Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

2 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

79bên ngồi.

- Có những biện pháp khích lệ, tăng động lực làm việc của người lao

động sao cho các chính sách được triển khai với chất lượng cao nhất.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: ngoài việc tuyển dụng đầu vào

nguồn nhân lực có chất lượng, đào tạo thêm trong q trình làm việc thì cơng

ty nên chú trọng nâng cao hiểu biết cho nhân viên về vấn đề triển khai chiến

lược.

- Cơng ty nên có những biện pháp thay đổi hoặc tái cơ cấu lại tổ chức

sao cho nhẹ nhàng, linh hoạt hơn

- Xây dựng thương hiệu mạnh thông qua các hoạt động xúc tiến thương

mại, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp.

3.2.3. Đề xuất hồn thiện chính sách marketing trong triển khai chiến

lược

- Cơng ty cần phải có sự quan tâm hơn nữa đến hoạt động marketing của

mình. Bởi vai trò của các chính sách marketing là vơ cùng quan trọng đối với

việc triển khai chiến lược kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào.

- Có những hoạt động nghiên cứu và hoạch định các chính sách

marketing phù hợp, hiệu quả. Có thể đưa ra các giải pháp như sau:

Hoàn thiện chiến lược sản phẩm:

 Tăng cường đổi mới và cải tiến sản phẩm về chất lượng cũng như đa

dạng danh mục sản phẩm tín dụng.

 Sản phẩm phải tập trung vào phân đoạn thị trường mục tiêu.Hoàn thiện chiến lược giá:

 Chiến lược xây dựng dựa trên giá các sản phẩm của đối thủ cạnh

tranh, nhóm khách hàng mục tiêu, lợi nhuận doanh nghiệp mong muốn.80 Chiến lược về giá phù hợp để kích cầu và mở rộng đối tượng khách

hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm tài chính

3.2.4. Phát triển các hình thức Marketing phù hợp nhằm tăng cường

định vị hình ảnh PVcomBank trên thị trường Việt Nam

Cơng việc quảng bá hình ảnh của PVcomBank sẽ được tất cả các cán bộ

nhân viên và lãnh đạo của Ngân hàng thực hiện. Qua hoạt động này sẽ chuyển

tải những thông tin, những điều tốt về PVcomBank cho công chúng, mỗi

thành viên đều phải làm tốt công việc PR của mình/ Qua các kỹ năng tiếp xúc

và tư vấn khách hàng, nhân viên sẽ chuyển tải những thơng tin về

PVcomBank, khuyến khích cơng chúng, vận động khách hàng đến với giao

dịch của PVcomBank

Thông qua các mối quan hệ của cán bộ nhân viên với khách hàng, họ sẽ

đưa những thông tin tới cho khách hàng, và qua đó lại tiếp nhân các thơng tin

phản hồi. Qua các tin phản hổi lãnh đạo Ngân hàng và những người có liên

quan sẽ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

Từ đó có thể phân ra các nhóm và các cấp thực hiện quảng bá hình ảnh

như sau:

- Đối với nhóm truyền thơng (truyền hình phát thanh, báo chí): Các cấp

Lãnh đạo của PVcomBank cần có mối quan hệ tốt với nhóm này. Qua mối

quan hệ PVcomBank sẽ được ưu ái mời tham gia các chương trình hay, hoặc

nhóm này sẽ cho lời khuyên về những chương trình Ngân hàng dự tính sẽ

tham gia hoặc tài trợ. Qua sự hợp tác với truyền thơng hình ảnh của

PVcomBank sẽ đến với công chúng một cách dễ dàng và rộng rãi hơn, từ

thành thị tới nơng thơn. Ngồi ra thì Ngân hàng cũng sẽ nắm bắt được những

thông tin tốt hay xấu, xu hướng mới về lĩnh vực ngân hàng, qua đó sẽ kịp thời

giải quyết.

- Nhóm chính trị: Trong các mối quan hệ với các chính khách, với cương81vị là thủ trưởng của PVcomBank sẽ dễ dàng thực hiện hữn là các cấp khác.

Ngân hàng có thể giúp đỡ các cơn quan, ban, ngành, đoàn thể... hỗ trợ một số

chương trình từ thiện, hoặc họp mặt để tạo các mối quan hệ. Từ đó nhờ nhóm

này truyền các thơng tin liên quan tới Ngân hàng tới khách hàng.

- Nhóm nhà đầu tư: Qua việc tao lập mối quan hệ với các nhà đầu tư,

Ngân hàng có thể giới thiệu và đưa thông tin đến với họ một cách nhanh nhất.

PVcomBank có thể thu hút được số lượng lớn khách hàng doanh nghiệp qua

nhóm này.

- Nhóm phóng viên: cần có mối quan hệ tốt để những phóng viên báo,

đài đưa tin tức cho ngân hàng. Thông qua việc gửi các Thông cáo báo chí, các

phóng viên sẽ biên tập và đưa tin cho PVcomBank

- Nhóm các cơng ty quảng cáo: tạo mối quan hệ với nhóm này, họ sẽ lan

truyền cho các đơn vị khách biết về PVcomBank, họ sẽ mời Ngân hàng tham

gia nhiều chương trình có lợi về quảng bá hình ảnh...

3.3 Một số kiến nghị vĩ mơ

3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn ngân hàng

TMCP Đại chúng nói, cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi để việc phát triển

hệ thống mạng lưới phân phối của ngân hàng, xin kiến nghị với chính phủ và

các bộ, ngành trang ương như sau:

Thứ nhất, Chính phủ cần ban hành những chính sách về việc đẩy mạnh

và nâng cao việc phát triển hệ hống mạng lưới phân phối ngân hàng, cả truyền

thống và hiện đại, một cách thống nhất cho tồn bộ ngành ngân hàng mục

đích tạo được sự đồng bộ trong ngành, tạo điều kiện cho ngành ngân hàng có

thêm nhiều cơ hội phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, chính phủ cần phải đầu tư ngân sách nhà nước vào các

công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến đang được sử dụng rộng rãi trên nhiều82quốc gia phát triển để ngành ngân hàng có thể áp dụng cơng nghệ hiện đại vào

hoạt động kinh doanh cũng như vào phát triển hệ thống kênh phân phối hiện

đại vốn là xu hướng hiện nay trên thế giới.

Ngồi ra, chính phủ và các bộ, ban ngành trung ương có liên quan cũng

cần đưa ra những chính sách nhằm ủng hộ việc phát triển mạng lưới phân

phối trong ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi về mặt các văn bản, giấy tờ, luật

pháp liên quan đến hoạt động của các kênh phân phối như việc lắp đặt các

máy rút tiền tự động, các chi nhánh, phòng giao dịch... của ngân hàng được

hoạt động thuận lợi.

3.2.2 Kiến Nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Có thể khẳng định vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý

tổng thể hoạt động của ngành ngân hàng trong cả nước là rất quan trọng, việc

Ngân hàng Nhà nước những quyết định có tầm ảnh hưởng vơ cùng lớn đến

hoạt động kinh doanh của tất cả các ngân hàng trong tồn hệ thống. Do đó xin

đưa ra một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc phát

triển ngân hàng thương mại nói chung cũng như việc phát triển hệ thống

mạng lưới, kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như sau:

Ngân hàng Nhà nước cần nhận thức rõ vai trò cũng như tầm quan trọng

của việc phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm ngân hàng hiện, đặc

biệt là trong thời kỳ đang diễn ra một sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Các

ngân hàng khơng còn phụ thuộc vào Nhà nước, thay vào đó đang hoạt động,

phát triển như một doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm dịch vụ bình thường,

do đó, việc cạnh tranh, tranh giành khách hàng là điều tất yếu. Vì vậy, để giúp

việc cạnh tranh được diễn ra một cách lành mạnh và tuân theo pháp luật,

Ngân hàng Nhà nước cần có những chính sách, quyết định được ban hành một

cách chính thức về việc khuyến khích phát triển hệ thống kênh phân phối sản

phẩm của ngân hàng một cách thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống ngânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×