Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
– CHI NHÁNH THÀNH PHỐ YÊN BÁI

– CHI NHÁNH THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Tải bản đầy đủ - 0trang

69số lượng khách hàng có quan hệ giao dịch với ngân hàng. Coi việc huy động

vốn từ tầng lớp dân cư là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của chi nhánh.

Trên cơ sở phân tích nhu cầu của thị trường để đưa ra hình thức huy động, kỳ

hạn, lãi suất huy động cho phù hợp nhằm thu hút tối đa các nguồn vốn nhàn

rỗi đang còn nằm phân tán trong nền kinh tế. Đồng thời phát triển thêm các

loại hình dịch vụ như mở rộng thanh tốn qua các hình thức tài khoản tiền gửi

cá nhân, mở rộng dịch vụ đại lý. Đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn

nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư trung và dài hạn cho nền kinh tế.

- Tập trung toàn lực tăng cường huy động vốn VND, nhất là vốn trung và

dài hạn nhằm cân đối cơ cấu loại tiền và cơ cấu kỳ hạn trong tổng tài sản của

ngân hàng. Coi việc huy động tiền gửi khách hàng là then chốt. Đột phá tăng

trưởng tiền gửi thông qua tăng trưởng số lượng khách hàng, tăng khối lượng

giao dịch của mỗi khách hàng, thực hiện đa dạng hóa khách hàng giao dịch

theo thành phần, lĩnh vực kinh doanh nhằm tránh biến động về nguồn vốn

theo chu kỳ kinh doanh.

- Nghiên cứu đưa ra các hình thức huy động vốn mới, tiếp tục duy trì và

hồn thiện các hình thức huy động vốn truyền thống. Phát huy lợi thế thương

hiệu của NHNo&PTNT VN cùng lợi thế về mạng lưới, nhân lực dồi dào trẻ

tuổi năng động, công nghệ hiện đại để ngày càng thu hút hơn nữa nguồn vốn

huy động được từ trong nền kinh tế. Đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi và

dịch vụ ngân hàng theo mặt bằng chung của các ngân hàng để giữ khách hàng

hiện hữu; thúc đầy hơn nữa các sản phẩm huy động mới và các chương trình

quảng bá nhằm thu hút khách hàng mới đáp ứng yêu cầu tăng trưởng vốn.

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng nguồn huy động vốn với tốc độ cao và

bền vững, phù hợp với tốc độ tăng trưởng dư nợ và các hoạt động kinh doanh

khác, giảm dần tỷ trọng sử dụng vốn cấp trên, điều chỉnh cơ cấu nguồn về70thời hạn, lãi suất phù hợp, đưa NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái

phát triển bền vững, trở thành một ngân hàng mạnh trên địa bàn.

Mục tiêu cụ thể của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái năm

2015 như sau:

- Tổng nguồn vốn huy động tại địa phương phấn đấu đạt 260 tỷ đồng,

tốc độ tăng trưởng 9,7 %.

- Tổng dư nợ tín dụng phấn đấu đạt 560 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng, tốc độ

tăng trưởng 9,8%.

- Nợ xấu chiếm tỷ trọng dưới 1,5%.

- Dư nợ bình quân đầu người 15,1 tỷ đồng

- Thu nhập tiền lương cho cán bộ đạt mức Ngân hàng cấp trên cho phép.

- Thu ngồi tín dụng tăng so với những năm trước

- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch và hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm

.Đạt danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh

3.1.2. Định hướng trong công tác huy động vốn

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của các hình thức huy

động vốn truyền thống đồng thời đa dạng hóa các cơng cụ và hình thức huy

động vốn mới, sử dụng chính sách lãi suất phù hợp để tạo nguồn vốn ổn định,

giảm sự biến động của nguồn vốn theo chu kỳ.

- Từng bước cơ cấu lại khách hàng theo hướng tăng nền vốn tiền gửi

thanh toán và tăng nguồn vốn huy động trung và dài hạn đồng thời tập trung

khai thác đối tượng khách hàng là các tầng lớp dân cư nhằm huy động tối đa

nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

- Tiếp tục mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của mạng

lưới huy động, tăng cường tiếp thị, quảng cáo thông tin, tuyên truyền nhằm

nâng cao hình ảnh, vị thế của ngân hàng đối với khách hàng.71- Chủ động kiểm sốt gia tăng tín dụng trên cơ sở cân đối nguồn vốn

huy động được và chính sách tăng trưởng tín dụng của NHNN đồng thời cần

tăng cường cơng tác rà sốt, kiểm tra, đánh giá phân tích thực trạng các khoản

vay, nhất là những khoản vay tiềm ẩn rủi ro cao

- Trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị cần thiết từng bước hiện đại hóa

cơng nghệ ngân hàng để có thể phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân

hàng nói chung và cơng tác huy động vốn nói riêng đạt hiệu quả tốt nhất.

3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Yên Bái

Việc huy động vốn chịu tác động của nhiều nhân tố chủ quan cũng

như khách quan. Vì vậy để tăng cường huy động nguồn vốn ngân hàng phải

thực hiện các giải pháp tác động vào các nhân tố ảnh hưởng theo hướng

tích cực. Cụ thể là phải nâng cao được sức cạnh canh của ngân hàng thơng

qua việc nâng cao uy tín, hiện đại hố công nghệ, mở rộng mạng lưới chi

nhánh…, phải phát triển các hình thức huy động vì đây là nhân tố trực tiếp

tác động tới sự thoả mãn nhu cầu của khách hàng, và phải làm thay đổi tâm

lý, nâng cao trình độ của dân cư, tạo ra sự tin tưởng, ưa thích và hiểu biết

cặn kẽ hơn về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Tóm lại, NHNo&PTNT VN

– Chi nhánh TP Yên Bái cần tập trung vào các giải pháp sau đây:

3.2.1. Đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn

Đây có thể coi là giải pháp trung tâm trong ngắn hạn để tăng cường huy

động tiền gửi. Thật vậy, đối với hoạt động NH, đa dạng hoá là một trong

những biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động và phân tán rủi ro. Đối với

hoạt động huy động vốn của NH, việc đa dạng hố hình thức huy động vốn sẽ

giúp NH tăng cường hiệu quả huy động vì mỗi cơng cụ huy động vốn mà NH

đưa ra đều có những đặc điểm riêng nhằm làm cho chúng phù hợp hơn với

nhu cầu của các tổ chức kinh tế và dân cư trong việc tiết kiệm và thanh tốn,72tăng khả năng lựa chọn của khách hàng, qua đó NH có thể tăng nguồn huy

động vốn.

Để có thể huy động được nguồn tiền có chất lượng cao và có thể đạt

được tốc độ tăng trưởng cao, bên cạnh việc cải tiến các hình thức huy động

cũ, NH nên xem xét đưa ra những sản phẩm mới phù hợp hơn với khách hàng

trên địa bàn để vừa có thể tăng nguồn huy động vốn vừa cải thiện được cơ cấu

nguồn bất hợp lý hiện nay như:

- NH có thể xem xét đưa ra hình thức nhận tiền gửi bằng vàng để huy

động vốn. Biện pháp này có thể sẽ rất hiệu quả vì thói quen của đa số người

Việt Nam là thường giữ thu nhập dư thừa bằng vàng vì họ cho rằng vàng

không bị mất giá và đây là hình thức tiết kiệm an tồn nhất. Hiện nay, lượng

vàng do dân chúng nắm giữ là rất lớn. Đây là nguồn vốn lớn nhưng chưa

được các NH khai thác nhiều. Người dân mua vàng chỉ để tích trữ và khi có

nhu cầu tiêu dùng họ sẽ bán. Do đó NH có thể đưa ra một sản phẩm mới vừa

đáp ứng nhu cầu vốn của NH, vừa đem lại lợi ích cho dân chúng qua đó thu

hút được lượng vốn nhàn rỗi cho sản xuất: NH có thể nhận tiền gửi bằng vàng

và trả gốc bằng vàng khi hết hạn. Hình thức tiết kiệm sẽ này giúp người dân

an tâm hơn, không sợ tiền bị mất giá đồng thời cũng tăng đáng kể nguồn tiền

gửi huy động được của NH.

- Chứng khoán hoá các khoản tiền gửi: điều này sẽ cho phép khách

hàng có thể chuyển nhượng chúng. Đây là một biện pháp hữu hiệu giúp NH

có thể nâng cao tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn. Với hình thức này, NH có

thể phát hành các thẻ tiết kiệm vơ danh có thời hạn từ 1 - 5 năm với lãi suất

luỹ tiến theo thời hạn gửi tiền. NH không phát hành đồng loạt như phát hành

giấy tờ có giá mà sẽ phát hành thẻ khi khách hàng có nhu cầu gửi tiền vào

NH. Công cụ này sẽ đem lại thuận lợi cho cả khách hàng và NH. Cụ thể, đối

với khách hàng: Hình thức này khắc phục các nhược điểm của các khoản tiền73gửi thơng thường là có thể chuyển nhượng được. Khi đến hạn khơng cần đích

thân người gửi tiền đến nhận mà có thể nhờ người khác lĩnh tiền hộ; đối với

NH: NH vẫn có thể quản lý như một khoản tiền gửi thơng thường đồng thời

có thể thu hút được tiền gửi có kỳ hạn dài hơn...

- NH cũng có thể xem xét đưa ra hình thức gửi tiền một lần và được rút

một phần trước hạn mà khơng phải rút tồn bộ số tiền đã gửi. Phần rút trước

hạn sẽ được tính theo lãi suất khơng kỳ hạn, phần còn lại vẫn được tính theo

lãi suất bình thường. Hình thức này rất có lợi thế vì hiện nay nếu muốn rút

trước hạn khách hàng phải rút tồn bộ số tiền đã gửi và tính lãi khơng kỳ hạn

khiến người gửi tiền chia nhỏ số tiền muốn gửi ra làm nhiều kỳ hạn để đề

phòng phải rút trước hạn một phần. Điều này gây khó khăn cho cả khách hàng

và NH: tốn kém thủ tục, giấy tờ, lãi suất không cao, NH không huy động

được khối lượng vốn lớn nhất... Vì thế, với phương thức huy động tiền gửi

này, NH sẽ tăng thêm được lượng tiền gửi có kỳ hạn dài hơn.

- Đa dạng về số lượng các công cụ là chưa đủ , mà NH phải đa dạng về kỳ

hạn huy động, loại tiền sử dụng nữa . Đó là khả năng huy động tiền gửi với các kỳ

hạn khác nhau trong đó có cả nội tệ , ngoại tệ và với mức lãi suất khác biệt tương

ứng sao cho người gửi tiền chấp nhận được và cảm thấy hợp lý. Chẳng hạn như đa

dạng hoá các kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm: Bên cạnh các kỳ hạn đang áp

dụng(TGTK có kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng), ngân hàng cần

mở thêm các thời hạn gửi tiền như: 2 năm, 3 năm... và thậm chí dài hơn. Việc

áp dụng những hình thức tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với thời hạn khác nhau

sẽ làm tăng nguồn vốn trung và dài hạn, tạo điều kiện đa dạng hóa cách thức

sử dụng vốn tại ngân hàng. Với loại tiết kiệm có kỳ hạn này có thể dung hồ

được lợi ích hai bên: ngân hàng và người gửi tiền. Cá nhân và các tổ chức ký

gửi tại ngân hàng chủ động khi sử dụng vốn đột xuất, đồng thời ngân hàng tạo

được nguồn vốn ổn định.74- Ngoài ra, NH cần nghiên cứu đưa ra các hình thức trả lãi linh hoạt, đa

dạng, phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng. Các hình thức trả lãi có thể bao gồm:

+ Loại gửi một lần, rút một lần (lãi suất trả cao nhất)

+ Loại gửi một lần lấy lãi nhiều kỳ, giữ nguyên vốn (nên cho lấy lãi

hàng tháng) hoặc lấy lãi 6 tháng một lần đối với kỳ hạn dài từ 2 năm trở lên.

+ Loại gửi một lần nhưng rút một phần trước hạn cần ưu đãi khách hàng

theo cách tính lãi kỳ hạn tương đương.

+ Loại gửi tiền nhiều lần góp thành số tiền lớn trong thời gian dài mới

rút ra một lần cần ưu đãi khách hàng bằng lãi suất của loại tiền gửi thời hạn

dài, khi rút ra có thể tính lãi theo phương pháp số dư bình quân. Hình thức

này phù hợp với cơng nhân viên chức, những người có thu nhập đều đặn...

+ Hình thức tính lãi suất luỹ tiến theo số lượng gửi tiền. Với cùng một

kỳ hạn, ngân hàng có thể trả lãi suất lớn hơn một chút đối với những người

gửi khoản tiền lớn và có sự ưu đãi về lãi suất luỹ tiến theo mức tăng của tiền

gửi. Hình thức này rất có lợi thế vì hiện nay hầu hết các NH chỉ áp dụng lãi

suất luỹ tiến cho khách hàng gửi tiền có kỳ hạn dài. Điều này sẽ khuyến khích

khách hàng gửi tiền với số lượng lớn hơn.

Bên cạnh việc đa dạng hố hình thức huy động tiền gửi, NH cũng cần

mở rộng và đa dạng hoá khách hàng. Đa dạng hoá khách hàng sẽ giúp NH có

thể giảm rủi ro đồng thời giúp NH có cơ cấu vốn hợp lý. Vì mỗi một nhóm

khách hàng có một số đặc điểm chung về nguồn vốn, do đó khi có những biến

động nhóm khách hàng này sẽ có phản ứng như nhau. Việc duy trì một tỷ

trọng quá cao nguồn vốn vào một nhóm khách hàng sẽ dẫn đến rủi ro đồng

thời cũng khiến cơ cấu nguồn vốn NH kém linh hoạt và bất hợp lý.

Biện pháp này sẽ giúp cho NH ít bị phụ thuộc vào những khách hàng lớn

đồng thời giúp cho NH có thể chủ động đề ra mức lãi suất, các chi phí đầu

vào từ đó cũng chủ động được lãi suất đầu ra. Đặc biệt, với cơ chế lãi suất75theo tín hiệu thị trường như hiện nay càng đòi hỏi sự năng động, linh hoạt của

NH trong quá trình tìm kiếm nguồn vốn để cho vay.

- Đối với khách hàng là tổ chức kinh tế: Trong những năm qua, tỷ trọng

tiền gửi của tổ chức kinh tế trong tổng nguồn tiền gửi của NH chưa cao. Đây

là nguồn vốn có chi phí thấp giúp NH có thể cắt giảm chi phí huy động, đồng

thời cũng liên quan đến các dịch vụ mà NH cung cấp nên trong thời gian tới

NH nên tăng tỷ trọng của nguồn vốn này và cần áp dụng các biện pháp:

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đảm bảo thanh toán nhanh, rút

ngắn thời gian giao dịch, tạo lòng tin cho khách hàng, nâng cao uy tín của NH.

+ Cải tiến phong cách giao dịch để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn

để có thể giữ vững những khách hàng hiện có và thu hút thêm khách hàng mới...

- Đối với khách hàng là cá nhân, hộ sản xuất: Đây là khu vực giàu tiềm

năng nhất đối với các ngân hàng thương mại, đồng thời cũng là khu vực có

tính cạnh tranh gay gắt nhất. Nguồn tiền gửi huy động từ dân cư có một ưu

điểm rất lớn là ổn định, ngân hàng biết trước được khoảng thời gian được

dùng. Không chỉ Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội mà các ngân hàng khác trong

định hướng hoạt động kinh doanh của mình đều đặt ra mục tiêu huy động

được nhiều vốn ở khu vực này. Nhưng việc huy động tiền gửi từ dân cư gặp

rất nhiều khó khăn mặc dù khách hàng chủ yếu của NH là cá nhân và hộ sản

xuất. Để có thể huy động được tối đa nguồn vốn này trong dân, NH cần sử

dụng các biện pháp sau:

+ NH cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp trên địa bàn

hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Đơn giản hoá các thủ tục giao dịch giúp cho người dân dễ dàng thực

hiện giao dịch với NH, rút ngắn thời gian giao dịch.

3.2.2. Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn76Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, giữa nguồn vốn và sử dụng vốn

có mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ, hỗ trợ, chi phối lẫn nhau. Nguồn vốn

là cơ sở tiền đề để ngân hàng thực hiện đầu tư, cho vay. Chỉ khi ngân hàng

tiến hành đầu tư, cho vay thì đồng vốn mới sinh lời. Do đó, sử dụng vốn là

căn cứ quan trọng để ngân hàng quyết định khối lượng, cơ cấu nguồn vốn cần

huy động. Quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả chính là một cách tạo vốn và

phát triển vốn một cách vững chắc nhất, vì khi đồng vốn đầu tư, cho vay phát

huy hiệu quả làm cho kinh tế phát triển, thu nhập của người dân tăng lên và

nhờ đó ngân hàng có thể thu hút nguồn vốn ngày càng lớn. NHNo&PTNT VN

– Chi nhánh TP Yên Bái cần đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác quản lý và

sử dụng vốn với phương châm: Việc mở rộng tín dụng phải đi đơi với nâng

cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an tồn và tăng trưởng vốn.

Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với khách hàng với phương châm: lắng

nghe ý kiến đề xuất từ các đơn vị, nắm bắt chính sách khách hàng của các tổ

chức tín dụng khác trên địa bàn, từ đó chỉnh sửa kịp thời những kiến nghị của

khách hàng trên quan điểm bình đẳng, hiệu quả và an tồn kinh doanh.

Tiến hành phân loại khách hàng để đưa ra định hướng đầu tư cho từng

nhóm khách hàng cụ thể.

Thực hiện tốt những giải pháp này sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái, việc sử dụng vốn có hiệu quả sẽ

thúc đẩy quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng, tạo cho ngân hàng ngày

càng có nhiều khách hàng đến giao dịch và gửi tiền với số lượng lớn. Từ đó,

góp phần làm tăng quy mô và chất lượng nguồn vốn huy động.

Mặt khác, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cũng cần có chính

sách lãi suất hợp lý, thực hiện việc điều hành lãi suất tập trung trên cơ sở mức

lãi suất NHNo&PTNT Việt Nam cho phép và khả năng tài chính của chi

nhánh, tín hiệu thị trường. NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã đưa77ra nhiều mức lãi suất huy động, tương ứng với nhiều hình thức, kỳ hạn huy

động khác nhau, nhằm thu hút mọi nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi của mọi tầng

lớp dân cư, mọi thành phần kinh tế trong xã hội. Để phấn đấu giảm lãi suất

đầu vào, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cần xây dựng cơ cấu

nguồn vốn có tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn từ 30% trở lên trong tổng

nguồn vốn huy động, để bù lãi suất cho các nguồn tiền gửi có kỳ hạn huy

động dài hơn, bằng các biện pháp:

- Tuyên truyền mở tài khoản tiền gửi cá nhân và thực hiện thanh tốn

khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng

- Vận động các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước quan hệ tiền

gửi và tiền vay. Giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải cân đối vốn để đáp ứng một

phần nhu cầu vay vốn của khách hàng và cơ chế lãi suất cho vay thích hợp.

- Xác định cơ cấu nguồn theo kỳ hạn, cơ cấu vốn huy động trả lãi trước

để lãi suất đầu vào nguồn huy động nội tệ không vượt quá 0,65%. Nhằm đảm

bảo mức chênh lệch lãi suất 2 đầu, đảm bảo kế hoạch tài chính năm. Đối với

tiền gửi dài hạn có thể thực hiện trả lãi định kỳ hàng năm.

3.2.3. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ngân hàng

Có thể nói đội ngũ nhân viên chính là hình ảnh của ngân hàng trong lòng

khách hàng, góp phần quyết định việc ngân hàng có gây ấn tượng tốt đối với

khách hàng hay khơng. Chính vì vậy, việc tuyển dụng và đào tạo một đội ngũ

nhân viên có kiến thức sâu rộng, hiểu biết nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp tốt là vấn

đề NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cần quan tâm. Trong công tác

tuyển dụng, đào tạo, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cần sắp xếp tổ

chức cán bộ công nhân viên chức sao cho phù hợp với trình độ, được sử dụng

đúng chuyên môn nhằm phát huy được hết sở trường của từng cán bộ.

Cần trang bị kiến thức Marketing nhằm tạo điều kiện cho mỗi thành viên

trong NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái trở thành một mắt xích78trong việc thu thập, xử lý thơng tin, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng. Đặc

biệt là những cán bộ thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, cần

trang bị kiến thức sao cho họ phải là những cán bộ Marketing tốt nhất, phải

luôn biết tận dụng mọi cơ hội để quảng cáo, giới thiệu về ngân hàng mình, để

hình ảnh ngân hàng trở lên gắn bó, khơng thể thiếu trong tâm trí khách hàng.

Cần chú trọng đổi mới phong cách phục vụ khách hàng, đặc biệt là

những nhân viên tiếp xúc thường xuyên, trực tiếp và hàng ngày với khách

hàng, cụ thể:

- Khả năng phản ứng của nhân viên ngân hàng: Khả năng phản ứng của

nhân viên giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường giao

tiếp với khách hàng.

- Ngôn ngữ, cử chỉ của nhân viên giao dịch: Giao dịch viên ngân hàng

phải giữ một khoảng cách phù hợp với khách hàng, quay mặt về phía khách

hàng, nhìn thẳng vào khách hàng khi nói, biểu lộ sự quan tâm chú ý, gật đầu

để chỉ ra rằng mình đang nghe, khơng làm những việc khác trong khi khách

hàng đang nói, mỉm cười thân mật để chỉ ra sự nồng hậu và quan tâm.

- Biết lắng nghe một cách chủ động: Nếu không lắng nghe sẽ để lỡ

những điều mà khách hàng mong muốn, diễn giải sai yêu cầu của khách hàng.

Bằng cách lắng nghe để nắm lấy nhu cầu của khách, xác định rõ cái gì có lợi

cho khách hàng nhất và sẽ tạo ra ấn tượng tốt khi gợi ý được cho khách hàng

lựa chọn phù hợp.

- Kỹ năng đặt câu hỏi: Biết lắng nghe là cần thiết nhưng chưa đủ, nhân

viên giao dịch còn phải biết đáp lại khách hàng bằng cách đặt ra những câu

hỏi để nhận thông tin và xác định nhu cầu của khách hàng.

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cũng cần phối hợp với các

trung tâm ngoại ngữ, tin học để tổ chức các lớp học nhằm nâng cao trình độ

ngoại ngữ cũng như trình độ tiếp cận công nghệ thông tin của cán bộ công79nhân viên chức để đáp ứng cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cần đẩy

mạnh công tác tự đào tạo trong nội bộ ngân hàng, trong nội bộ phòng để các

thành viên bổ trợ thêm kiến thức chuyên môn và của các bộ phận liên quan để

hỗ trợ nhau, nâng cao hiệu quả trong công việc.

Đồng thời, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cũng nên có chế

độ quan tâm, đãi ngộ, khuyến khích thích đáng bằng lợi ích vật chất đối với

những cán bộ thực sự có thành tích trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng

cũng như trong hoạt động huy động vốn.

3.2.4. Tăng cường hoạt động Marketing vào công tác huy động vốn

Marketing ngân hàng có một ý nghĩa quan trọng đối với các NHTM. Đây

được xem là công cụ hữu hiệu không thể thiếu nhằm có thể giúp các ngân

hàng có thể cung cấp các thông tin về bản thân ngân hàng, về các loại sản

phẩm, dịch vụ mới,… nhằm giúp phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu khách hàng.

Mọi NHTM đều biết rằng kinh doanh trong nền kinh tế thị trường thì khách

hàng chính là lực lượng ni sống mình, là định hướng trung tâm cho các

hoạt động của ngân hàng do vậy marketing được tìm đến như một cơng cụ để

thu hút khách hàng. Trong thời gian tới, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP

Yên Bái cần đẩy mạnh các hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng gửi

tiền, nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng.

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cần thường xuyên cung cấp

các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của mình thơng qua các ấn

phẩm, truyền thanh, truyền hình để người dân biết cụ thể hơn về khả năng

hoạt động và các dịch vụ của chi nhánh cũng như lợi ích mà nó sẽ mang lại

cho khách hàng. Từ đó, khách hàng sẽ có một cái nhìn tổng qt và chi tiết về

hoạt động của chi nhánh, tăng lòng tin của họ và họ sẽ gửi tiền nhiều hơn.

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP n Bái cũng nên có những chương

trình khuyến mãi đối với những khách hàng gửi tiền như: hình thức quay xổ

số dự thưởng, áp dụng lãi suất ưu đãi hoặc khuyến khích vật chất đối vớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

– CHI NHÁNH THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×