Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cỏc Lý Thuyt Bn V Thng Mi. Chng 2

Cỏc Lý Thuyt Bn V Thng Mi. Chng 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

LICHCAHOTNGNGOITHNG:

1) Mở rộng khả năng tiêu dùng: 2 cỏch

- thôngquatraođổ i

-chophépm ộ ts ựthayđổ icơcấus x.

2) Đa dạng hoá sp

3) Đạt được hiệu quả kinh tế nhờ quy mô

4) Lợi ích thúc đẩy cạnh tranh.

5) Hợp lý hoá sx, phân phối

6) Tăng tốc độ phong phú về sp có lợi cho người tiêu dùng

và sx

7) Hạn chế rủi ro liên quan đến điều kiện sx và rủi ro

liên quan đến thÞ tr­êng.CÁC LÝ THUYẾT BÀN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Các lý thuyết cổ điển

1.1. Chủ nghĩa trọng thương

1.2. Lợi thế tuyệt đối – A. Smith

1.3. Lợi thế so sánh – D. Ricardo

1.4. Lý thuyết về mối tương quan cầu – J.S. Mill

1.5. Thương mại quốc tế và chi phí cơ hội

1.6. Tỷ lệ các yếu tố ­ lý thuyết H.O

2. Các lý thuyết mới

2.1. Thương mại quốc tế & hiệu quả kinh tế quy mơ

2.2. Các lý thuyết liên quan đến cơng nghệ

2.3. Lợi thế cạnh tranh quốc gia – M. PorterCHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG – Lý luận cơ 

bản­ Quan điểm về sự giàu có của các quốc gia – 

Vàng/bạc­ Quan điểm về nguồn gốc tạo ra của cải – Ngoại 

thương/ xuất khẩu.­ Quan điểm về cơ chế phát sinh lợi ích từ hoạt 

động ngoại thương – Trao đổi khơng ngang giá/ 

lường gạtCHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG – Lý luận cơ bản

­ Khuyến cáo đối với CSTM của các quốc gia+ Thực hiện cán cân TM thuận sai

+ Khuyến khích XK, XK hàng hóa có giá trị cao, hạn chế XK 

ngun liệu thơ

+ Hạn chế NK, đặc biệt NK hàng xa xỉ phẩm, khuyến khích 

NK ngun, phụ liệu phục vụ SX hang XK­Khuyến nghị khác+ Hạn chế tối đa XK tiền

+ Khuyến khích chở hàng bằng tầu nước mình

+ Hoạt động NT nên được thực hiện bởi các CT độc quyền NN

+ Tìm kiếm thặng dư TM với các thuộc địaCHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG – Ưu 

điểm­ Là những nghiên cứu, lý luận đầu tiên về phương 

thức SX hiện đại.­ Một số lập luận cho tới nay vẫn còn giá trị

+ Hạn chế nhập siêu, khuyến khích xuất siêu

+ Sự gia tăng khối lượng vàng, bạc ­­­­­ khuyến khích 

SXCHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG – Nhược 

điểm

­ Vàng, bạc là hình thức của cải duy nhất­ Ít tính lý luận, nặng tính kinh nghiệm

­ Thương mại quốc tế là trò chơi có tổng lợi ích bằng 

khơng­ Cán cân TM thuận sai  khơng nhất thiết là có lợi; cán 

cân TM nghịch sai  khơng nhất thiết là bất lợi.Lợi thế tuyệt đối­ A.Smith – Lý luận cơ bản­ Quan điểm về sự giàu có của các quốc gia: khối 

lượng hàng hóa dịch vụ sẵn có­ Lý thuyết bàn tay vơ hình – quy luật KT khách quan

­ Thương mại tự do đem lại lợi ích cho các bên tham 

gia dựa trên ngun tắc phân cơngLợi thế tuyệt đối­ A.Smith – Nội dung cơ 

bản­Xây dựng dựa trên lý thuyết về giá trị lao 

động­ Khái niệm lợi thế tuyệt đối – dựa trên so sánh năng 

suất lao động tuyệt đối.­ Quy luật lợi thế tuyệt đối: chun mơn hóa SX mặt 

hàng có lợi thế tuyệt đối, trao đổi lấy mặt hàng bất Lợi thế tuyệt đối­ A.Smith – Mơ hình 

thương mại đơn giản – giả thiết

­TG bao gồm 2 quốc gia, sx 2 mặt hàng

­ Chi phí vận chuyển = 0

­ Lao động là yếu tố sx duy nhất, dịch chuyển 

tự do giữa các ngành trong cùng một nước, 

khơng dịch chuyển giữa các quốc gia

­ Tồn dụng lao động

­  Cạnh tranh hồn hảoBảng năng suất lao động của hai quốc gia

Việt NamTrung QuốcThép2 kg/1đvlđ6 kg/1đvlđ (AA)Vải5 m2/1đvlđ (AA)3 m2/1đvlđSản lượng sản xuất của hai quốc gia thay đổi khi có sự dịch chuyển 1

đơn vị lao động từ mặt hàng không có lợi thế tuyệt đối sang mặt hàng

có lợi thế tuyệt đối.

Việt Nam

Trung Quốc

Thế giới

Thép- 2 kg+ 6 kg+ 4 kgVải

+ 5 m2

- 3 m2

+ 2 m2

Số lượng tiêu dùng tăng thêm giảm đi của 2 quốc gia, giả thiết rằng tỷ

lệ trao đổi quốc tế là 1m2:1kg, VN lấy 4m2 vải đổi lấy 4 kg thép của

Trung Quốc.

Việt Nam

Trung Quốc

Thế giới

Thép+ 2kg+ 2 kg+ 4 kgVải+ 1m2+ 1 m2+ 2 m2Lợi thế tuyệt đối­ A.Smith – Hạn chế­ Xây dựng dựa trên lý thuyết về giá trị lao 

động

­ Xây dựng trên căn bản là hàng đổi hàng

­ Chưa bàn đến yếu tố cầu

­ Giả thiết q hạn hẹp, khơng phù hợp

­ Chỉ giải thích được một phần nhỏ trong 

thương mại quốc tếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cỏc Lý Thuyt Bn V Thng Mi. Chng 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×