Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
– Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012 - 2014

– Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012 - 2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

50không ngừng, một mặt tuân thủ sự chỉ đạo của NHNo&PTNT VN, đưa ra

những chính sách huy động vốn hợp lý NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP

Yên Bái đã đạt được một mức tăng trưởng huy động vốn ở mức khá ổn định,

cụ thể: Năm 2012 đạt 229 tỷ đồng tăng 54 tỷ đồng, ứng với tỷ lệ tăng là

30,98% so với năm 2011. Đến năm 2014 đạt 237,3 tỷ đồng, tăng 8,3 tỷ đồng,

ứng với tỷ lệ tăng là 3,65% so với cùng kỳ năm 2013.

Tỷ đồng

229250

200237.3175

Tổng nguồn vốn

huy động150

100

50

0năm 2012năm 2013năm 2014Biểu đồ 2.1: Tổng nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN

– Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014

Qua biểu đồ 2.1, nhận thấy rõ hơn sự gia tăng hàng năm của tổng nguồn

vốn huy động. Điều này cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của NHNo&PTNT VN –

Chi nhánh TP Yên Bái khi mà nền kinh tế đang trong giai đoạn nhiều biến

động và bất ổn, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ cơng nhân viên, đã

biết vượt khó, bằng những chính sách huy động hợp lý, có nhiều ưu đãi đối

với khách hàng, đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng với đó là ngân

hàng đã tạo được lòng tin nơi khách hàng sau một thời gian đi vào hoạt động

nên NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã thu hút được lượng vốn

tăng cao. Mặt khác, tuy tốc độ tăng trưởng là cao nhưng tổng nguồn vốn huy

động còn ở mức thấp so với các ngân hàng lớn đóng trên địa bàn. Điều này51giúp NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái phát triển tốt hoạt động tín

dụng mang về lợi nhuận cho ngân hàng. Từ đó khẳng định vị thế của ngân

hàng trên địa bàn, tạo đà cho bước phát triển mạnh của NHNo&PTNT VN.

2.2.2. Cơ cấu huy động vốn

Từ khi thành lập đến nay, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã

rất chú trọng đến công tác huy động vốn, thông qua việc sử dụng rất nhiều hình

thức và biện pháp tích cực, chủ động nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân

cư và tranh thủ những nguồn vốn khác, cơ cấu nguồn vốn huy động của

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cũng có những đặc trưng riêng.

2.2.1.1. Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng

Cơ cấu nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên

Bái phân theo đối tượng tế gồm có: Vốn huy động từ tiền gửi của dân cư, từ

tiền gửi của tổ chức kinh tế - xã hội, tiền gửi kho bạc và tiền gửi các TCTD

250

200

Tỷ đồng15

1742

6.818.07150

100

50

0

2012- Tiền gửi các TCTD

- Tiền gửi dân cư2013

- Tiền gửi kho bạcNăm2014

- Tiền gửi TCKT- XH52Biểu đồ 2.2 : Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng của NHNo&PTNT VN

– Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014Tiền gửi từ tổ chức kinh tế - xã hội: Đối với loại tiền gửi này, khách hàng gửi

tiền phần lớn là các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần trong địa bàn.

Khách hàng gửi tiền vào nhằm đảm bảo cho các dịch vụ thanh toán hoặc kiếm lời.

Đây là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguốn vốn huy động của

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái và tăng qua các năm, cụ thể: Năm

2012 là 17 tỷ đồng chiếm 9,71% trong tổng nguồn vốn huy động, đến năm 2013

là 6.8 tỷ đồng, chiếm 3% nguồn vốn huy động, so với năm 2012 giảm 10,2 tỷ

đồng, tương ứng giảm 60%. Năm 2014 đạt 18.07 triệu đồng chiếm 7,61%, so với

năm 2013 tăng 11,27 ty đồng, tương ứng tăng 165,73 %, bình quân ba năm là

102,29%. Nguyên nhân tăng lên của tiền gửi từ tổ chức kinh tế - xã hội tại

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái là do các doanh nghiệp trên địa bàn

huyện làm ăn có hiệu quả, cầm mở tài khoản để thanh tốn trong q trình kinh

doanh. NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái có mối quan hệ tốt với các

công ty, doanh nghiệp, tạo được uy tín và cung cấp các dịch vụ tiện ích nên thu

hút được lượng tiền khá lơn từ các đơn vị này.

Tiền gửi từ dân cư: Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động của

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái, năm 2012 tiền gửi dân cư đạt

142.96 tỷ đồng, năm 2013 đạt 180.14 tỷ đồng tăng thêm 37,18 tỷ đồng với tỷ lệ

tăng là 26,007% so với năm 2012. Sang năm 2014 nguồn vốn huy động từ tiền gửi

dân cư đạt 204,1 tỷ đồng , tăng thêm 23.96 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 13,30077 %

so với năm 2013. Bình quân tiền gửi dân cư qua 3 năm có xu hướng tăng là53119.50%. Nguyên nhân là do nhưng năm gân đây do thu nhập của ngươi dân

được nâng lên, đặc biệt các hộ cá thể kinh doanh va cơng nhân viên chức do đó

nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư cũng nhiều hơn do đo dẫn đen tiền gửi dân cư tại

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái không ngừng tăng lên.

Tiền gửi từ kho bạc nhà nước: Trong quá trình hình thành và phát triển của

mình, kho bạc là khách hàng lâu năm và quen thuộc với ngân hàng. Lượng tiền

kho bạc gửi vào NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái là để chi trả lương

cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn và phần lớn lượng tiền gửi này

tiền gửi không kỳ hạn. Cụ thể, năm 2012 đạt 15 tỷ đồng chiếm 8,57% trong tổng

nguồn vốn huy động, đến năm 2013 là 42 tỷ đồng , chiếm 18.34% nguồn vốn huy

động, so với năm 2012 tăng lên 27 tỷ đồng, tương ứng tăng 180%. Năm 2014 đạt

15.12 tỷ đồng chiếm 6,37%, so với năm 2013 giảm đi 26.88 tỷ đồng, tương ứng

với giảm 64%. Nguyên nhân của sự tăng giảm bất thường này là do kho bạc cần

tiền để chi trả lương cho các đơn vị hành chính, chi tiền cho các cơng trình xây

dựng thủy lợi, các dự án có vốn ủy thác từ cấp trên… đây là nguồn vốn không

quá ổn định, do vậy NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cần tăng cường

tìm nguồn ổn định hơn và tăng cường thu hút vốn từ nhiều kênh khác nhau.

Tiền gửi các tổ chức tín dụng: Lượng tiền gửi này chiếm tỷ trọng rất nhỏ

trong tổng nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái.

Năm 2012 là 0,04 tỷ đồng chiếm 0,02% trong tổng nguồn vốn huy động, đến năm

2013 là 0,06 tỷ đồng, chiếm 0.02% nguồn vốn huy động, so với năm 2012 tăng

0,02 tỷ đồng, tương ứng tăng lên 50%. Năm 2014 đạt 0,11 tỷ đồng chiếm 0,04%,

so với năm 2013 tăng 0,05 tỷ đồng, tức tăng 83,33%. Nguyên nhân tiền gửi các tổ

chức tín dụng tại NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái chưa cao là do các

tổ chức tín dụng ở trên địa bàn còn chưa nhiều, lượng tiền thanh tốn, tiền gửi

khơng lớn và tính ổn định chưa cao.

Tóm lại, trong giai đoạn 2012-2014 vừa qua, NHNo&PTNT VN – Chi

nhánh TP Yên Bái đã rất chủ động trong việc đầu tư cho công nghệ, phát triển các54sản phẩm dịch vụ tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Đây là giai đoạn mà hệ thống NHNo&PTNT VN nói chung và NHNo&PTNT

VN – Chi nhánh TP Yên Bái nói riêng là một trong những ngân hàng tổ chức

nhiều hoạt động công bố những sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường. Cùng với đó,

các hình thức huy động tiết kiệm mới ngày càng được mở rộng và nâng cao như:

Vay hoặc gửi tiết kiệm từ 25tr đồng trở lên được bôc thăm trúng thưởng tại chỗ,

gửi tiết kiệm quay số trúng xe máy,… đã đạt được những thắng lợi nhất định trong

việc phát triển và ứng dụng các dịch vụ, sản phẩm mới, nhất là các sản phẩm huy

động vốn. Điều này góp phần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn nhằm

nâng cao hơn nữa hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT VN – Chi nhánh

TP Yên Bái.

2.2.1.2. Cơ cấu huy động vốn theo thời gian

Mỗi ngân hàng thương mại đều đưa ra các loại kỳ hạn khi nhận tiền gửi cũng

như khi đi vay mượn, trong khi đó nhu cầu vay của khách hàng cũng rất đa dạng,

có thể là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Kỳ hạn càng ngắn thì lãi suất càng thấp,

do vậy các nguồn vốn có kỳ hạn ngắn ln có ưu thế về chi phí đối với ngân hàng

mặc dù chúng có nhược điểm là kém ổn định. Do đó, phân tích cơ cấu nguồn vốn

tiền gửi theo kỳ hạn có ý nghĩa rất quan trọng đối với bản thân các ngân hàng

trong việc đối phó với rủi ro thanh khoản và sử dụng nguồn vốn huy động để kinh

doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho ngân hàng. Thời gian qua, công tác

huy động vốn tại NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái được thể hiện qua

bảng cơ cấu tiền gửi theo thời gian như sau:55120

100

80

Tỷ đồng6069.5

52 53676440

20

0

2012

Không kỳ hạn

Kỳ hạn từ 12 đến dưới 24 tháng2013

2014

Kỳ hạn dưới 12 tháng

Năm

Kỳ hạn từ 24 tháng trở lênBiểu đồ 2.3: Cơ cấu huy động vốn theo thời gian của NHNo&PTNT VN

-Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014Nguồn vốn huy động theo thời gian của chi nhánh không ngừng tăng lên

qua các năm cả. Trong đó:56Tiền gửi có thời gian dưới 12 tháng là loại tiền gửi ngắn hạn và thông

thường ngân hàng phải trả với mức lãi suất thấp so với các loại tiền gửi có kỳ

hạn trên 12 tháng. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn vốn rất cần thiết để

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái có thể kinh doanh cho vay ngắn

hạn. Trong những năm qua lượng vốn huy động ngắn hạn tăng liên tục, cụ thể

là năm 2012 nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên

Bái từ tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng đạt 53 tỷ đồng chiếm 30,2% trong tổng

nguồn vốn huy động, năm 2013 đạt 97.7 tỷ đồng chiếm 42,66% tăng thêm

44.7 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 84,34% so với năm 2012, đến năm 2014 con số

này đạt 100,23 tỷ đồng chiếm 42,24% tăng 2,53 triệu đồng với tỷ lệ giảm là

3,35 % so với năm 2013. Nguyên nhân tăng lên của loại tiền gửi là do lãi suất

huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái trong giai đoạn

vừa qua được điều chỉnh khá hấp dẫn, đây là yếu tố thu hút khiến người dân

gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn. Mặt khác, do lãi suất biến động phức tạp

nên người dân luôn kỳ vọng có thể lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng nên chọn

gửi theo hình thức ngăn hạn vì sợ rủi ro lãi suất tiếp tục tăng, dẫn đến khoản

huy động tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng tăng nhanh.

Các loại tiền gửi có thời gian từ 12 tháng trở lên là loại tiền gửi trung và

dài hạn có xu hướng sụt giảm qua các năm. Cụ thể:

Năm 2012 nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP

Yên Bái từ tiền gửi kỳ hạn 12-24 tháng đạt 69,5 tỷ đồng chiếm 39,71% trong

tổng nguồn vốn huy động, năm 2013 đạt 64 triệu đồng chiếm 27,86% giảm

5,5 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 7,91% so với năm 2012, đến năm 2014 con số

này đạt 70,55 tỷ đồng chiếm 29,73% tăng 6,55 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là

10,61 % so với năm 2013.

Năm 2012 nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP

Yên Bái từ tiền gửi kỳ hạn 24 tháng trở lên đạt 0,5 tỷ đồng chiếm 0,3%57trong tổng nguồn vốn huy động, năm 2013 đạt 0,3 tỷ đồng chiếm 0,13%

giảm 0,2 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 40 % so với năm 2012, đến năm 2014 con

số này đạt 296 triệu đồng chiếm 0,12% tăng 10 triệu đồng với tỷ lệ giảm là

3,3 % so với năm 2013. Nguyên nhân giảm là vì các hình thức huy động vốn

trung và dài hạn của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã triển khai

chưa thực sự có hiệu quả. Lãi suất liên tục biến đổi, khiến nguy cơ lo ngại gặp

phải rủi ro cùng với đó là hiện tượng lạm phát làm đồng tiền mất giá, vì vậy

các khoản huy động có thời gian trên 12 tháng trong thời gian qua chưa được

ưu ái và thu hút khách hàng gửi tiền, vì vậy việc tìm kiếm nguồn vốn ổn định

là mối quan tâm hàng đầu mà NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái

luôn chú trọng. Tiền gửi không kỳ hạn không ngừng gia tăng qua các năm.

Nếu năm 2012 là 52 tỷ đồng thì đến năm 2013 tăng lên 28,84 % đạt mức 67

tỷ đồng, năm 2014 đạt mức 66,23 giảm 1,15%. Do vậy, đối với NHNo&PTNT

VN – Chi nhánh TP Yên Bái hoạt động trên địa bàn miền núi, nhu cầu đầu tư

vốn cho phát triển kinh tế địa phương ngày càng gia tăng. Đồng nghĩa với đó là

nhu cầu vay trung dài hạn ngày càng tăng. Bởi vậy khi lãi suất đi vào ổn định,

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cần gia tăng tỷ trọng huy động tiền

gửi trung dài hạn để đảm bảo cơ cấu nguồn phù hợp với cơ cấu dư nợ.

2.2.1.3. Cơ cấu huy động vốn loại tiền

Dưới sự chỉ đạo của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái

không chỉ huy động vốn nội tệ mà còn huy động cả ngoại tệ mạnh đó là:

USD . Trong thời gian qua NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã

đưa ra nhiều chủ trương chính sách nhằm thu hút thêm lượng vốn ngoại tệ

trên thị trường.58Tỷ đồng250

20011.45

7.52150

10012.58217.55224.72Ngoại tệ

Nội tệ167.4850

0Năm 2012Năm 2013Năm 2014Biểu đồ 2.4: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền của NHNo&PTNT VN Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014

Qua biểu đồ 2.4, nhận thấy mặc nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT

VN – Chi nhánh TP Yên Bái chủ yếu vẫn là nội tệ chiếm tỷ trọng cao nhất,

tuy nhiên vốn huy động bằng ngoại tệ cũng có xu hướng tăng dần qua các

năm cả về mức độ và tỷ lệ, cụ thể: Nếu năm 2012, con số huy động vốn bằng

ngoại tệ là 7,52 tỷ đồng thì đến năm 2013 đạt 11,45 tỷ đồng, tăng 3,93% với

tỷ lệ tăng là 52,26% so với cùng kỳ năm 2012, đến năm 2014 tiếp tục lên đến

12,58 tỷ đồng, tăng them 1,13 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 9,86% so với năm

2013. Mặc dù mức độ tăng tuyệt đối của vốn huy động bằng ngoại tệ còn rất

khiêm tốn so với mức độ tăng của nội tệ, tuy nhiên trong khó khăn chung của

nền kinh tế với nhiều biến động và mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng

ngày càng gay gắt trên địa bàn hoạt động, thì đây được coi là kết quả đáng

kích lệ mà NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã đạt được trong thời

gian qua.

2.2.3. Chi phí huy động vốn

Trong chi phí tổng nguồn vốn thì chi phí huy động là một yếu tố rất quan

trọng và ảnh hưởng lớn tới chất lượng, hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.59Việc tăng nguồn vốn huy động trong điều kiện chi phí huy động phải trả quá

cao sẽ là nguyên nhân gây khó khăn cho việc giải quyết đầu ra của nguồn vốn

hoặc làm giảm lợi nhuận của ngân hàng. Do đó xem xét chi phí lãi phải trả

cho nguồn vốn huy động và sự biến động của chi phí này được xem là việc

làm thường xun trong cơng tác quản trị nguồn vốn huy động, là một nội

dung quan trọng trong việc đánh giá tình hình huy động vốn của ngân hàng.

Chi phí huy động bao gồm ngồi phần lãi phải trả còn có những khoản

khác như: lương nhân viên, trang bị máy đếm tiền, máy soi tiền, tiền thuê trụ

sở, các chi phí hành chính khác... Trong đó, phần trả lãi là phần chiếm chủ

yếu trong chi phí huy động. NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái huy

động vốn theo khung lãi suất do NHNo&PTNT VN quy định theo từng thời

kỳ. Ngân hàng luôn nghiên cứu tìm ra các biện pháp để giảm các chi phí khác

trong chi phí huy động. Mục tiêu đặt ra là phải làm sao để tốc độ tăng của lợi

nhuận phải lớn hơn tốc độ tăng của chi phí.

Bảng 2.3: Chi phí huy động vốn của NHNo&PTNT VN

– Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn 2012 - 2014

Đơn vị tính: Tỷ đồng

NămSo sánh

201220132014±∆Chỉ tiêu

1. Tổng nguồn vốn huy động

2. Chi phí huy động vốn

3.Tỷ lệ chi phí huy động vốn

(%) (3)= (2)/(1)2013/2012

(%)2014/2013

±∆(%)175229237,35430,898,33,6515,317,417,92,113,730,52,878,477,597,54-0,88--0,05-(Nguồn : Báo cáo KQKD của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái)

Ta thấy giai đoạn 2012 -2014 tổng tỷ lệ chi phí huy động của

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái có xu hướng giảm dần qua các60năm, giảm nhẹ vào năm 2014. Sở dĩ có điều này là do trong những năm qua

lãi suất trần huy động luôn giảm trong khi NHNo&PTNT VN – Chi nhánh

TP Yên Bái đã làm khá tốt công tác tiết kiệm chí phí huy động vốn, cụ thể:

Năm 2012 chi phí huy động vốn là 15,3 tỷ đồng, đến năm 2013 là 17,4tỷ

đồng, tăng 2,1 tỷ đồng với mức độ tăng 13,73% so với năm 2012. Sang

năm 2014, con số này tăng tiếp là 17,9 tỷ đồng, tăng 0,5 tỷ đồng, ứng với

tỷ lệ tăng là 2,87% so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân là do vào năm

2013 lãi suất huy động trên thị trường đã bình ổn trở lại và với những chính

sách tiết kiệm trong chi phí do NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đề

ra, trong khi đó thì nguồn vốn huy động tăng so với năm 2012 dẫn đến tỷ lệ

chi phí huy động tăng. Đây là kết quả khá tốt trong việc huy động vốn của

ngân hàng. Sang năm 2014 tuy tổng nguồn vốn huy động tăng rất nhiều so với

cùng kì năm trước nhưng chi phí bỏ ra tăng nhẹ là 0,5 tỷ đồng với năm 2013.

Nguyên nhân tăng nhẹ là do trong năm 2014 NHNN đã giảm lãi suất trần

xuống còn 6%/năm.

Như vậy, nhận thấy trong những năm qua, NHNo&PTNT VN – Chi

nhánh TP Yên Bái đã cố gắng tiết giảm đến mức thấp nhất những chi phí huy

động vốn để đảm bảo tốc độ tăng lợi nhuận phải lớn hơn tốc độ tăng chi phí.

Kết quả là, lợi nhuận của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái qua các

năm luôn tăng trưởng ở mức ổn định, đảm bảo hoạt động kinh doanh, nâng

cao vị thế cạnh tranh và góp phần phát triển kinh tế tỉnh Yên bái.

2.2.4. Cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn

Các NHTM nói chung và NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái

nói riêng thì đều hoạt động theo phương thức “đi vay để cho vay”. Vì vậy sử

dụng vốn là khâu mấu chốt quyết định hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

– Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012 - 2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×