tuyển hay khơng trúng tuyển của ứng cử viên phụ thuộc vào chủ

quan của người lãnh đạo. Ngun nhân của nó là do cơng ty chưa đổi mới cơng tác

tuyển dụng để có thể thu được kết quả tốt nhất như trắc nghiệm chỉ số chun mơn,

trắc nghiệm thơng minh, cá tính,….

- Các căn cứ cho tuyển dụng chưa được thực hiện tốt, công ty không thường

xuyên lập các kế hoạch tuyển dụng nhân sự, trong nhiều trường hợp khi có cơng

việc phát sinh thì mới tiến hành tuyển dụng gấp, điều này dẫn đến tình trạng bị

động, làm giảm khả năng thu hút nhân viên giỏi. Như vậy công ty đã mất đi một đội

ngũ nhân tài. Nguyên nhân chủ yếu là do cơng ty chưa có phòng kế hoạch riêng về

nhân sự, tồn bộ cơng tác về nhân sự giao cho phòng tổ chức cán bộ đảm nhiệm91

- Trong một số trường hợp khi thực hiện công việc, công ty phải tuyển chọn

thêm lao động ở nơi làm việc, do điều kiện thời gian nên cơng ty có thể phải tuyển

những ứng cử viên khơng đủ tiêu chuẩn và từ đó sẽ dẫn đến các hậu quả như đào

tạo, phát triển lại, gây lãng phí một khoản chi phí lớn.

- Các hệ thống chính sách, chế độ của cơng ty còn chưa hồn thiện, thêm vào

đó sự phối kết hợp giữa các phòng ban trong q trình thực hiện cơng việc còn chưa

nhất qn, điều này cũng gây khó khăn cho cơng tác tuyển dụng.

- Trong khâu đánh giá ứng viên công ty vẫn chưa thực sự quan tâm coi trọng.

- Đội ngũ lao động tuyển dụng từ bên trong công ty có tuổi đời thấp, quá trẻ,

thêm vào đó họ cũng không phải là những người đã được học chuyên ngành nhân

sự do vậy khi tuyển dụng chỉ mới dựa vào kinh nghiệm làm việc chứ làm theo một

bài bản rõ ràng.

- Các hệ thống, chính sách, chế độ chưa thật sự đầy đủ thêm vào đó các chính

sách đãi ngộ của công ty vẫn chưa thực sự thu hút được các lao động nhiều lao động

làm cho công ty một vài năm thì lại chuyển sang cơng ty khác với điều kiện và mức

lương cao hơn.

Vấn đề định hướng nhân viên mới còn sơ sài và chưa gây được hiệu quả cao

trong khâu truyền tải thông tin đến người lao động mới.

Hiện nay có thể cơng tác quản trị của cơng ty hiện nay vẫn có thể đáp u

cầu về nguồn nhân lực của công ty. Song với sự phát triển nhanh chóng của cơ chế

thị trường nếu cơng ty khơng có sự đổi mới trong cơng tác tuyển dụng, khắc phục

những mặt còn hạn chế thì điều đó sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự nâng cao

chất lượng nguồn nhân lực của cơng ty đồng nghĩa với nó là sự phát triển bền vững

của công ty.2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong tuyển dụng nhân lực tại Cơng ty

Cổ phần Bất động sản Khải Hồn Land92

Ngun nhân của việc cơng ty chưa đa dạng hóa nguồn tuyển dụng, ngoài

việc chú trọng đến ứng cử viên nguồn nội là do Công ty chưa chú ý đến các

phương pháp thu hút nhân lưc từ bên ngoài như nguồn ở các cơ sở đào tạo - nơi

cung ứng mà mới chỉ chú trọng đến việc thu hút nhân lực ở nguồn bên ngoài qua

phương pháp giới thiều từ người thân quen ở cán bộ trong cơng ty. Nhìn tình hình

hiện nay thì phương pháp đó vẫn đáp ứng được số lượng ứng cử viên cần tuyển

song với sự phát triển trong thời gian tới của công ty mà chỉ chú trọng với phương

pháp đó khơng thơi thì cơng ty sẽ đứng trước nguy cơ thiếu lao động và số lượng

các ứng viên để lựa chọn sẽ bị hạn hẹp dẫn đến khó có thể chọn được lao động có

trình độ chuyên môn tốt.

Thêm vào với phương pháp trên sẽ dẫn đến tình trạng có sự khơng cơng bằng,

khơng khách quan khi tuyển dụng vì hầu hết các đối tượng, ứng viên tham gia dự

tuyển đều có sự quen biết với một người nào đó trong cơng ty.

Ngun nhân của việc cơng tác phỏng vấn của cơng ty mang tính chủ quan,

việc phỏng vấn và quyết định phần lớn do trưởng phòng tổ chức hành chính và

giám đốc quyết định dẫn đến việc trúng tuyển hay không trúng tuyển của ứng cử

viên phụ thuộc vào chủ quan của người lãnh đạo đó chính là do cơng ty chưa đổi

mới cơng tác tuyển dụng để có thể thu được kết quả tốt nhất như trắc nghiệm chỉ số

chuyên môn, trắc nghiệm thông minh, cá tính,….

Các căn cứ cho tuyển dụng chưa được thực hiện tốt, công ty không thường

xuyên lập các kế hoạch tuyển dụng nhân sự, trong nhiều trường hợp khi có cơng

việc phát sinh thì mới tiến hành tuyển dụng gấp, điều này dẫn đến tình trạng bị

động, làm giảm khả năng thu hút nhân viên giỏi. Như vậy công ty đã mất đi một đội

ngũ nhân tài. Nguyên nhân chủ yếu là do cơng ty chưa có phòng kế hoạch riêng về

nhân sự, tồn bộ cơng tác về nhân sự giao cho phòng tổ chức cán bộ đảm nhiệm.93CHƯƠNG 3

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG

NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY KHẢI HỒN LAND

3.1 Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới

Qua mười năm đầu của thế kỷ XXI với những biến động có thể nhận thấy đây

là thế kỷ đầy ắp những cơ hội và thách thức. Thế giới sẽ phải đối mặt với nền kinh

tế tồn cầu hóa, viễn thơng hố, cơng nghệ thơng tin, giao thơng hiện đại, những

hồn cảnh và những nhu cầu mới, cơng ty do đó mà cũng phát sinh những biến đổi.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khải Hoàn Land không ngừng

phát triển bền vững và khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực đầu tư bất

động sản.

Để giữ được sự tăng trưởng ổn định và bứt phá trong thời gian tới, Cơng ty Cổ

phần Khải Hồn Land quan niệm rằng thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng là mục

tiêu phấn đấu và lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền

vững của Cơng ty. Ngồi việc duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống là đầu

tư bất động sản, Cơng ty Khải Hồn Land tiếp tục mở rộng qui mô đầu tư kinh

doanh các dự án nhà ở cao cấp, dự án chung cư cao tầng, dự án nhà ở xã hội, khu đô

thị… đảm bảo cho Công ty có tiềm lực kinh tế mạnh, đủ sức để cạnh tranh với các

doanh nghiệp trong nước và trong khu vực.

Song song với đó, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ

cao đã tạo cho không gian hoạt động kinh tế của xã hội loài người vươn rộng

ra.Nhận thức được rõ điều đó Cơng ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land sẽ

phát huy cao độ thành tựu đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời khắc phục

những tồn tại để duy trì sự phát triển ổn định theo định hướng của Công ty phù hợp

với xu hướng chung của đất nước. Phấn đấu đưa Công ty trở thành một trong những

doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, mang đến những sản phẩm

khác biệt cho khách hàng, tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông/nhà đầu tư, vun đắp94

cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho các thành viên trong Công ty và góp phần xây

dựng đất nước ngày càng vững mạnh và phát triển.

Đồng thời, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại

và sự phát triển tồn cầu hố nền kinh tế, làm cho xã hội lồi người khơng ngừng

tiến vào thời đại tiêu dùng, hơn nữa tiến thêm một bước của sự phát triển cá tính

trong tiêu dùng, chất lượng cuộc sống theo đó sẽ phát triển rất nhanh . Chính vì vậy

trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hồn Land sẽ tập trung

chính vào mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu như: Đổi mới doanh nghiệp, mở rộng đầu

tư và thực hiện đầu tư, tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp và phát triển

nguồn nhân lực.

Việt Nam đã chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), có

nghĩa là bất động sản Việt Nam và những dịch vụ của nó đang cùng đứng trên một

đường đua với quỹ đạo tiêu chuẩn quốc tế. Điểm quan trọng của cạnh tranh du lịch

đó là các chuyên gia bất động sản, đội ngũ nhân viên tư vấn, kinh doanh bất động

sản Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức. Những nhân viên có

trình độ phục vụ cao sẽ có cơ hội phát triển rất lớn, những nhân viên du lịch trình độ

phục vụ thấp sẽ bị đào thải, khó có cơ hội tìm kiếm việc làm.

3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực tại

công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

3.2.1 Đối với hoạt động xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lựcCơ sở đề xuất giải pháp- Khâu tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển

nguồn nhân lực đối với bất cứ doanh nghiệp nào, trong đó có cả cơng ty Khải

Hồn Land.

- Thực tế khâu này tại Cơng ty Khải Hồn Land vẫn còn khá nhiều hạn

chế về nguồn tuyển dụng, về chất lượng tuyển dụng.

Nội dung giải phápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.19: Tổng hợp kết quả điều tra đánh giá của ứng viên.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×